BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 5

OMXS30: Stängning under kortsiktiga sentimentsnivån

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”På kort sikt är OMXS30 överköpt, efter en normal årsuppgång, sedan slutet av december. Det finns dock inget som säger att detta överköpta läge inte kan vara ett tag till eftersom vi inte fått någon signal om att en topp nåtts. Så länge köparna kommer tillbaks i samband med rekyler, på allt högre nivåer, anser jag fortsättningsformationer köpvärda. Om det däremot visar sig att 1834 punkteras utan att snabbt tas tillbaks ställs siktet in mot höstens lågpunkt kring 1700 men det kommer jag i så fall att återkomma till. Skulle det visa sig att de amerikanska indexen accelererar söderut är smittorisken mot OMXS30 övriga börsindex stor.”

Januari öppnade starkt och efter flera rekordnoteringar nåddes målkursen vid 2000 och därefter utvecklades en svans på ovansidan av månadsstapeln. I veckografen stängde föregående vecka, som innebar en nedgång med 1,9 procent, till en bearish engulfing. Årets uppgång har därmed reducerats till 4,0 procent.

De senaste dagarna har fått indexet att stänga under både den korta sentimentsnivån som EMA-8 utgör och i fredags stängde OMXS30 även under 20-dagars medeltal. Senast vi såg indexet skära ner under MA-20 var den 10 december. Om 1932 punkteras utan att snabbt återtas ställs siktet in mot att täppa gapet ner mot 1900-nivån. Skulle inte heller 1900 mötas av tilltagande köpintresse kan 1835 behöva testas. En positiv fortsättningsformation har goda förutsättningar att bli startskottet på nästa positiva trendben, som om 2000 passeras, ställer in siktet mot 2050 till att börja med.

SMACD har vänt ner och effektuerat ett negativt medelvärdeskors från en nivå som historiskt följts av påtagliga rekyler. Senast vi såg en liknande formation var i slutet av november.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +1,7 vilket innebär att vi företrädesvis ska ska tillämpa trendföljande strategier för uppgång och köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen har tilltagit i samband med nedstället den gångna veckan och i fredags noterades den 61 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen utmanar nu tremånaderssnittet men så lnäge inte decemberlägsta hos OBV punkteras tolkar jag utseendet neutralt.

Isens tjocklek har fallit tillbaks till 50 procent och det är den tunnaste is vi haft på ett tag. När vi ser tydligt att antal aktier över både MA-50 och MA-200 faller kan det vara en viktig varningssignal. Inför dagen noteras 23 procent av largecapaktierna över MA-20, 59 procent över MA-50 och 85 procent över MA-200. 30 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1960 följt 1976 och 1987 samt zonen vid 1996-2004.

På nedsidan hittar vi först stöd kring 1942 följt av 1932 och 1925 samt området kring 1910-1900.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 18 av de 34 senaste åren (53%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,3 procent. Indexet har stigit vid 6 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,3 procent lägre. Sedan 2013 har snittutvecklingen varit negativ den närmaste femdagarsperioden. Sedan 2013 har vi haft en svag inledning av februari men från den 8-11:e har det varit en av de bättre perioderna på året fram till runt den 23:e.

Sammanfattning: För att jag ska tolka rekylen som eliminerad vill jag minst se en dagsstängning över föregående dags högsta. Om det visar sig att 1932 punkteras utan att snabbt återtas behöver troligen gapet ner mot 1900 täppas till för att köpintresset åter ska få indexet att effektuera en högre botten. Punkteras även 1900 ställs siktet in mot decemberlägsta vid 1835. Mitt huvudspår är att köparna kommer suga upp säljtrycket inom kort, till dess sitter vi bäst på händerna och agerar åskådare. Det som skulle kunna få köparna ur balans och troligen eliminera det positiva utseendet vore om indexet med tydlighet punkterar decemberlägsta vid 1834 och nivån inte snabbt återtas. Skulle det visa sig att de amerikanska indexen fortsätter accelerera söderut är smittorisken mot OMXS30 och övriga börsindex stor.

Motstånd: 1960 / 1976 / 1987 / 1996-2004
Stöd: 1932 / 1924 / 1932 / 1925 / 1910-1900

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 41-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 58%.

