BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 51

OMXS30: Historisk nedgång

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Historiskt har den kommande femdagarsperioden fallit i 70 procent av fallen. Edgen för uppgång börjar bli bra och cykliskt är det ok att ta nya positioner för uppgång när vi får positiva omslags- eller fortsättningsformationer.”

Föregående vecka inleddes upp, i tre timmar, men redan vid lunch förra måndagen markerades veckans högsta vid 1505 och därefter är det säljarna som dominerat. Nedgången den gångna veckan skrivs till hela 5,7 procent och de senaste 20 åren har vi inte sett lika kraftiga nedgångar på en vecka mer än i snitt en gång per år. Senast vi såg en lika kraftig nedgång var i september i år och dessförinnan juni 2012 och i samband ECB-stödet till Grekland i oktober 2011. Årets uppgång har nu helt eliminerats och sedan årsskiftet har kursen nu fallit med 4,3 procent.

I månasgrafen noteras december än så länge till den sämsta månaden sedan augusti 2011. Placerarkollektivet är framförallt oroliga för två saker (enligt mig) och det är det stundande Fed-beskedet och att flera av världens börsindex uppvisar påtaglig svaghet. Inte heller på råvarusidan är det enkelt att hitta någon säker tillflyktsplats. När oron är stor blir alla tillgångar en källa till likviditet och det leder inte sällan till nervositet och i ett senare skede panik. VIX har ”spikat” i fredags och det kan antingen som de senaste två tillfällena när vi sett samma utseende innebära att en botten är på väg att mejslas ut. Fortsätter VIX upp och förbi 30 och ännu högre är det inte långt kvar till att paniken breder ut sig.

Vidare skrev jag inför den 3 december: ”De små boxarna och tilltagande svansarna på ovansidan kring 1540-nivån indikerar att det kan behövar minst något omtag till innan ett utbrott, som är värt att följa, effektueras.”

De två senaste veckornas kraftiga och tilltagande nedgång har fått alla momentumindikatorer att slå i botten och viktiga stödnivåer har punkterats under förhållandevis stor volym. Volymen den gångna veckan har bortsett från i tisdags och torsdags noterats klart över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Totalt steg endast 17 procent av de aktier jag dagligen bevakar den gångna veckan. Som jag skrev även förra veckan har bredden blivit allt sämre den senaste månaden vilket är ett tecken på att isen börjar bli tunnare. Det är helt enkelt allt färre aktier som bär uppgångarna. Bästa sektorer igår blev oljebolag och kraftbolag. Sämsta sektorer den gångna veckan har verkstad, och konsumentprodukter varit. Den enda sektor som stigit den gångna veckan är defensiva kraftbolag.

Redan förra veckan påpekade jag att momentumindikatorerna kommit ner på nivåer där edgen började tala för uppgång, men än så länge har vi inte sett minsta tecken på att köparna är sugna på att ta sig tillbaks i matchen.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden stigit i lite mer än hälften av fallen och varje år de senaste fem åren har perioden från den 14 december och en vecka framåt inneburit högre noteringar för index.

Riktningen och läget på 200-dagars medelvärde som jag använder för att peka ut den långa trenden indikerar nu en allt större sannolikhet för att en långsiktig nedtrend är på väg att inledas. Trendfasindikatorn noterar -1,6 på en tiograding oscillerande skala och det innebär att vi allt mer kan börja snegla åt trendföljande strategier.

MACD lämnade en säljsignal den 3 december och momentumet för nedgång har därefter tilltagit. I början av föregående vecka punkterades även nollinjen och inte helt ovätat har det triggat nedgångstakten.

Gummisnodden har varit lika hårt spänd vid 34 gånger sedan början av 2001 och vid 19 av dessa har kursen stått högre en vecka senare.

Cykelindikatorn är nu nere på en nivå där sannolikheten talar för att vi kan förvänta oss en vändning uppåt. Som vanligt måste vi dock invänta tecken på att köparna vågar sig tillbaks.

På ovansidan möter först 1420 och 1435 men det är angeläget för fortsättningen att 1458 tas ut inom en inte alltför avlägsen tid.

På nedsidan bevakar jag den stigande stödlinjen som är intakt från hösten 2011 som möter upp vid 1400 och därefter 1370-nivån.

