BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 50

OMXS30: Laddar upp inför årsskiftesrallyt

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Distributionen har tilltagit den senaste veckan, en period som historiskt brukar vara en av de bästa på den svenska börsen. De allt lägre topparna och bottnarna tillsammans med allt fler aktier som deltar i nedgången med tilltagande volym är inget vi kan ignorera. Det är dock fortfarande mer som talar för att OMXS30 kommer att vända upp från någon av de närmaste stöden än att de viktiga stöden på nedsidan och då framförallt 1520 på sikt punkteras och utan att snabbt återtas. 1600 är, som jag pratat om länge nu en mycket viktig vattendelare och om nivån tas ut när veckan inleds och därefter inte snabbt punkteras kan det vara ett mycket bra köpläge.”

Veckan inleddes med att OMXS30 rekylerade upp från det kortsiktigt översålda läget men resten av veckan handlades det svenska storbolagsindexet mellan 1592 och 1624.

Fredagen inledde med en tydlig uppgång med 1,4 procent till 1621,4 men föll tillbaks och stängde strax under fredagens mittlinje vid 1611. Totalt steg OMXS30 1,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 6,2 procent.

Historiskt brukar vi se en lågpunkt i december under den kommande veckan men som vi vet har mycket av säsongsanomalierna dragits åt vänster och det kanske är så att vändningsnivån kring 1592 i början av december blir startskotten på det rally som brukar avsluta året.

Jag har under flera veckor påtalat att köparna vacklar så fort nivån kring 1620-1640 närmar sig och fredagen var inget undantag. Den inledande uppgången skedde under relativt svag volym men det var under nedgången från 1621 till 1611 som den största volymen presterades.

Den förhållandevis stora volymen i området mellan 1620-1640 innebär om topparna fortsätter noteras på allt lägre nivåer att risken ökar för nya lägre lägsta. Om vi då istället får se köparna handla upp OMXS30 ovanför de nivåer där många stoppar placerats ökar förutsättningarna för att vi bjuds på en riktigt stark årsavslutning.

I veckografen utvecklades den gångna veckan till en bullish harami som bekräftas om kursen tar sig upp över 1624 utan att därefer omgående punktera nivån. Om det däremot visar sig att 1592 punkteras innan nivån tagits talar mycket för att säljtrycket kommer att tillta.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att definiera är nu i det närmaste helt platt medan 50-dagars medelvärde nu vänt ner, vilket är första gången sedan den 19 juli. Trendfasindikatorn som trots allt är den som är pålitligast när det gäller att bedöma trender säger samma sak, det är osäkert nu när noteringen ligger kring 0 även där.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i måndags och fredags legat under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Det som dock är värt att komma ihåg, och det gäller bägge dagarna är att lejonparten av volymen noterades i svansarna. Volymbalansen är än så länge negativ.

Bredden som jag klagat på i flera månaders tid är fortsatt tunn och trots att veckan noterade en uppgång var det bara 43 procent av de aktier jag dagligen bevakar som bar indexet uppåt.

Bästa sektorer den gångna veckan blev, precis som i USA, finans och IT. Sämst gick oljebolag och kraftbolag.

På ovansidan möter först motstånd vid 1616-1622 följt av 1629 och 1640.

På nedsidan hittar vi stöd vid 1607-1600 följt av 1592 och därefter den stigande långsiktiga stödlinjen vid 1586 men viktigast på nedsidan är naturligtvis lågpunkten från i somras vid 1520.

På lång sikt är jag neutral till svagt positiv men vill gärna se att OMXS30 inte punkterar 200-dagars medelvärde och att det leder till en lägre lågpunkt än 1592, innan 1622 tagits ut.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu neutral till svagt negativ och vill se att 50-dagars medelvärde tas ut innan det vridit ner för att jag inte ska bli negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt negativ men kommer bli något mer positiv om 20-dagars medelvärde tas och hålls den kommande veckan. Om vi istället får se en ny lägre botten än 1590 innan dess ökar risken för ett tilltagande säljtryck.

Sammanfattning: 8 av de senaste 10 handelsdagarna har stängt i de nedre delarna av dagscandlarna två av dessa har präglats av stor volym i de svansar där köparna gett upp. Oddsen är bra för att vi antingen precis sett lågpunkten i december eller kommer att göra det den närmaste veckan. Så länge den rådande kortsiktiga tradingrangen mellan 1629 och 1592 är intakt är risken dock stor för slagig handel med tvära kast. Den av nivåerna för tradingrangen som tas ut eller punkteras indikerar fortsättningen för resten av året.

