BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 51

OMXS30: Negativ divergens vid motstånd

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den senaste veckans impulsartade uppgång under tilltagande volym är naturligtvis positiv och ska inte tolkas på något annat sätt även om tajmingen för att ta ny entré innan en rekyl är allt annat än bra. Jag har under flera veckor påtalat värdet av att även DAX och SP500 skulle stödja ett utbrott och nu har denna önskan gått i uppfyllelse. Rekyler är nu värda att agera på, även utbrott när det inte råder negativ minidivergens. Mycket talar nu för en uppgång mot kanaltaket i den rådande långsiktiga trendkanalen men naturligtvis kommer uppgången inte att ske utan andhämtningspauser.”

Den gångna veckan inledde med en uppgång rakt in i gapmotståndet från den 20-21 augusti förra året vid 1544 vilket lett till en mindre kontraktion. Totalt steg föregående vecka med 0,9 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 7,0 procent.

Dagsmomentum (RSI-14) har inte varit lika högt som i tisdags sedan den 27 februari igår. Nu blir det spännande att se om nästa topp efter den kommande rekylen sker med tilltagande eller avtagande momentum. När ADX noteras kring eller över 60 samtidigt som det råder en negativ divergens mot de flesta momentumindikatorer är det dålig tajming att kliva på för uppgång men så fort köparna suger upp säljtrycket i samband med en rekyl ska vi vara beredda att åter kliva på för uppgång.

Volymen den gångna veckan har noterats ungefär 40 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. 59 procent av de 284 aktier jag följer steg den gångna veckan. Bästa sektorer blev kraftbolag och teknik medan konsumenttjänster föll mest.

Primärtrenden lutar svagt uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,9 vilket säger oss att vi alltmer ska snegla åt trendföljande strategier och därmed agera på positiva fortsättningsformationer och utbrott som är kraftfulla men inte när optimismen övergår till eufori.

MACD har som jag påpekat de senaste två veckorna effektuerat en extremt positiv trampolin över nollan, vilket inte skett sedan början av februari 2015 men den gången avtog momentumet snabbt och tydligt vilket ännu inte är fallet.

Cykelindikatorn noteras fortfarande extremt högt men fallande kring 84 och påtalar att det fortfarande är dålig tajming att ta nya positioner för uppgång strax under kanaltaket i samband med att indexet behöver ladda om batterierna.

På ovansidan möter först 1550-1554 och taket i den stigande trendkanalen kring 1570. På något längre sikt hittar vi nivåerna vid 1670 och 1720 men de återkommer jag till när de närmar sig.

På nedsidan hittar vi stöd vid 1538 följt av 1532 och gapet kring 1505.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1406 och att inte 1390-nivån ger vika för då är det säljarna som tar över taktpinnen på längre sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge MA-50 pekar upp och kursen håller sig ovanför.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv och rekyler är intressanta att agera på ner mot åtminstone 1460. Det som däremot bör beaktas är att uppgången just nu är lite väl euforisk för att vara helt perfekt men vi kan inte lägga alltför stor vikt vide det så länge bottnarna bli högre och rekylerna snabbt suger upp allt säljtryck.

Sammanfattning: För tillfället råder en negativ divergens kring motståndet vid 1550 och tajmingen är inte så bra för att ta nya positioner för uppgång just nu. Att däremot navigera för något annat än uppgång är inte aktuellt. Rekyler ska ses som bättre lägen att komma in i nya positioner för uppgång. Vad kan då ändra denna positiva bild? Jo, en månadsstängning under årsmedelvärdet, en säljsignal i MACD i månadsgrafen och att kursen etablerar sig under 1400-nivån.

Motstånd: 1554 / 1558 / 1567 / 1576
Stöd: 1544 / 1538 / 1532 / 1521

SP500: Får vi återuppleva 1994-1998?

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det efterlängtade utbrottet som skulle ske med kraft och volym samt ske i samklang med europeiska samt asiatiska börser har nu kommit på plats. Vi ska nu navigera vidare för uppgång och invänta positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler men även agera på utbrott om de sker efter en lokal vollakontraktion och inte alltför hårt spänd gummisnodd. För tillfället är dock SP500 överköpt och behöver ta en kortare paus för att skapa kraft och energi för nästa impuls.”

I tisdags markerades ett nytt ATH vid 2277,5 men den gångna veckan har präglats av en mindre tradingrage med onsdagens lägsta vid 2248,4 som den nedre begränsningen. Än så länge noteras även december månad med en positiv månadscandle men i veckografen utvecklades veckan till en bearish harami cross med en längre svans på ovan- än nedsidan. Totalt var dock nedgången den gångna veckan marginella 0,1 procent vilket innebär att årets uppgång noteras kring 10,5 procent.

