BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 5 – 2022

OMXS30: Försöker hitta fotfäste men risken är stor för expansion söderut

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”I det långsiktiga perspektivet tolkar jag det fortfarande som att OMXS30 noteras i en upptrend. Om det däremot visar sig att indexet etablerar sig med både priset och lagging line under cloud span b ökar risken för att vi sett en långsiktig topp. Det är dock först om 2180 punkteras utan att snabbt återtas som vi bör ställa större krav på formationer än vanliga fortsättningsformationer. Det är i min värld positivt om köparna kommer tillbaka vid gapet från den 21 december men negativt om det punkteras. Historiskt har indexet utvecklats relativt svagt fram till månadsskiftet januari/februari då startskotten för vårrallyt brukar vara ett faktum.”

Den gångna veckan inleddes med en kraftig nedgång med nästan 4 procent, som punkterade MA-200 och cloud span b, men en viss inbromsning när 2200-nivån närmade sig. Resten av veckan har pendlat innanför förra måndagens candle och varit uppe och testat cloud span b utan att passera nivån. Hela veckan har noterats innanför begränsningarna som förra måndagens candle markerar, vilket är ett tydligt tecken på osäkerhet. Totalt backade OMXS30 2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu uppgår till 6,3 procent. I månadsgrafen noteras januari som en dark cloud cover men i veckografen ser jag en hammerliknande positiv reversal.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är nu helt platt. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi rekommenderas att agera med kortsiktiga strategier och mer defensivt än normalt. Trendfasindikatorn rekommenderar oss dessutom att agera mer i ”icke så genomlysta aktier” vilket med andra ord betyder mindre bolag.

Volymen har hela den gångna veckan noterats över snittet. Volymbalansen är fortfarande negativ.

Andelen aktier på OMXSPI som steg i fredags uppgick till 41 procent. Just nu är det bara 32 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 anser som bräcklig och under 50 tolkar jag som svag is.

Bredden mellan bollingerbanden noteras nu strax över 11 vilket är den högsta vollan sedan slutet av mars 2021.

På ovansidan möter närmast 2286 följt av zonen kring 2300 och 2340 som tilldrar sig mitt största intresse.

På nedsidan hittar vi först gapet mellan 2260-2250 följt av 2224-2211 och zonen kring 2200-2190.

På lång sikt är jag svagt neutral till svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: De tre senaste dagarna har stängde i de övre delarna men torsdagen och fredagen stängde lägre än föregående dag. Detta utseendet kallar jag -2/+3 och vid de 8 tillfällen vi bjudits på det sedan 2001 har indexet stängt positivt dagen efter. Det är alltså goda förutsättningar för att veckan inleds positivt men det är först om 2340-nivån passeras som katten vaknar till liv och sannolikheten börjar tala för en fortsatt uppgång. Om det istället visar sig att priset vänder ner innan dess och punkterar förra måndagens lägsta tolkar jag den senaste veckan som en flaggformation för nedgång. Den som vet med sig att h*n har svårt att följa regler när det är skakigt och det känns som man trampar i vatten i ett gyttjehål kanske ska sätta sig på avbytarbänken ett tag tills utseendet blir tydligare.

Motstånd: 2286 / 2296-2300 / 2340
Stöd: 2260-2250 / 2224-2211 / 2200-2190

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 53+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 88%.

SP500: Håller köparna på att hitta fotfästet igen?

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”SMACD lutar nedåt i den negativa delen och det är bara 5 procent av aktierna som ingår i indexet som har ett positivt momentum samt strax över 50 procent av SP500-aktierna som har SMACD över 0. Från att det för bara en vecka sedan var fler positiva pusselbitar än negativa har snålare vindar blåst in. Nedgången sedan den senaste ATH-noteringen noteras kring 9 procent och de korta momentumindikatorerna är nu extremt hårt spända på nedsidan. Nu behöver köparna visa sig och en kommande uppgång måste passera fib 50% för nedgången för att sannolikheten åter ska börja tala för en fortsatt långsiktig uppgång. Så länge både priset och lagging line noteras under molnet är risken större för en fortsatt nedgång än en långsiktig uppgång. Nu blir det intressant att se om köparna tycker priset är tillräckligt lågt för att motsvara risken att ta position för uppgång och om den historiska positiva utvecklingen från början av februari till slutet av april blir verklighet i år. Studerar jag Gann kan det dröja till mitten av februari innan en tydlig botten sätts. På nedsidan är 4390 följt av 4350 och 4280 två nivåer som Gann indikerar som potentiella lågpunkter. I den positiva vågskålen brukar veckan efter negativa januarilösendagar utvecklas väl men om det blir så nu återstår att se. En uppstuds måste ta ut minst 4500 och inte följas av en ny lägre lägsta än fredagens, i annat fall är det ytterligare ett svaghetstecken.”

