BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 50

OMXS30: Översålt kring stödlinje med positiv divergens

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge inte kursen vänder ner med kraft under framförallt 1485 finns det fortfarande en viss förhoppning för en positiv årsavslutning. De senaste pivottopparna kring 1550-1565 behöver dock tas ut och hållas för att jag ska bli något mer positiv till utvecklingen på några månaders sikt. På kort sikt gör jag som vanligt enkelt för mig och navigerar vidare norrut tills vi bjuds på en negativ candlesticksformation. Jag är dock beredd på en vändning redan när den fallande streckade motståndslinjen vid 1535 närmar sig.”

Den gångna veckan inleddes med en uppgång mot den fallande motståndslinjen men redan under måndagen avtog köpintresset och vi bjöds på en shooting star. Efter nästan 7 procents nedgång studsade OMXS30 upp i fredags men stängde ändå relativt långt ner i dagscandlen. Trots uppgången i fredags backade OMXS30 med hela 5,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 7,8 procent.

Studerar vi OMXS30 sedan början av 2017 noteras indexet i en expanderande fomation som kan utvecklas till en diamantformation, men det kommer jag i så fall återkomma till. På nedsidan möter nu en fallande stödlinje upp som förbinder de allt lägre signifikanta lågpunkterna sedan den 6 april 2017.

OMXS30 är kortsiktigt översålt samtidigt som råder en positiv divergens mot både RSI och MACD. Även om vi bjuds på en kortsiktig uppstuds de närmaste dagarna talar just nu det mesta för att vi därefter kommer att bjudas på ny lägre pivottopp. Om det däremot visar sig att 1565 tas ut och hålls mer än någon dag och inte följs av en ny lägre lågpunkt ökar sannolikheten för att ett årssiftesrally kan vara inlett. Fram till att vi får indikationer om det talar dock mer för nya lägre lägsta.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som negativ då medelvärdet sedan en månad tillbaks vridit av söderut och indexet noteras under detsamma. Trendfasindikatorn noteras för tillfället till -1,2 och håller den sig kvar under -1,0 även efter en uppstuds är det trendföljande strategier för nedgång som gäller.

50-dagars medelvärde punkterade den 20 november primärtrenden och effektuerade ett äkta dödskors. När indexet tyngs av ett dödskors har snittavkastningen historiskt varit betydligt lägre per dag än vid positiva marknadsfaser.

Volymen har varje dag den gångna veckan noterats under det dagliga snittet. Volymbalansen noteras fortfarande under både bekräftelsenivån från mitten av september och tremånaderssnittet och har inte än så länge visat några tecken på att vända upp.

Det har under hela veckan varit ganska dålig bredd (få aktier som burit uppgången) och totalt var det bara 18 procent av de 284 aktier och index jag dagligen följer som steg den gångna veckan.

På ovansidan möter först 1467 följt av 1480 men de viktigaste nivåerna på kort sikt är 1500 och 1544.

På nedsidan hittar vi närmast 1437 följt av 1423 och 1410.

På lång sikt är jag fortsatt svagt negativ och vill se att köparna kommer tillbaks med tilltagande volym och tar tillbaks MA-200 samt årsmedelvärdet för att jag ska bli något mer positiv till indexet. Risken är fortsatt stor för skvalpiga rörelser.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ och vill se att indexet åter etablerar sig över både 200- och 50-dagars medelvärde.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag inställd på mer nedgång men självklart kommer inte det att ske utan tjurfällor med kraftiga uppstudsar, som det brukar se ut i negativa trender.

Sammanfattning: Den positiva divergensen kring den fallande stödlinjen talar för att en uppstuds ligger bland korten. Så länge uppgångarna avtar och vänder ner innan ens den senaste pivottoppen är tecken på svaghet. Det är i dagsläget större risk för fortsatta nedgångar än en bestående vändning uppåt. För att jag ska bli något mer positiv vill jag se primärtrenden och årsmedelvärdet tas ut. Det faktum att vi säsongsmässigt befinner oss i en tid då börsen brukar prestera bra, samtidigt som OMXS30 befinner sig i ett översålt läge, men ändå inte lyckas locka till sig tillräckligt med köpare för att driva indexet uppåt ser jag som ett svaghetstecken.

Motstånd: 1467-1469 / 1480 / 1500 / 1544
Stöd: 1439-1437 / 1423 / 1410 / 1396

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring låga 9 och gummisnodden kring 5.

