BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 51 – 2022

OMXS30: Kortsiktigt översåld kring stöd

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om torsdagens bullish harami cross bekräftades i fredags är risken stor för att varken OMXS30 eller övriga index jag följer dagligen orkar upp i ett julrally om inte Fed låter mindre hökaktiga på onsdag i samband med räntebeskedet. För OMXS30 brukar julrallyt inledas den kommande veckan och förutsättningarna rent tekniskt är goda för att så blir fallet även i år (med reservation för Fed). Sedan lågpunkten i slutet av september har både bottnar och toppar noterats högre. Indexet noteras nu i en squeeze och när den gröna linjen passerar upp genom nollan är det ett tecken på att indexet bryter sig loss från detta lågvollaläge. Jag har markerat de senaste tillfällen då denna typ av lågvollaläge upphört. Om det visar sig att expansionen leder till att indexet drar ner under 2054 ställs siktet in mot området kring 2000 där även MA-200 möter upp men om det visar sig att torsdagens doji blev en ny högre lägsta är det ytterligare en positiv pusselbit. Mitt huvudspår är att julrallyt inleds denna vecka med reservation för att Fedbeskedet på onsdag riskerar att grusa förutsättningarna.”

Den gångna veckan inleddes med en uppgång till en ny 8-månadershögsta som dock följdes av en så kallad hökformation inför Fedbesked som inte var det placerarkollektivet hade hoppats på. Nedgången den gångna veckan slutade på 3,3 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 15,4 procent. Veckocandlen stängde med en lång svans på ovansidan. Både MA-20 och standard line gav vika och inför den kommande veckan utmanas 2045 där vi hittar ett gapstöd från den 10 juni.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är i det närmaste helt platt. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av november i zonen där vi rekommenderas att agera med trendföljande positiva strategier.

Volymen den gångna veckan har varit högre än snittet och i fredags klart över men det var häxfredag och därför svårt att jämföra med snittvolymen. Volymbalansen är positiv sedan den 2 november.

SMACD lämnade den 24 november ett negativt högt kors som fortfarande är i spel och som jag skrivit de senaste dagarna har lutningen varnat för att det kan behövas en kraftig rekyl för att suga upp de obalanser som höstuppgången lett till.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 42 procent. Just nu är det 38 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om den är tunnare än 50 procent.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 4,3 procent vilket innebär en viss ökad rörelse de senaste dagarna och med tanke på utseendet ökar det risken för en nedgångsfas.

På ovansidan möter närmast 2054 följt av 2080 och zonen kring 2095-2105 samt 2120.

På nedsidan möter närmast 2012 följt av zonen kring 2000 där även MA-200 möter upp och 1945.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt negativ.

Sammanfattning: Den period som följer de närmaste veckorna har historiskt varit en av de bättre under året men frågan är vad åtgärderna mot den höga inflationen kommer få för impact på ett eventuellt julrally. Den gångna veckan inleddes hoppfullt men avslutades surt med punktering av viktiga stödnivåer och en punktering med kraft av både MA-20 och standard line. Nu utmanas motpolen från mitten av augusti och stödet som gapet från den 10 juni samtidigt som gummisnodden är hårt spänd på nedsidan. Kraftiga röda kursstaplar ner mot stödnivåer som nu brukar leda till uppstudsar dagen efter och stängningen i fredags noterades hela 16 procent under det nedre bollingerbandet (men med smala band bör tilläggas). Än så länge anser jag att positiva fortsättningsformationer är köpvärda och förutsättningarna både statistiskt men även momentummässigt är goda för ett julrally. Det är dock en liten hake och det är att köparna måste våga agera men de senaste dagarna har vi inte sett mycket av det. Den senaste tiden har jag skrivit att det varit en övervikt för att ett julrally men just nu bedömer jag att det är 50% chans för en positiv avslutning av året.

Motstånd: 2095-2105 / 2119 / 2136
Stöd: 2072 / 2054 / 2012 / 2000

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 24-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 55%.

