BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 50

OMXS30: Bullish piercing line kring 1900-nivån

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Det har inte hänt så mycket i den tekniska analysen. OMXS30 är överköpt på kort sikt kring en viktig kortsiktig fibnivå samtidigt som flera kortsiktiga momentumindikatorer vänt ner från höga nivåer. Dessa varningssignaler ska vägas mot den positiva säsongsmässiga period indexet befinner sig i. Det jag inte vill se är kraftigt tilltagande volym och stora röda candlar som stänger långt ner, där stödnivåer inte visas minsta respekt. Önskvärt vore att få en ABC-liknande korrektion ner mot 1850-området som där följs av en positiv fortsättningsformation, vilken då kommer vara värd att haka på. Om rekylen blir djupare än så kan den fortfarande vara värd att haka på men jag återkommer till det om det behövs. Mitt huvudspår är att vi inom kort kommer att bjudas på en rekyl som kommer sugas upp innan 1800 punkteras och därefter se ett nytt positivt trendben inledas.”

Den gångna veckan inleddes med den första dagsstängningen under den korta sentimentsnivån EMA-8 på en månad. Rekylen fortsatte ner till 1900-nivån som nåddes i torsdags och där såg vi en del tecken på att köparna eventuellt stod och väntade. Totalt backade indexet 1,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 8,2 procent. I veckografen noterades den gångna veckan som en bearish separating line.

Även om köparna kommer tillbaks kring nuvarande nivå och indexet drar vidare upp och förbi 1950-nivån skapar gapen från början av november en viss obalans. Så länge undertonen är positiv är det dock trendföljande strategier som innefattar köp vid rekyler som är att föredra.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är svagt stigande. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,4 vilket innebär att vi fortsatt ska vara beredda på tvära kast med positiv underton då trendpoängen skrivs till +8.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i måndags noterats under det dagliga snittet, vilket i min värld är positivt, eftersom veckan präglats av en rekyl.

Isens tjocklek i form av det aggregerade snittet noteras inför dagen till 72. Inför 60 procent av largecapaktierna över MA-20, 66 procent över MA-50 och 92 procent över MA-200. 70 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1926 följt av 1935 och 1940-1942 samt 1950-1952.

På nedsidan hittar vi först stöd kring 1904-1897 följt av 1882 och 1874.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv men rekylrisken är nu mycket stor.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 13 av de 34 senaste åren (38%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,9 procent. Indexet har stigit vid 5 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,9 procent lägre.

Sammanfattning: OMXS30 har sedan bearish engulfingformationen som även markerar den senaste ATH-nivån rekylerat ner till 1900-nivån där vi eventuellt ser tecken på att säljtrycket avtar. Historiskt har de kommande veckorna (fram till ungefär den 17/12 utvecklats svagt, eller egenligen ”inte så positivt”. I grafen visas den historiska utvecklingen i december från nu fram till lillejulafton via den streckade blå linjen (indikatorn heter SDM). Från några dagar innan jul brukar utvecklingen vara positiv, men om det blir så i år är det naturligtvis ingen som vet. En passering av 1920 ställer åter in siktet mot ATH-noteringen vid 1950 till att börja med. En punktering av 1900 ställer istället in siktet mot zonen 1858-1850. På lite sikt talar dock mer för en uppgång mot 2000-nivån än en expansion söderut. Denna syn på OMXS30 kommer vara mitt huvudspår tills marknaden ger mig andra besked.

Motstånd: 1926 / 1935 / 1940-1942 / 1950-1952
Stöd: 1904-1897 / 1882 / 1873 / 1843-1827

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 23.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 52%.

SP500: Nytt ATH kring 3700

Teknisk analys SP500: För en veckan sedan skrev jag: ”Nu utmanas översta delen av Pfizerstapeln och i fredags avslutades veckan med en doji kring motståndet vid 3545. På nedsidan hittar vi först stöd kring 3600 och därefter 3545-området. Om det visar sig att bekräftelsenivån från den 12 november ger vika talar mycket för att en rekyl är inledd, vilket jag välkomnar. Om S&P500 inleder en rekyl talar det mesta för att vi kommer att se detsamma hos OMXS30. Uppgången under början av november innebar att indexet drog iväg alldeles för mycket från jämviktsläget och detta behöver ackumuleras. Historiskt har den närmaste månaden varit en bra period och från nu och till efter jul har indexet i snitt stått 1,5 procent högre. Utifrån den senaste rangen har vi en indikation på en uppgång mot 4000-nivån men självklart kommer inte nivån att nås utan utmanande rekyler på vägen. Det är en marknad som ser mycket positiv ut och därför är det köp som gäller vid fortsättningsformationer i samband med rekyler.”

