BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 50

OMXS30: Uppladdning inför julrallyt

Teknisk analys OMXS30: I veckoanalysen den 1 december skrev jag: ”Även om den kommande veckan inte stigit mer hälften av åren kan det vara värt att notera att uppgångarna vissa år varit kraftfulla. Det är dock ett tydligt mönster där veckan i nästan 70 procent av fallen har utvecklats i riktning med året fram till slutet av november”. Jag skrev vidare: ”Om vi studerar utvecklingen en månad fram i tiden de gånger indexet stigit lika mycket eller mer den senaste månaden har kursen stått högre i med i snitt 1,8 procent en månad senare”.

Den gångna veckan inleddes ner mot stödet vid 1448 och efter tre tester de följande dagarna avslutades veckan med en uppgång för att testa av 1475-nivån som blev för tufft att ta ut den 26 november. Totalt steg indexet med 0,9 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 10,6 procent.

Historiskt har den kommande veckan varit den sämsta under december men har i många fall bjudit på bra köplägen någon vecka innan jul och att ta positioner över årsskiftet och månadsskiftet januari-februari har varit en mycket lönsam strategi.

De fem senaste månadsstaplarna har inneburit högre stängningar och både oktober och november stängde högt upp i kursstaplarna. I dagsgrafen råder en miniatyrkonsolidering mellan 1447 och 1475.

Volymen den senaste veckan har bortsett från i torsdags varit lägre än normalt. I fredags var volymen den lägsta under veckan och 10 procent lägre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Bästa sektorer under veckan var verkstad och finans medan telekom och teknologi inte utvecklades lika starkt.

337 av aktierna som ingår på Nasdaq OMX stängde på plus i fredags, 164 stängde på oförändrat medan 178 aktier stängde på minus.

MTG B, SKF B och Volvo B har alla stigit mer än 5 procent den gångna veckan och tillhör vinnarna. Sämst har det gått för SSAB A, Swedish Match och ABB som har fallit med 1,8 till 5,2 procent.

Den långa trenden pekar upp och noteras inför veckostarten kring 1379 medan vi hittar årsmedelvärdet vid 1392.

Punkteras 1448 får vi en kortsiktig säljsignal ner mot den stigande stödlinjen som inför veckostarten noteras vid 1435 medan ett utbrott upp över 1475 indikerar fortsatta uppgångar mot 1500-nivån.

MACD noteras i köp de långa tidsupplösningarna men har vänt ner i sälj i dagsgrafen efter att ha divergerat mot de senaste veckornas horisontella konsolidering.

Dagsmomentum visar för tillfället inget momentum men noteras i den positiva delen.

Studerar vi den historiska utvecklingen har den första veckan i december utvecklats positivt men den andra och tredje veckan har varit något mer avslagna. Julrallyt som brukar inledas några dagar före jul är dock en av de bättre tiderna på året och får vi nu en rekyl den kommande veckan kan det ge ett mycket bra köpläge för några veckors sikt eller fram till böjan av februari.

På ovansidan bevakar jag nivån kring 1475 och därefter 1500-nivån och ATH kring 1550 som noterades vid IT-bubblan år 2000.

På nedsidan bevakar 1448 följt av 1435 och 1424 som markeras av toppen den 19 september vid 1424 men framförallt 1400-nivån som inte bör punkteras om det positiva sentimentet ska hålla i sig.

På lång sikt är jag positiv och anser att rekyler är köpvärda.

På medellång sikt (veckor till månader) utgör 50-dagars medelvärde en psykologisk vattendelare och kursen befinner sig klart ovanför vilket hamnar i den positiva vågskålen men en liten varningstriangel då avståndet är lite väl spänt.

På kort sikt är jag neutral till nya positioner på nuvarande nivå även om vi inte fått någon bekräftelse på att indexet har toppat. Den pågående konsolideringen ser jag som positiv och ger förutsättningar för att en fortsättningsformation strax innan jul som brukar vara värd att följa. Om 1475 tas ut hittar vi nästa motstånd kring 1500 medan en punktering av 1448 indikerar en nedgång till den stigande stödlinjen eller 1424.

Under måndagen brevakar jag reaktionen på den tyska handelsbalansen och senare i veckan kommer det industriproduktionssiffror från flera länder. Från svenskt håll bevakar jag KPI och arbetslöshetssiffrorna för november.

Den kommande veckan kan bli skvalpig och bjuda på små sidledes rörelser eller en rekyl, vilket inte är så ovandligt den andra veckan i december, som inte tillhör de bästa. Trenden är dock tydlig och rekyler är köpvärda så länge vi inte ser tecken på att en topp träffats.

Motstånd: 1475-1480 / 1487 / 1500 / 1525
Stöd: 1456 / 1448 / 1435 / 1424 / 1412

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BP7 med en häv kring 3,2.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP28 med en häv kring 3,4.

S&P 500: Köpvärd rekyl bland korten

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Studerar vi den historiska utvecklingen har den första veckan i december utvecklats positivt men den andra och tredje veckan har varit något mer avslagna”. Jag skrev även: ”Även om vi inte har några indikationer på en topp kan vi se tecken på att köparna ser ut att köra slut på bränsle”.

Den gångna veckan inleddes med en nedgång mot 20-dagars medelvärde som noterades kring stödet vid 2050. Nivån lockade till sig nya köpare och veckan avslutades relativt positivt, även om det fortsatt råder en viss tveksamhet. Veckan innebar en måttlig uppgång med 0,4 procent vilket innebär att årets uppgång utökats till 12,2 procent. Det var den sjunde veckan i rad med stigande kurser men när 2080 närmar sig ser det lite osäkert ut.