SP500: Chansen för ett julrally är nu nere på 50%

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”De amerikanska börsindexen och så även SP500 fortsätter ha problem att etablera sig över den senaste toppen. Utbrottet upp över MA-200 kring senaste månadsskiftet blev falskt vilket innebär att vi bjöds på en kortsiktig säljsignal. Bekräftelsenivåerna hos flera av momentumindikatorerna har nu punkterats vilket är kortsiktiga säljsignaler och nu blir det intressant att se hur djupt indexet behöver för att locka tillbaka köparna med en effektuera en positiv fortsättningsformation. Det jag inte vill se är att 3800-nivån punkteras eftersom risken då ökar påtagligt för att ett tilltagande säljtryck som i sin tur stärker oddsen för att en ny vågsekvens söderut är på väg att inledas. Mitt huvudspår på lång sikt är tills det motbevisas att vi såg en botten den 13:e oktober och att vi kommer bjudas på ett julrally förutsatt att Fed inte väljer att grusa vägen för tomterallyt.”

Den gångna veckan inleddes positivt och förhoppningar om att inflationssiffrorna skulle få Fed att inte en något mer duvaktik hållning höll i sig till öppningen i tisdags. Efter ett nytt falskt utbrott upp över MA-200 blev ned brant nedför och både den stigande stödlinjen och standard line punkterades. Totalt backade indexet med 2,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 19,2 procent. I veckografen utvecklades veckan till en bearish separating line med en extremt lång negativ stapel på ovansidan.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel men närmar sig alltmer området där vi istället rekommenderas att applicera positiva trendföljande strategier.

Volymen i fredags var klart högre än snittet men det var häxfredag vilket innebär att det är svårbedömt om den var extrem. Volymbalansen är fortsatt negativ.

SMACD lämnade den 5/12 ett negativt kors vilket fortfarande är i spel och igår tilltog momentumet i rekylen.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras nu kring 49 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll i veckan trots börsnedgången och noteras inför veckostarten kring 22,6.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 5,8 procent vilket är under snittet som noteras vid 10,3 procent. Det är den lägsta bredden mellan bollingerbanden sedan början av december förra året.

I den positiva vågskålen:
– Så länge inte 3800 (fib 50% för senaste uppgången) punkteras är fortsättningsformationer köpvärda
– Nya högre kortsiktiga toppar

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre signifikanta toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Negativ volymbalans
– Falskt utbrott upp över MA-200 både den 30/11 och 13/12
– Noteras under MA-200, MA-100, MA-50, MA-20 och standard line

På ovansidan möter närmast 3862 följt av zonen mellan 3896-3904 och 3958 samt området kring 4000.

På nedsidan möter närmast 3828 följt av 3818 och zonen kring 3800 samt lågpunkten vid 3700 från den 3 november.

På lång sikt är jag svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ.

Sammanfattning: Statistiskt är december en av de månader som har störst chans för uppgång. I år har Fed dock gjort vad de kan för att grusa julrallyt. Den gångna veckan har vi bjudits på ett falskt utbrott av MA-200 och sett indexet punktera både MA-20, standard line och MA-50. Den kraftiga nedgången den gångna veckan har resulterat i att SP500 nu noteras i stödområdet strax över 3800 samtidigt som stochastic är nere under 20. Förutsättningarna är alltså goda för en uppstuds inför julen men jag vill gärna se en stark stängning över föregående dags högsta för att tro på en uppgång inför julen. Risken för att det inte blir något julrally har tyvärr stärkts de senaste dagarna men är ännu inte uteslutet. Den senaste tiden har jag skrivit att det varit en övervikt för att ett julrally men just nu bedömer jag att det är 50% chans för en positiv avslutning av året.

Motstånd: 3862 / 3896-3904 / 3958 / 4000
Stöd: 3828 / 3818 / 3800 / 3700

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 18-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 50%.

DAX: Översålt kring intressant stöd

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu blir det intressant att se om lågpunkten i torsdags räcker för att locka tillbaka köparna så att förra veckans högsta vid 14585 passeras. Att jaga priset vid ett utbrott upp över decemberhögsta har inte någon bra edge just nu.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av motståndsområdet kring 14700 som dock inte passerades utan indexet drogs med nedåt efter det hökaktiga Fed-beskedet. Totalt backade DAX med 3,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 12,5 procent. I veckografen utvecklades veckan till en bearish separating line med en tydlig svans på ovansidan.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar svagt uppåt. I veckan som gick effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att applicera positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen vände upp i mitten av oktober och är sedan den 8 november positiv.

