BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 50

OMXS30: Edgen börjar bli bra för uppgång

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Vi ska vara beredda på tvära kast när de närmaste stöd- och motståndsområdena närmar sig. Köparna saknar för tillfället det självförtroende som krävs för att ta ut 1537-nivån men skjuts stoppar strax ovanför sönder kommer det förmodligen att stärka köparnas självförtroende.”

De fyra första dagarna i föregående testades motståndet kring 1537 av men varje dag skedde stängningen kring eller strax under nivån. I torsdags och fredags punkterades de närmaste stödområdena och även golvet i den kortsiktigt stigande trendkanalen. Den gångna veckan innebar en nedgång med 2,4 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 1,4 procent. I månadsgrafen råder för tillfället en bearish engulfing och även i veckografen noteras föregående vecka som en varningssignal.

Kursen föll de senaste dagarna med 3,2 procent och historiskt när kursen fallit lika mycket på två dagar har kursen stått högre med i snitt 1,1 procent en vecka senare vid 67 av de 104 gånger det inträffat sedan början av 1997.

Volymen har bortsett från i tisdags noterats över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Totalt steg 50,4 procent av de aktier jag dagligen bevakar. Bästa sektorer under den gångna veckan blev oljebolag och hälsovårt medan kraftbolag och detaljhandel gick sämst. Large Cap gick bättre än mid- och smallcap.

Riktningen och läget på 200-dagars medelvärde som jag använder för att peka ut den långa trenden indikerar en svagt fallande långsiktig trend. Trendfasindikatorn noterar -0,8 och då är det fortsatt jämviktspendlande strategier som råder.

MACD vände i torsdags ner i sälj men i fredags vände kursen upp kring det nedre bollingerbandet efter att initialt ha punkterat 50-dagars medelvärde.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden fallit i 70 procent av fallen och det stämmer väl med det mönster som brukar råda efter nobelfesten men frågan är om även denna nedgång har följt det som gällt för månadsskifteseffekten det senaste året, nämligen att bottnarna tenderar att effektueras tidigare de senaste åren.

Cykelindikatorn är nu nere på en nivå där det åter börjar bli intressant att köpa för uppgång i samband med positiva fortsättningsformationer.

På ovansidan möter först 1500-nivån och 1510 och därefter flera mindre motstånd innan klustret som jag ”pratat om” hela den gångna veckan möter upp vid 1537-1546.

På nedsidan bevakar jag först och främst zonen från 1476 hela vägen ner mot 1458.

På lång sikt är jag nu åter neutral men om köparna kommer tillbaks med kraft och volym kommer jag åter att svänga över till att bli mer positiv och motsvarande scenario gäller om inte förra veckans pivottopp vid 1535 tas ut inom kort. Vi har haft tre månaders stängningar under årsmedelvärdet vilket som jag sagt flera gånger kan vara starten på en långsiktig nedtrendsfas.

På medellång sikt (veckor till månader) är det viktigt att inte MA-50 ger vika och inte återtas inom någon dag men så länge nivån är intakt är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) ska vi företrädesvis leta positioner för uppgång men vara noga med att göra det i samband med positiva omslags- och fortsättningsformationer men inte strax under viktiga motstånd. De senaste dagarnas rekyl har fått cykelindikatorn att komma ner på en nivå där det åter är ok att leta köpsignaler.

Sammanfattning: Edgen för uppgång är god och cykliskt är det ok att ta nya positioner för uppgång kring nuvarande nivå. Som vanligt bör vi naturligtvis se en positiv fortsättningsformation formeras först. om 1502 tas ut i samband med veckostarten är det goda chanser för ett nytt test av 1537-nivån och om den tas ut ställer jag siktet mot 1570. Om 1458 punkteras och inte återtas relativt snabbt ökar risken för att uppgången vi sett den senaste månaden endast är en bulltrap.

