BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 5

OMXS30: Allt positivare bild på medellång sikt

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter uppgången som inleddes kring årsskiftet tog OMXS30 en paus kring taket i den fallande trendkanalen och efter en veckas tveksamhet bröt indexet upp till nästa nivå kring 1500. För första gången sedan slutet av september testas det övre bollingerbandet av. På kort sikt har det negativa sentimentet försvagats men så länge vi inte bjuds på en negativ bekräftad candlesticksformation navigerar vi lämpligen norrut. Nästa motståndsområde hittar vi kring 1530 där även fib 50% möter upp och tas den nivån hittar vi flera motstånd kring 1550-1565. På nedsidan möter närmast 1452 och därefter 1435 upp.”

Den gångna veckan inleddes med tre nedgångsdagar men i torsdags bekräftades ett så kallat tretick som i första hand ställde in kursen mot senaste pivottopp vid 1500 och om den nivån tas ut 1550. Totalt steg OMXS30 med 0,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång skrivs till 6,6 procent. Bästa sektorer den gångna veckan blev teknik, basråvaror och verkstad. Sämst gick telekom och hälsovård.

I månadsgrafen noteras januari än så länge som en bullish piercing line men än så länge är det en bit kvar innan årsmedelvärdet kring 1550 tas ut.

Precis som för en vecka sedan testas åter vattendelaren kring 1500 av. Om det visar sig att vi får ett utbrott uppåt som inte omgående punkteras ställs siktet in mot 1550-nivån men om ett eventuellt utbrott blir falskt inleds en rekyl ner mot 1450-nivån.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutralt till svagt negativt då kursen befinner sig under medelvärdet men lutningen har nästan helt avtagit. Trendfasindikatorn noteras för tillfället till -0,1 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara kortsiktiga med både positioner för upp- och nedgång men att mer talar för en expansion söderut än motsatsen.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i fredags legat under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen har stärkts något men noteras fortfarande under tremånaderssnittet och bekräftelsenivåerna från i november.

Det har sedan slutet av augusti varit dålig bredd (få aktier som lyfter uppgångsdagarna) och den gångna veckan var det bara 37 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar som steg.

På ovansidan möter först nivån kring 1502 följt av 1525 och 1544.

På nedsidan hittar vi närmast 1488 följt av 1473-1471 och 1450-nivån.

På lång sikt är jag fortsatt negativ och vill se att köparna kommer tillbaks med tilltagande volym och återtar både MA-200 och årsmedelvärdet för att jag ska bli något mer positiv till indexet. Risken är dock fortsatt stor för skvalpiga rörelser och tjurfällor.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras utan att snabbt återtas.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv och kommer vara det tills jag ser att indexet vänder ner under 20-dagars medelvärde med viss reservation för sättet det sker på.

Sammanfattning: Treticket som jag skrev om inför torsdagen effektuerades och i fredags nåddes det första delmålet kring 1500 som är en viktig vattendelare för fortsättningen. En passering, som inte omgående punkteras, ställer in siktet mot i första hand 1550-nivån. Om vi bjuds på en lokal topp kring nuvarande nivå, eller efter ett falskt utbrott bevakar jag utvecklingen kring 1450. På lång sikt är jag fortsatt negativ men på kort- till medellång sikt är jag svagt positiv om nuvarande utseende håller i sig. Inför veckostarten noteras kursen i det röda molnet med en negativ divergens.

Motstånd: 1502 / 1508 / 1525 / 1544
Stöd: 1488 / 1473-1471 / 1467-1465 / 1450

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 62.

SP500: Siktet ställs in mot primärtrenden

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan i julas har flera viktiga motstånd- och sentimentsnivåer tagit tillbaks, nu senast oktoberlägsta. På ovansidan möter nu flera viktiga motstånd där jag bland annat bevakar den fallande motståndslinjen som förbinder de fallande topparna från början av oktober, fib 62%, MA-200 och vändningsnivåerna de tre sista månaderna på förra året. Optimismen börjar så smått spira igen men vi ska inte glömma att det var ganska positivt för exakt ett år sedan och därefter föll de ledande indexen rejält de kommande veckorna. Det kommer bli mycket intressant att se hur högt indexet tar sig och framförallt vilken kraft nästa rekyl utvecklas med. Mitt huvudspår är att vi inom kort bjuds på en lokal topp men att nästa lågpunkt blir högre än 2444.”

