BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 5

OMXS30: Risk för fortsatt skvalpiga rörelser

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Det mesta tyder på att vi kommer att få se ett utbrott upp från den rådande tradingrangen och därefter en uppgång upp mot i första hand novembertoppen kring 1680 förutsatt att inte utbrottsnivån omgående punkteras. Om det istället visar sig att stödnivån kring 1600 inte håller hittar vi den senaste mest signifikanta lågpunkten kring 1574 som om den nivån punkteras indikerar att det kan behövas ett omtag ner mot 1520 för att locka tillbaks köparna.”

Den gångna veckan inleddes med ett utbrott upp och förbi 1640 men redan under onsdagen punkterades nivån med en bearish engulfing som bekräftades i torsdags. Veckan som avslutades med en bullish harami föll totalt med 1,1 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 2,3 procent.

Bäst inom large cap den gångna veckan gick SOBI (+18,5%), Avanza ( 7,9%) och Elekta (+6,5%). Sämst gick Fingerprint (-22,6%), MTG A (-9,8%) och Ericsson B (-6,6%).

Januari noteras hittills för en uppgång med 2,3 procent men noteringen vid 1613 är kring fib 50%-nivån och bara marginellt ovanför årsmedelvärdet vid 1603. Den gångna veckostpalen utvecklades till en bearish engulfing och nu blir det spännande att följa månadsstängningen för att se om den blir över under årsmedelvärdet.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att definiera börjar nu så smått vrida upp igen och sedan någon vecka tillbaks har OMXS30 testat av 50-dagars medelvärde ett antal gånger. Trendfasindikatorn som trots allt är den som är pålitligast noteras just nu i +0,2 vilket manar till försiktighet och kortsiktig handel.

Bästa sektorer den gångna veckan blev telekom och kraftbolag medan teknik och verkstad tyngde mest.

Volymbalansen skvalpar omkring strax under bekräftelsenivåerna från december och början av januari.

Volymen i början av den gångna veckan noterades strax under det dagliga snittet medan avslutningen på veckan låg ungefär 10 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Totalt steg 36 procent av de aktier jag dagligen bevakar den gångna veckan.

På ovansidan möter först motstånd kring 1620 men naturligtvis är 1648 den viktigaste nivån på kort sikt.

På nedsidan hittar vi stöd vid zonen 1600-1596 men jag bevakar framförallt utvecklingen kring 1574.

På lång sikt är jag nu neutral så kursen skvalpar omkring och inte vet om månadsstängningen kommer att ske över eller under de viktiga långsiktiga medelvärdena som primärtrenden och årsmedelvärdet utgör.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu neutral så länge inte kursen åter etablerar sig under 50-dagars medelvärde och då räcker det inte med en dags punktering.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt positiv tills vi ser dels 20-dagars medelvärde punkteras utan att snabbt återtas och även om det varit ett brant nedställ talar edgen för högre notering på en veckas sikt.

Sammanfattning: Den gångna veckan som inleddes med ett utbrott upp och förbi 1640 skulle snabbt visa sig bli falskt och följdes av ett kraftfullt nedställ mot primärtrenden och den psykologiska 1600-nivån. Veckan avslutades med en bullish harami som är en positiv omslagsformation men med låg träffsäkerhet. Det som är intressant för fortsättningen är om vi kommer att få se en ny högre lågpunkt än 1574 (kanske den vi såg i torsdags) och en ny högre topp än 1648, vilket kommer vara positivt för fortsättningen. Om det istället visar sig att 1574 punkteras innan 1648 tagits ut är det en indikation på att ytterligare svaghet ligger bland korten. Risken är stor för fortsatt skvalpig handel och tvära kast så länge OMXS30 är gångat i den rådande tradingrangen mellan 1648 och 1574.

Rapporter idag måndag: Arjo (ändrat datum fr 6/2) (kl 8.00), Getinge (kl 8.00), Billerud Korsnäs (kl 13.00), Leading Edge Materials, Combigene (ändrat datum fr 22/2), Dex Tech, Mobiplus, Hitachi Construction (kl 7.00), Fibria, Petra Diamonds.