SP500: Inside day med negativ underton

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Indexet noteras sedan några dagar kring den övre begränsningen av den stigande kilen samtidigt som flera momentumindikatorer indikerar en svagare uppgångstakt. Gapet i onsdags ner mot 3800 skapar en viss obalans och en studs på denna nivå kan bli ett bra läge att kliva på inför nästa ben uppåt. Om det blir en djupare rekyl än så hittar vi gott om stöd på nedsidan där jag bedömer nivån kring 3600 som ett starkt. Jag håller fortfarande fast vid symmetrimålet kring 4000, även om nivån inte kommer nås utan utmaningar. Än så länge är detta en marknad som vill bli handlad med positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler och med låga vollan som nu råder är det även ok att köpa utbrott typ det vi såg igår. Mitt huvudspår är dock att det kommer en rekyl eller konsolidering som minskar spänningarna mot årsmedelvärdet och får ner momentumindikatorerna på nivåer där edgen är bättre för nya entréer.”

Som jag skrev inför föregående vecka behövde gapet ner mot 3800 täppas till, vilket det gjorde redan i måndags men stödet punkterades i onsdags och det ledde till att indexet drogs ner till nästa stöd kring 3700. Totalt backade sista handelsveckan i januari med 3,3 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till en nedgång med 1,1 procent. I månadsgrafen stängde januari som en shooting starliknande bearish harami. I veckografen utvecklades den gångna veckan till en relativt kraftfull bearish engulfing. Jag anser att den pågående rekylen är i spel så länge inte en positiv fortsättningsformation indikerar att säljarna kört slut på bränsle (minst en stängning över föregående dags högsta).

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +1,9 vilket innebär att vi företrädesvis ska handla indexet med trendföljande strategier.

Volymen noterades i början av veckan kring snittet men steg under andra halvan av veckan då nedstället var som störst. Volymbalansen är fortfarande positiv även om den fallit tillbaks något ner mot tremånaderssnittet.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) den gångna veckan från strax över 91 procent till 86 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan med 43 procentenheter till 23 men var som högst uppe vid 38 i fredags. Nu vill jag se att den förväntade vollan avtar för att inte resultera i en chockartad nedgång hos indexen. Notering är just nu över både de långa och korta medelvärdena.

Bredden mellan bollingerbanden har varit nere kring flerårslägsta men har de tre senaste veckorna åter tilltagit något och noteras inför dagen kring 5 vilket fortfarande är relativt lågt.

På ovansidan möter närmast zonen kring 3750 följt av zonen kring 3800 och därefter 3835-3837.

På nedsidan möter närmast 3702-3694 följt av 3663 och 3635.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Noteras över standard line
– Lagging line noteras över priset
– Nytt ATH vid 3871 den 26/1

I den negativa vågskålen:
– Punkterade i onsdags den stigande kilen
– SMACD lämnade i onsdags ett högt negativt medelvärdeskors
– Noteras under MA-20, standard line och MA-50
– VIX har passerat alla medelvärden

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Den bekräftade negativa engulfingformationen i tisdags är fortfarande i spel. Historiskt har februari inletts skvalpigt men någon vecka in i månaden har däremot utvecklingen varit mycket positiv. Förutsättningarna för att en positiv fortsättningsformation ska bli startskottet för nästa positiva trendben är goda. Det jag inte vill se är att säljtrycket fortsätter med lika stort engagemang (volym) som vi sett de senaste dagarna. Även om det visar sig att rekylen behöver vidare ner talar fortfarande mycket för att området kring 3600 i så fall kommer locka fram ett tillräckligt köpintresse för att eliminera rekylen. Ju högre upp och ju tydligare nästa fortsättningsformation effektueras, desto positivare underton.

Motstånd: 3750 / 3800 / 3835-3837
Stöd: 3702-3694 / 3663 / 3635

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 21-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 71%.

DAX: Testar av höstens motpoler

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”På nedsidan är det gott om stöd men det vore önskvärt om utbrottsnivån från i höstas kring 13500 inte punkteras utan att snabbt återtas. Att gå kort är inget som lockar när undertonen är så pass positiv som nu, vi väntar istället på en positiv fortsättningsformation.”

Efter att ha testat stödet som standard line utgör punkterades nivån i torsdags men köparna kom tillbaks och effektuerade en turtle soup, som dock inte nådde upp över marubozulinjen för torsdagens candle. I fredags punkterades standard line åter och denna gång stängde indexet skar även ner under 50-dagars medelvärde för första gången sedan 15 oktober. Totalt backade DAX 3,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång ny bytts till en nedgång med 2,1 procent.

I månadsgrafen stängde januari som en dark cloud cover och i veckografen effektuerades en bearish engulfing som stängde på den lägsta stängningen på sju veckor.

SMACD har vänt ner från den högsta nivån sedan början av november 2019 och noteras fortfarande med ett tydligt negativt momentum.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar tydligt upp och trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring +1,8 vilket indikerar att DAX nu ska handlas med trendföljande strategier för uppgång. Den relativt låga vollan tillåter oss att köpa både utbrott och fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymbalansen är positiv men har håller nu på att testa av tremånaderssnittet vilket jag kommer hålla koll på men än så länge tolkar jag den positivt.