Den förkortade handelsveckan inleddes med två dagars test av 2610 och avslutades med ett test av den nuvarande tradingrangens högsta vid 2672. Trots den positiva avslutningen stängde veckan totalt svagt nedåt med 0,2 procent vilket innebär att årets uppgång reducerats till 6,3 procent.

Jag skrev för en vecka sedan att 50-dagars medelvärde hade återtagits men nu återstod det att se om nivån höll eller om en ny punktering skulle leda till ett tilltagande säljtryck. Än så länge håller nivån och trots att indexet varit överköpt en tid har rekylen uteblivit, vilket i min värld är positivt. Om den tilltagande alltmer positiva volymbalansen håller i sig och riskbetonade sektorer stärks tillsammans med småbolag och teknikrelaterat kan vi så smått skönja positivare tongångar.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn noteras kring -0,0 vilket säger oss att vi ska vara beredda på skvalpiga rörelser.

Volymen har den gångna veckan legat strax under det dagliga snittet men volymbalansen har stärkts och noteras nu över tremånaderssnittet.

I slutet av september var det mer än 70 procent av aktierna som ingår i indexet som noterades över 200-dagars medelvärde och nu är det ungefär 40 procent men för bara ett par veckor sedan var det mindre än 20 procent.

VIX noterades för en vecka sedan kring 18-nivån och ser ut att vara på väg nedåt.

På ovansidan möter närmast 2672 följt av 2696-2702 och naturligtvis zonen kring primärtrenden vid 2740.

På nedsidan möter närmast 2653 följt av 2648 och 2613.

I den positiva vågskålen:
– Senaste ATH 21/9 vid 2940,9
– Kraftfull candle 26/12 som tog tillbaks 116 punkter
– Noteras över både EMA-8, MA-20 och MA-50
– Stigit med mer än en hyfsad årsuppgång senaste månaden (13% sedan annandag jul)
– Noteras över standard line (Ichimoku)

I den negativa vågskålen:
– Placerarkollektivet väntar sig fortsatt hög volla
– Dödskorset tynger indexet sedan den 6 december
– Indexet befinner sig under både årsmedelvärdet och MA-200
– Negativt utseende mot Ichimokumolnet
– Mindre än 60% av aktierna noteras över MA-200
– Allt lägre signifikanta pivottoppar
– Överköpt på kort sikt

På lång sikt är jag negativ och det mesta talar för att uppstudsar är rekyler i nedtrenden.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu neutral men håller på att svänga över till att bli positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv men vill inte se att kursen vid nästa rekyl punkterar 20-dagars medelvärde med kraft.

Sammanfattning: Om rekylen uteblir efter den senaste tidens uppgång och återhämtningen istället blir en pausformation/tradingrange som det nu ser ut som är det ett styrkebesked. Det kan vara lite väl tidigt att blåsa faran över eftersom indexet inte tagit tillbaks topparna kring 200-dagars medelvärde och dessutom fångas i en stigande kil. Utbrott från stigande kilar sker i de flesta fall söderut. Fortsätter däremot tradingrangen ett tag och vi därefter bjuds på ett utbrott uppåt kommer kilen att utvecklas till en stigande kanal med positiva undertoner. För tillfället är läget svårbedömt väger kring vattendelaren strax under 2700. En passering av 2700 ställer in siktet mot i förta hand primärtrenden men troligen högre än så. Punkteras däremot 50-dagars medelvärde ökar risken för en rekyl som har förutsättningar att bli kraftfull. Inför veckostarten noteras SP500 i det röda molnet med en negativ divergens.

Motstånd: 2672 / 2680 / 2696 / 2710
Stöd: 2657 / 2650 / 2635 / 2620

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 61.

DAX: Negativ divergens när gapen från Q4 testas

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Föregående vecka avslutades med ett utbrott upp genom motståndsnivån vid 11000. På kort sikt är momentumindikatorerna hårt spända på ovansidan vilket kan göra det svårt att jaga priset vid denna nivå. För tillfället kommer däremot rekyler vara köpvärda, såvida inte decemberlägsta punkteras.”

Den gångna veckan inleddes med återtest av utbrottsnivån vid 11000 och avslutades med den högsta stängningen sedan den 4 december. Den totala uppgången för veckan blev 0,7 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 6,8 procent.

I månadsgrafen noteras januari än så länge som en bullish piercing line och i veckografen blev det fjärde veckan i rad som stängde högre än öppningen. Indexet befinner sig nu över både EMA-8, MA-20 och MA-50. Siktet är nu inställt mot 11500-nivån.

