BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 49

OMXS30: Extrem osäkerhet som ännu kan bli en högre lägsta

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter 5 dagars negativa stängningar är edgen för en uppstuds god. Vid liknande tillfällen (NDF -5/-2) har indexet stängt högre nästa dag vid 8 av de 9 tillfällen jag hittar sedan 2001 men en vecka senare har 5 av de 9 tillfällena inneburit högre noteringar. RSI-14 har inte varit lika lågt som nu sedan den 29 oktober 2020. Även om edgen för en uppstuds är god är det fortfarande stor risk för att säljtrycket håller i sig åtminstone några dagar till. Om nedgången fortsätter så att oktoberlägsta vid 2200 punkteras utan att snabbt återtas äventyras det positiva långsiktiga sentimentet. Det är nu viktigare än vanligt att hålla sig till de uppsatta reglerna och en av de viktigare är att vi behöver se en dagsstängning högt upp i dagscandlen, över föregående dags högsta för att börja tro på en vändning uppåt.”

Den gångna veckan har präglats av slagig handel och tvära kast där varje dag pendlat kring ledstången MA-200. Veckoavslutningen var svag. Totalt backade OMXS30 med marginella 0,1 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 19,5 procent. Snittet för dagsrangen är den högsta sedan juni förra året. Svängningarna har varit kraftiga både upp och ner. Den turbulens vi ser kan leda till tilltagande osäkerhet och då brukar säljtrycket tillta.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras i zonen som varnar för tvära kast och rekommenderar oss att vara kortsiktiga och defensiva.

Volymen den gångna veckan har legat över snittet. Volymbalansen är negativ.

Antal aktier på OMXSPI som steg i fredags uppgick endast till 43 procent. Just nu är det 60 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 anser som bräcklig och under 50 som svag is.

På ovansidan möter närmast 2255 följt av 2261 och 2279 samt 2293.

På nedsidan hittar vi först stöd vid 2238 följt av 2229 och zonen kring 2204-2196.

På lång sikt är jag neutral.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: OMXS30 har den senaste veckan klamrat sig fast kring 200-dagars medelvärde och pendlat kraftig både upp och ner. Den av högsta- och lägstanivån för de senaste 6 dagarnas range som passeras kommer troligen att visa vägen för de närmaste veckorna. För att sannolikheten ska tala för att den gångna veckans lägsta vid 2229 ska bli en botten som markerar starten på nästa ben norröver behöver 2310 återtas. Om det istället visar sig att 2229 punkteras är risken stor för att inte heller området kring 2200 står pall. Köpsignalerna i %b och RSI-4 är fortfarande i spel och det kan vara en indikation på OMXS30 bygger en ny högre signifikant botten. Än så länge är det dock en del kvar att bevisa och det jag nu vill se är som sagt att 2310 återtas. Även om utseendet börjar bli allt mer utmanande tolkar jag det fortfarande som goda förutsättningar för ett julrally. Det är nu viktigare än vanligt att hålla sig till de uppsatta reglerna. Marubozulinjen för de senaste två dagarna hittar vi kring 2261 vilket alltså är en kortsiktigt intressant vattendelare.

Motstånd: 2255 / 2261 / 2279 / 2293
Stöd: 2238 / 2229 / 2204-2196

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 41+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 57%.

SP500: Positiv minidivergens kring 4500

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om det är gott om varningssignaler och en hel del osäkerhet tolkar jag rekyler som köpvärda. Vi ska dock ha tålamod och invänta en fortsättningsformation, helst innan zonen 4550-4500 ger vika. Om vi bjuds på en uppgång som tar ut den senaste veckans högsta vid 4745 ställs siktet åter in mot 4800 som i så fall är nästa anhalt. På lite sikt indikeras en uppgång mot den psykologiska 5000-nivån men det tar nog till en bit in på det nya året. Eftersom det var låga volymer i samband veckoavslutningen blir det intressant att se hur mycket risk placerarkollektivet är villiga att ta. Ju snabbare och brantare nedställ, desto större chans för en intressant vändning. Om det visar att måndagen stänger lägre än fredagen indikeras en nedgång mot 4550-4500. Indexet är nu inne i den period av november som brukar vara stark och det är bara tre veckor kvar till årets starkaste period. Att gå kort är inget som lockar. Tänk på att det är halvdag på USA-börserna idag. Det kan stöka till det på övriga börser.”

