BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 5

OMXS30: Kortsiktigt överköpt men rekyler köpvärda

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Historiskt är de kommande två veckorna en starkt period för OMXS30 och tekniskt talar mer för en upp- än en nedgång.”

I fredags skrev jag i min morgonanalys: ”Något annat än uppgång är inte aktuellt för tillfället…efter liknande uppgångar talar dock allt mer för en kortare rekyl eller andhämtningspaus.”

Den gångna veckan präglades av spänd förväntan inför ECB-beskedet i torsdags. Totalt innebar den gångna veckan en uppgång med 4,6 procent vilket innbär att årets uppgång nu skrivs till 4,9 procent. Fredagens stängning vid 1536,4 var den tredje högsta stängningen någonsin. Den högsta noterades den 7 mars år 2000 vid 1539 vilket innebär att kursen endast är 0,1 procent från rekordstängningen… Stängningen igår skedde mer än 2,5 standardavvikeler ovanför 20-dagars medelvärde vilket inte skett mer än 31 gånger de senaste 16 åren och endast i 11 av dessa har kursen stått högre en vecka senare.

De senaste fem dagarna har inletts med positiva gap vilket varnar oss för att indexet är överköpt. Om vi får ett negativt gap som inleder veckan och det inte täpps till senast på tisdag kan det vara ett bra läge att ta hem en del vinst då risken är stor för en ö-formation som är en negativ omslagsformation med hög tillförlitlighet.

Volymerna har varit långt över snittet och även bredden (antalet aktier som deltar i uppgångarna) har varit hyfsad, men dock inte helt övertygande.

Alla sektorer har stigit under veckan men bäst har verkstad, finans, teknologi och basråvaror utvecklats med uppgångar på mellan 4-6 procent.

334 av aktierna som ingår på Nasdaq OMX stängde på plus igår medan 209 aktier stängde på minus. Högst omsatta aktier blev Ericsson B, Nordea följt av HM B.

Bäst utveckling av OMXS30-aktierna har Atlas Copco A, Sandvik, Getinge och Nokia gått med uppgångar på mellan 8-9 procent. AstraZeneca, Lupe och HM B har noterat mer modesta uppgångar.

Sedan lågpunkten förra torsdagen noterar OMXS30 fram till fredagens högsta en uppgång med 8,5 procent på 6 dagar. Liknande eller kraftigare uppgångar kan vi räkna till 54 de senaste 16 åren och kursen har då stått högre 5 dagar senare vid 25 tillfällen. De gånger som uppgångarna varit lika kraftiga efter fleråriga uppgångsfaser har dock edgen varit minst sagt dålig på fem dagars sikt.

Den kommande veckan har historiskt varit slagig med en lågpunkt ett par dagar innan månadsskiftet, vilket i så fall skulle innebära att vi ska leta efter positioner för månadseffekten kring onsdag/torsdag. Januari har med små undantag utvecklats i linje med den historiska utvecklingen. I nästa veckoutskick kommer jag gå igenom februari månads historiska utseende.

Den långa trenden pekar upp och G-krafterna är på plats för fortsatta uppgångar men på kort sikt är risken för en rekyl eller åtminstone en lugnare uppgångstakt helt klart bland korten.

På lång sikt är jag positiv och anser fortfarande att rekyler är köpvärda. Så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som inför dagen noteras kring 1410 talar mer för fortsatt uppgång på sikt. G-krafterna har varit på plats sedan i torsdags förra veckan. Det är dock angeläget att 1420 inte punkteras med tydlighet inom en alltför snar framtid.

På medellång sikt (veckor till månader) utgör 50-dagars medelvärde en psykologisk vattendelare och jag ser det som positivt så länge kursen håller sig kvar ovanför den medellånga sentimentsnivån och det samtidigt pekar upp.

På kort sikt är jag neutral till nya positioner för uppgång då gummisnodden är extremt hårt spänd och kursen noteras i zonen med förhöjd risk ovanför den långsiktigt stigande kanalen. Efter en kortare rekyl eller andhämtningspaus kan vi åter leta köplägen, något annat är för tillfället inte aktuellt.