Mitt huvudspår är att det vi ser just nu är en uppstuds och att 200-dagars medelvärde kommer att bjuda på tufft motstånd om nivån nås.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut, är fallande och kursen noteras sedan augusti med månadsstängningar under årsmedelvärdet. Sedan mitten av mars förra året tyngs dessutom indexet av ett dödskors. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -0,7 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

I det något större tidsperspektivet noteras DAX med en huvud-skuldra-formation där nacklinjen är punkterad och indikerar en nedgång mot 10000-9700.

Sammanfattning: De korta momentumindikatorerna är nu hårt spända på ovansidan samtidigt som rekylerna uteblivit, vilket är ett styrkebesked. Det råder en viss negativ divergens mot Stochastic och senast vi hade ett liknande utseende var i slutet av september. Det finns ingen naturlag som säger att händelseförloppet blir detsamma denna gång men vi ska vara beredda på att en negativ candlesticksformation riskerar att locka till ett återigen tilltagande säljtryck, när de många gapmotstånden från oktober till december ska testas av. Om köparna sedan kommer tillbaks från en ny högre signifikant lågpunkt är det i min värld en positiv pusselbit. Inför veckostarten noteras DAX i det röda molnet med en negativ divergens.

Motstånd: 11330 / 11376 / 11480 / 11567
Stöd: 11225 / 11170 / 11000 / 10695

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 71 och divergerar negativt mot prisgrafen.

NCC B: Shooting star vid kanaltaket

Teknisk analys NCC B: 140 kronor punkterades inte i samband med föregående analys och setupen jag skrev om kom alltså inte i spel. NCC har därefter fortsatt upp till nästa motståndsområde kring primärtrenden och 150 kronor som testats av de senaste dagarna.

Den långa trenden som jag använder MA-200 för att peka ut saknar riktning och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -0,0 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

I den positiva vågskålen har vi sett högre signifikanta lågpunkter sedan oktober och sedan den 16 januari noteras både priset och lagging line ovanför molnet.

Stochastic har vänt ner från en hög nivå och divergerar negativt mot priset sedan en vecka tillbaks. I fredags effektuerades dessutom en shooting star kring motståndsnivån.

Sammanfattning: Även om vi inte har någon bekräftad säljsignal bör man vara beredd på att det kan bli lite nedförsåka om inte bokslutet motsvarar placerarkollektivets förväntningar. Den allt positivare volymbalansen och noteringen över molnet innebär att en positiv fortsättningsformation kan vara intressant att haka på ner mot molnet och golvet i den kortsiktigt stigande kanalen.

Bokslut den 30/1.

Motstånd: 151,20 / 152,40 / 154,60 / 156,80
Stöd: 149,00 / 148,00 / 145,75 / 143,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 74.

AstraZeneca: Bearish harami och negativ volymbalans

Teknisk analys AstraZeneca: Inför den 18 januari skrev jag att det är hög risk att handla på den bullish engulfing som rådde men att man med fördel kunde en lottsedel och stänga antingen första dagen det kunde ske med vinst eller vid gapmotståndet vid 665 kronor. Den som agerade med en lottsedel borde fått med sig mellan 4-15 procent på max två dagar.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 och Ichimoku är svagt stigande i AstraZeneca. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,2 vilket säger oss att vi ska vara relativt kortsiktiga med positioner.

För en vecka sedan hade alltså gapet från den 14 januari täppts till och sedan dess har varje försök att ta ut nivån misslyckats. Föregående vecka avslutades med ett negativt gap och en punktering av stödet vid 653 kronor.

Sedan mitten av december har volymbalansen varit negativ i Astra och är det fortfarande samtidigt som styrkan mot OMXS30 avtagit.

I ichianalysen effektuerades en negativ ILL-formation den 8 januari och den försvagar sentimentet fortfarande.

Sammanfattning: Även om stödnivån kring 640 närmar sig och därmed förutsättningarna för en uppstuds talar mer för att aktien bara påbörjat resan söderut. Uppstudsar kommer troligen, såvida in molnet tas ut, att vara bra tillfällen att gå kort i samband med negativa fortsättningsformationer. I torsdags effektuerades en bearish harami som bekräftades i fredags.

Bokslut den 14 februari.

Motstånd: 658,20 / 667,00 / 682,15 / 697,30
Stöd: 643,00 / 636,85 / 621,75 / 606,65

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 41.