På lång sikt börjar jag nu alltmer svänga över till att bli inställd på en långsiktig nedtrendsfas och för att åter bli positiv vill jag se både att årsmedelvärdet och primärtrenden tas ut och vänder upp.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag inställd på fortsatt nedgång så länge kursen noteras under MA-50.

På kort sikt (dagar till veckor) är OMXS30 översålt och edgen talar för att en uppstuds är nära förestående. Så länge inte någon av de närmaste motståndsområdena tas ut är dock risken stor för att en uppgång blir kortvarig.

Sammanfattning: Indexet är kraftigt översålt på kort sikt och mycket talar för att en uppstuds är nära förestående. Så länge inte viktiga nivåer återtas, då tänker jag framförallt på 1458, är risken stor för att uppstudsarna bli kortvariga och tjurfällor innan nedgången fortsätter.

Motstånd: 1423 / 1445 / 1458 / 1478 / 1512
Stöd: 1390 / 1378 / 1370 / 1345 / 1311

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP47 med en häv kring 5,5 och en stop loss på 1173.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP155 med en häv kring 4,9 och en stop loss på 1655.

S&P 500: Nervositeten tilltar

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är för tidigt att blåsa faran över och den kommande femdagarsperioden har historiskt utvecklats negativt i de flesta fall. Sannolikheten talar för att vi kommer att få ytterligare minst en lågpunkt strax innan jul.”

Jag varnade förra veckan för att risken för kommande nedställ och minst en lågpunkt till innan jul samt att just fredagen hade stora förutsättningar för att bli just en botten. Den gångna veckan inleddes nedåt och föll totalt med 3,8 procent vilket innebär att årets uppgång helt raderats och indexet har nu fallit med 2,3 procent sedan årsskiftet. År som slutar på ”5” har ju annars varit positiva år för S&P 500 som historiskt hittills aldrig noterat nedgångar år som slutar på just 5. Om 2015 ska bli första gången någonsin får vi alltså snart svaret på.

Både i månads- och veckografen råder nu negativa omslagsformationer och den senaste veckans nedgång var den näst största veckonedgången i år där nedgången i augusti var något kraftfullare. Dessförinnan måste vi förflytta oss tillbaks till maj 2012 för att hitta ett liknande utseende. Endast vid 49 tillfällen sedan 1990 har kursen fallit lika mykcet på en vecka.

Det är intressant att studera utseendet 2011 och jämföra det med dagens utseende. I grafen ser de ut som enäggstvillingar men skillnaden då och nu var att både Fed och ECB överöste marknaden med billiga pengar hösten 2011 medan man nu pratar om räntehöjningar. Historiskt vet vi emellertid att den oro placerarkollektivet upplever innan förändringar ofta är betydligt större än efter eventet.

Volymen Den gångna veckan har förutom i torsdags när indexet steg noterats över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Sämsta sektorer under den gångna veckan blev oljebolagen och finans. Endast 35 av de aktier som ingår i SP500-indexet steg den gångna veckan och i fredags var det bara 32 aktier som steg.

VIX steg med hela 65 procent den gångna veckan för att stänga kring 24 vilket innebär att en av nervositetsnivåerna togs ut och nu blir det spännande att se om det, som de senaste gångerna det skett, innebär att SP500 närmar sig en botten eller är på väg att rulla över i en mer bestående nedtrendsfas. Den nuvarande nivån innebär att placerarkollektivet anser det normalt med rörelser mellan 2155 och 1870 den närmaste månaden.

Kursen har efter en svag säljsignal där turning line skurit ner under standard line och kursen tog sig i fredags ner i det stödområde som det gröna Ichimoku Cloud innebär.

Kursen noteras nu under årsmedelvärdet som är svagt fallande vilket vi inte sett sedan början av 2012. I veckografen har E4:an vänt ner och varnar för att en långsiktig nedtrendsfas kan vara på att bildas. I dagsgrafen saknar MA-200 lutning men MA-50 lutar upp och WT trendfasindikatorn noterar -0,2 vilket säger oss att det än så länge är företrädesvis jämviktspendlande indikatorer som gäller.

Jag skrev för två veckor sedan (den 27/11) att det efter de små kursstaplar som präglade sista veckan i november skulle komma betydligt större staplar, men att vi inte kunde veta åt vilket håll. Nu ser vi resultatet, expansionen skedde söderut. Nivån kring 2100 har testats i nästan 25 procent av alla dagar det senate året vilket säger en del om vilket psykologiskt motstånd det är när ATH-nivån närmar sig.