Den senaste veckans kraftiga uppgång placerar jag i den positiva vågskålen men risken för en kortsiktig utmattning är överhängande och får vi en ö-formation bör man överväga att åtminstone tillfälligt ta hem en del av vinsten. När och om köparna kommer tillbaks med en positiv fortsättningsformation innan 1420 kan det vara ett bra läge att ta nya positioner för uppgång.

Motstånd: 1541 / 1548 / 1557 / 1567 / 1592 / 1600
Stöd: 1530 / 1525 / 1512 / 1504-1492 / 1474-1469

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP41 med en häv kring 3,7 och en stop loss på 1145.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP126 med en häv kring 4,0 och en stop loss på 1884.

S&P 500: En liten paus innan nästa köparna åter tar tag i taktpinnen

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Vi bjöds på en spännande avslutning av föregående vecka och förutsättningarna är nu goda för en ny positiv trendfas. Edgen talar för en uppgång på en veckas sikt.”

I fredags skrev jag: ”Indexet är kortsiktigt överköpt och mycket talar för en att en kortare rekyl eller lugnare uppgångstakt närmar sig.”

Den gångna veckan innebar en uppgång med 1,6 procent vilket innebär att årets nedgång reducerats till 0,3 procent.

Volymen den gångna veckan har legat kring snittet och fredagens volym var lägre än i torsdags och 6 procent lägre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den enda sektor som stängde på plus i fredags var teknologi. Sämst gick råvaror, telekom och ickecykliska konsumentprodukter.

För tredje dagen i rad steg alla de fyra amerikanska IT-jättar som jag dagligen följer, som en av mina indikatorer för om glaset är halvtomt eller halvfullt steg fredags. Apple fortsatte upp med ytterligare 0,5 procent för att stänga vid $113,0. Google steg för tredje dagen i rad och adderade ytterligare 1,0 procent till torsdagens uppgång och stannade på $539,9. Twitter fortsatte upp med lite måttligare 0,9 procent efter torsdagens rally och det fick aktien att stänga vid $39,4 och den sociala kollegan Facebook fortsatte upp med blygsamma 0,2 procent till $77,8.

Den långa trenden pekar upp och kursen noteras över både de korta och längre medelvärdena.

I veckografen noterar vi en treticksliknande fortsättningsformation medan fredagen utvecklades till en haramiliknande pausformation.

I fredags testades årshögstanoteringen vid 2064 av men där blev det lite avslaget. Närmast på ovansidan möter 2077 följt av ATH vid 2094 och om den nivån passeras tar vi sikte på 2110.

På nedsidan bevakar jag närmast 2042 följt av 2035 men framförallt golvet i tradingrangen vid 1988.

Historiskt har kursen stått högre i knappt 60 procent av fallen en vecka från nu och så länge inte motsatsen bevisas navigerar jag för fortsatt uppgång. Det som kan ändra min ståndpunkt är om 1988 punkteras med tydlighet.

MACD lämnade i veckan en köpsignal strax under nollan. Dagsmomentum hovrar i ingemansland vilket brukar vara positivt i uppladdningsfaser, det innebär att en impuls när/om den kommer inte har något gummiband som stretar emot.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras ovanför 20-, 50-, 100- och 200-dagars medeltal
– MA-50 bildade den 30 januari 2012 ett gyllene kors som är intakt
– Nytt ATH vid 2093,6 den 29/12
– Ännu ingen månadsstängning under årsmedelvärdet

I den negativa vågskålen:
– Varningssignaler i form av negativa divergenser i månads och veckografen
– Tuffa motståndsnivåer närmar sig

Precis som för en vecka sedan noteras indexet i tradingrangen som begränsas på ovansidan av 2094 och på nedsidan 1988. Jag är positiv till utvecklingen på någon eller några veckors sikt och först om 1988 punkteras med tydlighet kan pendeln svänga över och sentimentet bli negativt.