Motstånd: 1500 / 1510 / 1514 / 1521 / 1531 / 1536-1547
Stöd: 1476 / 1467 / 1458 / 1434 / 1409 / 1369

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP102 med en häv kring 6,5 och en stop loss på 1284.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP125 med en häv kring 5,6 och en stop loss på 1716.

S&P 500: Kraftfullaste impulsen på tre månader

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Uppladdningen de senaste veckorna i november har präglats av extremt små kursstaplar och vi får förflytta oss tillbaks till i somras för att hitta lika små candlesticks.”

Den gångna veckan noterade först en mindre uppgång för att sedan vända ner kraftigt under onsdag och torsdag men på fredagen kom köparna åter tillbaks. Stängningen skedde till slut på ungefär samma nivå som veckan före men med en lång fin svans på nedsidan. Sedan årsskiftet noterar indexet en uppgång med 1,5 procent.

De tre senaste veckorna har präglats av stängningar högt upp i kursstaplarna men området från 2100 och upp mot 2135 har återigen visat sig svårpasserat, trots försök varje vecka sedan slutet av oktober. I månadsgrafen har köparna de senaste fem månaderna sugit upp säljtrycket på allt högre nivåer. Både i november och nu hittills i december har årsmedelvärdet initialt punkterats för att sedan återtas med påtagliga svansar på nedsidan.

Det är för tidigit att blåsa faran över och vi ska vara medvetna om det tuffa motståndet på ovansidan samt den platta primärtrenden men det är utan tvivel positivt när de gröna candlesticksen är kraftfulla med bra volym. Oavsett färg var fredagens kursstapel den största sedan den 8 september.

En dagsstängning högre än 2110 skulle vara den högsta på tre månader och det har inträffat 41 gånger med en lika låg volatilitet som den vi ser nu. Vid 27 av dessa har kursen stått högre en månad senare. Även historiskt har kursen i 67 procent av fallen stått högre en månad senare räknat från den 7 december med i snitt 1,2 procent.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i tisdags och onsdags noterats klart över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Tre av de fyra IT-aktier som jag dagligen följer noterade uppgångar den gångna veckan, endast Twitter backade. Bästa sektorer blev teknologi och verkstad medan telekom och kraftbolag gick sämst. Totalt steg 220 av de aktier som ingår i SP500 den gångna veckan.

VIX backade veckan som gick med 2,1 procent till 14,8 igår vilket innebär att placerarkollektivet anser det normalt med rörelser mellan 2180 och 2000 den närmaste månaden.

Kursen vände alltså åter upp över både årsmedelvärdet och primärtrenden i fredags men vi vet att det brukar vara ett kraftig nedställ i december även om det brukar inledas något senare än i år. Jag har under mer än en månads tid, varje dag påpekat att vi ska vara beredda på tvära kast när någon av begränsningarna i den rådande tradingrangen mellan 2120 och 2020 närmar sig. Trendstyrkan noteras till +0,2 av 10 möjliga (kort till medellång sikt).

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit nedgångar i nästan 70 procent av fallen men de senaste fyra åren har femdagarsperioden från den 7 december och framåt inneburit nedgångar och det är som jag påtalat inte ovanligt med en lågpunkt någon gång innan jul. Denna lågpunkt har dock historiskt visat sig vara ett mycket bra tillfället att ta position vid inför det stundande julrallyt som brukar vara några dagar in i januari.

MACD lämnade den 9/11 en säljsignal som än så länge är intakt. Dagsmomentum är dock på väg att ta ut månadsmedelvärdet vilket är positivt.

På ovansidan bevakar jag, som vanligt, zonen mellan 2100-2135 och som vi lärt oss den senaste tiden är det riktigt spännande när 2120 närmar sig.

På nedsidan möter först 2076 följt av primärtrenden och 2042 upp men den viktigaste nivån är utan tvekan 2020.