Den gångna veckan inleddes med ett återtest av 3600-nivån men redan under tisdagen passerades Pfizerstapeln. Efter lite uppmjukning avslutades veckan med att även den stigande motståndslinjen för de senaste topparna i september och november passerades med en ny alltimehigh notering och den högsta stängningen någonsin. Totalt steg SP500 med 1,7 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 14,5 procent. Att indexet drar vidare redan från en studs vid 3600 är en signal om att indexet jobbar för att dra vidare norrut mot nästa målkurs som vi hittar kring 4000.

Frågan är om jultomterallyt redan är inlett med den gångna veckans uppgång.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar åter uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +1,1 vilket innebär att vi företrädesvis ska handla indexet med trendföljande strategier.

Volymen den gångna veckan har legat kring snittet utom i måndags då volymen var betydligt högre än normalt när 3600-nivån testades. Volymbalansen är fortsatt positiv.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) noteras kring 92 procent vilket är den högsta nivån sedan mitten av januari.

VIX (den förväntade vollan) pendlade större delen av veckan kring 21-nivån, vilket i förhållande till noteringarna senaste halvåret är lågt. Sedan den 3 november har VIX stängt varje dag under den korta sentimentsnivån som EMA-8 markerar vilket är positivt för börsutvecklingen.

Bredden mellan bollingerbanden har fallit och noteras inför veckan kring låga 5,5.

På ovansidan möter närmast zonen kring 3700 följt av området kring 3725 och området kring 3750.

På nedsidan möter närmast 3683 följt av 3662 och 3657 men framförallt zonen kring 3600-3594.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Noteras över standard line
– Lagging line noteras över priset
– RSI över 50 och SMACD över nollzonen
– Nytt ATH vid 3699 i fredags

I den negativa vågskålen:
– Den branta uppgång sedan oktoberlägsta skapar viss obalans
– Spända korta momentumindikatorer

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv men rekylrisken är nu mycket stor.

Sammanfattning: Efter ett återtest av 3600-nivån drog indexet vidare upp över den stigande motståndslinjen och avslutade den gångna veckan med en ny ATH-notering kring 3700-nivån. På kort sikt är de korta momentumindikatorerna hårt spända på ovansidan men så länge de inte vänder ner och effektuerar säljsignaler är siktet inställt norrut. Den tidigare rangen mellan 3600 och 3200 indikerar nu att nästa delmål hittas kring den psykologiska 4000-nivån. Självklart kommer inte nivån att nås utan utmaningar på vägen. Det jag inte vill se är att index med tydlighet och kraft (feta röda candlar som stänger långt ner med tilltagande volym) vänder ned in i den tidigare konsolideringen igen, dvs under 3600.

Motstånd: 3700 / 3725 / 3742 / 3750
Stöd: 3683 / 3662 / 3657 / 3600-3594

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 90.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag är 50%.

DAX: Bullish piercing line kring MA-20

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om DAX är kortsiktigt överköpt och risken för en rekyl när septemberhögsta utmanas är stor talar det mesta för att köparna kommer att suga upp rekyler innan viktiga sentimentsnivåer punkterats. Även om det visar sig att ett eventuellt utbrott blir falskt talar den positiva volymbalansen och den ankrade ackumulerande volymmedelvärdet för att positiva fortsättningsformationer kommer vara värda att agera på.”

Den gångna veckan inleddes upp för att testa av septemberhögsta men innan måndagen var slut hade i stort sett hela uppgången eliminerats. En doji i tisdags ledde till att nivån kring 13250 återtestades och i fredags såg vi åter köparna komma tillbaks kring 20-dagars medelvärde och effektuera en bullish piercing line. Resultatet för den gångna veckan blev en nedgång med 0,3 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till marginella 0,4 procent.

I veckografen utvecklades den gångna veckan till en bearish harami som är en negativ omslagsformation men med relativt låg hitratio. Om det visar sig att fredagens piercing line får indexet att bryta ut upp över septemberhögsta och 13500-nivån ställs siktet in mot ATH-noteringen i februari vid 13795 som troligen kommer att passeras men det kan dock ta en tid.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 saknar i det närmaste riktning och trendfasindikatorn noteras kring +0,3 vilket innebär att vi fortsatt ska vara beredda på tvära kast.

Volymbalansen vände upp i slutet av oktober men har avtagit något och nu behöver vi snart se att den stärks för att inte åter försvaga indexet.

Sammanfattning: Den senaste månaden har vi sett köparna suga upp säljtryck på allt högre nivåer, även om det vid några tillfällen varit marginellt. DAX håller nu på att mjuka upp motståndsområdet som lockat till säljtryck sedan september och även om SMACD indikerar att en fortsatt kontraktion eller rekyl ligger bland korten är undertonen positiv och det talar för att det bara är en tidsfråga innan vårens ATH-notering testas av. Även om det visar sig att ett eventuellt utbrott blir falskt talar den positiva volymbalansen och den ankrade ackumulerande volymmedelvärdet för att positiva fortsättningsformationer kommer vara värda att agera på. Om däremot 12000 punkteras ökar risken för ett nytt test av området kring 11500. Mitt huvudspår är att en kommande långsiktig uppgångsfas kommer att prägla indexet snarare än att vi sett början på en toppformation. Historiskt har uppgången fram till jul legat på ungefär 0,4 procent och till dagen närmast efter jul på 0,7 procent.

