BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 49

OMXS30: Tveksam edge på några veckor men bra på längre sikt

Teknisk analys OMXS30: I veckoanalysen den 17 november skrev jag: ”Historiskt har kommande vecka stigit i nästan 60 procent av fallen men de gånger så inte har varit fallet har vi vid ett flertal tillfällen sett kraftiga nedgångar”.

Den gångna veckan inleddes upp och en ny 14-årshögsta vid 1474,9 noterades i onsdags men därefter har vi bjudits på små kursstaplar. Veckan som helhet innebar dock en uppgång på ytterligare 1,0 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 9,6 procent.

De fem senaste månadsstaplarna har inneburit högre stängningar och både oktober och november stängde högt upp i kursstaplarna och klart ovanför årsmedelvärdet som inför månadsstarten noteras kring 1380. I veckografen inleddes veckan som sagt positivt men avslutades med att lämna tillbaks nästan hälften av uppgång till säljarna. I dagsgrafen råder en miniatyrkonsolidering mellan 1454 och 1475.

Volymen den senaste veckan har varit oregelbunden och ger ingen vägledning. I fredags var volymen marginellt lägre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Bästa sektorer under veckan var finans och konsumenttjänster som steg 2,2 resptektive 2,1 procent. Sämst gick oljebolagen, verkstad och teknologi. Inte en helt tydlig bild, det gäller att få mer pusselbitar för att bilda sig en uppfattning om glaset börjar bli halvtomt eller ej. Det råder fortfarande en skaplig bredd och flertalet aktier stiger under uppgångsdagarna.

227 av aktierna som ingår på Nasdaq OMX stängde på plus igår, 185 stängde på oförändrat medan 235 aktier stängde på minus.

Kinnevik, Swedish Match och Electrolux har alla stigit mer än 4 procent den gångna veckan och tillhör vinnarna. Sämst har det gått för Lundin Petroleum, Sandvik och Alfa Laval.

Den långa trenden pekar upp och noteras inför dagen kring 1376 medan vi hittar årsmedelvärdet vid 1380.

Punkteras 1454 får vi en kortsiktig säljsignal ner mot den stigande stödlinjen som inför veckostarten noteras vid 1437 medan ett utbrott upp över 1475 indikerar fortsatta uppgångar mot 1500-nivån.

MACD noteras i köp både de långa och korta tidsupplösningarna. Det råder dock en påtagligt negativ divergens i veckografen.

Dagsmomentum är stigande och noteras inför veckostarten kring 66 men en nedgång under 60 innebär en säljsignal eftersom bekräftelsenivån då punkterats.

Även om den kommande veckan inte stigit mer hälften av åren kan det vara värt att notera att uppgångarna vissa år varit kraftfulla. Det är dock ett mönster där veckan i nästan 70 procent av fallen varit negativ om året tidigare varit negativt. Den 2/12-2013 till den 9/12-2013 innebar en nedgång med 1,6 procent och fram till den 16 december förra året föll index med 2,7 procent.

På ovansidan bevakar jag nivån kring 1475 och därefter 1500-nivån och ATH vid 1555 som noterades vid IT-bubblan år 2000.

På nedsidan bevakar 1456 följt av nivån vid 8-dagars medelvärde och den stigande sekundära stödlinjen kring 1439 följt av toppen den 19 september vid 1424 men framförallt 1400-nivån som inte bör punkteras om det positiva sentimentet ska hålla i sig.

På lång sikt är jag positiv men uppgången är lite väl euforisk för att tilltala mig och för att den ska vara helt hälsosam.

På medellång sikt (veckor till månader) utgör 50-dagars medelvärde en psykologisk vattendelare och kursen befinner sig klart ovanför vilket hamnar i den positiva vågskålen men en liten varningstriangel då avståndet är spänt.

På kort sikt är jag neutral till nya positioner på nuvarande nivå även om vi inte fått någon bekräftelse på att indexet har toppat – än. Jag anser att uppgången varit väl kraftig på för kort tid och därmed blir det till att jaga priset och det är sällan en bra strategi. Om däremot onsdagens högsta vid 1475 tas ut är sannolikheten stor för ett rally där korta positioner ska täckas.