SMACD lämnade den 25 november ett relativt högt negativt kors och senast vi bjöds på ett lika högt kors var i mitten av april 2021. Den gången ledde det till en rekyl ner mot 50-dagars medelvärde och förutsättningar för det har ökat.

Sammanfattning: Precis som för de flesta ledande index var det risk-off hos DAX efter det hökaktiga Fed-beskedet i onsdags. Den kraftiga nedgången har dock fått de korta momentumindikatorerna att bli hårt spända på nedsidan vilket innebär att en tydlig stängning över föregående dags högsta kan trigga igång ett eventuellt julrally. Det jag inte vill se är att priset faller ner under 13250 utan att snabbt ta tillbaka nivån. Ju högre upp köparna suger upp ett eventuellt stundande säljtryck med en positiv fortsättningsformation, desto starkare är det underliggande sentimentet. Mitt huvudspår är att en kommande lågpunkt blir nögre än 13000 och att bottenformationen i slutet av september var slutet på björnmarknaden men jag kommer vända på klacken om 13000 ger vika utan att snabbt återtas.

Motstånd: 14000 / 14155 / 14360 / 14470
Stöd: 13860-13815 / 13695 / 13585

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 22-.
– Next day forecast indikerar att det är 56 procents chans till en uppgång under måndagen.

SAAB B: Positiv reversal tar sats från stöd

Teknisk analys SAAB B: Redan samma dag som föregående analys kom vi in i aktien och exit blev det redan på onsdagen med en vinst på 5 procent om man följde planen. Därefter har SAAB fortsatt norrut och nådde den 8 december upp till novemberhögsta kring 410 kronor. Efter förra veckans omtag kring MA-20 effektuerades en positiv reversal från 400 kronor i fredags.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på MA-200 för att peka ut är uppåtriktad. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av oktober i området där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier och den låga vollan talar för att även tydliga utbrott kommer vara värda att haka på.

Volymbalansen är positiv sedan slutet av november.

I onsdags effektuerades en positiv trampolin hos SMACD.

Sammanfattning: Ett utbrott upp över 412 kronor med en positiv stängning är köpvärd (låg volla, positiv trendfas och volymbalans). Ett omtag som sugs upp av en positiv fortsättningsformation är köpvärd ner mot 387 kronor. När/om 439 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras med en dagsstängning. Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 439 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 380 kronor.

Motstånd: 409-412 / 419 / 440
Stöd: 404-396 / 387 / 382 / 371

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 79+.

HM B: Doji kring stöd i range

Teknisk analys H&M B: Den som agerade med en minishort i samband med föregående analys fick med sig 3,6%*hävstången när exit gjordes kring 122 kronor. Den som inväntade ett omtag/rekyl och en fortsättningsformation fick med sig ungefär 7 procent. Nu har vi åter ett spännande läge i HM där vi fått en rekyl ner mot en intressant vattendelare/stödnivå.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde är nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi uppmanas att vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är positiv sedan början av november.

SMACD noteras i nollzonen men behöver vända upp nu för att inte indikera att ett tilltagande säljtryck är att vänta.

I fredags effektuerades en doji kring ett intressant stödområde vid 110 kronor. En doji kring ett stöd i en range är ofta en bra positiv omslagsformation. Man bör dock vara beredd på att en punktering av dojins lägsta troligen triggar ett tilltagande säljtryck. Det innebär att dojin är lite av en vattendelare.

Sammanfattning: En doji kring ett stöd, speciellt i en range, är ofta en bra omslagsformation. Självklart har även dessa setuper stor påverkan om börsklimatet viker ner sig. En dagsstängning i den övre tredjedelen av candlen och över dojins högsta vid xxx kronor ställer in siktet mot tradingrangens högsta, som i detta fall är 112,70. När/om 118 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 118 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Det fina med denna setup är att den initiala stoppen kan placeras ganska tajt vilket är strax under dojins lägsta vid 109 kronor.

Motstånd: 112,70 / 115,00 / 118,10
Stöd: 109,70 / 108,00 / 102,90

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 30-.