BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 5 – 2023

OMXS30: Osäkerhet präglar indexet inuti tradingrangen

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Rekylen jag pratat om någon vecka inleddes i torsdags. Nu blir det intressant att se hur djupt rekylen behöver få ner priset för att köparna ska komma tillbaka och driva upp indexet i en ny uppgångsvåg. I den bästa av världar testas gapet från den 9/1 av och eventuellt täpps till och därefter tar köparna tag i taktpinnen igen. Även om avståndet ner till standard line och MA-200 fortfarande är stort vilket skapar spänningar i grafen tolkar jag fredagens haramiliknande insidestapel som en indikation på att köparna står och väntar på att få komma tillbaka. G-krafterna är sorterade för en varaktig uppgång samtidigt som både priset och lagging befinner sig i ett relativt fritt utrymme. Volymbalansen och trendfasindikatorn indikerar att positiva fortsättningsformationer är köpvärda. En passering upp och förbi 2235 ställer till att börja med in siktet mot området kring 2400 men det är bland annat ett tufft motstånd kring 2330 som behöver rensas av. Om det istället visar sig att 2024 ger vika ökar risken påtagligt för en nedgång mot septemberlägsta vid 1782. Indexet är enligt mitt synsätt positivt på både kort-, medel- och lång sikt. Så länge vi bjuds på nya högre lägsta innebär det att indexet är köpvärt vid de flesta positiva fortsättningsformationer tills ett nytt beteende tar vid.”

Efter ett inledande positivt gap vände indexet ner och stängde veckan med en doji kring 2200. OMXS30 stängde vid samma nivå som för en vecka sedan. Sedan årsskiftet har indexet stigit med 7,6 procent

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde börjar så smått vrida av uppåt. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av november i zonen där vi rekommenderas att agera med trendföljande positiva strategier.

Volymen har bortsett från i onsdags noterats över snittet. Volymbalansen är positiv sedan den 2 november.

SMACD lämnade i torsdags ett högt negativt kors och risken har ökat för att ett omtag/rekyl kan bli kraftfullt och djupt. Än så länge har vi däremot inte sett några viktiga stödnivåer/trigger som punkterats.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 52 procent. Just nu är det 77 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktier som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 9,8 procent vilket är högre än snittet som noteras vid 8,5. Jag har varnat för att en lokal topp är under bildande sedan den 18/1 när BBW började dra ihop sig från en relativt hög nivå.

På ovansidan möter närmast zonen kring 2200-2205 följt av 2212 och årshögsta vid 2235.

På nedsidan möter närmast 2184 följt av området kring botten i tradingrangen kring 2174 och 2160 samt 2138.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Den senaste veckan präglades av tre röda feta candlar som bromsades upp med en haramiliknande doji i fredags. MA-20 som stiger brant närmar sig nu priset och det kommer bli intressant att se om köparna vågar sig tillbaka in när det korta medelvärdet möter upp. Just nu fångas indexet innanför begränsningarna 2175 och 2235. Så länge indexet är fångat innanför tradingrangen desto mindre blir spänningarna mot de medellånga och långa medelvärdena. Så länge inte någon av nivåerna för tradingrangen passeras eller punkteras är risken stor för fortsatt tvära kast och slagig handel. OMXS30 är fortfarande överköpt på lite längre sikt och det stora avståndet ner till standard line och MA-200 varnar för att risken är stor för ett mer utmanande omtag. En kommande rekyl kommer i den bästa av världar täppa till och åter fart upp från gapet den 9/1 (markerat med en blå rektangel). Indexet är enligt mitt synsätt positivt på både kort-, medel- och lång sikt. Så länge vi bjuds på nya högre signifikanta lägsta innebär det att indexet är köpvärt vid tydliga positiva fortsättningsformationer tills ett nytt utseende eliminerar det vi ser nu.

Motstånd: 2200-2205 / 2212 / 2235 / 2255 / 2295-2305
Stöd: 2195 / 2174 / 2160 / 2137 / 2100

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 36-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 52%.

SP500: Etablering över MA-200

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Priset och lagging line noteras över molnet men ser för tillfället något trassligt ut. De nivåer jag fäster mest vikt på kort sikt är först årshögsta vid 4015 men viktigare är vattendelaren kring 4100. En passering upp genom 4100 som inte följs av en ny lägre lägsta är en bekräftelse på att björnmarknaden bottnade den 13 oktober. Om det istället visar sig att 3764 punkteras ställs siktet in ner mot oktoberbotten och återtas inte decemberlägsta vid 3764 snabbt ifall den punkteras ökar risken påtagligt för att det begynnande positiva utseendet är på väg att fallera.”