Motstånd: 1620 / 1635 / 1640 / 1648
Stöd: 1605 / 1600-1596 / 1585 / 1574

SP500: Invänta rekyl innan vi agerar

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det blir ofta lite ”vargen kommer” när man varnar för en rekyl som inte verkar komma. Vi vet att kraftfulla uppgångar kan fortsätta mycket längre än man tror men hur stor och kraftfull rekylen blir hänger till stor del ihop med hur stora obalanser som skapats, men även med vilket engagemang (volym). Det vi ser nu är den kraftigaste uppgången sedan mitten av 90-talet och det är inte längre en fråga om det kommer en kraftig rekyl utan snarare när. Vi ser nu allt fler tecken på att den paraboliska utvecklingen inte är kortsiktigt hälsosam och man bör vara beredd på ett kraftigt nedställ som kan bli djupare än man tror. Inte förrän om 2500 punkteras med kraft bör vi fundera på om den långsiktiga trenden är hotad men risken har som sagt ökat den senaste tiden.”

Den gångna veckan inleddes upp och efter en kortare paus i mitten av veckan bjöds vi på en imponerande avslutning med den högsta stängningen någonsin vid 2872,9 tillika ATH-notering.

Totalt steg den gångna veckan med 2,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 7,4 procent

Inför torsdagen skrev jag att vi fick en hint om fortsättningen utifrån om det var onsdagens högsta eller lägsta som togs ut. I fredags togs onsdagens högsta ut och detta ledde till en ny impulsstapel.

Att det behövs en paus, lugnare uppgångstakt eller en rekyl står utom allt tvivel. Fortsätter denna uppgång utan att hämta andan ökar risken för en ”ohälsosam” nedgång.

Dagsmomentum har inte varit uppe på en lika hög notering som i fredags sedan den 14 maj 1995 och i månadsgrafen har inte RSI-14 varit lika högt noterat sedan oktober 1929.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2515 och primärtrenden har nu nått upp till 2521. Trendfasindikatorn noteras kring +1,7.

Vollan som jag använder bredden mellan bollingerbanden för att beskriva är nu uppe på den högsta nivån sedan slutet av juli och avståndet ner till MA-200 har inte varit lika stort sedan början av mars 2011.

VIX föll med 1,7 procent den gångna veckan och noteras nu kring fortsatt låga 11,1 men med stigande lägsta sedan början av året, dock är det ännu för tidigt att dra några andra slutsatser än att beredskapen för en rekyl bör höjas.

Volymen har hela veckan legat strax över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

På ovansidan möter först 2882 följt av området kring zonen kring 2900.

På nedsidan möter först 2856 följt av 2825 men de viktigaste nivåerna är 2800- och framförallt 2700-nivån.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 26/1 vid 2872,9
– Indexet fortsätter vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Lite väl paraboliskt på kort sikt
– Avståndet ner till MA-200 har inte varit lika stort sedan mars 2011

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Avståndet ner till MA-200 är nu det största sedan maj 2013. Rekyler är köpvärda hela vägen ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv men vill inte se att MA-50 snabbt punkteras med kraft och tydlighet utan att snabbt återtas. Om MA-50 punkteras utan att snabbt återtas kommer jag först bli neutral när medelvärdet vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv tills vi ser kursen punktera 20-dagars medelvärde utan att relativt snabbt ta tillbaks nivån.

Sammanfattning: Man bör inte vara något annat än positiv till de amerikanska indexen för tillfället, även om rekylrisken för tillfället är stor. På nedsidan hittar vi gott om stöd vid bla 2800 men framförallt 2700. Att ta nya positioner för uppgång på nuvarande nivå innebär att man jagar priset vilket är något av de sämsta strategierna jag vet. Den enda vettiga strategin för tillfället är att vänta på en rekyl och en därpå följande positivt fortsättningsformation kring någon av stödnivåerna.

Motstånd: 2882 / 2891 / 2917 / 2942
Stöd: 2856 / 2837 / 2825 / 2810

DAX: Än så länge hälsosam rekyl

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu närmar sig åter ATH-nivån och förutsatt att 13500-nivån tas ut och nästa rekyl inte punkterar förra veckans lägsta vid 13137 börjar det bli dags att tillämpa trendföljande strategier för uppgång.”

Det tyska storbolagsindexet inledde den gångna veckan med att försöka sig på ett rally och lyckades få till en ny ATH-nivå vid 13597 under tisdagen innan vinsthemtagningar fick indexet att falla tillbaks. Den totala nedgången för den gångna veckan stannade på 0,7 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 3,3 procent.

Den långa trenden, men även de korta- och medellånga, pekar uppåt. Trendfasindikatorn har de senaste veckorna fallit och noteras nu kring +0,7 vilket innebär att vi ska applicera kortsiktiga företrädesvis jämviktspendlande strategier.