Motstånd: 1622 / 1632 / 1640 / 1656
Stöd: 1607-1600 / 1592 / 1576 / 1567

SP500: Indikerar fortsatt styrka inför julrallyt

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är gott om köptryck vilket vi dagligen ser i de relativt höga volymerna men samtidigt är indexet överköpt och risken för rekyl kan inte ignoreras. De senaste fyra dagarnas stängningar ovanför det övre bollingerbandet och negativa divergens ger inte så bra edge för uppgång men å andra sidan vet vi att starka uppgångar ofta fortsätter längre än de flesta tror, eller har muskler att gå emot. Eftersom vi inte bjudits på en enda riktig rekyl sedan augusti har risken ökat för att den och när den väl kommer kan den bli kraftfull. Får vi en rekyl ner mot MA-100 är det mycket som talar för att det kommer att vara ett utmärkt läge att kliva på för nästa uppgångsvåg.”

SP500 inledde den gångna veckan med en uppgång till en ny ATH-notering som vände ner med kirurgisk precision vid taket i den långsiktigt stigande kanalen. Återhämtningen i slutet av veckan fick dock indexet att stänga på +0,4 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 18,4 procent.

Historiskt har den kommande perioden fram till jul inneburit uppgång de flesta år men det är inte vid många tillfällen som årets uppång fram till den 11 december varit lika kraftfull. När jag studerar de senaste 20 åren hittar jag bara fyra år som uppgången varit lika kraftig och det är 1998, 2003, 2009 och 2013. Vid dessa tillfällen har även avslutningen på året varit positiv.

Även om SP500 är överköpt vet vi historiskt att ett sådant läge kan fortsätta längre än man tror. Om det däremot visar sig att indexet vänder ner är det många som blir tagna på sängen och det kan naturligtvis utlösa ett säljtryck men det är inte det troligaste utfallet.

Bästa sektorer den gångna veckan blev konsumenttjänster och finans medan oljebolag och hälsovård gick sämst. Verkstadssektorn fortsätter dock att vara ledande vilket skapar goda förutsättningar för uppgång både i USA och Europa.

S&P500 konsoliderar nu strax under ATH-noteringen som inledde den gångna veckan samtidigt som guldet verkar bryta ner, VIX faller, dollarn stärks och de ledande indexen ser ut att stärkas.

Som jag sagt tidigare hittar vi en teoretisk målkurs för våg 5 kring 2665 och i måndags markerades 2663 som ATH och på nedsidan finns det gott om stöd där först området mellan 2610-2600 är ett stöd i form av den viktiga 50%-nviån för senaste swingen och lågpunkten för fredagen lägsta. Mäter man det senaste trendbenet som jag anser påbörjades i slutet av augusti hittar vi 50%-nivån kring 2540 där även rekylen från oktober sögs upp.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2563 och primärtrenden har nu nått upp till 2461. Trendfasindikatorn noteras kring +1,0 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier men vara beredda på att det fortfarande kan bli tvära kast.

VIX backade med 21 procent den gångna veckan och noteras inför veckostarten vid 9,6. Vollan har stigit något och det har inte varit lika brett mellan bollingerbanden sen den 8 mars, men det är fortsatt låg volla.

Volymen har bortsett från inledningen av veckan noterats klart lägre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Nasdaq har gått sämst av de ledande indexen men även där har volymen noterats kring eller strax under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

På ovansidan möter först ett motstånd 2658-2665 följt av 2667 och 2693.

På nedsidan möter först 2637 följt av 2625 och zonen mellan 2607-2600.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 4/12 vid 2665,2
– Indexet fortsätter vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Taket i den långsiktiga kanalen nåddes med en nästan parabolisk uppgång

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler är köpvärda hela vägen ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv men vill inte se att MA-50 snabbt punkteras med kraft och tydlighet utan att snabbt återtas. Om MA-50 punkteras utan att snabbt återtas kommer jag först bli neutral när medelvärdet vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv tills vi ser en ny lägre pivotbotten, förutsatt att den inte snabbt återtas.

Sammanfattning: Både S&P500 och DJIA steg svagt den gångna veckan medan Nasdaq Composite föll något. Dollarn stärks ytterligare påeldad av de positiva jobbsiffrorna på bekostnad av guldpriset som backar rejält. Så länge köparna kommer tillbaks och suger upp säljtrycket vid allt högre nivåer ska vi företrädesvis vara köpare vid fortsättningsformationer kring stödnivåer. Att navigera för något annat än uppgång, speciellt under den positiva del av året som vi är på väg in i verkar inte logiskt och är inget jag rekommenderar.

