BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 51

OMXS30: Lågvollaläge som kan ge kraftfullt utbrott

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”8 av de senaste 10 handelsdagarna har stängt i de nedre delarna av dagscandlarna. Två av dessa har präglats av stor volym i de svansar där köparna gett upp. Oddsen är bra för att vi antingen precis sett lågpunkten i december eller kommer att göra det den närmaste veckan. Så länge den rådande kortsiktiga tradingrangen mellan 1629 och 1592 är intakt är risken dock stor för slagig handel med tvära kast. Den av nivåerna för tradingrangen som tas ut eller punkteras indikerar fortsättningen för resten av året.”

Den gångna veckan inleddes upp men redan under måndagen började det åter gå tungt när indexet kommit upp i området mellan 1620 och 1640. Avslutningen på veckan blev ett kraftfullt nedställ men HM-aktiens nedgång motsvarade hela vikten av nedgången vilket innebär att indexet stängt på plus om man inte räknat in klädjätten. Totalt backade OMXS30 1,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu är nere på 5,1 procent.

Bästa sektorer den gångna veckan blev telekom och basråvaror medan detaljhandel och kraftbolag gick sämst.

Det har egentligen inte hänt någonting i den tekniska analysen och än så länge skvalpar OMXS30 omkring i den rådande konsolideringen mellan 1640 och 1590.

Historiskt brukar resten av året utvecklas positivt men vi vet att framtiden är oskriven men mycket talar för att fredagen kommer att bli en lågpunkt och att vi nu kan se fram emot en något positivare utveckling för OMXS30.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att definiera är nu i det närmaste helt platt och 50-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn som trots allt är den som är pålitligast när det gäller att bedöma trender säger samma sak, det är osäkert nu när noteringen ligger kring +/-0.

Volymen den gångna veckan har legati kring snittet för de senaste tre månaderna, bortsett från i fredags då det var lösendag och det påverkar naturligtvis volymen.

Bredden som jag klagat på i flera månaders tid är fortsatt tunn och den gångna veckan var det bara 38 procent av de aktier jag dagligen bevakar som steg och sedan början av året är det nu bara 49 procent som noterar på högre nivåer än vid årsskiftet.

På ovansidan möter först motstånd vid 1600 följt av 1607 och 1629 men framförallt 1637-1640.

På nedsidan hittar vi stöd vid 1592-1590 följt av 1583 men viktigast på nedsidan är naturligtvis lågpunkten från i somras vid 1520.

På lång sikt är jag neutral och vill gärna se att OMXS30 återtar 200-dagars medelvärde relativt snart och gärna med tilltagande candlesticks och volym för att jag åter ska bli positiv till den långsiktiga utvecklingen.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu neutral till svagt negativ och vill se att 50-dagars medelvärde tas ut och hålls innan jag åter blir positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt negativ och avvaktar ett bekräftat utbrott upp eller ner av 20-dagars medelvärde. Just nu ser det ut som om vi är på väg in i en konsolidering med skvalpiga varannandagsrörelser.

Sammanfattning: OMXS30 har skvalpat omkring i den rådande tradingrangen sedan mitten av november och vollan är nu extremt låg. När någon av begränsningarna i en rådande lågvolatil tradingrange tas ut leder det ofta till en rejäl prisexpansion. Tids- och momentummässigt talar mycket för att vi kommer att få ett utbrott uppåt och just nu är det mycket bra tajming att haka på för uppgång redan om 1600-nivån tas ut. Om det istället visar sigt att 1585 punkteras ökar risken för att nedgången inte är klar och ett tilltagande säljtryck.