Den gångna veckan inleddes med att fortsättningsformationen från standard line bekräftades. Veckan avslutades med ett nytt test av 4100 vilket var det fjärde sedan den 12 september. Totalt steg indexet med 2,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 6,0 procent. Det var den sjätte veckan i rad som stängde i den övre halvan av veckocandlen.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymen igår var marginellt högre än i onsdags och noterades 1 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

SMACD lämnade 6/1 ett positivt kors vilket var det första sedan den 4 oktober och noteringen över nollzonen är en positiv pusselbit tillsammans med trampolinen som effektuerades den 20/1.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras nu kring 69 procent vilket är den högsta nivån på ett år. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) backade med 7 procentenhter i veckan för att till slut stänga vid 18,5

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 8,0 procent vilket är klart under snittet som noteras vid 10,0 procent.

I den positiva vågskålen:
– Så länge inte zonen vid 3800 (fib 50% för senaste uppgången) punkteras med en tydlig stängning är fortsättningsformationer köpvärda
– Bröt den 6/1 upp från området kring 3800
– Noteras över MA-20, MA-50, MA-100, MA-200 och standard line

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre signifikanta toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Negativ volymbalans
– Viktigaste motståndet vid 4100 behöver tas ut

På ovansidan möter närmast zonen vid 4095-4105 följt av 4130 och 4165 samt området kring 4200.

På nedsidan möter närmast 4040 följt av 4020 och zonen kring 4005-3995 samt området kring MA-200 vid 3950.

På lång sikt är jag neutral till svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: För första gången sedan slutet av mars förra året har vi nu bjudits på stängningar över MA-200 6 dagar i rad. Har detta någon betydelse? Ja, i alla fall om man studerar historien. Innebär detta att indexet nu är inne i en tjurmarknad? Nej, inte nödvändigtvis men en signal är inte enbart positiv eller negativ. Som jag brukar säga är det lättare att glida med börsklimatet uppåt och låta trendfasindikatorn vara vårt vindex (visar vindriktningen). Det känns kanske som det är längesedan men från april 2020 till januari 2022 visade trendfasindikatorn att vi skulle agera köpare vid rekyler och varenda rekyl var köpvärda vid positiva fortsättningsformationer. I slutet av januari när priset och lagging line bröt ner under molnet och volymbalansen blev negativ antyddes en förändring. Sedan dess har inte mina pusselbitar för en bullmarknad infriats, men nu är det inte långt kvar. De viktigaste pusselbitarna som jag nu saknar är att volymbalansen blir positiv, priset bryter upp över 4100 och trendfasindikatorn tar sig upp i den positiva delen. Inte sällan blir det gott om brus och slagiga rörelser när ett gyllene kors eller MA-200 Icebreak är i antågande, men även om tajmingen inte är perfekt för dessa, har de historiskt varit lite av krockkuddar. Nu blir det spännande att se om volymbalansen, trendfasindikatorn och vattendelaren bekräftar det begynnande positiva utseendet för utan dessa pusselbitar kan vi inte räkna bort att indexet fortfarande är fast i en tjurfälla.

Motstånd: 4095-4105 / 4130 / 4165 / 4200
Stöd: 4040 / 4020 / 4005-3995 / 3950

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 89-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 58%.

DAX: Uppladdningsfas med svagt positiv underton

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Med tanke på att både volymbalansen, trendfasindikatorn och ichimoku indikerar att trenden är värd att följa talar det mesta för att fortsättningsformationer är köpvärda.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av gapet från den 19 januari och resten av dagarna noterades med extremt små candlar som dock stängde i de övre delarna. Totalt steg DAX med 0,8 procent veckan som gick vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 8,8 procent. I veckoupplösning bildade veckan en insidestapel.

Det jag inte gillar är att spänningen ner mot 200-dagars medelvärde blivit så stort att risken för en jobbig nedgång nu ökat påtagligt. Den positiva volymbalansen och trendfasindikatorn gör dock att det mesta talar för att en rekyl kommer vara köpvärd när den elimineras av en positiv fortsättningsformation.”

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 har så smått börjat peka uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att applicera positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen vände upp i mitten av oktober och är sedan den 8 november positiv.

SMACD lämnade i fredags ett högt negativt kors vilket är en varningssignal för att det kan behövas en utdragen konsolidering och eller rekyl för eliminera de spänningar som den kraftigt positiva årsinledningen skapat.

