BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 5

OMXS30: Fångad i en ny range kring ATH

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”SMACD har inte noterats lika högt i veckografen sedan slutet av april 2015. I dagsgrafen råder det en tydlig negativ divergens mot de flesta momentumindikatorer men än så länge har inte någon av dessa utvecklats till en bekräftad säljsignal. Förutsatt att inte förra veckans utbrott punkteras när veckan inleds är siktet inställt mot 1850/1860. Det är gott om stöd på nedsidan och det är först om 1700 punkteras som jag ser en risk i att det långsiktigt positiva sentimentet kan vara hotat.”

Den gångna veckan inleddes med en bearish harami som bekräftades i onsdags, efter en ny ATH-notering, men avslutningen blev en stängning över både MA-20 och EMA-8. Totalt föll OMXS30 med 0,7 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 2,3 procent. I veckografen resulterade detta i en bearish harami som kommer bekräftas om nästa vecka stänger under 1791. I kortare tidsupplösningar ser vi de senaste dagarna tecken på en negativ volymbalans.

Än så länge noteras det svenska storbolagsindexet över golvet i den stigande kanalen och innanför begränsningarna som den stigande kilen utgör.

Volymen den gångna veckan har legat runt snittet men var 18 procent högre i fredags. Volymbalansen är positiv och volatiliten låg i dagsgrafen vilket talar för att både rekyler och utbrott är intressanta att agera på.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag som stigande och positiv. Trendfasindikatorn noteras inför veckan kring +0,9 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel så länge den rådande tradingrangen fångar indexet.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1821 följt av 1825 och 1834.

På nedsidan hittar vi närmast 1800 följt av 1791-1787 följt av 1773.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 25 av de 33 senaste åren (76%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +1,4 procent. Indexet har stigit 6 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,02 procent högre.

Sammanfattning: Efter ATH-noteringen i onsdags har OMXS30 åter fallit tillbaks och noteras i en tradingrange mellan 1834 och 1769. Även om det krävs en rekyl för att ackumulera decemberuppgången är det gott om stöd på nedsidan och så länge inte 1700 ger vika utan att snabbt återtas tolkar jag dessa som köpvärda. SMACD är nedåtriktad sedan årsskiftet och signallinjen punkterades åter i veckan efter en negativ divergens upp mot ATH-noteringen. Passeras 1834 ställs siktet in mot i första hand 1850/1860 medan en punktering av standard line kring 1783 ställer in siktet mot 1750. Mitt huvudspår är att vi kommer att nå 1850 innan 1700 punkteras.

Motstånd: 1821 / 1825 / 1834 / 1842
Stöd: 1791-1787 / 1773-1769 / 1750

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 38.

SP500: Första gapet täppt nästa kring 3200

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om jag är mycket positiv till S&P 500 på sikt och anser att förutsättningarna är goda för en uppgång mot 4000-nivån på något års sikt börjar uppgången bli lite väl euforisk. Placerarkollektivet ignorerar helt varningssignaler och det är i stort sett bara köpoptioner som ställs ut. När optmismen blir alltför utbredd ökar risken för en topp och detta bekräftas av negativa divergens på höga nivåer för ett antal momentumindikatorer. Än så länge har vi däremot inga bekräftade negativa omslagsformationer och fram till dess är det bättre att hänga på norrut än att försöka stoppa framfarten. Ett första tecken på att en topp är under bildande kommer en punktering av 3300 som inte omgående tas tillbaks att vara.”

Det breda börsindexet SP500 försökte sig på en ytterligare uppgång från en redan stretchad nivå i veckan men efter ett nytt ATH i onsdags avslutades veckan med en negativ bearish engulfing som punkterade 3300-nivån och täppte till gapet från den 16 januari. Totalt backade S&P 500 med 1,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 2,0 procent.

Rekylen som troligen inleddes i fredags och överlappade gapet upp mot ö-formationen var den kraftfullaste röda dagscandlen sedan den 1:a oktober och enligt skolboken borde det leda till en nedgång, mot åtminstone golvet i den stigande kanalen. Även om det nu visar sig att kanalgolvet ger vika är det, som jag nämnt många gånger den senaste tiden gott om stöd på nedsidan som troligen kommer att suga upp säljtrycket innan indexet etablerat sig under 3070-nivån.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut noteras stigande och trendfasindikatorn noteras kring +1,1. Rekyler är köpvärda när vi bjuds på positiva fortsättningformationer.

Volymen har den gångna veckan noterats över det dagliga snittet, förutom i onsdags då vi bjöds på en ny ATH följt av en negativ reversal. igår var något högre än i onsdags men 9 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen ser fortsatt positiv ut och korrelerar med uppgången.