SP500: Siktet ställs in söderut men dags för en uppstuds

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu har SP500 tagit sig upp över flera viktiga sentimentsnivåer, däribland standard line, årsmedelvärdet och det kortsiktiga 20-dagars medelvärdet. Det är alldeles för tidigt att blåsa faran över men förutsättningarna för ett positivt årsavslut har definitivt förbättrats med föregående veckas uppgång. Nu närmar sig topparna från mitten av oktober och början av november samtidigt som det råder en viss negativ divergens mot de korta momentumindikatorerna. Mycket talar för att vi de närmaste dagarna kommer att bjudas på rekyl men om den inte blir kortvarig och punkterar 2700 punkteras kan den senaste veckouppgången varit en tjurfälla men en ny högre lågpunkt tolkar jag positivt.”

Det är bara en vecka sedan jag påtalade att vi just bjudits på den kraftigaste uppgången sedan november 2011. Jag har varnat för att vi ska vara beredda på tvära kast och den gångna veckan med en nedgång med 4,6 procent innebär att kursen nu står 1,5 procent lägre än vid årsskiftet. Senast vi hade en lika kraftfull nedgångsvecka var i slutet av mars.

I månadsgrafen noteras december återigen under årsmedelvärdet som en kraftfull bearish engulfing och i veckografen öppnade föregående vecka med den högsta veckoöppningen sedan början av oktober även denna utvecklades till en kraftfull bearish engulfing.

De negativa veckan innebar att fredagen stängde på samma låga nivå som stängningarna i slutet av november. Om utvecklingen kommer att följa skolboken innebär det att den triangelliknande formationen (de tjocka lila linjerna) kommer att bryta ut söderut och då blir det angeläget att vårens lågpunkter suger upp ett tilltagande säljtryck. En punktering av vårens lägsta som därefter följs av nya lägre toppar innebär att risken ökat för att vi sett en långsiktig toppformation.

Om det återigen visar sig att oktoberlägsta håller och 2815-2817 tas ut kan det vara en rejäl rekyl vi bevittnar men noteringen under både årsmedelvärdet och primärtrenden samt den dödskorsen vi bjöds på i veckan är i min värld negativa pusselbitar.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, noteras nu svagt nedåtriktad vilket talar för skvalpiga rörelser. Trendfasindikatorn noteras kring -0,6 vilket indikerar att vi ska vara beredda på tvära kast och företrädesvis handla med jämviktspendlande strategier på kort sikt.

Även om volymen hela veckan noterats över det dagsliga snittet är det i min värld negativt när kursen samtidigt faller. Volymbalansen noteras fortfarande under tremånaderssnittet men har de två senaste veckorna stigit något och närmar sig nu tremånaderssnittet.

I slutet av september var det mer än 70 procent av aktierna som ingår i indexet som noterades över 200-dagars medelvärde men nu har antalet fallit till 36 procent.

VIX noteras inför veckostarten kring 23 vilket innebär att placerarkollektivet ser ut att vänta sig fortsatt förhållandevis hög volla även om det historiskt brukar vara relativt låg volla de närmaste veckorna.

På ovansidan möter närmast 2700 följt av 2723 och 2735 men framförallt den senaste pivottoppen från i måndags vid 2800.

På nedsidan möter närmast 2650 följt av 2696-2700 men viktigast på ovansidan är zonen mellan 2815-2817 som behöver tas ut för att vi ska få en indikation om en eventuellt ny positiv trend.

I den positiva vågskålen:
– Senaste ATH 21/9 vid 2940,9
– Än så länge noteras SP500 över vårens lågpunkter
– Positivt om oktober- och novemberbottnarna håller
– Indexet befinner sig åter under både årsmedelvärdet och MA-200

I den negativa vågskålen:
– Negativ volymbalans
– Mindre än 60% av aktierna noteras över MA-200
– Punkterade 4/10 den stigande kilen
– Kraftigt säljtryck och allt lägre pivottoppar

På lång sikt är jag för tillfället neutral till svagt negativ och kommer var så tills jag ser hur december stänger. SP500 står för tillfället och väger.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu neutral till svagt negativ men håller åter på att svänga över och bli negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag på väg att återigen svänga över och bli negativ.

