BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 50 – 2023

OMXS30: Bryter upp över sommartoppen

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Starten på december blev positiv och indexet stängde november på den högsta stängningsnivån sedan den 31 juli. Att även de ledande amerikanska börsindexen inklusive småbolag gick starkt är ett tecken på att placerarkollektivet åter börjar söka sig mot risk. Även om vi inte fått någon bekräftad säljsignal än ska vi vara beredda på att december brukar vara svagt negativ i mitten av månaden och med tanke på det överköpta läget är det stor risk för att en rekyl snart inleds. Än så länge har vi inte bjudits på någon negativ candlesticksformation och glider med norrut. Siktet är nu inställt på en uppgång mot 2300-nivån. Om vi bjuds på en låg stängning under 2236 indikeras att en rekyl är inlett. Helst vill jag se ett eller eller par hälsosamma omtag, för att momentumet ska vara hälsosamt när utbrottet upp och förbi sommartoppen effektueras.”

Den gångna veckan inleddes med en positiv fortsättningsformation och avslutades med ett utbrott upp och förbi julitoppen vid 2316. Totalt steg OMXS30 med 2,8 procent den gångna veckan, vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 13,2 procent. I veckografen var det den fjärde veckan i rad som stängde på plus och dessutom i den övre delen av veckocandlen. Jag hittar totalt 32 liknande tillfällen sedan 1987 och vid 20 av dessa har även nästa vecka fortsatt uppåt. Om vi studerar vad som hänt historiskt från den 11-20 december har indexet bara stigit vid 32 procent av åren och snittutvecklingen har varit en nedgång med 1,9 procent under denna period. Om vi istället studerar perioden från den 20 december till den 3 januari har indexet stigit vid 77 procent av dessa perioder och snittutvecklingen har varit en uppgång med 3,2 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars glidande medelvärde är i stort sett helt platt. Den 15/9 effekturades ett dödskors (MA-50 skar ner genom MA-200). Trendfasindikatorn tog sig den 4/12 upp i zonen där vi uppmanas att agera med trendföljande positiva strategier.

Volymen har bortsett från i måndags noterats över snittet varje dag den gångna veckan. Volymbalansen är nu positiv för första gången sedan slutet av april.

SMACD lämnade den 3/11 ett lågt positivt kors vilket är positivt och det är fortfarande i spel. Nu ser däremot momentumet ut att avta från en hög nivå vilket är en varningssignal även om vi ännu inte sett något negativt kors.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 57 procent. Just nu är det 64 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 7,9 procent vilket är högre än snittet som noteras vid 5,7 och den högsta vollan sedan slutet av mars. Vollan har börjat dra ihop sig och det blir intressant att se vad som följer i prisgrafen där vi än så länge inte sett någon stängning under föregående dag..

På ovansidan möter närmast 2325 följt av 2340 och 2360 samt zonen mellan 2390-2310.

På nedsidan möter närmast zonen mellan 2310-2290 följt av 2284-2280 och 2271-2267 samt 2256-2250 .

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Allt fler pusselbitar faller på plats och den gångna veckan har även en av de viktigaste, nämligen volymbalansen svängt över till att vara positiv. Som jag sagt många gånger är inte en rekyl inledd förrän vi får en bekräftad negativ omslagsformation, vilket vi ännu inte fått. Även om jag vill se ett ännu tydligare mönster för volymbalansen är det första gången sedan slutet av april som vi ser prisutvecklingen korrelera med just volymbalansen. Nu utmanas sommartopparna från juni och juli samtidigt som flera av momentumindikatorerna är spända på ovansidan. Bredden mellan bollingerbanden skrivs inför veckostarten till 7,9 vilket är klart högre än snittet vid 5,7 och därför vill jag helst se att man tar position i samband med en fortsättningsformation som eliminerar en rekyl. Så hur gör man om priset bryter upp över 2326? Ska man inte köpa? Nej jag vill i så fall se ett återtest av utbrottsnivån på grund av det överköpta läget och timingen utifrån den historiska utvecklingen den kommande veckan, som jag visade ovan, i inledningen, är det inte någon bra edge vid denna tid av december. Om vi bjuds på en rekyl anser jag den vara köpvärd ner mot den tidigare toppen vid 2235 som var den övre begränsningen i den tidigare korta tradingrangen. Skulle nedgången bli brant, med stora feta röda candlar under tilltagande volym kan det vara en god idé att se säljtrycket avta innan man agerar. Passeras junitoppen vid 2326 hittar vi nästa motståndsområdet kring 2400. I stigande trender när RSI-9 bryter upp över 80-nivån och sedan drar sig nedåt, men vänder tillbaka upp innan 50 punkteras, för att sedan åter ta ut 80 innebär att en så kallad RSI-extreme är på plats och det skulle vara en mycket positiv indikation om det inträffar i början av januari. I den bästa av världar kommer köparna tillbaka i den blåa stödzonen, eller tidigare, där bla det senaste utbrottet noterades och MA-200 möter upp.