80 procent av de aktier som ingår i SP500 noteras nu över primärtrenden. När mindre än 60 procent av aktierna noteras över MA-200 i positiva marknadsfaser ökar risken påtagligt för att tuffare tider väntar.

VIX (den förväntade volatiliten) steg den gångna veckan med 20 procent till 14,6 och tog ut den övre begränsningen av den stigande kilen som begränsat amplituden på swingarna sedan mitten av september. Nu blir det spännande att se om 25-nivån tas ut eller om det blir en vändning ner tidigare, vilket är angeläget för att inte uppleva något som liknar Q4 2019.

På ovansidan möter närmast 3000 följt av 3318 och 3337.

På nedsidan möter närmast 3289 följt av 3274 och 3264.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 3337,7 den 22/1
– Noteras över MA-200, MA-100, MA-50, MA-20
– G-krafterna är sorterade för en varaktig uppgång
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1 april som är intakt
– Nya högre signifikanta lägsta sedan början av juni

I den negativa vågskålen:
– Negativ divergens mot SMACD och en punktering av signallinjen
– Börjar bli paraboliskt i högre tidsupplösningar
– Extremt utbredd optimism
– I veckografen utvecklades senaste veckan som en bearish harami

På lång sikt är jag positiv tills jag ser var och hur nästa topp sätts samt hur den därefter följande lågpunkten markeras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Efter den första riktigt kraftfulla candlesticksformationen sedan den 1 oktober tolkar jag fredagen som att en rekyl är inledd. På nedsidan möter först zonen mellan MA-20 och golvet i den stigande kanalen men viktigare tolkar jag gapet från den 20 december kring 3200. På sikt talar mer för att indexet kommer att notera ytterligare nya ATH-noteringar. Att navigera för nedgång (gå kort) är för tillfället inte något som lockar men det gör det däremot att invänta nästa positiva candlesticksformation som eliminerar fredagens bearish engulfing, som för tillfället präglar indexet.

Motstånd: 3000 / 3318 / 3337
Stöd: 3289 / 3274 / 3264

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 54.

DAX: Negativ divergens mot övre bollingerbandet

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det råder negativa divergenser mellan de flesta momentumindikatorer och prisgrafen. Även om det är gott om varningssignaler har det ännu inte effektuerats någon säljsignal. Om DAX punkterar golvet i den stigande kanalen kan det trigga ett visst säljtryck men det mesta talar än så länge för att köparna kommer tillbaks och suger upp eventuella rekyler innan det positiva sentimentet hotas.”

Den gångna veckan blev en skvalpig tillställning men i onsdags togs den två år gamla ATH-noteringen ut. Totalt steg DAX med 0,4 procent och veckostängningen vid 13567 var den högsta någonsin

Det råder en negativ minidivergens mellan DAX och det övre bollingerbandet. Senast vi såg detta och när bekräftelsenivån (lågpunkten mellan senaste högstanoteringarna hos indikatorn) punkteras brukar det vara en indikation på att en rekyl är i antågande. I samband med starkt stigande trender står vanligtvis köparna och väntar på att suga upp säljtrycket innan det positiva utseendet hotas.

Volymbalansen tolkar jag fortfarande positiv även om den just nu är relativt flack. Punkteras lägstanivån från december, utan att snabbt återtas, ökar risken för att rekylen blir kraftfull. På motsvarande sätt är det positivt om novemberhögsta för OBV tas ut.

Ett första hot om att det positiva utseendet hotas ser jag en etablering under 12885 som är den nedre begränsningen av den senaste tradingrangen som togs ut för någon vecka sedan. Dessförinnan kommer jag bevaka utvecklingen kring standard line som vi hittar kring 13220.

Sammanfattning: Efter en konsolidering sedan november bröt DAX upp över decemberhögsta tog sig upp över 13500 den 9 januari. Den gångna veckan passerades ATH-nivån från januari 2018 men just nu testas gapet från den 9 januari, som om det punkteras ökar risken för ett besök ner mot 13000-nivån. Strax under gapstödet hittar vi dock standard line kring 13290 som kan bli en intressant nivå att haka på en rekyl. Att gå kort ser jag än så länge inte som ett alternativ. För tillfället är det bättre att vänta på fortsättningsformation helst efter en rekyl.

Motstånd: 13605-13645 / 13700 / 13750
Stöd: 13490 / 13380 / 13230 / 13140

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 51.