Den kommande veckan har stigit varenda år sedan 2010 och historiskt har knappt 70 procent av åren inneburit att kursen stått högre fem dagar efter den 14 december.

MACD lämnade den 9/11 en säljsignal som än så länge är intakt och efter förra veckans negativa trampolin har siktet ställts in på att testa av nollinjen som i fredags punkterades. Dagsmomentum punkterade i tisdags den stigande stödlinjen som varit intakt sedan augusti och riktningen är nedåtriktad under 50-nivån.

I fredags punkterades det nedre bollingerbandet samtidigt som det övre bandet pekar upp och det är nu angeläget att kursen åter tar sig tillbaks innanför banden för att inte en ny nedåttrend ska inledas.

På ovansidan bevakar jag först 2020, 2034-2037 följt av 2056 och taget i den korta kanalen som möter upp strax under 2100.

På nedsidan möter först 2008 följt av 2000-1993 men på sikt är det 1880-1867 som behöver hållas för att inte ytterligare signaler för långsiktig nedgång ska effektueras.

I den positiva vågskålen:
– Historiskt positiv period

I den negativa vågskålen:
– Äkta dödskors effektuerat 28/8
– MACD noteras i sälj i månads- och dagsgrafen
– Kursen noteras under MA-50 och 2020

Sammanfattning: Kursen har fallit lika mycket eller mer på en vecka vid 109 tillfällen de senaste 19 åren och i 60 procent av fallen har kursen stått högre en vecka senare. Oron för det stundande Fed-beskedet och oroligt på många av världens börser får placerarkollektivet att agera defensivt. Mycket talar nu för att vi ska få en uppstuds men om ännu fler stödnivåer punkteras ökar risken för att en långsiktig nedtrendsfas är på väg att inledas.

Motstånd: 2020 / 2037 / 2056 / 2100 / 2135
Stöd: 2008 / 2000-1993 / 1984 / 1946 / 1907

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP14 med en häv kring 4,6 och en stop loss på 1619.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 4,1 och en stop loss på 2463.

DAX: Ännu inga tecken på att köparna vill tillbaks

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Den gångna veckan punkterades både den stigande stödlinjen som varit intakt sedan början av oktober, primärtrenden och MA-20. Hittills är dock den viktiga psykologiska vattendelaren vid 10.500 intakt. Cykelindikatorn varnar för att det är dålig tajming att ta nya positioner för uppgångar.”

Den gångna veckan innebar en nedgång med ytterligare 3,8 procent vilket innebär att de två senaste veckorna fallit med 9,0 procent, den näst största nedgången i år. Uppgången sedan årsskiftet har därmed reducerats till 5,4 procent.

Volymen har bortsett från i måndags, då indexet steg, noterats klart över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Vi ser med andra ord tecken på att placerarkollektivet snarare distribuerar än ackumulerar aktier.

För en vecka sedan påtalade jag att både den stigande stödlinjen som varit intakt sedan början av oktober, primärtrenden och MA-20 punkterats. Nu kan vi lägga till att även MA-50 och den viktiga psykologiska vattendelaren vid 10.500 punkterats. Trendstyrkan noteras till -0,5 på en tiograding oscillerande skala vilket innebär att det inte råder någon tydlig trend varken för upp- eller nedgång. Vi ska med andra ord tillämpa jämviktspendlande strategier.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden stigit i nästan 80 procent av åren och historiskt brukar vi, som jag skrev för en vecka sedan få lågpunkter kring den 13:e eller första börsdagen efter om datument infaller på en helg. Jag skrev vidare att det kunde vara läge att leta efter positiva omslag kring fredagen i veckan som gick och då ställer sig vän av ordning frågan om det blev något positivt omslag i fredags? Nej, stängnigen i den kraftfulla röda kursstapeln skedde långt ner i stapeln. För att vi ska få en signal om att köparna är på väg in i matchen igen behöver 10440 tas ut redan idag, måndag. Men först när/om 10500 tas ut får vi en signal om uppgång mot primärtrenden.

I fredags stängde indexet under det nedre bollingerbandet och bredden mellan banden var mer än 10 procent. Detta har inträffat 15 gånger sedan början av 2001 och vid 12 av dessa har kursen stått högre en vecka senare.