Den långa trenden pekar upp och årsmedelvärdet är inte i närheten av att punkteras. G-krafterna är än så länge på plats och vi bör inte navigera för något annat än uppgång.

MACD lämnade i veckan en säljsignal efter en tids tveksamhet och det råder en påtaglig negativ divergens mot de kortare momentumindikatorerna.

Studerar vi den historiska utvecklingen har den första veckan i december utvecklats positivt men den andra och tredje veckan har varit något mer avslagna. Julrallyt som brukar inledas några dagar före jul är dock en av de bättre tiderna på året och får vi nu en rekyl den kommande veckan kan det ge ett mycket bra köpläge för några veckors sikt eller fram till böjan av februari.

Det impicita volatilitetsindexet VIX avslutade veckan med att falla ner till 11,8 vilket jag anser är en bedrägligt låg nivå som manar till extra försiktighet.

Även om vi får rekyler vilket ligger i korten den kommande veckan är det inget som talar för att vi ska vara något annat än köpare. Det finns gott om stöd på nedsidan och så länge inte 2019 punkteras talar mer för upp- än nedgång på några veckors sikt.

Den kommande veckan bevakar jag en del Kina-siffror, industriproduktionen från flera länder och KPI och arbetslösheten på hemmafronten.

Motstånd: 2080 / 2085 / 2090 / 2100
Stöd: 2070 / 2067 / 2056 / 2048

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP10 med en häv kring 3,0.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 3,5.

DAX: Redan mindre rekyler är köpvärda men inte utbrott

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Dagsmomentum noteras kring en nivå där vi vid flera tidigare tillfällen sett toppar bildas och på en och två veckors sikt är det ingen övertygande edge för uppgång men redan efter tre veckor ser vi tecken på att denna typ av styrka ger bränsle till ytterligare uppgångar”.

Den gångna veckan innebar en uppgång med 1,1 procent vilket innebär att årets uppgång nu uppgår till 5,6 procent.

Volymen har legat kring det dagliga snittet för de senaste tre månaderna den gångna veckan och bredden imponerade i fredags.

Den långa trenden börjar så smått vrida upp men än så länge är lutningen minst sagt marginell vilket innebär att vi ska tillämpa jämviktspendlande strategier

Den gångna veckan inleddes nedåt och som jag sade för en vecka sedan var sannolikheten ganska bra för att 9800-nivån potentiellt skulle suga upp säljtrycket.

I torsdags bjöds vi på ett falskt utbrott av 10.000-nivån men fredagens uppgång med hela 2,4 procent tog med råge ut nivån med en stängning högt upp i kursstapeln.

Dagsmomentum noteras kring en nivå där vi vid flera tidigare tillfällen sett toppar bildas och på en veckas sikt övertygar inte edgen men sannolikheten för fortsatt uppgång när vi bjudits på en RSIextreme är god.

På ovansidan bevakar jag framförallt nivån kring 10100 och därefter 10200.

Närmast på nedsidan håller jag koll utvecklingen kring 10000 och toppen vid 9900 från mitten av september.

Fredagens uppgång var positiv även om den inte skedde med en övertygande volym. För två veckor sedan hade vi en liknande stark fredag i ryggen, den gången bjöds vi på ytterligare fem dagars uppgång. Redan om vi ser att köparna kommer tillbaks kring 10030-10010 kan vi köpa men utbrott innebär alltför stor risk att 10100-nivån blir för tuff och att det leder till en kortare nedgång.

Motstånd: 10100 / 10200 / 10365 / 10500
Stöd: 10000 / 9890 / 9710 / 9556

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP5 med en häv kring 3,3.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP88 med en häv kring 4,5.

Guld: Dags för en vändning

Teknisk analys guld: I slutet av augusti skrev jag: ”Guld har historiskt rört sig
i 13,5-månaders cykler som är snittet mellan tydliga cykelbottnar. Den senaste
signifikanta botten som jag fäster vikt vid bjöds vi på strax innan jul 2013. I
slutet av året bör vi därför börja leta efter en långsiktig trendvändning”.

Den gångna veckan var förhållandevis volatil men till slut blev uppgången under
veckan 2,1 procent vilket innebär att årets nedgång reducerats till 1,1 procent.

Den långa trenden pekar fortfarande nedåt men lutningen har avtagit något. På
ovansidan möter den långsiktiga fallande trendlinjen, som förbinder de fallande
topparna från sommaren 2012, upp vid 1200-nivån.

Efter en långsiktig nedgångsfas, det jag normalt benämner fas 4 avtar vid något
tillfälle säljtrycket och efterfrågan kommer i balans med utbudet. Det är mycket
vanligt att det råder osäkerhet och tilltagande volatilitet under en tid innan
nästa långsiktiga trend utkristalliserar sig.

I MACD kan vi notera en tydlig positiv divergens och alltmer talar för att den
nedåtgående trenden kan vara på väg mot sitt slut, efter en tids ackumulation.

Även om det är för tidigt att dra några slutsatser om guldet
kommer att punktera 1150-nivån och fortsätta ner mot 1000-nivån bör vi avvakta
och vara beredda på att vi kan vara på väg att se en botten mejslas ut. Ett
utbrott upp över den fallande långsiktiga motståndslinjen vid 1200 kommer vara
ett första tecken på att den negativa trenden kan vara bruten och nästa nivå jag
bevakar är 1270.

Motstånd: 1200 / 1220 / 1238 / 1260
Stöd: 1180 / 1172 / 1150 / 1130

Du kan handla guld med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG GULD BNP24 med en hävstång på 3,0.
Nedgång: MINISHRT GULD BP5 med en hävstång på 3,0.