Som jag påpekade för en vecka sedan har inte RSI varit lika högt noterat sedan våren respektive hösten 2010 men om man studerar vad som historiskt har hänt efter extrema långsiktiga konsolideringar har vi nu ett mycket intressant läge. I det längre perspektivet har indexet noterat liknande lågvollalägen 1982, 1987, 1994, 1998 och 2016. Både -87 och -98 var indexet extremt överhettat efter extrema uppgångar medan utbrottet de övriga tillfällena inklusive 2016 istället föregicks av bearmarkets. Som jag sagt tidigare är det nu mycket som talar för att vi nu tagit oss in i en mycket spännande bullmarket. Vad skulle förändra denna positiva bild? Jo, om vi först får en månadsstängning under årsmedelvärdet, att senaste signifakanta lågpunkt punkteras (just nu 1800) och att vi får en säljsignal hos MACD i månadsgrafen. Fram till dess att vi har annan information ska vi navigera vidare för uppgång.

Volymen har även den gångna veckan varit extremt hög och i fredags var den hela 326 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Det bör dock tilläggas att det var häxfredag men även om vi jämför med 2015 och 2014 var volymen i fredags mer än det dubbla jämfört med dessa häxfredagar i december.

VIX steg den gångna veckan med marginella 3,8 procent till 12,2 vilket inte är någon extrem nivå även om den är relativt låg. Optimismen har fallit marginellt från 86 för en vecka sedan till 84 i fredags. Det kan behövas en rekyl när optimismen gränsar till eufori men när köparna suger upp säljtrycket ska vi vara beredda på att åter ta nya positioner för uppgång.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2107 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras kring 2125. Trendfasindikatorn noteras kring +1,0 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier.

Cykelindikatorn har vänt ner från en extremt hög nivå och noteras nu kring 40 vilket innebär att vi nu kan börja leta efter positiva fortsättningsformation även om det hade varit bättre riskkvot efter en något större rekyl.

MACD effektuerade för snart två veckor sedan en positiv trampolin vilket vi inte sett i den positiva delen sedan slutet av maj 2014. I histogrammet noteras dock ett visst avtagande momentum.

På ovansidan möter först 2267 följt av 2278 och 2284 där vi hittar taket i den stigande kilen följt av 2300.

På nedsidan möter först 2252-2248 men framförallt utbrottsområdet kring 2214.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger kraftigt
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 13/12 vid 2277,5
– Kursen vände upp exakt vid den stigande primärtrenden

I den negativa vågskålen:
– Kortsiktigt överköpt
– Optimismen är uppe på extremt höga nivåer (flocken euforisk)
– Negativ divergens strax under viktigt motstånd

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot 2080 om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym. Undertonen är positiv men utmanas nu.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu positiv men jag vill inte se att MA-50 punkteras och vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) är nu sentimentet lite väl positivt men vi ska vara köpare i samband med rekyler och så länge inte MA-20 punkteras ska vi agera på positiva fortsättningsformationer. Just nu är indexet överköpt samtidigt som vi har en negativ minidivergens.

Sammanfattning: Efter det extremt lågvolatila läget vi haft under lång tid i månadsgrafen har vi nu fått en köpsignal. Om inte motsatsen bevisas ska vi nu navigera för uppgång och i samband med rekyler agera på positiva fortsättningsformationer. En första varningssignal får vi om golvet i den stigande kanalen kring 2130 punkteras utan att snabbt återtas.

Motstånd: 2267 / 2278 / 2288 / 2301
Stöd: 2252 / 2248 / 2233 / 2214

DAX: Överköpt strax under årshögsta

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Endast vid 17 tillfällen de senaste 20 åren har kursen stigit med mer än 6,5 procent på en vecka och då har kursen stått högre även veckan efter vid 10 av dessa.”

Historien upprepade sig och DAX fortsatte upp även denna vecka och lade ytterligare 1,8 procents uppgång till årets uppgång som nu skrivs till 6,2 procent. Nu har kursen nått upp till taket i den stigande kanalen som jag ”pratade om” för en vecka sedan.

Inför föregående vecka studerade jag vad som hänt när kursen stigit mer än 6,5 procent på en vecka och denna gång är det intressant att se vad som hänt när kursen stigit mer än 8,2 procent på två veckor och det samtidigt råder en negativ minidivergens. Det har bara inträffat 5 gånger de senaste 20 åren och vid 3 av dessa har kursen stått lägre en vecka senare. Självklart kan vi inte dra några slutsatser av 5 träffar mer än att det vi just nu upplever är sällsynt.

För två månader sedan skrev jag att det skulle vara positivt om vi bjöds på ett kraftfullt utbrott upp över 10800 och som jag skrev för en vecka sedan är det nu mer som talar för fortsatt upp- än nedgång på längre sikt.

Volymen har tilltagit i samband med utbrottet har varit hög de två senaste veckorna vilket jag placerar i den positiva vågskålen.