Idag bevakar jag ekonomisk statistik från Storbritannien kl 10:30 och humöret hos inköpscheferna i USA som presenteras kl 16:00.

Sedan lågpunkten den 16 oktober noterade vi fram till i onsdags en uppgång med hela 18,3 procent och när det skett historiskt har kursen stigit och fallit i ungefär 50 procent av fallen den närmaste veckan. För tillfället är jag tveksam till att ta nya positioner för uppgång på nuvarande nivå men när köparna visar sig i samband med rekyler är det åter intressant att kliva på tåget. Om vi studerar utvecklingen en månad fram i tiden de gånger indexet stigit lika mycket eller mer den senaste månaden har kursen stått högre i med i snitt 1,8 procent en månad senare. Som vanligt är inte historisk utveckling någon garanti för vad som komma skall. Kommande affärer är bara några få av alla de du gör, det handlar om statistik och psykologi – ett big numbers game.

Motstånd: 1467 / 1473 / 1485 / 1496
Stöd: 1456 / 1448 / 1439 / 1424

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BP7 med en häv kring 3,2.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP28 med en häv kring 3,5.

S&P 500: Köparna börjar få ont om bränsle

Teknisk analys S&P 500: Den 17 november skrev jag: ”För tillfället är det alltför stor risk att köpa utbrott men så länge vi inte har någon månadsstängning eller andra tecken på att en fas 3 är på väg att etableras är det köp vid rekyler och positiva CS-formationer kring signifikanta stödnivåer som gäller”.

Den gångna veckan innebar en marginell uppgång med 0,2 procent vilket innebär att årets uppgång utökats till 11,9 procent. Det var den sjätte veckan i rad med stigande kurser men stängningen skedde relativt långt ner i kursstapeln vilket vi naturligtvis måste hålla koll på. I dagsgrafen noterar jag en bearish dark cloud cover som är en negativ omslagsformation med relativt hög tillförlitlighet.

Vi kan se tillbaks på en relativt lugn vecka där avslutningen präglades av Thanksgiving. Efter den positiva inledningen vände kursen ner och formerade en mindre shooting star i veckografen under lägre volym än normalt vilket kan vara ett tecken på en stundande rekyl. Köparna ser åtminstone tillfälligt ut att ha ont om bränsle.

Som jag påtalat en längre tid råder det negativa divergenser mot de flesta momentumindikatorer i framförallt veckografen, samtidigt som kursnivån är kortsiktigt överköpt.

Studerar vi den historiska utvecklingen har den första veckan i december utvecklats positivt men den andra och tredje veckan har varit något mer avslagna.

Det är fortfarande relativt bra bredd i samband med uppgångarna och spreaden mot Nasdaq är oxå positiv men det överviktningen mot offensiva sektorer ser ut att ha mattats av.

MACD är på väg att lämna en säljsignal i dagsgrafen vilket skulle bli den första sedan den 10 september.

November månad stängde klart ovanför årsmedelvärdet som inför veckostarten noteras kring 1927 och så länge inte toppen från den 19 september vid 2019 punkteras anser jag att rekyler är köpvärda när köparna visar tecken på att ta sig tillbaks.

Även om vi inte har några indikationer på en topp kan vi se tecken på att köparna ser ut att köra slut på bränsle och en eventuell säljsignal i MACD kommer att ske på den högsta nivån sedan mars 2000. Sedan lågpunkten den 15 oktober hade indexet stigit med över 14 procent i fredags och de gånger det hänt historiskt har kursen i 60 procent av fallen stått lägre en vecka senare. Vi ska dock komma ihåg att trading sker med osynade kort.

Motstånd: 2075 / 2080 / 2091 / 2102
Stöd: 2063 / 2059 / 2048 / 2037

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP10 med en häv kring 3,0.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 3,5.