MACD vände för snart två veckor sedan ner i sälj och visar än så länge inga tecken på att momentumet för nedgång är på väg att avta. I torsdags punkterades även nollinjen. Dagsmomentum pekar nedåt och noteras kring 35 när veckan inleds.

Gummisnodden är extremt hårt spänd på nedsidan och sedan början av 2001 har detta har vi sett vid 108 tillfällen och vid 64 av dessa har kursen stått högre en vecka senare.

På ovansidan möter först marubozulinjen för fredagens kursstapel vid 10444 men framförallt den viktiga vattendelaren vid 10500.

På nedsidan hittar vi stöd vid 10350 och 10290 men mycket talar för att 62% fibnivån vid 10130 ska testas av nu när distributionen är påtaglig.

Sammanfattning: Tekniskt talar mer för att vi ska få en uppstuds inom kort än att kursen ska fortsätta nedåt även denna vecka. Vi kraftig distribution måste vi dock ha tålamod och invänta tecken på att köparna är på väg tillbaks, det har vi inte sett än. Så länge inte 10500 tas ut och hålls mer än någon dag är risken stor för att det blir kortvariga uppstudsar innan nästa utförsäljningsvåg sköljer in.

Motstånd: 10444 / 10500 / 10720 / 11020 / 11430
Stöd: 10350 / 10290 / 10235 /10130 / 9815 / 9510

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP33 med en häv kring 4,5 och en stop loss på 8255.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP159 med en häv kring 4,1 och en stop loss på 12634.

Getinge B: Extremt hårt spänd gummisnodd

Teknisk analys Getinge B: Vi fick inte någon position efter föregående analys och i fredags påtalade jag att aktien åter är intressant att bevaka, men att vi bör se tecken på att köparna vågar sig tillbaks innan vi agerar.

Den långa trenden saknar tydlig riktning vilket även trendfasindikatorn indikerar. Vi kan med fördel tillämpa jämviktspendlande strategier. För tillfället testas 50-dagars medeltal av och skulle nivån inte återtas när veckan inleds är risken stor för att nedgången biter sig fast.

Gummisnodden är extremt hårt spänd på nedsidan och detta utseende har vi sett vid 50 tillfällen sedan 2001. Vi 72 procent av de gånger vi sett ett liknande läge i Getinge har aktien stått högre en vecka senare och den genomsnittliga utvecklingen skrivs till +1,3 procent.

Sammanfattning: Om Getinge stänger under 209,10 idag kommer vi med stor sannolikhet att få se ett test av stödområdet kring 200 kronor. Om 212 kronor tas ut och behålls är förutsättningarna goda för en uppgång mot i första hand 225 kronorsnivån men tas även 227,10 ut är chansen stor för ett test av toppen kring 235 kronor.

Motstånd: 212,00 / 216,00 / 218,50 / 220,90 / 226,80
Stöd: 207,70 / 205,50 / 203,30 / 198,80 / 195,90

Du kan handla Getinge med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG GETI BNP16 med en häv kring 5,2 och en stop loss på 179,40.
Nedgång: MINISHRT GETI BNP17 med en häv kring 5,1 och en stop loss på 239,20.

Trelleborg B: På väg att rulla över kanten

Teknisk analys Trelleborg: Det blev ingen affär i samband med föregående analys och nu testas istället den psykologiskt viktiga nivån vid 160 kronor av.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut saknar helt riktning och påtalar för oss att tillämpa jämviktspendlande strategier och agera på mycket kort sikt.

I fredags bjöds vi på en lång röd marubozu som nådde ner i området kring vattendelaren vid 160 kronor.

Gummisnodden är nu hårt spänd på nedsidan och historiskt när vi sett liknande utseenden har kursen stått högre i knappt 60 procent av fallen.

Sammanfattning: Om börsklimatet vänder upp och Trelleborg håller sig kvar ovanför den viktiga vattendelaren vid 160 kronor är förutsättningarna för en uppgång goda. Punkteras 160 kronor kommer vi inom kort få se gapet ner mot 153,80 täppas till.

Motstånd: 163,80 / 166,80 / 171,30 / 175,80 / 180,00
Stöd: 160,00 / 159,30 / 157,80 /153,30 /148,80 / 145,10

Du kan handla Trelleborg med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG TREL BNP25 med en häv kring 4,8 och en stop loss på 135,00.
Nedgång: MINISHRT TREL BNP27 med en häv kring 3,8 och en stop loss på 194,10.