BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 50

OMXS30: Överköpt men allt annat än uppgång är fakirtrading

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Det blir nu intressant att se om svansen i fredags blir startskottet på nästa positiva trendfas, vilket mycket talar för med tanke på säsongen och den rådande trenden.”

Sedan lågpunkten förra fredagen med svansen som tog sats med kirurgisk precision vid 1460 har OMXS30 fram till veckostängningen i fredags stigit med 5,0 procent eller 73 punkter. Totalt blev förra veckans uppgång 4,4 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 6,0 procent.

Sex dagars uppgång med mer än 4,3 procent i en positiv marknadsfas har faktiskt bara inträffat 19 gånger sedan 2002 och vid 7 av dessa har kursen stått högre en vecka senare och vid 12 tillfällen lägre. Det går naturligtvis inte att dra några långtgående slutsatser med så få träffar men det kan vara bra att ha det med sig om man lockas jaga priset på nuvarande nivå, innan en hälsosam rekyl. Att gå emot driften uppåt är dock sällan en bra idé och brukar kosta mer än det smakar.

Volymen har sedan i tisdags varit högre än snittet och i fredags var det hela 34 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Primärtrenden lutar svagt uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,0 vilket säger oss att vi alltmer ska snegla åt trendföljande strategier och därmed agera på positiva fortsättningsformationer och utbrott som är kraftfulla men inte euforiska.

MACD har nu effektuerat en extremt positiv trampolin över nollan, vilket inte skett sedan början av februari 2015 men den gången avtog momentumet snabbt och tydligt vilket ännu inte är fallet.

Gummisnodden är extremt hårt spänd på ovansidan samtidigt som både torsdagens och fredagens stängningar skedde över det övre bollingerbandet. Detta utseende har vi bara sett vid 13 tillfällen sedan mitten av 2002 och vid 8 av dessa har kursen stått högre en vecka senare men även detta är för få träffar för att dra några slutsatser från.

Cykelindikatorn noteras nu kring 98 och det råder en negativ minidivergens som inte varit lika extrem mer än 50 gånger sedan mitten av 2002 och vid 29 av dessa har kursen stått lägre en vecka senare. En månad senare har dock kursen i 61 procent av dessa fall stått högre.

På ovansidan möter först 1544 följt av 1556 men framförallt taket i den stigande trendkanalen kring 1600.

På nedsidan har vi ett stöd vid 1514 följt av gapet kring 1505 och därefter 1490 och de tidigare utbrottsnivåerna.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1404 och sedan att inte 1390-nivån ger vika för då är det säljarna som tar över taktpinnen på längre sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge MA-50 pekar upp och kursen håller sig ovanför.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv och rekyler är intressanta att agera på ner mot åtminstone 1460. Det som däremot bör beaktas är att uppgången just nu är lite väl euforisk för att vara helt perfekt men vi kan inte lägga värderingar i det så länge bottnarna bli högre och högre.

Sammanfattning: Den senaste veckans impulsartade uppgång under tilltagande volym är naturligtvis positiv och ska inte tolkas på något annat sätt även om tajmingen för att ta ny entré innan en rekyl är allt annat än bra. Jag har under flera veckor påtalat värdet av att även DAX och SP500 skulle stödja ett utbrott och nu har denna önskat gått i uppfyllelse. Rekyler är nu värda att agera på, även utbrott när det inte råder negativ minidivergens. Mycket talar nu för en uppgång mot kanaltaket i den rådande långsiktiga trendkanalen men naturligtvis kommer uppgången inte att ske utan andhämtningspauser.

Motstånd: 1544 / 1553 / 1576 / 1600
Stöd: 1514 / 1505 / 1490 / 1456

SP500: Överköpt men extremt positivt utbrott

Teknisk analys SP500: Inför veckan skrev jag: ”Den pågående rekylen är både väntad och välkommen men nu ska det bli intressant att se var köparna kommer tillbaks och tar tillbaks den korta sentimentsnivån eller om det behövs ett djupare omtag. Jag är positivt inställd till den kommande veckan.”

Vilken vecka det blev! Från lägstanivån förra fredagen till stängningsnivån i fredags steg SP500 med hela 72 punkter eller 3,3 procent och totalt innebar veckan en uppgång med 3,1 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 10,6 procent. De tre senaste dagarna har vi fått nya ATH varje dag.

