BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 5

OMXS30: Bekräftad bearish shooting star

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge den positiva fortsättningsformationen vid 1500-nivån är intakt och inte ersätts av en negativ candlesticksformation navigerar jag vidare för uppgång. Siktet är nu inställt på taket i den rådande tradingrangen och det jag inte vill se är en ny lägre topp innan 1541 tagits ut. Jag navigerar nu vidare för uppgång tills dess att en bekräftad negativ candlesticksformation effektueras.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av golvet i den stigande kanalen, som även denna gång stod pall. I onsdags togs både de kortare sentimentsmedelvärdena ut och det bjöds på en stängning ovanför 1541. Torsdagen inleddes upp och förbi 1560 men innan dagen var slut hade köptrycket avtagit vilket resulterade i en bearish shooting star. Veckan avslutades med en bekräftad ö-formation som innebär en negativ omslagsformation.

Banker som gått starkt den senaste tiden rekylerade i slutet av veckan.

Volymen låg, bortsett från i tisdags, högre än det dagliga snittet under hela veckan. Totalt steg 53 procent av de 284 aktier jag dagligen förra veckan. Bästa sektorer blev trots rekylerna i fredags finans och basråvaror.

Primärtrenden lutar svagt uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,9 vilket säger oss att vi allt mer ska snegla efter trendföljande strategier men att vi fortfarande kan räkna med slagig handel och tvära kast.

MACD lämnade precis före jul en säljsignal som i onsdags ersattes av den första köpsignalen sedan början av november, även denna gång kring nollinjen.

Cykelindikatorn noteras kring 81 och visar tecken på att vända ner. Även om vi ska hålla koll på cykelindikatorn är den inte en tvingande indikator vid lågvolatila upptrender.

På ovansidan möter först den övre begränsningen i tradingrangen vid 1554 följt av 1564 och därefter är det relativt fritt upp till taket i den stigande långsiktiga kanalen som vi hittar kring 1610. Självklart kommer inte resan dit att ske utan rekyler.

På nedsidan möter först 1532 följt av 1526 och därefter 1500-nivån.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1419 och att inte 1390-nivån ger vika för då är det säljarna som tar över taktpinnen på längre sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge MA-50 pekar upp och kursen håller sig ovanför, eller vänder upp i zonen mellan MA-50 och MA-100.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv men nu inväntar vi en fortsättningsformation för uppgång som helst ska effektueras innan golvet i den stigande trendkanalen punkteras. Något annat än att för tillfället navigera för uppgång är fakirtrading.

Sammanfattning: Den negativa divergensen och torsdagens shooting star som bekräftades i fredags med en relativt låg/negativ stängning nere i onsdagens box indikerar nu att en ny rekyl är inledd och då ska vi invänta en positiv fortsättningsformation. Fram till dess att vi bjuds på en positiv fortsättningsformation sitter vi lämpligtvis på händerna. Att navigera för något annat än uppgång är som att bussen, men på fel håll.

Motstånd: 1548 / 1554 / 1564 / 1576
Stöd: 1532 / 1526 / 1510 / 1500

SP500: Ett steg i taget mot högre höjder

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”På sikt talar det mesta för att de amerikanska indexen ska bryta ut uppåt och så även SP500. Rekyler är intressanta men utbrott för tillfället något mer tveksamma att agera på. Att navigera för något annat än uppgång är för tillfället inte aktuellt.”

Den gångna veckan inleddes skvalpigt men i tisdags bjöds vi på eden kraftigaste gröna kursstapeln sedan årsskiftet och i onsdags bröt SP500 upp och DJIA tog samtidigt ut 20.000-nivån. Veckan avslutades kring veckohögsta men något trevande. Sedan lågpunkten för nästan exakt ett år sedan har det bara noterats tre röda candlesticks i månadsgrafen och det i en treticksliknande formation. Vad brukar hända efter tretick, jo ofta en tilltagande trendstyrka, vilket som vi nu vet blev fallet. Efter fyra gröna veckostaplar i rad ser vi nu tecken på att indexet börjar bli kortsiktigt överköpt. Totalt steg den gångna veckan med 1,0 procent och satte i torsdags ett nytt ATH vid 2301 vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet nu skrivs till 2,5 procent.