Nu närmar sig åter ATH-nivån och förutsatt att 13500-nivån tas ut och nästa rekyl inte punkterar förra veckans lägsta vid 13137 börjar det bli dags att tillämpa trendföljande strategier för uppgång.

Eftersom risken har ökat på de amerikanska börserna och dollarn visar tendenser till att mattas av ytterligare börjar det åter bli en bra edge, i dubbel bemärkelse, att snegla åt europeiska börser och index.

Det är gott om stöd på nedsidan och så länge vi ser att köparna suger upp säljtrycket i samband med rekyler, på allt högre nivåer, ska vi fortsätta att vara köpare vid positiva fortsättningsformationer.

Sammanfattning: Även om vi nu ser en svans på ovansidan av månadsstapeln för januari är dock undertonen fortsatt positiv på lång sikt. Den gångna veckan utvecklades dock till en shooting star som om den bekräftas indikerar att det kan behövas ytterligare nedställ innan köparna är villiga att suga upp säljtrycket. På längre sikt har vi ett riktigt starkt stöd kring 12000 men redan kring primärtrenden vid 12800-12700 har vi sett köparna vara villiga att kliva på med besked och när bruset lagt sig talar det mesta för att vi kommer att få se nya toppnoteringar.

Motstånd: 13355 / 13392 / 13472 / 13556
Stöd: 13275 / 13230 / 13150 / 13070

SAAB B: Bullish engulfing och positiv minidivergens

Teknisk analys SAAB B: Det blev en uppgång till 413 kronor två dagar efter föregående analys men därefter har aktien fortsatt i en allt tajtare fallande triangel. Efter att ha punkterat triangeln och i fredags nått ner till den matematiska målkursen är aktien åter intressant ur ett tekniskt perspektiv.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att definiera saknar i stort sett riktning och trendfasindikatorn noteras kring -0,3 vilket innebär att vi ska vara extremt kortsiktiga med positioner oavsett vilken riktning vi väljer.

Stochastic nådde i torsdags ner till den lägsta nivån sedan den 18 april 2016 och i fredags bjöds vi på en positiv minidivergens.

Sammanfattning: När det råder jämviktspendling inväntar vi en positiv minidivergens och en positiv candlesticksformation, helst kring ett stöd. Om fredagens högsta 381,80 tas ut får vi en signal för uppgång mot i första hand 389 kronor men i detta fall bör vi stänga första dagen som det kan ske med vinst, speciellt när vi bjuds på en relativt stor candlestick och en stängning högt upp i kursstapeln. Om det istället visar sig att 368 kronor punkteras stängs positionen.

Motstånd: 384,10 / 387,60 / 396,90 / 406,20
Stöd: 374,80 / 369,00 / 359,70 / 350,40

Telia: Positiv rapportreaktion

Teknisk analys Telia Company: Vi bjöds på en uppgång till primärtrenden men när OMXS30 vände ner följde Telia med. Strax innan årsskiftet bjöds vi på en ny högre lågpunkt och en vecka in på det nya året en ny högre pivottopp. I fredags presenterades bokslutet för 2017 och det mottogs positivt.

Den långa trenden som jag definierar med hjälp av bla lutnigen på MA-200 stiger svagt och trendfasindikatorn noteras kring +0,7 vilket innebär att vi företrädesvis ska handla med kort tidshorisont och jämviktspendlande strategier.

När bokslutet presenterades i fredag steg aktien inledningsvis med 4,7 procent men backade något innan stängningen. Det som dock är intressant är att uppgången skedde under stor volym och att den allra största volymen presterades strax under stängningen vilket innebär att det kan bli ett viktigt stöd.

Sammanfattning: I samband med positiva rapporter och kraftiga uppgång leder det ofta till att aktien blir kortsiktigt överköpt ohc att det leder till en rekyl. Den positiva rapportreaktionen brukar dock hänga kvar och gynna den närmaste tidens utveckling. Den som väljer att ta position på nuvarande nivå bör därför placera stoppen relativt luftigt strax under 36 kronor och låta aktien vingla klart innan en mer varaktig uppgång tar vid. Den som däremot vill handla med bättre tajming bör invänta en rekyl ner mot 38-37,50 och en positiv fortsättningsformation med risk för att missa en uppgång om aktien fortsätter upp från nuvarande nivå. Som vanligt bör man hålla koll på OMXS30 och helst inte gå emot börsklimatet.

Motstånd: 39,05 / 39,60 / 40,90 / 42,25
Stöd: 37,75 / 37,00 / 35,65 / 34,35