Motstånd: 2060 / 2064-2067 / 2080 / 2094 / 2110
Stöd: 2048 / 2042 / 2032 / 2021 / 2012 / 1988

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP12 med en häv kring 3,6 och en stop loss på 1515.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP19 med en häv kring 2,6 och en stop loss på 2805.

DAX: Kortsiktigt överköpt men rekyler är köpvärda

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om inte uppgången blir spikrak talar nu mycket för att resan mot i första hand 10500 har inletts.”

Veckan inleddes med en andhämtningspaus men redan på onsdagen bjöds vi på en ny fortsättningsformation som gav bränsle till en stark avslutning. Facit för veckan blev en uppgång med hela 4,7 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till hela 8,6 procent! Om denna takt skulle hålla i sig skulle det innebära en uppgång på hela 110 procent i år, vilket naturligtvis inte är rimligt men det säger en hel del om den kraftfulla inledningen av året.

Bortsett från i måndags har den dagliga volymen noterats betydligt högre än snittet och veckan avslutades med den högsta dagliga volymen sedan den 12/3-2013 som dessutom var 87 procent högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Bredden (antalet aktier som deltar i uppgångsfaserna) har varit god vilket är ett tecken på att placerarkollektivet tolkar glaset halvfullt.

Primärtrenden är fortfarande relativt platt men om uppgången fortsätter kommer naturligtvis lutningen att tillta. De korta och medellånga medelvärdena håller nu på att sortera upp sig för en stabil långsiktig uppgång men vi bör som vanligt ta ett steg i taget.

MACD lämnade för någon vecka sedan en köpsignal ovanför nollan och som jag skrev i förra veckan var sannolikheten för en tilltagande uppgång god. Att uppgången skulle bli så kraftig som den blev hade jag inte vågat föreställa mig.

Efter fredagens patterngap upp över 10500 tog sig kursen vidare till taket i den medellånga kanalen.

Den kraftiga uppgången sedan årsskiftet har fått gummisnodden att bli extremt hårt spänd på ovansidan. RSI-2 har inte varit lika spänd som nu mer än 15 gånger de senaste 16 åren och det är naturligtvis ett tecken på styrka. I mer än 80 procent av fallen har kursen stått högre en vecka senare och bekräftar uttrycket: ”styrka föder styrka”. Endast vid tre tillfällen har dock kursen samtidigt stängt mer än 2,3 standardavvikelser ovanför 20 dagars medelvärde. När denna stängning sker så pass långt upp från 20-dagars medelvärde och bollingerbanden pekar på olika håll har det historiskt varit en bra signal för starten på en långsiktig stark trendfas. Det kommer bli mycket spännande att följa fortsättningen.

På ovansidan bevakar jag framförallt nivån 10740 och därefter nivån kring 11000.

Närmast på nedsidan håller jag koll utvecklingen ner mot 10440, 10200 men framförallt utbrottsnivån vid 10000.

Efter de senaste veckornas kraftiga impuls är det svårt att ta nya positioner, även om den kommande veckan både historiskt och tekniskt har goda förutsättningar att utvecklas positivt. Att ta nya positioner innan vi fått en rekyl där köparna åter visar sig strider mot min tro men så fort vi får en rekyl kan vi åter leta positiva fortsättningsformationer. Det är inte aktuellt att navigera för något annat än fortsatt uppgång.

Motstånd: 10740 / 10820 / 11020 / 11225
Stöd: 10535 / 10420 / 10200 / 10000 / 9840

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP22 med en häv kring 3,4 och en stop loss på 7685.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP140 med en häv kring 2,9 och en stop loss på 14069.