I prisgrafen har vi nu fem gröna candlesticks som dessutom bildats under extremt hög volym. De tre senaste dagarna har stängt över det övre bollingerbandet samtidigt som vi ser en ovanligt hög notering hos RSI. Detta har jag inte sett mer än 1 gång de senaste 20 åren och det var i mitten av oktober 2014 vilket innebär att vi inte kan dra slutsatser av detta. Om vi bara studerar när RSI noterats över 75 har det inträffat 12 gånger och vid 10 av dessa har kursen stått lägre en vecka senare med i snitt 0,4 procent. Lyfter vi blicken så har dock kursen stått högre 8 av 10 gånger en månad senare när RSI noterats lika högt. Senast RSI var lika högt var i januari 2011.

Volymen har varje dag den gångna veckan noterats långt över det dagliga snittet och jag kan faktiskt igår var visserligen lägre än i onsdags men trots det hela 250 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Det kan dock vara värt att notera att Det inte är ofta vi ser fem gröna candlesticks med relativt tydliga boxar i rad och att det bara var 48 procent av aktierna som bar uppgången i fredags.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2108 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras kring 2118. Trendfasindikatorn noteras kring +1,2 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier.

Cykelindikatorn har efter den senaste veckans extrema uppgång tagit sig upp på en nivå (96,8) där risken för en rekyl är stor och framförallt börjar det bli lite väl sent att jaga priset. Något annat än att navigera för uppgång ser jag dock inte som ett alternativ men vi ska inte slarva med tajmingen.

MACD har effektuerat en positiv trampolin vilket vi inte sett i den positiva delen sedan slutet av maj 2014.

På ovansidan möter först 2263 följt av nivån kring 2267 men framförallt taket i den stigande kilen kring 2280.

På nedsidan möter först 2256 följt av 2242 och 2225 men framförallt utbrottsområdet kring 2214.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger kraftigt
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 9/12 vid 2259,8
– Kursen vände upp exakt vid den stigande primärtrenden
– Risk går för tillfället bättre än defensiva aktier

I den negativa vågskålen:
– Kortsiktigt överköpt
– Optimismen är uppe på extremt höga nivåer (flocken euforisk)
– Tendens till dålig bredd

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot 2080 om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym. Undertonen är positiv men utmanas nu.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu positiv men jag vill inte se att MA-50 punkteras och vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) är nu sentimentet lite väl positivt men vi ska vara köpare i samband med rekyler så länge inte MA-20 punkteras ska vi agera på positiva fortsättningsformationer. Just nu är indexet överköpt.

Sammanfattning: Det efterlängtade utbrottet som skulle ske med kraft och volym samt ske i samklang med europeiska samt asiatiska börser har nu kommit på plats. Vi ska nu navigera vidare för uppgång och invänta positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler men även agera på utbrott om de sker efter en lokal vollakontraktion och inte allför hårt spänd gummisnodd. För tillfället är dock SP500 överköpt och behöver ta en kortare paus för att skapa kraft och energi för nästa impuls.

Motstånd: 2263 / 2267 / 2278 / 2287
Stöd: 2256-2252 / 2245 / 2235 / 2225

DAX: Positiv impuls/utbrott men kortsiktigt överköpt

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”I månadsgrafen har de senaste 5 månaderna stängt i de övre delarna och så länge inte motsatsen bevisas är det mer som talar för upp- än nedgång. Så länge nivåerna i den rådande tradingrangen tas tas ut eller punkteras ska vi vara beredda på tvära kast och en slagig handel men ett kraftfullt utbrott kommer vara intressant att följa.”

Som jag skrev för en vecka sedan var det positivt att 10400-nivån fångade upp nedgången veckan före med en reversalstapel. Den gångna veckan inleddes med en bekräftelse och ett uttag av både MA-100-, MA-50-, MA-20- och EMA-8 på en och samma dag. Resten av veckan präglades av positiva gap och kursstaplar som varje dag stängde i den övre delen. Totalt steg den gångna veckan med hela 6,6 procent vilket åter skickat upp indexet till en uppgång sedan årets början med totalt 4,3 procent.

När jag plockar fram papper och penna kan jag bara hitta 17 tillfällen som kursen stigit med mer än 6,5 procent på en vecka de senaste 20 åren och då har kursen stått högre även veckan efter vid 10 av dessa men i några fall noterar jag nedgångar på 6 procent vilket gör nettoresultatet svagt negativt.

För två månader sedan skrev jag att det skulle vara positivt om vi bjöds på ett kraftfullt utbrott upp över 10800 och det gap med tilltagande volym som effektuerades inför onsdagen var verkligen ett sådant utbrott.