Motstånd: 2325 / 2340 / 2360 / 2390-2310
Stöd: 2310-2290 / 2284-2280 / 2271-2237 / 2256-2250

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 89-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 54%.

SP500: Ny femmånaders högsta stängning

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Starten på december blev mycket positiv och indexet stängde på en ny årshögstastängning. Både hos de större och mindre amerikanska börsindexen tolkar jag nu isen (bredden) som tjock. Fortsätter detta utseende och rytm stärks oddsen för att även början av 2024 kommer bli positiv. Historiskt brukar början av december vara svagt positiva men följas av en nedgång till ungefär en vecka innan jul då en botten sätts inför julrallyna och därefter årsskiftes- och januarieffekten. Även om vi inte fått någon bekräftad säljsignal än ska vi vara beredda på att december brukar vara svagt negativ i mitten av månaden och med tanke på det överköpta läget är det stor risk för att en rekyl snart inleds. Vid en rekyl hittar vi den första intressanta stödnivån kring 4500. På ovansidan hittar vi först området kring 4600 och i gannprojektionen hittar vi därefter ett mindre område kring 4670 som följs av 4820 där den senaste ATH-noteringen från början av januari 2022 markerats.”

Den gångna veckan inleddes med små dojiliknande candlar och avslutades den högsta stängningen sedan mitten av januari 2021. Totalt steg indexet med marginella 0,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 19,9 procent. Det blev den sjätte veckan i rad som dels stängde högre än föregående vecka men även i den övre halvan av veckocandlen. Senast jag såg ett liknande utseende var i början av november 2015. Vid de liknande tillfällen jag hittar sedan 1950 har den kommande veckan stängt upp i 11 av de 17 tillfällena.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt och priset befinner sig över primärtrenden. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen har den gångna veckan noterats kring snittet. Volymbalansen är positiv sedan 7/11.

SMACD lämnade den 5/12 ett högt negativt kors vilket var det första kring denna nivå sedan den 26 juli. Nu blir det intressant att se om det är en indikation på en stundande rekyl eller en konsolidering.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 66 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 2,2 procentenheter till 12,3 och och stängde veckan under MA-20.

Bredden mellan bollingerbanden har smalnat av sedan den 22 november och noteras inför veckostarten kring 4,4 vilket är lägre än snittet vid 5,8. Fortsätter vollan dra ihop sig så att den blir tydligt lägre än snittet kan även utbrott vara intressant att agera på.

I den positiva vågskålen:
– Tog 2/11 tillbaka standard line och MA-200
– Noteras över 4100 och marshögsta
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Tog den 20/11 ut även septembertoppen vid 4541
– Både lagging line och priset noteras över cloud span b sedan 14/11
– Trendfasindikatorn noteras i zonen för positiv trend sedan 16/11
– VIX fortsätter noteras kring en låg nivå

I den negativa vågskålen:
– Ny lägre botten 27/10
– Kortsiktigt överköpt
– SMACD lämnade den 5/12 ett högt negativt kors

På ovansidan möter närmast 4607-4610 följt av 4621 och 4362 samt 4645.