Axis: Mycket spännande utbrott som kan ge en andra chans

Teknisk analys Axis: Jag brukar säga att de mest intressanta casen är de där tillräckligt många tröttnar på att vänta. Tålamod är en framgångsfaktor inom så många professioner och det är inte någon skillnad för de som vill lyckas med trading. Det gäller att disciplinerat fokusera på det som är viktigt, nämligen det vi ser i graferna, även om den setup vi bevakar tar ett halvår på sig att effektueras. Det är inte viktigt vad denna eventuella setup kommer att ge eller hur andra traders väljer att agera. Det som är viktigt är att vi vet vad som ska göras och framförallt när det är dags. Axis är ett lysande exempel där jag fått ett antal mail om det är dags att kliva på eftersom jag pratat om aktien under så lång tid. Det har varit dags vid tre tillfällen den senaste tiden och det var den 22 december, den 19 januari och i torsdags.

Den långa trenden pekar svagt nedåt och aktien tyngs fortfarande av det dödskors som effektuerades den 22 september men samtidigt har de korta medelvärdena vänt upp och efterhand kan vi få med oss fler pusselbitar som gör att vi kan öka på våra insatser. Än så länge bör vi satsa defensivt.

MACD lämnade efter en tids positiv divergens en köpsignal i onsdags och tog sig i slutet av veckan upp igenom nollan vilket jag placerar i den positiva vågskålen.

Jag har länge talat om Axis som laddat för en större rörelse och för en vecka sedan bjöds vi på en positiv fortsättningsformation och i torsdags ett utbrott över den viktiga nivå so vi bevakat i några månader. De senaste dagarnas kraftiga uppgång har dock fått gummisnodden att bli hårt spänd vilket kan ge de som missade de senaste signalerna en andra chans. En rekyl ner mot 200-kronorsnivån där köparna visar sig i en positiv fortsättningsformation är värd att agera på. Stoppen bör inte placeras så långt under 196 kronor och vi bör ta hem halva vinsten vid 220 kronor men mycket talar för en fortsatt uppgång mot 230 och eventuellt 250 kronor på lite sikt.

Motstånd: 210,00 / 212,30 / 216,60 / 219,30 / 226,50
Stöd: 203,70 / 202,05 / 199,30 / 197,00 / 191,80 / 188,00

Du kan handla Axis med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG AXIS BNP13 med en hävstång på 2,1
Nedgång: MINISHRT AXIS BNP med en hävstång på 1,5

Brent spot: Laddar för en större rörelse

Teknisk analys Brent: För två veckor sedan skrev jag: ”I samband med en uppstuds från nuvarande nivå kan vi börjar leta efter negativa fortsättningsformation redan vid $55-nivån men ännu bättre riskkvot får vi kring $60 där vi har ett kluster som kan utgöra ett intressant motståndsområde.”

Sedan föregående analys har råoljepriset tradats i en range mellan 52,40 och 45,20. Än så länge är det inte något som talar för att nedgången är på väg att ta slut men att försöka pricka en botten kan bli mycket kostsamt.

Det råder dock tecken på att nedgångstakten, åtminstone tillfälligt, är på väg att avta och att sannolikheten för att en eventuellt kraftig uppstuds är att vänta. Den positiva divergensen har snarare tilltagit än motsatsen och skulle vi få ett utbrott upp över 52,40 kan vi nog räkna med en uppstuds upp mot 60 eller åtminstone 55 dollar per fat.

Å andra sidan kommer en punktering av 45,20 som utgör golvet i tradingrangen innebära att nedgångstakten tilltar.

Det var ett tag sedan vi bjöds på lika tydliga nivåer. Om taket i tradingrangen tas ut kan vi ta en position för uppgång och då skulle jag välja en minifuture med hög hävstång och ta endast en liten position då risken är större än normalt. Redan om 50 tas ut får vi en indikation om att en uppstuds kan ligga i fatet, det är sedan upp till var och en att agera. Punkteras 45-nivån talar mycket för en fortsatt nedgång.

Motstånd: 50,00 / 51,40 / 52,40 / 55,00 / 57,65 / 60,00
Stöd: 48,20 / 47,75 / 46,50 / 45,20 / 42,50 / 40,00

Du kan handla Brent råolja med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG OLJA BNP20 med en hävstång på 7,5 och stoppen vid 44
Nedgång: MINISHRT OLJA BNP21 med en hävstång på 7,5 och stoppen vid 53