Sammanfattning: I fredags kom nästa negativa pusselbit i form av ett dödskors vilket innebär att 50-dagars medelvärde skar ner genom primärtrenden. Har det någon betydelse kanske du undrar? Ja, det anser jag för den genomsnittliga dagliga historiska avkastningen på SP500 när indexet tyngs av ett dödskors är 0,0237% vilket kan jämföras med den dagliga avkastningen när indexet lyfts av ett gyllene kors (när MA-50 är över MA-200) som är 0,1670% per dag. Det är alltså 7 gånger så hög snittavkastning per dag när indexet lyfts av ett gyllene kors. Som jag påpekat många gånger är en tradingrange resultatet av osäkerhet och sedan två månader tillbaks fångas SP500 av en tradingrange (öppnings- och stängningsnivåer) som är 7 procent hög. De korta momentumindikatorerna är nu hårt spända på nedsidan (gummisnodden RSI-2 är under 5) chansen för en kortare uppstuds är med andra ord stor. Med hänsyn tagen till noteringen i tradingrangen och den avtagande volymen i fredags är förutsättningarna för en kortare uppstuds de närmaste dagarna god. VIX noteras kring en nivå där vi den senaste tiden sett indexet reversera men samtidigt ser vi att placerarkollektivet börjar bli allt mer angelägna att komma ur sina positioner. Sannolikheten talar dock för att vi framöver kommer att få se en punktering av vårens lågpunkter men med tanke på den stora rangen indexet pendlar innanför kan vi räkna med att vi har ett antal intressanta veckor framför oss.

Motstånd: 2687 / 2700 / 2740 / 2815-2817
Stöd: 2621 / 2641 / 2569 / 2484 / 2399

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 17 och pekar fortsatt nedåt, dock avtagande.

DAX: Översålt men edgen talar bara för en kortare uppstuds

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Att vi med stor sannolikhet kommer att få tilltagande rörelser när de senaste månadernas högsta- och lägsta tas ut är det mycket som talar för men vi vet dock aldrig om expansionen sker uppåt eller nedåt. Även om vi bjuds på en uppstuds från nuvarande läge talar mer för en fortsatt nedgång, fram tills indexet etablerat sig över molnet som inför dagen innebär att 11755 behöver tas ut. I det något större tidsperspektivet noteras DAX med en huvud-skuldra-formation där nacklinjen fortsatt håller på att utmanas.”

Den gångna veckan inleddes med en uppstud mot nacklinjen och 50-dagars medelvärde men redan under måndagen avtog uppgången. I torsdags punkterades golvet i den nästan två månader långa kontraktionen och veckostängningen vid 10816 motsvarade en nedgång med 4,2 procent. Hittills i år har DAX fallit med 16,5 procent och de senaste 20 åren kan jag bara hitta 6 liknande perioder och bortsett från två av dessa har det lett till fortsatta nedgångar i 4 av dessa. Fredagsstängningen skedde vid den synliga delen av gapet den 9 december 2016.

Fredagens stängning skedde 12 procent under det nedre bollingerbandet men vi ser tecken på att %b vände upp i samband med veckoavslutningen. Senast jag hittar ett liknande utseende var i början av febuari.

Som jag påtalat under ett halvårs tid är undertonen negativ i DAX och det blir nu spännande att se om det vi sett de senaste dagarna var starten på expansionen i den senaste tidens squeeze.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, är fallande och kursen noteras sedan augusti med månadsstängningar under årsmedelvärdet. Sedan mitten av mars tyngs dessutom indexet av ett dödskors. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -1,6 och vi bör företrädesvis tillämpa trendföljande strategier för nedgång.

I det något större tidsperspektivet noteras DAX med en huvud-skuldra-formation där nacklinjen fortsatt håller på att utmanas.

Sammanfattning: DAX har fram till i år haft den längsta obrutna uppgången på de senaste 30 åren med 6 år av konstant uppgång vilket ledde till en uppgång med har stigit med 170 procent sedan september 2011 och förra steg indexet med 12,5 procent. Studerar vi historien kan vi se att det egentligen bara vid ett tillfälle tidigare som DAX fallit med mer än 10 procent på ett år och nästa år har följts av en nedgång och det var efter 2001. Det senaste tillfället indexet föll brant under ett år var 2011 och då steg 2012 med 29 procent. Fortsätter nedgången året ut har vi goda förutsättningar för en kraftig uppgång nästa år såvida inte punkteringen av ZIRP-bubblan (Zero Interest Rate Policy) blir i dignitet med IT-bubblan.

DAX punkterade i torsdags den snart två månader långa konsolideringen som var 5 procentenheter hög. På kort sikt är gummisnodden hårt spänd på nedsidan samtidigt som %b (läget på stängningen i förhållande till bollingerbanden) noterades 12 procent under det nedre bandet. Det är en hyfsad edge för en kortare uppstuds men det som kommer bli intressant att studera är hur högt uppstudsen tar sig denna gång och framförallt om utseendet med allt lägre lågpunkter håller i sig.