Den långa trenden pekar upp och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,3 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier och agera med köp när vi i samband med rekyler bjuds på positiva fortsättningsformationer. För tillvället noteras dock en negativ minidivergens med cykelindikatorn vid 84 precis under ett motstånd som är mer än ett år gammalt.

Sammanfattning: Tajmingen för att ta nya entréer för uppgång är inte så bra men att försöka navigera för nedgång är dömt att misslyckas. När 11450 tas ut, tänk på att det är stor risk för att utbrottet blir falskt första gången, hittar vi nästa motståndsnivå kring 11650 följt av 11780. En rekyl ner mot MA-20 följt av en positiv fortsättningsformation ser jag som värd att haka på och det är inte några bra odds för nedgång så länge inte kursen etablerat sig under 10000-nivån.
Motstånd: 11450 / 11492 / 11587 / 11680
Stöd: 11345 / 11305 / 11210 / 11115

Fingerprint: Tas 68,10 ut bekräftas piercing line

Teknisk analys Fingerprint Cards: Setupen i samband med föregående analys effektuerades inte utan kursen fortsatte istället ner till nästa trappsteg vid 57,40. I tisdags effektuerades en bullish piercing line som jag återkommer till längre ner i analysen.

Den långa trenden som jag använder riktningen hos MA-200 för att peka ut börjar nu svänga nedåt och G-krafterna är sorterade för fortsatt nedgång. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -6,4 vilket innebär att trenden är alldeles ”för” negativ. Studerar vi bla ADX som noteras över 60 vilket i detta fallet är en nivå som markerar att Fingerprint är extremt översåld.

Att gå emot en fallande kniv gör i de flesta fall väldigt ont, men bolag som inte går i konkurs vänder i de flesta fall upp. Det vi däremot inte vet är när vändningen sker och hur varaktig den blir. Till slut är det helt enkelt inte tillräckligt många säljare kvar.

En positiv pusselbit är att efter lågpunkten vid 57,25 den 13/12 har pivotbottnarna därefter markerats vid 58,05 och 58,35. Nu har alltså 58-kronorsnivån testats av fyra gånger de senaste fyra dagarna men inte punkterats.

I 60-minutersdiagrammet har EMA-8 vänt upp och det innebär att vi får en signal för uppgång mot i första hand 68,80 om 68,10 tas ut, förutsatt att inte 58,25 punkteras innan dess.

Sammanfattning: Om tisdagens bullish piercing line bekräftas som den gör om 68,10 tas ut får vi en signal om uppgång mot i första hand 68,80. När denna nivå nås flyttar vi upp den initiala stoppen som placerats vid 57,80 och placerar den sedan strax under föregående dags lägsta tills nivån träffas. Vid denna typ av fallande kniv kan det vara en god idé att handla med ex.vis en minilong och liten insats så att stoppen är garanterad om nedgången fortsätter att bli brant.

Motstånd: 60,55 / 61,35 / 63,40 / 65,45
Stöd: 58,25 / 57,25 / 55,20 / 53,15

SHB A: Tretick eller fortsatt rekyl

Teknisk analys SHB A: I samband med föregående genomgång av SHB sade jag att det bjöds på en positiv fortsättningsformation om 124,90 togs ut och att det första matematiska delmålet noteras kring 134 kronor. Efter att kursen vänt upp i E4:an och tagit ut 124,90 fortsatte kursen upp till 134,70 som nåddes den gångna veckan. Nu har vi sett tre dagars rekyl och aktien är åter intressant. Du som vill läsa om E4:an som ingår i W5 som är en trendföljande lugn strategi får gärna köpa min bok Autobahn till lönsam trading där bla denna beskrivs.

Den långa trenden som representeras av kursen i förhållande till 200-dagars medelvärde och dess lutning pekar sedan slutet av september uppåt. Trendfasindikatorn noterar +1,5 och det innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier för uppgång.

Efter de tre senaste dagarnas rekyl kan vi antingen få se ett tretick effektueras om 132,60 tas ut idag och då placeras lämpligtvis stoppen strax under 131 kronor. Om det istället visar sig att 131 kronor punkteras ökar chansen för att kursen ska ner och testa av zonen mellan MA-20 och MA-50.

Sammanfattning: Om 132,60 tas ut idag effektueras ett tretick där vi hittar första delmålet kring 135 kronor. När/om detta nås kan det vara lämpligt att flytta upp stoppen till strax under föregående dags lägsta och fortsätta så tills nivån punkteras. Skulle inte treticket effektueras talar mycket för att golvet i den stigande kanalen mellan MA-20 och MA-50 ska testas av. Håll gärna koll på bekräftelsenivåerna hos RSI-14.

Motstånd: 108,30 / 110,30 / 113,40
Stöd: 104,40 / 102,40 / 100,00