Volymen har tilltagit i samband med utbrottet den senaste veckan vilket jag placerar i den positiva vågskålen.

Den långa trenden pekar upp och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,4 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier och agera med köp när vi i samband med rekyler bjuds på positiva fortsättningsformationer. Det är oxå tillåtet att handla utbrott men inte ”svaga” och heller inte när cykelindikatorn noteras på extremt höga nivåer, som nu när noteringen närmar sig 100.

Även om uppgången naturligtvis kan fortsätta ett bra tag till utan att vi får några rekyler är det dålig tajming att jaga priset nu när taket i den långsiktigt stigande trendkanalen strax under 10400 närmar sig. Rekyler är köpvärda åtminstone ner mot 10800 men redan om köparna visar sig vid 11000 är det en intressant nivå att bevaka.

Sammanfattning: På kort sikt är DAX-indexet kraftigt överköpt och avståndet ner till MA-20 har inte varit lika stort sedan den 9 augusti. Det behöver inte betyda mer än att en rekyl eller lugnare uppgångstakt är i antågande. I samband med rekyler ska vi vänta på positiva fortsättningsformationer som vi ska agera på. Att gå kort och navigera för nedgång är för tillfället inte aktuellt.

Motstånd: 11245 / 11280 / 11376 / 11455
Stöd: 11160 / 11110 / 11025 / 10800

Fingerprint: Lottsedel med chans till gaptäppning

Teknisk analys Fingerprint Cards: Aktien steg med över 6 procent på tre dagar efter föregående analys men därefter tog säljarna åter kommandot och har inte släppt det sedan dess.

Den långa trenden som jag använder riktningen hos MA-200 för att peka ut börjar nu svänga nedåt och G-krafterna är sorterade för fortsatt nedgång. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -5,2 vilket innebär att trenden börjar bli för starkt negativ.

Att gå emot en fallande kniv gör i de flesta fall väldigt ont, men bolag som inte går i konkurs vänder i de flesta fall upp. Det vi däremot inte vet är när vändningen sker och hur varaktig den blir. När en aktie kallnar kan nedgången blir omfattande och risken är mycket stor för just det i Fingerprints fall.

Om 68,75 tas ut ökar chansen för att gapet upp mot 72,85 ska täppas till men eftersom detta för tillfället är en lottsedel och inget annat bör man handla med extremt små positioner. Använd gärna en hävstångsprodukt med den inbyggda stoppen så nära 60-kronorsnivån som möjligt. Andra typer av stoppar löper risken att punkteras utan att effektueras. Återigen, handla med extremt små positioner och var beredd på att risken att bli utstoppad är MYCKET stor.

Sammanfattning: Fredagens insidestapel kan vara ett tecken på att stödnivån kring 62 kronor suger upp säljtrycket. Försök dock inte krama ur mer än upp mot 72,85 eller så fort det bildas en svans på ovansidan.

Motstånd: 66,30 / 68,60 / 72,85 / 75,70
Stöd: 62,75 / 61,50 / 57,95 / 54,40

Assa Abloy: Bullish engulfing vid stödnivå

Teknisk analys Assa Abloy B: Det skulle ta ett tag men i torsdags nåddes stödnivån kring 162 kronor igen och i fredags effektuerades en bullish engulfing under bra volym.

Den långa trenden är i det närmaste helt platt och trendfasindikatorn skrivs till +0,0 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa jämviktspendlande strategier och vara kortsiktiga både vid upp- och nedgång.

Stochastic noterades i samband med torsdagens test av stödnivån kring 162 kronor klart under 20 och vände med fredagens positiva omslagsformation upp.

RSI håller nu på att testa av månadsmedelvärdet och det skulle vara positivt dels om det togs ut och därefter om 50-nivån passeras. Eftersom primärtrenden är platt ska vi inte försöka krama ur mer än upp mot 170,50 eller så fort det börjar svansa till sig på ovansidan.

Sammanfattning: Så länge kursen håller sig ovanför EMA-8 talar det mesta för en kortare uppstuds mot primärtrenden vid 170,50. Om däremot 161 kronor punkteras ökar med stor sannolikhet åter säljtrycket och det kan i så fall vara lämpligt att använda sig av nödutgången.

Motstånd: 168,50 / 170,50 / 175,60 / 180,70
Stöd: 163,40 / 160,30 / 155,20 / 150,10