På nedsidan möter närmast 4600 följt av 4565 och 4547 samt 4537 men naturligtvis även området vid 4510-4490.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Jag såg flera artiklar i helgen där det stod att utvecklingen året efter ett år som stigit med mer än 20 procent var usel. Därför körde jag ett litet test vad som hänt året efter vid dessa kraftiga uppgångsår sedan 1950. Vid körningen hittar jag 16 år som stigit mer än 20 procent och året efter har vid 12 av dessa fortsatt upp, så mycket för de gissningarna. Den genomsnittliga utvecklingen efter ett år som gått upp minst 20 procent har historiskt varit 8,2 procent. Senast vi såg det var 2021 och det följdes av ett negativt 2022 men dessförinnan var det 7 tillfällen i rad tillbaka till början av 90-talet som året efter stigit. Den gångna veckan adderade indexet en marginell uppgång med 0,2 procent till årets totalt sett positiva utveckling. Nu utmanas julitoppen vid 4607 som om den passeras och hålls ställer in siktet mot 4650. Senast vi bjöds på ett utbrott upp över denna nivå var den 29/3 2022 och den gången blev utbrottet falskt. De flesta ledande aktier på planeten är just nu överköpta och det många funderar på nu är om det blir något julrally eller inte. Inför julrallyt brukar dock en rekyl/nedgång föregå den positiva helgeffekten. Även om vi får se en paus kring 4600 och eventuellt en rekyl inför julrallyt är detta ett index som bäst handlas i samband med rekyler som elimineras med positiva candlesticksformationer. Å andra sidan är en utdragen uppladdning som passerar en topp som sattes för snart 5 månaders sedan en positiv signal som eliminerar många stoppar. Har vi något i den tekniska bilden som bekräftar att en topp är nära? Nej, och det mest positiva ett indexet kan prestera är att fortsätta upp när det är överköpt, precis som det vi ser nu.

Motstånd: 4607-4610 / 4621 / 4362 / 4645
Stöd: 4600 / 4565 / 4547 / 4537 / 4510-4490

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 61+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 51%.

DAX: Veckan avslutas med ny ATH-notering

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Den relativt höga vollan och det överköpta läget gör att utbrott inte är lockande att agera på. Rekyler som elimineras av positiva fortsättningsformationer är däremot intressanta att agera på.”

Brydde sig DAX om vad jag skrev för en vecka sedan? Nej, indexet bröt upp och förbi julitoppen och avslutade veckan med en ny ATH-notering vid 16783. Totalt steg DAX med 2,2 procent den gångna veckan vilket innebär att indexet hittills i år stigit med 20,4 procent. Det var den sjätte veckan i rad som stängde på plus och dessutom i den övre delen av veckocandlen. Jag hittar totalt 18 liknande uppgångar sedan 1975 och vid 12 av dessa har även nästa vecka fortsatt upp.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av november i zonen där rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är tydligt positiv sedan den 2 november.

SMACD lämnade ett lågt positivt kors den 2/11 som fortfarande är i spel. Momumentumet för uppgång har dock avtagit samtidigt som noteringen är över +15 vilket är en varningssignal för att en kommande rekyl närmar sig och att den har förutsättningar att bli utmanande.

Bredden mellan bollingerbanden skrivs nu till 9,0 procent vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 5,2 procent. Än så länge är vollan för hög för att utbrott ska vara intressanta att agera på men att däremot köpa rekyler som elimineras av positiva fortsättningsformation är så indexet ”vill” bli handlat.

