BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 5

OMXS30: Positiv veckoinledning innan nedfasen återupptas

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Köparna kommer att stärkas efter en stängning ovanför MA-20 och taket i den fallande trendkanalen. Än så länge ser jag dock detta som en uppstuds i en pågående nedtrend.”

Januari blev den sjätte månaden i rad som stängde under årsmedelvärdet och sedan årsskiftet har det svenska storbolagsindexet fallig med 6,3 procent. Föregående vecka innebar en marginell nedgång med 0,4 procent men för andra veckan i rad noterades stängningen i den övre delen av veckostapeln. I dagsgrafen noteras en tradingrange mellan 1380 och 1283 med en sentimentsnivån kring 1325.

Efter ett test av 1380 testades området kring 1320 åter men det är en påtaglig osäkerhet vilket brukar leda till utbrott värda att följa.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i måndags noterats över snittet och sedan i onsdags mer än 30 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Kursen noteras alltså under både det fallande årsmedelvärdet och primärtrenden samt under oket av ett dödskors sedan slutet av augusti.

Totalt steg 55 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar den gångna veckan och sedan årsskiftet är 15 procent av dessa aktier som noterar uppgångar. Bästa sektorer den gångna veckan blev oljebolag och basråvaror. Sämst gick teknologi och konsumenttjänster. I det något större perspektivet tolkar placerarkollektivet fortfarande glaset halvfullt.

Riktningen och läget på 200-dagars medelvärde som jag använder för att peka ut den långa trenden indikerar nu en allt större sannolikhet för att en långsiktig nedtrend har inletts. G-krafterna är nu sorterade för Fas 4 (långsiktig nedtrendsfas) och trendfasindikatorn noteras kring -2,2 på en tiograding oscillerande skala. De senaste dagarna har jag upprepat: ”Uppstudsar ska nu ses som lägen att ta position för nedgång”.

Historiskt tillhör månadsskiftet mellan januari och februari ett av de bättre och OMXS30-indexet har stigit i ungefär 70 av fallen den kommande femdagarsperioden. Den kommande femdagarsperioden har inneburit uppgångar sex av de senaste sju åren. I fjol steg indexet med 1,0 procent.

MACD lämnade den 22/1 den första köpsignalen sedan årsskiftet men i den negativa delen. Dagsmomentum har brutit upp genom månadsmedelvärdet och närmar sig nu bekräftelsenivån vid 50 som kommer att ge en köpsignal om nivån tas ut innan en ny nivå markerats.

På ovansidan möter först taket i den fallande kanalen som inför veckostarten möter upp vid 1360 följt av onsdagens högsta 1378.

På nedsidan bevakar jag utvecklingen kring stödet vid 1327 följt av gapet mellan förra torsdagen och fredagen mellan 1320-1312 men den viktigaste nivån på nedsidan är 1283.

På lång sikt talar alltmer för att en långsiktig nedtrendsfas är inledd och G-krafterna indikerar nu att det är läge att navigera för nedgång även på lång sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag inställd på nya lägre toppar så länge kursen noteras under MA-50 och medelvärdet lutar nedåt.

På kort sikt (dagar till veckor) ska vi vara beredda på tvära kast och varannandagsrörelser så länge kursen befinner sig mellan 1280-1390.

Sammanfattning: Så länge inte varken 1390 eller sentimentsnivån för de två senaste månaderna vid 1414 tagits ut är det mer som talar för att nedgångstakten kommer att återupptas inom kort. Mer talar för ett test av stödnivån strax under 1280 än för att decembertoppen 1540 kommer att tas ut inom kort. Än så länge är det dock begränsningarna i tradingrangen mellan 1325-1380 som hindrar nästa upp- eller nedgångsfas att ta vid.

Motstånd: 1376 / 1390 / 1411 / 1437
Stöd: 1361 / 1351 / 1342 / 1325 / 1283

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP41 med en häv kring 5,1 och en stop loss på 1112.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP165 med en häv kring 5,2 och en stop loss på 1581.