För en vecka sedan skrev jag att vi skulle vänta in en fortsättningsformation men än så länge har vi inte bjudits på något. I slutet av veckan testades den psykologiska 4500-nivån och än så länge respekteras området. Totalt backade indexet med 3,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 20,8 procent. Nedgången förra veckan var den andra veckan i rad och fortsätter indexet ner även nästa vecka blir det andra gången sedan i slutet av september förra året. Fredagen stängde precis under 50-dagars medelvärde och under veckan toppade VIX över 30 vilket var den högsta noteringen sedan januari. Frågan är om stängningen under det medellånga medelvärdet och den snabba uppgången i VIX historiskt varit negativ för börsen.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras i zonen som rekommenderar oss att köpa rekyler i samband med fortsättningsformationer men att vara försiktiga med att jaga utbrott.

Volymen har hela veckan legat klart över snittet vilket tyder på distribution. Volymbalansen är än så länge positiv.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) uppgår nu till 60 procent. Isen tolkar jag nu som bräcklig och minskar tjockleken ytterligare tolkar jag den som tunn under 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) stängde alltså veckan strax över 30. har den senaste veckan noterats kring den nivå där vi sett indikatorn toppa och SP500 bottna det senaste halvåret. Igår backade VIX 10 procentenheter till 28.

Bredden mellan bollingerbanden noteras för tillfället strax över 5. Den dagliga snittrangen för den senaste veckan har dock inte varit lika hög sedan mitten av juni 2020.

På ovansidan möter närmast 4546-4550 följt av 4567 och 4600.

På nedsidan möter närmast 4524 följt av zonen 4504-4496 och 4487.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 4744 den 22/11
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200 som stiger
– Inne i den positiva delen av året
– Positiv minidivergens mot cykelindikatorn

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– SMACD har vänt ner från en hög nivå

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Efter en volatil vecka med en högstanotering vid 4654 och veckolägsta vid 4495 där MA-100 mötte upp stängde veckan precis under 50-dagars medelvärde men väl över den långsiktigt stigande stödlinjen. Det är gott om varningssignaler och risken har ökat för att vi sett en långsiktig topp men så länge 4250 är intakt talar mer för att köparna kommer att ta över igen. Om inte säljtrycket åter biter sig fast kan fredagens lägsta och den positiva minidivergensen bli startskottet på julrallyt. Punkteras däremot 4500 innan 4625 passerats är det ytterligare en varningssignal.

Motstånd: 4546-4550 / 4567 / 4600
Stöd: 4524 / 4504-4496 / 4487 / 4448

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 23+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 58%.

DAX: Testar av vårens och höstens lägsta vid 15000

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Eftersom fib 62% för den senaste swingen upp mot ATH-noteringen punkteras är dock risken överhängande för att indexet först behöver ner och hälsa på kring 14750-området. Eftersom jag inte har några indikationer på att den långsiktiga upptrenden är slut kommer jag fortsätta navigera för uppgång och företrädesvis köpa indexet i samband med rekyler.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av MA-200 där säljarna stod och väntade på att trycka ner indexet till 15000-nivån där än så länge köpintresset är större än säljtrycket. Totalt backade DAX med 0,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång reducerats till 10,6 procent. Sedan toppen i samband med senaste ATH-nivån för två veckor sedan har indexet fallit med ungefär 7 procent.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar upp men indexet noteras under det viktiga medelvärdet. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ombeds vara defensiva och beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är negativ.

SMACD lämnade för två veckor sedan ett negativt kors från en relativt hög nivå och punkterade för lite mer än en vecka sedan nollzonen vilket är negativt.