Motstånd: 2658 / 2667 / 2672 / 2693
Stöd: 2646 / 2642 / 2637 / 2625

DAX: Laddar för nya uppgångar

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Om inte MA-50 tas tillbaks innan 12814 punkteras hittar vi nästa anhalt kring 100- eller eventuellt 200-dagars medelvärde. Suger köparna upp säljtrycket så att MA-20 och därefter 13200 tas ut ställs siktet åter in mot 13500 och ATH-nivån.”

Veckan inleddes lite osäkert men i onsdags bjöds vi på en positiv reversal som vände upp strax ovanför den nedre begränsningen av den rådande tradingrangen. I fredags var kursen efter det inledande positiva gapet upp och vände kring 13200-nivån som dock satte stopp för vidare uppgång.

Den gångna veckan steg till slut 2,3 procent vilket innebär att årets uppgång nu uppgår till 14,6 procent.

Den långa trenden, men även de korta- och medellånga, pekar uppåt. Trendfasindikatorn har de senaste veckorna fallit och noteras nu kring +0,8 vilket innebär att vi ska applicera kortsiktiga företrädesvis jämviktspendlande strategier.

Dagsmomentum pekar upp och noteras kring 56 i den positiva delen.

2016 blev december en stark månad för DAX men både 2015 och 2014 bjöds vi på relativt svaga julmånader.

Det blir nu intressant att se om köparna är mogna att driva indexet vidare upp mot ATH-noteringen strax ovanför 13500-nivån.

Sammanfattning: Det mesta pekar på att DAX står inför en ny stark period och redan en passering av fredagens högsta vid 13242 kommer få köpttrycket att tillta. Om, mot förmodan, DAX-indexet bryter ner under 12500 utan att snabbt ta tillbaks nivån som risken för en större nedgång ökar påtagligt.

Motstånd: 13225 / 13285 / 13341 / 13536
Stöd: 13083 / 12848 / 12700 / 12500

Millicom: Bekräftad bullish harami

Teknisk analys Millicom: Vi bjöds på en snabb uppgång till 548,40 som följdes av ett par nya högre bottnar och i fredags nåddes motståndet kring 560 kronor efter torsdagens bullish harami.

Den långa trenden är uppåtriktad och trendfasindikatorn noteras kring +1,0 vilket innebär att vi ska agera för uppgång i samband med positiva candlesticksformationer i samband med rekyler.

I fredags togs svansen från den 30 november ut via en Shooting Stop-stapel men stängningen skedde över det övre bollingerbandet vilket ökar risken för en rekyl.

Sammanfattning: Även om risken för en rekyl de närmaste dagarna är relativt stor är sannolikheten för en uppgång på en månads sikt bra. Vid de tillfällen Millicom stängt över det övre bollingerbandet har kursen stått högre vid 60 procent av fallen med i snitt 1,9 procent en månad senare.

Motstånd: 564 / 572 / 577 / 587
Stöd: 550 / 541 / 526 / 510

Lundin Mining: Bra edge för en lott (hög risk)

Teknisk analys Lundin Mining: I fredags togs föregående dags högsta ut för första gången sedan raset påbörjades.

Den långa trenden pekar nu svagt nedåt och trendfasindikatorn har fallit till -2,2 vilket innebär att vi ska vara mycket kortsiktiga när vi går emot den rådande trenden.

Bredden mellan bollingerbanden uppgår nu till 52 procent och senast vi såg det i Lumi var den 6 oktober 2011.

Risken är mycket stor om man väljer att agera i Lundin Mining eller alla aktier som faller som ett ”vattenfall” samtidigt kan man misslyckas ett antal gånger om man köper ”små lottsedlar”.

Stochastic är fortfarande nere på en nivå som talar för att ytterligare uppstuds stå för dörren.

Sammanfattning: Det är mycket stor risk att köpa för uppgång i fallande knivar och man bör därför agera med betydligt mindre positioner, eller extremt små positioner, varför det kan vara läge att köpa en ”lott”. En minifuture med en stopp kring 42 kronor kan vara lämpligt så att man inte av misstag blir sittande kvar i position om kursen faller brant under stödet 42,50. Om fredagens högsta kring 47 kronor tas ut är det en skaplig chans för en uppgång mot 48,80.

Motstånd: 47,50 / 48,30 / 50,55 / 52,75
Stöd: 45,30 / 43,90 / 41,65 / 39,45