S&P 500: Positivt om 1950 tas ut, annars inte

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Hammerformationen i onsdags skapade förutsättningar för ett uppställ. I fredags bekräftades formationen och nu blir det intressant att se på vilken nivå köparna lämnar över taktpinnen åt säljarna. Så länge inte säljarna kommer tillbaks med en bekräftad candlesticksformation för nedgång navigerar jag nu norrut.”

Januari månad stängde till slut 5,1 procent ner och tydligt under årsmedelvärdet men strax ovanför mitten av månadsstapeln vilket ändå inger en del hopp. Den gångna veckan innebar däremot en uppgång med 1,8 procent och de två senaste veckostaplarna har stängt nära högstanivån. Veckoavslutningen var den mest positiva dagen sedan den 8 september.

Under hela den gångna veckan har jag varje dag hintat för att när vi får ett utbrott från den ”multipla haramin” kan det bli ett kraftfullt utbrott. I fredags kom utbrottet och vilken kursstapel!

Volymen har varit högre än normalt och veckan avslutades med en volym som var hela 72 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Hur mycket som institutionellt och orsakerna till detta spekulerar jag inte i.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit upp- och nedgångar i lite mer än hälften av åren. Förra året steg kursen den kommande veckan med 2 procent. Sex av de senaste sju åren har inneburit stigande kurser.

Bästa sektorer den gångna veckan har oljebolagen och telekom varit den gångna veckan. Den enda sektor som stängde veckan på minus var hälsovård. VIX backade med 9,6 procent till 20,2 vilket innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2055 och 1825 den närmaste månaden. Glaset tolkas fortsatt något halvtomt.

Kursen noteras nu under både årsmedelvärdet och den fallande primärtrenden med de korta- och medellånga medelvärdena sorterade för en långsiktig nedgång. Trendfasstyrkan har reducerats till -0,8 på en tiogradig oscillerande skala.

MACD vände för första gången i år upp i köp igår den gångna veckan och dagsmomentum har tagit ut månadsmedelvärdet och jobbar med att ta ut 50-nivån.

På ovansidan bevakar jag först och främst 1950-nivån där kursen senast vände ner och det är även 50%-nivån av nedgången sedan slutet av december till lågpunkten hos hammer för snart två veckor sedan.

På nedsidan är det först marubozulinjen för fredagens kursstapel vid 1916 men även de tidigare vändningsnivåerna 1872 och lågpunkten för snart två veckor sedan vid 1812 som tilldrar sig mitt intresse.

I den positiva vågskålen:
– Förra onsdagens lägsta vid 1812 är fortfarande intakt

I den negativa vågskålen:
– Kursen noteras åter under årsmedelvärdet, primärtrenden och MA-50
– December stängde under årsmedelvärdet
– En massiv mur av motstånd mellan 2100-2135
– MACD noteras i sälj i månadsgrafen
– En punktering av nacklinjen i HS-formationen ger en målkurs kring 1600

Sammanfattning: De senaste candlesticksformationerna av vikt är en extremt positiv hammer och i fredags en extremt kraftfull bullish marubozu. Så länge inte 1950 tas ut och hålls är risken för en fortsättning nedåt större än en varaktig uppgång.

Motstånd: 1950 / 1956 / 1971 / 1985 / 1993
Stöd: 1909 / 1890 / 1873 / 1848 / 1833 / 1812

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP30 med en häv kring 4,3 och en stop loss på 1505.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP11 med en häv kring 4,7 och en stop loss på 2268.

DAX: Uppstudsar är ännu lägen att gå kort

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge inte någon negativ candlesticksformation erhålls navigerar jag för en uppgång mot i första hand taket i den kortsiktigt fallande kanalen som vi hittar kring 10200.”