Den gångna veckan inleddes rejält nedåt och måndagen var ner 4 procent men vände upp för att stänga på plus med en turtle soup-formation. Resten av veckan har varit skvalpig för att stänga relativt starkt under hög volym kring 200 dagars medelvärde. Som jag skrev inför veckan är det mer som tyder på nedgång så länge inte både priset och lagging line tar sig upp över cloud span b. Totalt steg SP500 den gångna veckan med 0,8 procent vilket innebär att årets nedgång reducerats till 7 procent. I månadsgrafen noteras januari som en bearish engulfing och SMACD har lämnat ett negativt kors från en överköpt nivå. I veckografen stängde föregående vecka som en positiv hammerliknande reversal.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar fortfarande svagt uppåt men både molnet och MA-200 har punkterats. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara defensiva och kortsiktiga.

Volymen har hela veckan legat över det dagliga snittet. Volymbalansen är tydligt negativ.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) föll i början av veckan för att i torsdags vara nere vid 42 procent men vände upp i fredags till 49 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) var i måndags uppe vid 39 men föll under resten av veckan tillbaka för att i fredags stänga vid 28, vilket fortfarande är högt men indikerar att vi kan ha sett en signifikant botten i prisgrafen.

Bredden mellan bollingerbanden noteras kring 13,6 vilket är den högsta nivån sedan slutet av juni 2020.

På ovansidan möter närmast 4438 följt av 4451 och zonen kring 4496-4504 samt 4525.

På nedsidan möter närmast 4389 följt av 4357 och området kring 4304-4296 samt 4225-4223.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 4807 den 28/12
– Inne i den positiva halvan av året
– Extremt positiv turtle soup i måndags
– Två extremt positiva reversaler den gångna veckan

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Ny lägre topp vid 4749 den 12/1
– Tilltagande volym och kraftfulla nedgångsdagar
– Noteras under MA-200, MA-50, MA-20 och Ichimokumolnet

På lång sikt är jag neutral till svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Inför den gångna veckan skrev jag att risken för fortsatt nedgång mot området mellan 4300 och 4200. Veckan inleddes med en kraftig nedgång men indexet vände upp och stängde med en extremt positiv turtle soup, som enligt mig sticker ut och har förutsättningar att bli en ny signifikant lågpunkt. Jag tolkar det som en botten så länge förra måndagens lägsta vid 4223 är intakt. På ovansidan behöver MA-200 passeras men framförallt området kring 4525 så att fib 50% tas ut och ökar sannolikheten för att ”den döda katten vaknat till liv”. Så länge katten inte vaknat till liv (passering av fib 50%) tolkar jag utseendet som en flagga för nedgång. Om indexet istället vänder ner och punkterar området markerat med grönt är risken stor för att en riktigt jobbig nedgångsfas inleds då de som varit optimistiska till börsen tar säkrar vinster och ställer sig vid sidan. Nedgången i sig behöver inte bero på fundamenta som höjda räntor eller andra negativa pusselbitar utan osäkerhet och rädsla triggas av det tilltagande utbudet. Januari och februari har historiskt varit skakigare än deras rykte men våren är trots allt en bra period på börsen.

Motstånd: 4438 / 4451 / 4496-4504 / 4525
Stöd: 4357 / 4304-4296 / 4225-4223

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 54+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 51%.

DAX: Köparna trampar vatten tills 15625 passerats

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är fortfarande ett tydligt gap på nedsidan, mellan 15380 och 15240 som inte är täppt och det skapar en viss obalans. Det jag helst inte vill se är att trippelnollenivån vid 15000 punkteras utan att snabbt återtas då det ställer in siktet söderut.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång med mer än 4 procent till 15000-nivån som jag skrev om för en vecka sedan. Där hittade köparna fotfäste, åtminstone tillfälligt. Resten av veckan har DAX hållt sig innanför begränsningarna som markerades under måndagen. Totalt backade dax med 1,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 3,6 procent. I månadsgrafen noteras januari som en dark cloud cover men den senaste veckan ser mer ut som en hammerliknande reversalformation.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar saknar riktning. Trendfasindikatorn har fallit ner i zonen där vi rekommenderas att handla med jämviktspendlande och kortsiktiga strategier.

Volymbalansen håller på att ta sig upp och bli positiv.

SMACD noteras fortfarande nedåtriktad i den negativa delen. förra fredagen ett negativt kors men i den positiva delen. Nu närmar sig 0-zonen som utgör ett stöd.