DAX: Lite väl paraboliskt för att vara hälsosamt

Teknisk analys DAX: För två vekor sedan skrev jag: ”Redan vid MA-20 kan det vara intressant att studera om köparna tar sig tillbaks”.

Med facit kan vi konstatera att de två senaste veckorna har varit mycket positiva i DAX som stigit med 7,8 procent sedan föregående analys och 2,6 procent den senaste veckan. Årets nedgång har nu eliminerats och istället noteras en uppgång med 4,5 procent.

Fyra av de fem senaste dagarna har volymen noterats högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna och bredden har varit god i samband med stigande dagar.

Den långa trenden börjar så smått vrida upp men än så länge är lutningen minst sagt marginell vilket innebär att vi ska tillämpa jämviktspendlande strategier.

Kursen tog sig under veckan upp till nivån kring 10.000 som jag ”pratat om ett tag” och det blir nu spännande att se om det finns tillräckligt med bränsle och energi kvar hos köparna för att ta ut nivån utan att det sker med ett falskt utbrott.

Dagsmomentum noteras kring en nivå där vi vid flera tidigare tillfällen sett toppar bildas och på en och två veckors sikt är det ingen övertygande edge för uppgång men redan efter tre veckor ser vi tecken på att denna typ av styrka ger bränsle till ytterligare uppgångar.

På ovansidan bevakar jag framförallt nivån kring 9470 och primärtrenden vid 9503.

Närmast på nedsidan håller jag koll utvecklingen kring golvet i tradingrangen som noteras kring 9150 och om nivån punkteras är det angeläget att 8900 står pall för att inte signalera en ny nedgång för att testa 8350-nivån.

Även den gångna veckan steg det tyska storbolagsindexet i en nästan parabolisk uppgång men även denna gång ser vi tendenser på att 10000-nivån kan bli svårpasserad. Studerar vi fib 1,62% noteras den strax ovanför den kritiska motståndsnivån och det kommer nog krävas att nivån tas ut med mindre spänt gummiband för att inte bli ytterligare en tjurfälla. Jag är inte fullt lika negativ till DAX längre och därför anser jag rekyler köpvärda och redan vid 9800 kan det vara intressant med positiva CS-formationer för fortsatta uppgångar.

Motstånd: 10014 / 10048 / 10135 / 10220
Stöd: 9925 / 9896 / 9720 / 9690 / 9590

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP5 med en häv kring 3,3.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP88 med en häv kring 4,5.

Electrolux B: Dags för nedgång

Teknisk analys Electrolux B: Även om aktien efter rekylen från den 13/11 till 20/11 punkterade 20-dagars medelvärde bjöds vi inte på någon säljsignal. Köparna kom istället tillbaks och har nu åter tagit priset upp till taket i den stigande kanalen och i fredags bjöds vi på ett nytt ATH vid 221,80.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att identifiera pekar upp och G-krafterna är sorterade i ordning för en fortsatt långsiktig uppgång.

På kort sikt är det dock mycket som talar för att en topp är antågande då avståndet ner till primärtrenden är det största sedan september 2012 samtidigt som den negativa divergensen mot momentumindikatorerna talar för att kraften i uppgången håller på att avta.

Om man väljer att gå kort när G-krafterna är på plats för uppgång ska det göras med betydligt mindre positioner än normalt och tidshorisonten bör inte sträcka sig till mer än några dagar.

Den senaste tidens uppgång ser vid en första anblick ut att vara stark men momentumet har avtagit och risken för en nedgång överskuggar potentialen för uppgång. Om 200 kronorsnivån punkteras är det mycket som talar för att även gapet ner mot 185 kronor ska testas innan köparna på nytt vågar sig tillbaks.

Motstånd: 222,40 / 223,10 / 225,20 / 227,50 / 231,00
Stöd: 220,30 / 218,95 / 216,80 / 214,75 / 207,10 / 204,70

Du kan handla Electrolux med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG ELUX BNP16 med en hävstång på 4,5.
Nedgång: MINISHRT ELUX BNP18 med en hävstång på 5,0.