Årets första månad blev en nedgång med hela 8,8 procent vilket innebär att även januari stängde under årsmedelvärdet. De senaste två veckorna har stängt i de övre delarna av veckostaplarna även om det hade varit ännu starkare med en något högre stängning i fredags. I dagsgrafen har den senaste veckan noterats mellan 9564-9905 och det är två intressanta nivåer att bevaka för utbrott eller punktering.

Kursen noteras alltså under årsmedelvärdet och även de medellånga medelvärdena pekar tydligt nedåt. Trendfasindikatorn skrivs till -2,0 på en tiogradig oscillerande skala.

Historiskt har den kommande veckan inneburit uppgångar i lite mer än hälften av åren. Av de senaste sju åren har fyra stigit och tre noterat lägre kurser på en veckas sikt.

MACD vände upp i köp den 26 januari men än så länge saknas ett tydligt momentum för att uppgången ska vara värd att följa. Dagsmomentum har tagit sig upp över månadsmedelvärdet och om även 50-nivån tas ut börjar allt mer tala för att en uppgång kan bli värd att följa men bekräftelsenivån för köp ligger vid 54,5.

På ovansidan möter först ett sekundärt motstånd upp vid 9905 och därefter 10000 följt av 10200. På nedsidan har både 9565 och området kring 9400 effektivt sugit upp säljtrycket den senaste tiden.

Sammanfattning: Även om vi ska navigera för en fortsatt uppgång tills en candlesticksformation för nedgång effektueras, talar än så länge mer för att säljarna kommer att ta över mellan MA-20 och taket i den fallande kanalen som möter upp vid 10100. Först om 10200 tas ut och inte omgående punkters vänder vi på klacken och börjar leta positioner för uppgång.

Motstånd: 9825 / 9880 / 9905 / 10025 / 10165
Stöd: 9680 / 9600 / 9565 / 9455 / 9315

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP33 med en häv kring 5,9 och en stop loss på 8280.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP193 med en häv kring 6,4 och en stop loss på 11067.

TeliaSonera: Positivt TN-info kan ge trendskifte

Teknisk analys TeliaSonera: Det blev lite skvalpigt efter föregående analys men redan dagen efter analysen nåddes målkursen vid 40,65. Kursen har därefter varit nere och vänt vid 37,50 och tog i fredags ut det sekundära motståndet vid 40 kronor i samband med rapporten.

Den långa trenden som jag definierar med hjälp av bla MA-20 och de kortare medelvärdena lutar alla nedåt. G-krafterna är alltså på plats för en långsiktig nedgång men rapportreaktionen kvalificerar sig som en TN-info för uppgång.

Dagsmomentum har tagit sig upp över både 50-nivån och månadsmedelvärdet och är riktat uppåt.

På ovansidan möter nu närmast den fallande långsiktiga motståndslinjen som är intakt sedan början av augusti.

Efter en positiv TN-info ska vi vara beredda på att det kan bli en rekyl innan uppgången åter tar vid men Telia är helt klart en intressant aktie för uppgång när OMXS30 noteras positivt framöver.

Sammanfattning: Förutsättningarna är goda för ett trendskifte via en 1-2-3-vändning men först måste 43,10 tas ut. Den som väljer att kliva på redan nu bör placera stoppen luftigt (strax under 37,50) då risken för en skvalpig inledning är stor. Anpassa därför positionsstorleken till detta. Om 40-kronorsnivån punkteras när veckan inleds är risken stor för en turtlesoup för nedgång mot just 37,50.

Motstånd: 40,95 / 41,50 / 43,10 / 43,95 / 45,10
Stöd: 39,10 / 37,95 / 37,50 / 36,10 / 34,30

Du kan handla TeliaSonera med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG TELIA BNP16 med en hävstång på 5,6 och en stop loss vid 34,65
Nedgång: MINISHRT TELIA BNP15 med en hävstång på 4,7 och en stop loss vid 46,23