Sammanfattning: Så länge DAX är fångat i tradingrangen mellan 16300-14800 är risken för tvära kast och slagig handel stor. Om det visar sig att zonen mellan 15000-14800 punkteras utan att snabbt återtas är risken stor för ett återigen tilltagande säljtryck och en nedgång mot i första hand 14000 men det är inte något tydligt stöd förrän ner kring 13150-13000. Passeras istället 15620 (förutsätter att 14955 stått pall) anser jag att katten åter vaknat till liv. Jag brukar säga (mycket pedagogiskt) att: – ”När ichimokuutseendet är tydligt, är det tydligt”. Med det menar jag att risken för skvalpiga rörelser minskar och att vi bör följa den riktning ichimokuanalysen ger. Är då utseendet tydligt nu? Nej, det är otydligt och så länge både priset och lagging line är intrasslat i den range som gäller för de senaste månaderna ska vi vara beredda på tvära kast. Den av begränsningarna för den rådan tradingrangen som passeras eller punkteras kommer troligen att ställa in siktet mot 20.000 eller 13.000. Risken är alltså stor för att den kommande tiden kommer bli slagig med tvära kast och stundtals varannandagsrörelser.

Motstånd: 15475 / 15555 / 15600-15615 / 15900-16000
Stöd: 15245 / 15200 / 15145 / 15000 / 14820

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 62+.
– Next day forecast indikerar att det är 44 procents chans till en uppgång under måndagen.

Atlas Copco A: Positiv minidivergens och turtle soup vid extrem volla

Teknisk analys Atlas Copco A: Även om man följer sina regler går det ibland snett. Det är alltid mer vanskligt än vanligt att köpa fortsättningsformationer när trendfasindikatorn varnar för skvalpiga rörelser. När jag inför den 20/1 skrev att förutsättningarna var goda för en uppgång om 538 kronor passerades för snart två veckor sedan såg det bra ut, men börsen fortsatte ner och Atlas Copco med den. I samband med rapporten i tisdags nåddes oktoberlägsta kring 520 kronor och i fredags avslutades veckan med en turtle soup.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att identifiera är nu helt platt. Trendfasindikatorn noteras i området där vi ombeds att vara mer defensiva och kortsiktiga.

Volymbalansen är svagt negativ.

I fredags punkterades de senaste stödnivåerna sedan mitten på juni men innan dagen var slut hade priset vänt upp och stängde i den övre tredjedelen, över 527 kronor. Samtidigt vände cykelindikatorn upp från en nivån under 20 och effektuerade en positiv minidivergens.

Bredden mellan bollingerbanden noteras nu till 26 vilket är den högsta vollan sedan mitten på april 2020. Efter upp- eller nedgångar tenderar en aktien att nå en vändning av den riktning när BBW-indikatorn vänder ner från en nivå över 25. Än så länge har vi inte sett det men när det sker, speciellt om det sammanfaller med en positiv candlesticksformation innebär det goda förutsättningar för ett positivt trendskifte.

Sammanfattning: En passering av 533 kronor och en dagsstängning i den övre tredjedelen ställer in siktet mot i första hand 560 kronor. När/om 543 kronor nås flyttas stoppen upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt om nivån punkteras, utan att vänta på en dagsstängning. Om vi bjuds på en lång grön candle under dagen (mer än 3% range) efter att 543 kronor passerats stänger vi positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 510 kronor.

Motstånd: 530,80 / 543,20 / 560,00
Stöd: 522,80 / 513,40-511,40 / 500,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 26+.

Assa Abloy B: Doji i ytterläge

Teknisk analys Assa Abloy B: Det blev en uppgång till i första svängen 276 kronor och därefter 284 kronor efter föregående genomgång av Assa Abloy. Den som följde planen klev ur vid 275,60 då rangen för dagscandlen den 8 december var 2 procent. I samband med börsnedgångarna som inlett året har även Assa Abloy fallit och noteras nu kring golvet i en stigande trendkanal inför bokslutet den 4 februari.

Den långa trenden som jag definierar av kursen i förhållande till och lutningen på 200-dagars medelvärde stiger svagt sedan slutet av december. Trendfasindikatorn befinner sig i området där vi ombeds att vara defensiva och beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är svagt positiv. Noteringen kring det nedre bollingerbandet har sedan början av förra veckan divergerat positivt och i onsdags effektuerades en positiv minidivergens mot cykelindikatorn.

Sammanfattning: I torsdags effektuerades en doji kring en stödnivå och den av en begränsningarna som passeras eller punkteras ställer in siktet mot nästa stöd- eller motståndsnivå. I detta fall innebär det att en stängning över 247,50 om den sker i den övre delen av candlen ger indikation om uppgång mot 257-kronorsnivån enligt T3-exit. När/om 251 kronor flyttas stoppen lämpligen upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle under dagen (2% eller mer i range) efter att 251 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 240 kronor.

Bokslut den 4/2.

Motstånd: 247,50 / 250,80 / 256,50
Stöd: 242,20 / 241,00 / 230,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 26+.