Även om vi får en uppstuds från nuvarande nivå indikerar huvudskuldraformationen som fortfarande är intakt att vi kan räkna med en nedgång mot i första hand 10000-9700.

Motstånd: 10890 / 10970 / 11090 / 11205
Stöd: 10775 / 10730 / 10615 / 10495

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring låga 6 och det skapar goda förutsättningar för en uppstuds.

Electrolux B: Ny högre lågpunkt eller falskt utbrott?

Teknisk analys Electrolux B: Trots det översålda läget i samband med föregående analys fortsatte Electrolux söderut och föll de kommande två veckorna med ytterligare 18 procent. Kring 160 kronor stod kölparna och väntade för att suga upp säljtrycket. För en vecka sedan nåddes primärtrenden och noteringen är återigen under 200-kronorsnivån.

en långa trenden pekar nedåt och trendfasindikatorn har noteras kring -2,9 vilket innebär att vi företrädesvis ska navigera för nedgång i samband fortsättningsformationer och uppstudsar.

I fredags effektuerades en bullish harami precis ovanför 50-dagars medelvärde och ackumulationsnivån vid 190-185 kronor. Om det visar sig att 200 kronor tas ut och haramin bekräftas ställs siktet åter in mot nivån kring primärtrenden. Punkteras däremot 185 kronor talar mer för att nedgången återupptas och siktet ställs till att börja med in mot 160-kronorsnivån.

Volymbalansen har stärkts de senaste veckorna så det gäller att hålla koll på börsklimatet (riktningen hos OMXS30) för att inte navigera i onödigt jobbig motvind.

Vi bjöds i fredags på en negativt medelvärdeskors i %PO-indikatorn.

Sammanfattning: På kort sikt är Electroluxaktien översåld och det är förhållandevis stor chans för en uppstuds vilket gör det lite knepigt att ta position för nedgång. Om man tror på en nedgång mot 160 kronor och tar position när 185 kronor punkteras är det stor risk för en uppstuds mot 200 kronor eller primärtrenden. Väntar man däremot på uppstudsen får man med stor sannolikhet en bättre riskkvot men å andra sida löper man risken för att inte komma in i position om priset redan nu drar vidare söderut.

Motstånd: 198,85 / 201,70 / 206,90 / 212,00
Stöd: 193,70 / 191,40 / 186,25 / 181,15

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring låga 7.

Brent spot: Tecken på avtagande säljtryck

Teknisk analys Brent: Det blev bara ett försök till uppgång efter föregående analys där EMA-8 satte stopp. Kursen punkterade därefter $69 och med det ett ytterligare tilltagande säljtryck. Nu ser vi tecken på en eventuell bottenformation i för en vecka sedan togs EMA-8 ut och nu utmanas även MA-20.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på MA-200 för att peka ut är i det närmaste helt platt och trendfasindikatorn noteras vid -1,4 men har vänt upp från -2 för en vecka sedan.

I den negativa vågskålen noterar jag en negativ volymbalans och sedan en vecka tillbaks tyngs råoljepriset av ett dödskors.

I den positiva vågskålen har $60-nivån visat sig vara ett intressant stöd och MACD (även %PO) har effektuerat ett positivt medelvärdeskors, det lägsta sedan den 28 januari 2016.

Vid de 44 tillfällen, jag hittar de senaste 20 åren, där vi haft ett lika lågt, eller lägre positivt medelvärdeskors har kursen stått högre i 59 procent av fallen en månad senare. Den genomsnittliga utvecklingen en månad senare har varit +1,68 procent.

Brent kan handlas med minifuture exempelvis Minilong Olja.

Sammanfattning: Brent jobbar nu med att ta ut även 20-dagars medelvärde från en relativt kraftigt översåld nivå. Än så länge är dock priset fast i en tradingrange mellan 63,75 och 57,40. I en av de positiva vågskålarna har de senaste två lågpunkterna med däremellan en svagt högre pivottopp inneburit att den fallande motståndslinjen som förbinder tidigare pivottoppar sedan början av oktober är på väg att tas ut. ytterligare en signal som indikerar att nedgången kan vara på väg mot sitt slut är det djupa positiva medelvärdeskorsen i %PO-indikatorn.

Motstånd: 63,75 / 64,60 / 68,35
Stöd: 58,50 / 57,40 / 55,05

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 53.