Även om SP500 noteras i ett överköpt läge finns det inget som säger att så inte kan förbli fallet under en utdragen tid och att indexet kan fortsätta stiga. Under den senaste impulsen som inleddes den 6/6 noterades stochastics över 80 i ytteerligare två veckor innan den sidledes konsolidringen som skulle vara mer än en månad, inleddes.

Jag roade mig med att studera vad som hänt historiskt när medelvärdena är sorterade för uppgång och det visade sig att SP500 historiskt (gått igenom tillbaks till 1900) har noterats i uppgång och då ser vi att en genomsnittlig uppgång varat i 39,5 månader i snitt. Efter att G-krafterna sorterat sig så att de är värda att följa har uppgångarna varat i snitt 24,5 månader. Sedan början av december är detta utseende på plats och utifrån detta kan konstateras att förutsättningarna är goda för fortsatta uppgångar framöver.

Vad talar då emot detta positiva utseende? Jo, ett av varningssignalerna är att placerarkollektivet är bedrägligt optimistiska vilket avspeglar sig i bland annat ett extremt lågt VIX och att P/E-talen börjar se ansträngt höga ut. Guldpriset vände upp i slutet på förra året men nu ser vi tecken på att antingen en lokal topp är på väg att bildas eller att nedgången återigen startat. Tekniskt råder negativa divergenser kring tuffa motståndsnivåer men så länge inga viktiga säljsignaler effektueras navigerar jag vidare för uppgång.

Just nu skakar verkligheten hand med börsutvecklingen och när runt en tredjedel av USA-bolagen inom indexet S&P 500 lämnat sina kvartalsrapporter, har 68 procent har överträffat analytikerförväntningarna, enligt Bloomberg News.

Volymen har den gångnaa veckan noterats kring det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. I fredags var volymen 12 procent under tremånaderssnittet. Volymbalansen tog i onsdags ut decembertopparna och det placerar jag, så länge inte utseendeet förändras, i den positiva vågskålen.

VIX föll den gångna veckan med 8,3 procent till låga 10,6 vilket är den lägsta nivån sedan början av juli 2014. Den gången fortsatte SP500-indexet upp i två veckor men föll sedan med 4,4 procent på två veckor. Det skulle sedan inte ta mer än en månad innan vi bjöds på en nedgång på 10 procent under en månad. Fear & Greed-indexet steg den gångna veckan från 54 trill 59 som innebär att svag optimism råder.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2135 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och kring 2156. Trendfasindikatorn noteras kring +0,9 vilket innebär att vi alltmer ska snegla åt trendföljande strategier och köpa framförallt rekyler och fortsättningsformationer kring stödnivåer så länge vollan är låg.

Cykelindikatorn noteras kring 90 och är stigande vilket säger oss att tajmingen för entré inte är så bra men så här skrev jag inför onsdagen: ”Ett positivt utbrott från nuvarande nivå kommer att ske med den lägsta vollan på flera år.” Nivåer är dock viktigare vid lågvolatila trender, som nu.

MACD lämnade strax innan jul en säljsignal som den senaste veckan ersattes av en köpsignal för första gången sedan början av november och nu blir det intressant att se om det blir en liknande impuls.

Dagsmomentum lämnade i onsdags en köpsignal i den positiva delen och pekar upp men varnar precis som MACD för en viss negativ divergens.

På ovansidan möter först området kring 2300 fölt av 2315 där vi hittar den övre begränsningen hos den stigande kilen.