Motstånd: 13300-13315 / 13365 / 13460 / 13800
Stöd: 13230-13220 / 13150 / 13000 / 12670

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 23.
– Next Week Forecast indikerar chansen för uppgång på en veckas sikt ligger på 56%

Autoliv SDB: Positiv reversal i värdezonen

Teknisk analys Autoliv: Det är alltid kul när en aktie följer skolboken, som i Autolivs fall. I samband med den senaste analysen i augusti sade jag att förutsättningarna var goda för ett utbrott upp mot första delmålet 700- och sedan 800 kronor. Det tog inte mer än fyra dagar att nå 700 kronor och efter ytterligare två omtag nåddes 800-kronorsnivån den 24 november. De senaste veckorna har aktien rekylerat och markerat en stödnivå vid 760-755 kronor. I slutet av förra veckan såg vi tecken på att säljtrycket eventuellt var på väg att avta samtidigt som priset testade av 20-dagars medelvärde och -2SD från den senaste tidens regressionslinje.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut saknar i stort sett lutning, en begynnande svag stigning ser ut att vara inledd. Trendfasindikatorn noteras kring +1,2 vilket innebär att vi nu kan börja applicera trendföljande strategier där vi med nuvarande volla företrädesvis inväntar fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymbalansen är positiv och SMACD noteras i den positiva delen, dock utan någon direkt lutning vilket varnar för en eventuell rekyl. Om däremot SMACD-linjen med tydlighet tar ut signallinjen är förutsättningarna goda för att novembertoppen strax över 800 kronor kommer att passeras.

Sammanfattning: I fredags effektuerades en positiv reversal i värdezonen som stängde över de senaste sju dagarnas stängningskurser. Siktet är utifrån symmetrianalysen inställt mot i första hand 800 kronorsnivån men på lite längre sikt 1000 kronor. Självklart kommer inte en eventuell uppgång till 1000-kronorsnivån ske utan utmanande rekyler men så länge inte ichimokumolnet punkteras med både pris och lagging line talar sannolikheten för att man ska vara köpare i samband med fortsättningsformationer och rekyler. Om det visar sig att 746 kronor punkteras ökar risken för en rekyl ner mot 700 kronor och där möter nu den nedre delen av molnet upp.

Motstånd: 787,00 / 790,80 / 800,00 / 807,40
Stöd: 774,40 / 768,40 / 768,00 / 759,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen vid 52.

SSAB A: Bryter upp genom molnet

Teknisk analys SSAB A: Aktien Efter föregående analys föll SSAB A de närmaste dagarna med 6,6 procent men hittade stöd kring 28 kronor och drog sedan upp till 31,60 där en bearish doji star bromsade uppgången i början av oktober och någon vecka senare ledde till att molnet punkterades. Det har därefter varit motigt för aktien som dock ser ut att åter ladda upp inför en positivare fas.

Den långa trenden, som jag använder bla riktningen på MA-200 för att peka ut är sedan några månader nedåtriktad. Trendfasindikatorn har visserligen vänt upp från en låg nivå men noteras kring -1,5 vilket innebär att vi inte kan bortse från risken att det vi ser är en uppstuds i en nedtrend.

Efter lågpunkten kring 25,50 den 19 november har aktien brutit upp över standard line och vid flera tillfällen flaggat för att en uppstuds legat bland korten då även den förankrade VWAP mött upp kring samma nivå. I fredags kom det vi väntat på nämligen ett avstamp från den senaste ackumulationsnivån och en passering av molnet med en volym som var 26 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

SMACD håller nu på att testa av nollzonen som är ett motståndsområde men om nivån passeras leder det inte sällan till tydliga rörelser. Senast vi såg ett liknande utseende var i slutet av maj.

Sammanfattning: SSAB A nådde ner till standard line den 15 september men har därefter effektuerat två positiva fortsättningsformationer dock utan att ha passerat septemberhögsta. Förutsättningarna för att aktien ska bryta ut vidare upp mot i första hand 32,75 men eventuellt 35-kronorsnivån på lite sikt. Om det istället visar sig att expansionen sker söderut och molnet kring 26,30 punkteras bör man överväga att använda sig av nödutgången.

Motstånd: 29,04 / 29,40 / 29,90 / 30,95 / 31,60
Stöd: 28,40 / 28,05 / 27,40 / 26,80 / 26,55

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 63.