I den positiva vågskålen:
– Index noteras åter över både primärtrenden och årsmedelvärdet
– Köparna har kommit tillbaks med kraft och tagit ut 2022-2020 som än så länge är intakt
– Kursen noteras över ett stigande MA-50

I den negativa vågskålen:
– Äkta dödskors effektuerat 28/8
– MACD noteras i sälj i månads- och dagsgrafen

Sammanfattning: Även om den kommande femdagarsperioden historiskt har utvecklats negativt i de flesta fall ska vi företrädesvis leta positioner för uppgång de närmaste veckorna. Sannolikheten talar för att vi kommer att få ytterligare en lågpunkt strax innan jul men fredagens positiva kursstapel under hög volym, där köparna åter kom tillbaks på en högre nivå, är en positiv pusselbit. På ovansidan utmanas åter det tuffa motståndsområdet kring 2100-2135 som jag så småningom tror kommer att passeras, men hur många försök som krävs innan dess vet jag inte. Med en helt platt primärtrend bör vi även fortsättningsvis hålla koll på negativa och positiva omslagsformationer kring någon av de närmaste stöd- och motståndsområdena när gummisnodden är hårt spänd.

Motstånd: 2096-2105 / 2117 / 2121 / 2135 / 2164 / 2207
Stöd: 2072 / 2064 / 2036 / 2017 / 1996 / 1950 / 1931

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP10 med en häv kring 2,8 och en stop loss på 1372.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP20 med en häv kring 2,4 och en stop loss på 2907.

DAX: Jämviktspendling och hårt spänd gummisnodd

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Cykelindikatorn indikerar att det är dålig tajming att ta nya positioner för uppgångar. I samband med rekyler följt av positiva fortsättningsformationer ska vi däremot vara köpare.”

Den gångna veckan innebar en nedgång med totalt 4,8 procent vilket var största nedgången en enskild vecka sedan andra veckan i augusti. I månadsgrafen har återigen årsmedelvärdet punkteras. Årets uppgång har nu reducerats till 9,6 procent vilket historiskt har varit en bra edge de tio gånger DAX stigit lika mycket eller mer inför det stundande halvåret.

Den gångna veckan punkterades både den stigande stödlinjen som varit intakt sedan början av oktober, primärtrenden och MA-20. Hittills är dock den viktiga psykologiska vattendelaren vid 10.500 intakt.

Volymen har under större delen av veckan noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den långa trenden som jag definierar via kursen förhållande till 200-dagars medelvärde och dess lutning är i det närmaste helt platt och vi kan med fördel tillämpa jämviktspendlande strategier. Trendstyrkan är är endast +0,02 av max 10.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden stigit i något mer än hälften av åren. DAX brukar historiskt prestera lågpunkter kring den 5:e, 9:e, 13:e och 20:e börsdagen i månaden. Om historien upprepar sig kan det vara läge att leta efter positiva omslag redan under måndagen men även på fredag denna vecka.

MACD vände i veckan åter ner i sälj men i den positiva delen av diagrammet. Dagsmomentum är nu nere kring 45 under månadsmedelvärdet.

Gummisnodden är extremt hårt spänd på nedsidan och när trendfasen historiskt varit lika låg har kursen stått högre i lite mer än 60 procent av fallen en vecka senare.

På ovansidan möter först motståndslinjen som förinder topparna i våras upp vid 10900 och därefter primärtrenden kring 11080 följt av gapet 11200-11300.

På nedsidan är det angeläget att nivån kring 10500 håller eller i samband med en punktering återtas relativt omgående.

Sammanfattning: Det råder jämviktspendling och med de senaste dagarnas nedställ och fyra röda kursstaplar med gummisnodden under 5 är edgen mycket bra för en uppgång på någon veckas sikt.

Motstånd: 10830 / 10915 / 11095 / 11280
Stöd: 10630 / 10500 / 10365 / 10185

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP35 med en häv kring 4,3 och en stop loss på 8456.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP160 med en häv kring 4,2 och en stop loss på 13094.