Sammanfattning: Även om DAX är rejält överköpt har vi inte sett golvet i den medellångsiktiga trendkanalen punkteras, vilket skulle vara ett första tecken på att en rekyl värd namnet var inledd. Det finns naturligtvis ingen naturlag som säger att en uppgång inte kan fortsätta trots ett extremt stretchat utseende. Med tanke på detta utseende och en relativt hög volla är det inte någon bra edge att jaga priset i samband med utbrott och nya ATH-nivåer. Är det samma sak som att indexet kommer att toppa nu? Nej, det innebär bara att vi liknande uppgångar historiskt har relativt kraftiga rekyl, som i de flesta fall varit köpvärda, fått indexet att ta sig ner mot någon av de närmaste stödnivåerna. En eventuell rekyl kommer vara köpvärd vid en positiv fortsättningsformation, åtminstone ner till 16000-nivån, troligen ännu lägre. En kommande rekyl behöver däremot inte vara så djup för att vara köpvärd, det räcker med några dagar. Det jag inte vill se är att området vid MA-200 punkteras utan att snabbt återtas, då det troligen får säljtrycket att tillta. Mitt huvudspår är att vi inom de närmaste handelsdagarna får se en hälsosam rekyl inledas där vi är köpare så fort den elimineras av en positiv fortsättningsformation.

Motstånd: 16800 / 17000 / 17500
Stöd: 16630 / 16530 / 16250 / 16000

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 86-.
– Next day forecast indikerar att det är 58 procents chans för uppgång under måndagen.

AstraZeneca: Potentiell bottenformation

Teknisk analys AstraZeneca: Det blev den nedre delen av tradingrangen som punkterades efter föregående analys vilket ledde till en nedgång mot 1300-nivån. Vid stödområdet 1305-1295 avtog säljtrycket och aktien fångas nu i en ny tajt range.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är svagt, svagt fallande. Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av oktober i zonen där vi varnas för ytterligare nedgång. Om vi går emot detta bör man vara mer defensiv än normalt.

Volymbalansen är negativ sedan den 20 oktober.

SMACD lämnade ett relativt lågt positivt kors i slutet av november som fortfarande är i spel även om momentumet för uppgång inte övertygat.

Sammanfattning: AstraZeneca fångas nu i en tajt range som börjar se spännande ut. Redan en passering av den fallande motståndslinjen kan trigga ett köptryck och om sedan standard line kring 1372 passeras utan att snabbt punkteras är det goda chanser att vi sett en botten. Om man väljer att redan nu agera på en stark stängning över föregående dags högsta eller väntar på utbrott över tradingrangen har båda sina för- och nackdelar. Redan om den fallande motståndslinjen tas ut med en positiv dagsstängning kan man som ett bra alternativ köpa en minifuture för ett litet belopp (vi går emot trenden) med den inbyggda stoppen under 1290 men helst över 1230 vilket ger en hävstång kring 8. När/om 1395 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 1395 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras kring 1293.

Motstånd: 1345 / 1367 / 1378 / 1440
Stöd: 1318 / 1305-1295 / 1287 / 1276

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 31-.

HM B: Bekräftad bullish doji vid stöd

Teknisk analys H&M B: Målkursen vid 176 kronor nåddes med en candle som var mer än 2% i range den 4 december. Den som följde reglerna den gången fick med sig 4,8%*hävstången. Nu har aktien rekylerat till den stigande stödlinjen där även MA-20 möter upp och i torsdags bjöds vi på en doji som bekräftades i fredags. Siktet är nu inställt upp mot 190 kronor men det är flera utmaningar man bör ta hänsyn till på vägen dit.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde är svagt stigande. Trendfasindikatorn noteras sedan den 21 november i zonen där vi uppmanas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv sedan den 21 november. Vollan noteras kring snittet vilket innebär att vi ska vara selektiva med att agera på utbrott och gör vi det så är det en god idé att använda sig av en minifuture med en relativt tajt inbyggd stopp och vara beredd på att man behöver ett par försök innan expansionen sker.

SMACD lämnade den 5/12 ett relativt högt negativt kors vilket varnar för att det kan behövas antingen en rekyl eller kontraktion för att ladda upp för ett momentum så att aktien kan dra vidare upp genom 176-kronorsnivån.

Sammanfattning: En passering av 176,60 med en stark stängning är värd att agera på och stoppen placeras då strax under den senaste lågpunkten. När/om 182 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 182 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras även då strax under den senaste lågpunkten.

Motstånd: 176,60 / 183,20 / 189,60
Stöd: 167,00 / 165,20 / 157,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 28-.