SSAB A: Översåld i kilformation inför rapport

Teknisk analys SSAB B: Det blev en kortvarig uppgång med 2,8 procent efter föregående analys, på en enda dag, men vid 34 kronorsnivån och den senaste toppen i december tog det stopp. Vid denna typ av affär, precis under ett motstånd, ska man vara defensiv och kliva av så fort köptrycket avtar. Sedan dess har aktien fallit ner under både MA-20 och standard line för att i slutet av föregående vecka testa av primärtrenden (200-dagars medelvärde).

Den långa trenden, som jag använder bla riktningen på MA-200 för att peka ut är svagt nedåtriktad. Trendfasindikatorn skrivs inför dagen vid -1,4 vilket innebär att vi företrädesvis bör handla för nedgång. Med den volla som råder nu ska vi vara försiktiga med att handla punkterade stöd och istället fokusera på negativa fortsättningsformationer i samband med uppstudsar mot motståndsnivåer.

Än så länge noteras dock SSAB över cloud span b, som är den viktigaste av molnlinjerna och utgör ett stöd. I den negativa vågskålen har lagging line (den blå tjocka linjen punkterat priset, vilket är en negativ pusselbit.

SMACD noteras i sälj strax under nollinjen samtidigt som SSAB A fångas i en kilformation, där utbrott i de flesta fall sker söderut.

Volymbalansen är fallande och negativ vilket även momentumet är.

På kort sikt är dock aktien översåld, vilket skapar förutsättningar för en kortare uppstuds.

Imorgon tisdag presenterar bolaget bokslutet för 2019 och placerarkollektivet ser ut att sänkt sina förväntningar. Man bör vara försiktig med att ta position dagen innan en rapport men om reaktionen imorgon blir kraftig åt något hålla kan det vara läge att vänta på motreaktionen.

Sammanfattning: SSAB A noteras översåld i en stigande kil med sänkta förväntningar inför rapporten. En kortare uppstuds upp mot 32 kronor följt av en negativ fortsättningsformation ställer in siktet söderut. Om både priset och lagging line (den blå linjen) punkterar molnet ställs siktet in mot 25-kronorsnivån.

Motstånd: 31,15 / 32,20 / 32,95
Stöd: 30,45 / 30,15 / 29,55

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 15.

Ericsson B: Tilltagande risk för nedgång

Teknisk analys Ericsson B: Samma dag som föregående analys gapade Ericsson upp men den som agerade med en lottsedel fick med sig 10-13 procent på några timmar. Aktien fortsatt upp förbi målet men vände ner från 86,20 dagen efter. I samband med rapporten i fredags inledde aktien med ett negativt gap på 9 procent men rekylerade upp och stängde knappt 6 procent ner.

Den långa trenden som jag använder riktningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut saknar i stort sett lutning och trendfasindikatorn skrivs inför dagen kring -1,1. Vi ska med andra ord företrädesvis navigera för nedgång i samband med uppstudsar och negativa fortsättningsformationer.

Om vi plockar ut de tillfällen Ericsson gapat ner lika mycket som i fredags, eller mer, har aktien stått högre vid 6 av de 13 tillfällen (46%) jag hittar de senaste 20 åren. Snittutvecklingen på fem dagars sikt har då varit -1,8 procent.

De scenarion som är intressanta efter denna typ av gap är att antingen, vid ett positivt börsklimat, haka på för att spekulera i att gapet kommer att täppas snabbt. Om börsklimatet (riktningen på OMXS30) istället är negativt och gapstapeln lägsta punkteras redan under måndagen ställs siktet in mot 75-kronorsnivån.

Volymbalansen punkterade den bekräftelsenivå jag pratat om de senaste månaderna i fredags.

Sammanfattning: Det rapportgap vi bjöds på i fredags är extremt och jag hittar bara 13 liknande tillfällen de senaste 20 åren. I de flesta fall har det därefter blivit några timmars upp till någon dags uppstuds, innan priset åter dragit iväg söderut. Även om priset fortsätter upp till motståndet vid 81,50 är risken mycket stor för att Ericssonaktien därefter fortsätter ner mot i första hand 75-kronorsnivån, speciellt om OMXS30 inleder en rekyl. Att ta position för uppgång kan vara vanskligt så länge säljtrycket och volymbalansen indikerar att stora aktörer distribuerar mer än den ackumulerar. Även om man riskerar att missa en uppgång från denna nivå, om så blir fallet, är risken överhängande för nya lägre lägsta.

Motstånd: 81,50 / 82,85 / 84,30 / 85,70
Stöd: 78,35 / 76,90 / 75,65 / 73,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 49.