Stora Enso R: Hammer med spänd gummisnodd

Teknisk analys Stora Enso R: Det blev som väntat ytterligare ett par dagars uppgång innan ”husse kallade hem hunden” och kursen punkterade MA-20. I fredags nåddes 80 kronor men nu ser vi tendenser till att köparna står och väntar på att suga upp säljtrycket.

Den långa trenden pekar svagt upp men endast marginellt och inte tillräcklig för att vi ska börja applicera trendföljande strategier, det är alltså jämviktspendling som gäller.

Både i torsdags och fredags stängde kursen under det nedre bollingerbandet och detta har hänt två dagar i rad vid 52 tillfällen de senaste 15 åren men det har inte inneburit någon edge på fem dagars sikt. Däremot vid de tillfällen då det skett under MA-200 kan vi se en svag edge (men få tillfällen).

Cykelindikatorn har kommit ner kring en nivå där det åter är ”tillåtet” att köpa för uppgång.

I fredags bjöds vi på en hammer med en extremt hårt spänd gummisnodd och det har historiskt varit bra tillfället att köpa på fem dagars sikt, även i Stora Enso.

Sammanfattning: Om 81,50 tas ut idag kan vi köpa upp mot 83,80. Om vi använder en STORA BNP30 med 9 gångers häv blir det en bra affär ifall inte nödsstoppen vid 79,45 träffas.

Motstånd: 81,75 / 84,40 / 84,00 / 85,60
Stöd: 80,10 / 79,20 / 77,60 / 76,00

Du kan handla Stora Enso R med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG STORA BNP30 med en hävstång på 9,0 och en stop loss vid 75,80
Nedgång: MINISHRT STORA BNP33 med en hävstång på 4,8 och en stop loss vid 92,90.

Hexagon: Tydliga nivåer och squeeze

Teknisk analys Hexagon B: Tyvärr råkade jag skriva fel på stoppnivån i samband med föregående analys men å andra sidan rättade jag det i videon och att placera nödstoppen vid målkursen hoppas jag de som tog positionen förstod att det var fel. Hur som helst blev det som väntat en ganska skakig resa men nivån kring 328-330 nåddes med minsta möjliga marginal efter två veckor.

I samband med kapitalmarknadsdagen i fredags lämnades prognoser som placerarkollektivet var allt annat än nöjda med. Kursen inledde dagen nedåt men från lunch och fram till stängning återtogs en del av den kraftiga nedgången. Omfånget på fredagens kursstapel var den största sedan den 18 oktober 2014. Kursstaplar med långa svansar på både ovan- och nedsidan ger tre tydliga triggernivåer och det är högsta-, lägsta- och mitten.

Den långa trenden pekar än så länge svagt upp och de kortare medelvärdena likaså. Trendfasen har fallit ner och noterar inför veckostarten ett värde på +0,8 vilket innebär att vi företrädesvis ska leta positioner för uppgång men det är jämviktspendling som råder.

I fredags föll kursen ner till det nedre bollingerbandet men vände upp och stängde med en begynnande svans på nedsidan. De senaste veckorna har det varit extrem låg volla och det innebär att chansen för tilltagande rörelser är goda.

MACD noteras fortfarande i sälj i dagsgrafen men visar tendenser till att vända upp i köp i 60-min.

Sammanfattning: Om 313,50 tas ut får vi en köpsignal upp mot 320 kronor men där har vi tidigare sett säljarna ta över tillställningen och risken är stor för att de gör det även denna gång.

Om däremot 300-kronorsnivån punkteras är det angeläget att säljtrycket sugs upp kring 50-dagars medelvärde för att inte riskera att falla ner i negativ trendfas då vi istället ska leta efter lägen att gå kort.

Motstånd: 313,30 / 320,10 / 323,20 / 328,00 / 335,40
Stöd: 306,90 / 300,20 / 289,40 / 266,40 / 243,40

Du kan handla Hexagon B med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG HEXA BNP18 med en häv kring 8,0 och en stop loss på 286,49
Nedgång: MINISHRT HEXA BNP12 med en häv kring 6,0 och en stop loss på 344,90