Sammanfattning: DAX håller nu på att testa av zonen kring 15000 som vid varje test sedan i våras sugit upp försök till säljtryck. Ju fler misslyckanden att passeras 200-dagars medelvärde, som sedan leder till nya lägre lägsta, innebär att risken ökar för att vi sett en långsiktig topp. Historiskt har indexet bottnat ur inför julrallyna kring den 8-10 december. Det är nu angeläget att 15540 tas ut vilket troligen kommer att leda till en gaptäppning och det i sin tur innebär att fib 50% vid 15650 för den senaste nedförsbacken tas ut. En passering av 15650 där standard line, MA-50 och MA-100 möter upp innebär att oddsen för att nästa positiva trendben är inlett ökar. Om det visar sig att 14800 punkteras utan att snabbt återtas indikerar att vi sett en långsiktig topp.

Motstånd: 15260 / 15300 / 15420 / 15540
Stöd: 15100 / 15000 / 14820 / 14590

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 39+.
– Next day forecast indikerar att det är 54 procents chans till en uppgång under måndagen.

Assa Abloy: Flaggar för uppgång

Teknisk analys Assa Abloy B: Precis som de flesta aktier blev även Assa Abloy en källa till likviditet under nedgången på OMXS30 under senare delen av november och början av december förra året. Zonen kring fib 62% och standard line sög åtminstone tillfälligt upp säljtrycket och nu utmanas åter området vid cloud span b.

Den långa trenden som jag definierar av kursen i förhållande till och lutningen på 200-dagars medelvärde stiger sedan slutet av december. Trendfasindikatorn befinner sig i området där vi ombeds att vara defensiva och beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är positiv och SMACD noteras över nollan vilket stärker oddsen för att en fortsättningsformation kommer vara värd att haka på.

Fredagens doji stängde i den övre delen och över både MA-200 samt standard line.

Sammanfattning: Om inte Assa Abloy punkterar förra veckans lägsta vid 251 kronor är förutsättningarna goda för att ett utbrott upp och förbi den fallande motståndslinjen i flaggan tas ut. Om inte börsklimatet klappar ihop är den teoretiska målkursen för flaggan 290-300 kronor. När/om 268 kronor nås flyttas stoppen upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker om nivån punkteras i samband med en dagsstängning. Om vi bjuds på en lång grön candle under dagen (mer än 2% range) efter att 267 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 250 kronor.

Motstånd: 269,70 / 276,00 / 287,00 / 296,00-300,00
Stöd: 266,00 / 263,80 / 262,10 / 259,90 / 256,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 78+.

Embracer Group B: Potentiellt tre- eller fyrtick

Teknisk analys Embracer Group B: Den som följde planen i samband med föregående analys stängde positionen kring 98 kronor och fick med sig knappt 4 procent på två dagar. Nu har aktien kommit ner till zonen för den platta cloud span b som testats de senaste två dagarna.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är svagt fallande. Trendfasindikatorn noteras i zonen som påpekar för oss att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel vilket talar för en defensiv approach.

SMACD noterade i den positiva delen men är på väg att lämna ett negativt kors, som stärker sannolikheten för att rekylen inte är klar. Om det istället visar sig att det avmattade momentumet vänder upp i en positiv trampolin är det stor chans att aktien tar fart mot 200-dagars medelvärde.

Om fredagens högsta vid 95 kronor passeras idag effektueras ett tretick men det innebär att det krävs en 5-procentig uppgång. Jag tolkar trots det den platta standard line som en kortsiktig vattendelare.

Sammanfattning: En fortsättningsformation kan vara värd att agera på och om vi bjuds på ytterligare en röd candle idag med mindre range än i fredags kan en passering av högstanivån för denna innebära ett fyrtick. Ett tretick får vi om måndagen tar sig upp och förbi fredagens högsta vid 95 kronor. Den som väljer att ta position i detta läge bör redan från början traila stoppen strax under föregående dags lägsta och kliva av direkt om nivån punkteras med en dagsstängning. Om vi bjuds på en lång grön candle under dagen (mer än 3% range) efter att 96 kronor passerats stänger vi direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation.

Motstånd: 92,60 / 93,65 / 96,50 / 100,00
Stöd: 90,10-89,15 / 86,80 / 84,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 43-.