Sammanfattning: Avståndet ner till MA-200 och standard line är fortfarande stort med tanke på att båda medelvärdena är relativt platta. De senaste veckorna har indexet fångats i en tradingrange mellan 15270 och 14905 och så länge så är fallet kan vi räkna med slagig handel och tvära kast. Med tanke på att både volymbalansen, trendfasindikatorn och ichimoku indikerar att trenden är värd att följa talar det mesta för att fortsättningsformationer kommer bli köpvärda. Om det visar sig att 14500 ger vika ställs siktet in ner mot decemberlägsta vid 13800. På ovansidan är det förra veckans högsta vid 15270 som behöver passeras för att ställa in siktet mot i första hand 16000-nivån. Mitt huvudspår är att indexet ska vidare upp men att rekylen eller den pågående konsolideringen inte är riktigt klar, men att de positiva stängningarna och volymbalansen visar att det är risk-on som gäller och att köparna bara står och väntar vid de närmaste stöden.

Motstånd: 15185 / 15270 / 15540
Stöd: 15000-14925 / 14710 / 14500

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 82+.
– Next day forecast indikerar att det är 10 procents chans för uppgång under tisdagen.

HM B: Turtle soup från platt MA-200

Teknisk analys H&M B: Den som agerade agerade när dojins högsta vid 112,70 passerades med en fortsättningsformation blev utstoppad vid 119,20 vilket resulterade i en vinst på 5,5 procent. Inför rapporten i fredags steg aktien i torsdags men aktien föll tungt på en rapport som inte motsvarade förväntningarna. Det jag däremot fäster mest vikt vid är på det sätt köparna kom tillbaka vid 200-dagars medelvärde. Från dagslägsta till stängning steg aktien med 4,2 procent och under dagen var det högre volym under uppgångscandlarna, i 1- och 5-min upplösning.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde saknar i stort sett riktning. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi uppmanas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv sedan början av november.

SMACD vände ner från en hög nivå för två veckor sedan och i fredags effektuerades ett negativt kors. Negativa kors när trendfasen är positiv och indikatorn noteras över nollzonen ser jag dock mer som att det behövs en paus/konsolidering eller rekyl snarare än att det är en konkret säljsignal.

I och med att lågpunkten från den 20 januari punkterades och återtogs i fredags effektuerades en turtlesoup som vände upp vid den platta MA-200.

Sammanfattning: En turtle soup som tar sats från ett viktigt stöd som en platt MA-200 är har en bra edge för en uppstuds. Efter en så pass kraftig uppgång från dagslägsta ska vi vara beredda på att det kan behövas ytterligare test av standard line/MA-200 innan uppgången tar vid. Det är tre sätt att göra entry på enligt mig. 1. Köp direkt på open om inte aktien inleder med ett gap ner under 123,60. 2. Köp en extremt liten position via en minifuture med en inbyggd stopp så nära som möjligt men ändå under 120 kronor. 3. Avvakta en stark stängning över fredagens högsta vid 126,90. När/om 128,75 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 128,75 nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Ett alternativt sätt att rida vinsten efter att 123,75 passerats är att stänga direkt utan att vänta på en stängning när turning line (den bruna linjen) punkteras. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 120 kronor.

Motstånd: 126,90 / 129,90 / 131,45-132,20
Stöd: 123,60 / 120,80 / 117,60 / 114,40

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 75-.

Pandora (DK): Tydlig IHS med bra potential

Teknisk analys Pandora (DK): Det blev ingen passering av 700 dkk direkt efter föregående analys. Det skulle ta fram till slutet av mars men inte helt oväntat blev det en positiv reaktion och aktien drog upp till 875 dkk innan en tydlig rekyl inleddes. Efter en nedgång från 950 dkk till 350 dkk i slutet av september har aktien nu tagit sig upp över MA-200 och ichimokumolnet.

Den långa trenden som jag bla använder lutningen på MA-200 för att peka ut är svagt fallande. Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv sedan första halvan av november.

SMACD noteras över +15 vilket signalerar att det är stor risk för en rekyl eller konsolidering.

Den inverterade huvudskuldraformationen indikerar att det är goda förutsättningar för en uppgång mot 730-750 dkk på lite sikt.

Sammanfattning: Det kan behövas en rekyl ner mot standard line vid 525-530 dkk för att minska den spänning som det innebär att SMACD noteras högt med avtagande momentum. För tillfället är fortsättningsformationer köpvärda både vid en hälsosam rekyl men även vid utbrott som sker med tilltagande volym. Turning line (det grönstreckade medelvärdet) kan vara bra att använda som trailing stop när 600 dkk närmar sig. Rekyler som inte punkterar mer än 50% av den senaste swingen är köpvärda vid positiva fortsättningsformationer med turning line som trailing stopp när viktiga motståndsnivåer närmar sig. Punkteras 528 dkk utan att snabbt återtas är det läge att börja tillämpa andra strategier. Den initiala stoppen vid köp på utbrott bör ligga strax under 548 kronor och vid köp i samband med en rekyl ner mot standard line strax under 525 dkk.

Bokslutet presenteras den 8 februari.

Motstånd: 584 / 595-605 / 630 / 652
Stöd: 562 / 553 / 528 / 500

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 61-.