På nedsidan möter först utbrottsnivån vid 2280 följt 2235 och därefter golvet i den långsiktigt stigande kanalen vid 2160.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger kraftigt
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 26/1 vid 2301
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– Kortsiktigt överköp
– Negativa divergenser mot momentumindikatorerna
– Lite väl utbredd optimism

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot 2080 om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym. Undertonen är positiv men utmanas nu.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och inställd på fortsatta uppgångar men jag vill inte se att MA-50 punkteras och vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) är utseendet positivt och som jag påpekat i flera veckor pekar allt mer på väg att vi kommer att bjudas på en vollaexpansion norrut. I den negativa vågskålen råder dock en påtagligt negativ divergens och på riktigt kort sikt en varning för en väl hög notering hos Stochastics.

Sammanfattning: Den gångna veckan har vi sett multipla utbrott och flera ATH-noteringar hos ledande index och då tänker jag naturligtvis mest på att 20.000-nivån hos DJIA tagits ut. Jag har kört en hel del statistik i helgen och historiskt har det varit bra lägen att haka på för uppgång på längre sikt men rekylrisken på kort sikt är ganska stor. Jag är positiv till utbrottet hos SP500 så länge inte indexet etablerar sig under golvet i den stigande långsiktiga kanalen är rekyler bra lägen att kliva på för uppgång. Motstånd möter bla i form av den övre begränsningen hos den stigande kilen vid 2315 och därefter taket i den långsiktigt positiva trendkanalen som möter upp strax ovanför 2400. Matematiskt och symmetriskt hittar vi första delmålet vid 2310.

Motstånd: 2300-2302 / 2306 / 2315 / 2327
Stöd: 2289 / 2280-2278 / 2267 / 2256

DAX: Överköpt kring utmanande motstånd

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Vi får förflytta oss tillbaks till oktober 2015 för att hitta en lika positiv månadsstapel som december 2016 blev. Vad innebär det? Jo, att förutsättningarna för ytterligare uppgång är goda men att indexet för tillfället är överköpt och att det råder en påtaglig negativ divergens mot både dagsmomentum och MACD.”

Även om det rådde en del varningssignaler inför den gångna veckan bröt DAX, precis som flera av indexkollegorna, ut uppåt i onsdags. Totalt steg DAX med 1,6 procent den gångna veckan vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet nu uppgår till 2,9 procent.

I veckografen har vi nu 8 veckor på raken med gröna candlesticks och detta kan jag bara hitta vid 8 tillfällen de senaste 20 åren och vid 5 av dessa har även den 9:e veckan inneburit uppgångar men om det blir ytterligare en veckas uppgång talar historien för att det kommer en ”tydlig” rekyl. Sedan början av december har indexet stigit med mer än 13 procent och i torsdags nåddes den högsta nivån sedan toppen i slutet av maj 2015.

Den långa trenden pekar upp och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,2 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier och agera för uppgång när vi bjuds på positiva fortsättningsformationer.

Volymen har den gångna veckan noterats över klart över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den långa trenden pekar upp och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,4 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier och agera för uppgång när vi bjuds på positiva fortsättningsformationer.

För tillfället noterar jag dock en negativ divergens mot både dagsmomentum, cykelindikatorn och MACD som varnar för antingen en lugnare uppgångtakt, en kommande konsolidering eller en stundande rekyl.

På sikt talar det mesta för ett utbrott av den rådande tradingrangen och därefter vidare uppgångar mot 14200-nivån men det finns flera tuffa motståndnivåer bla ATH-noteringen vid 12400 följt av 13500 som först måste tas ut. Jag lär dock få möjlighet att återkomma till och mycket vatten ska först rinna under broarna innan dess.