Sammanfattning: Den tilltagande nedgångstakten i den rådande rekylen har fått DAX att punktera flera viktiga sentimentsnivåer där jag fäster mest vikt vid standard line och 50-dagars medelvärde. Stängingen i fredags noterades 13 procent under det nedre bollingerbandet i ett område där flera gap borde bjuda upp till dans. Fredagens stängning noterades kring den nedre regressionslinjen från den 8 januari. En positiv fortsättningsformation kring nuvarande nivå tolkar jag som värd att agera på. Även om vi bjuds på ytterligare en ny lägre topp kommer jag se fortsättningsformationer värda att agera på för uppgång ner mot 13000-nivån. Om däremot 13000-nivån punkteras utan att snabbt återtas ökar risken för en nedgång mot oktoberlägsta men det kommer jag få anledning att återkomma till.

Motstånd: 13575 / 13700 / 13830
Stöd: 13404 / 13310 / 13160

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 35-.
– Next Week Forecast indikerar chansen för uppgång på en veckas sikt ligger på 53%

Skanska B: Positiv minidivergens kring standard line

Teknisk analys Skanska B: Det skulle till den 7 januari innan Skanska bröt upp över 213 kronor och då gick det snabbt till 232 kronor där det tog stopp efter allt mindre kursstaplar. Nu ser vi att aktien återtestar utbrottsnivån från i början av året där även en platt standard line möter upp.

Den långa trenden som jag bla MA-200 för att peka ut är sedan slutet av december stigande. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +1,9 vilket innebär att vi ska köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Sedan dojisarna kring motståndet vid 230 kronor punkterades med en negativ omslagsformation den 20 januari har vi inte sett några tecken på en positiv fortsättningsformation. Den gångna veckan avslutades med en doji kring en helt horisontell standard line där även 50-dagars medelvärde det förankrade volymmedelvärdet möter upp. En doji kring ett stöd är ett tecken på att säljarna kan vara på väg att köra slut på bränsle.

I torsdags bjöds vi på en positiv minidivergens som i fredags följdes av en bullish harami cross.

Sammanfattning: En dagsstänging över 218,50 är en första positiv pusselbit som talar för att en uppgång mot 225 kronor är inledd. När/om 225 kronor nås stängs lämpligen halva positionen och resten rids med stoppen strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge. Den initiala stoppen placeras lämpligen strax under 210 kronor då en punktering av nivån kommer trigga ett tilltagande säljtryck.

Bokslut den 5/2.

Motstånd: 218,50 / 222,40 / 224,40 / 226,40
Stöd: 212,90 / 210,00 / 207,80 / 204,05

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 26+.

Stora Enso R: Testar av MA-100 med spänd gummisnodd

Teknisk analys Stora Enso R: Det blev inte något utbrott upp från vimpeln i samband med föregående analys och istället för att bryta upp genom 166 kronor punkterades den kontraktionen och de korta sentimentsindikatorerna. I fredags släpptes bokslutet för 2020 där lönsamhetsförbättringen var lägre än väntat men prognosen för detta året höjdes. Aktien handlades ner och testade i fredags av den övre molnlinjen och 100-dagars medelvärde.

Den långa trenden som jag använder riktningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är stigande. Trendfasindikatorn noteras kring +2,2 vilket innebär att vi bör tillämpa trendföljande strategier där vi företrädesvis agerar på positiva fortsättningsformationer för uppgång.

Fredagens rapportstapel fick relativt långa svansar på bägge sidor om den förhållandevis lilla boxen, vilket är ett tecken på viss osäkerhet. Det var den lägsta stängningen i förhållande till det nedre bollingerbandet sedan den 28 oktober.

Förutom cloud span a och MA-100 möter nu även ett relativt platt förankrat volymmedelvärde upp kring den nedre svansen av rapportstapeln.

När en notering under det nedre bollingerbandet vänder upp och samtidigt dagsstängningen sker över föregående dags högsta är det mycket som talar för att nästa positiva trendben är inlett.

Sammanfattning: En stängning över föregående dags högsta ställer in siktet mot i första hand 160 kronor som om nivån kan vara en lämplig nivå att flytta upp stoppen och därefter rida stop lossen strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge. Den initiala stoppen placeras strax under 146 kronor.

Motstånd: 152,20 / 153,75 / 155,65 / 158,00
Stöd: 150,40 / 149,40 / 146,40 / 144,20

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 23+.