Sammanfattning: DAX har stigit med mer än normal årsuppgång på mindre än två månader och noteras kring taket i den stigande långsiktiga trendkanalen. Det finns naturligtvis inget som säger att det måste komma en rekyl nu, men historien indikerar att det är större risk för en rekyl inom de närmaste två veckorna än att ett utbrott upp och förbi 12000-nivån ska ske utan tydliga kommande rekyler. På sikt talar dock det mesta för fortsatta uppgångar och på sikt även test av ATH-nivån.

Motstånd: 11835 / 11895 / 11910 / 11956
Stöd: 11790 / 11680 / 11600 / 11485

Atlas Copco A: TN-info efter en extrem uppgång

Teknisk analys Atlas Copco A: Föregående analys gav mellan 3,5-4,8 procent på en vecka beroende på hur väl entrén tajmades. Torsdagen öppnade upp och noterade 291,80 som var den högsta nivån sedan ATH-noteringen vid 294,75 den 27 april 2015. Efter en stängning med en dojiliknande candle där fredagen punkterade både den och gapet mellan tisdagen och onsdagen är en negativ omslagsformation.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 är stigande men inte längre lika tydligt som för en månad sedan. Jag påpekade vid min videoanalys i början av december att avståndet ner till primärtrenden blivit för stort och att en rekyl låg bland korten. Trendfasindikatorn skrivs till 2,0 och vi ska nu vänta på nästa positiva fortsättningsformation kring ett stöd/ackumulationsområde.

I fredags presenterade bolaget bokslutet för 2016 och även om det såg positivt ut resulterade i en TN-info för nedgång.

MACD har sedan början av december divergerat negativt mot prisuppgången och nu är det alltmer som tyder på att en betydande rekyl ner mot primärtrenden kan vara inledd. För en vecka sedan lämnades en köpsignal kring nollinjen men om det skulle visa sig att den ersätts av en säljsignal och därefter en punktering av nollan är risken stor för att det krävs en större nedgång innan köparna är beredda på att kliva in och skapa förutsättningar för nästa uppgångsfas.

Sammanfattning: Atlas Copco har det senaste året stigit med över 70 procent fram till i fredags och utmanar nu ATH-nivån från april 2015. Den negativa divergensen, 300-kronorsnivån och den TN-info som effektuerades i fredags indikerar att en djupare rekyl kan ligga bland korten, förmodligen ner mot primärtrenden eller djupare.

Motstånd: 283,20-286,00 / 289,90-292,00 / 296,00 / 300,00
Stöd: 278,00 / 275,75 / 274,10 / 269,40 / 263,55

Ericsson B: Alltmer tecken på expansion söderut

Teknisk analys Ericsson B: I samband med rapporten i torsdags togs MA-20 ut men när 55,60 och nåddes avtog köptrycket och redan i fredags bjöds vi åter på en stängning under den kortare sentimentsnivån.

Den långa trenden pekar nedåt och trendfasindikatorn noteras kring -3,4 vilket innebär att vi fortfarande ska vara beredda på att uppstudsar är bättre tillfällen att gå kort. Den runda bottenformationen tillsammans med nya högre pivotbottnar- och toppar kan dock vara en tidig indikation på att en 1-2-3-vändning står för dörren.

Dagsmomentumet gjorde ett försök i samband med rapporten i torsdags att ta ut månadsmedelvärdet och även bekräftelsenivån från den 17 januari men det blev istället ett falskt utbrott som snarare bär tolkningen av en negativ turtle soup för nedgång.

Sammanfattning: Efter försöket att ta ut den fallande trendlinjen vid 55,50 i samband med bokslutet i torsdags har volymen under nedställen varit betydligt högre än under uppstudsarna (intradagsmässigt). Punkteras 51,25 utan att snabbt återtas är det mer som talar för att expansionen kommer att ske söderut än norrut. Nu behöver första decembertoppen och taket i den fallande trendkanalen återtas och hållas för att jag ska bli mer positiv till Ericssonaktien.

Motstånd: 53,45 / 55,50 / 58,40
Stöd: 51,25 / 50,00 / 48,50 / 46,25