Motstånd: 1600 / 1607 / 1619 / 1629
Stöd: 1592-1590 / 1583 / 1520

SP500: Veckan avslutas med en ny ATH-notering

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Både S&P500 och DJIA steg svagt den gångna veckan medan Nasdaq Composite föll något. Dollarn stärks ytterligare påeldad av de positiva jobbsiffrorna på bekostnad av guldpriset som backar rejält. Så länge köparna kommer tillbaks och suger upp säljtrycket vid allt högre nivåer ska vi företrädesvis vara köpare vid fortsättningsformationer kring stödnivåer. Att navigera för något annat än uppgång, speciellt under den positiva del av året som vi är på väg in i verkar inte logiskt och är inget jag rekommenderar.”
Den gångna veckan inleddes och avslutades positiv och rekylen i onsdags och torsdags ser ut att åter lockat in ny köpare på ännu högre nivåer. Totalt steg indexet med 0,9 procent under veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 19,5 procent. Veckan avslutades med en ny ATH-notering vid 2679,6 och den högsta stängningen någonsin vid 2675,8. I fredags var det häxfredag och det är inte sällan betydande rörelser under stor volym, som i år.

Teknik blev veckans vinnare och har bortsett från den kraftiga rekylen i slutet av november och början av december. Fredagens stängning var den högsta någonsin efter att ha tagit ut toppen från den 28 november. Sektorns uppgång fick Nasdaq Composite att sätta nya rekord med bra draghjälp av framförallt Microsoft. Sedan början av december har småbolag (Russell 2000) studsat ett par gånger kring 50-dagars medelvärde och nu blir det spännande att se om sektorn som är ”beroende” av att finans stärks vilket innebär att det helst inte bör komma grus i maskineriet så att skattereformen inte kan genomföras som tänkt.

Historiskt har de avslutande veckorna på året utvecklats starkt, även de år som uppgångarna varit lika kraftfulla som i år.

SP500 noterade under den gångna veckan flera negativa candlesticksformationer men de eliminerades med fredagens bullish above the stomach. Att köparna strömmar till och suger upp säljtrycket på allt högre nivåer är ett styrkebesked och även om vi nu ser en del varningssignaler har vi ännu inte bjudits på någon säljsignal.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2465 och primärtrenden har nu nått upp till 2468. Trendfasindikatorn noteras kring +1,0 och vollan är trots att den tilltagit något fortsatt låg.

Bästa sektorer den gångna veckan blev IT och teknik medan energisektorn gick svagare.

VIX föll med 1,7 procent den gångna veckan efter att ha stigit från 9,2 till 10,5 i torsdags och stängde kring 9,4 i fredags.

Volymen har bortsett från i fredags (häxfredag så den dagen är inte relevant) legat strax under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen närmar sig nu lågpunkten och bekräftelsenivån i början av december som sammanfaller med tremånaderssnittet men är fortfarande enligt min definition positiv.

På ovansidan möter först ATH-noteringen kring 2680 följt av nästa delmål kring 2700.

På nedsidan möter först 2668 följt av 2652 och 2642 men viktigare stöd är naturligtvis zonen mellan 2607-2600.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 15/12 vid 2679,6
– Indexet fortsätter vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Taket i den långsiktiga kanalen har utmanats två gånger med tilltagande volla

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler är köpvärda hela vägen ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv men vill inte se att MA-50 snabbt punkteras med kraft och tydlighet utan att snabbt återtas. Om MA-50 punkteras utan att snabbt återtas kommer jag först bli neutral när medelvärdet vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv tills vi ser en ny lägre pivotbotten, förutsatt att den inte snabbt återtas.

Sammanfattning: Julrallyt fortsätter på den amerikanska börsen och SP500 noterade två nya ATH-noteringar den gångna veckan. Volymen är fortsatt god och stora aktörer vill inte missa tillfället att förbättra sin status genom att inte delta i årets slutspurt. Som jag sagt flera gånger de senaste veckorna är det gott om stöd på nedsidan och både 2600 och 2550 har vid en djupare rekyl goda förutsättningar att suga upp ett eventuellt säljtryck. Siktet är inställt mot i första hand 2700 men på sikt även högre höjder än så.
SP500 är överköpt på både kort- och lång sikt men än så länge har inte varningssignalerna övergått i säljsignaler och då bör vi ta lättaste vägen som för tillfället är uppåt.

Motstånd: 2680-2684 / 2692 / 2713 / 2733
Stöd: 2663 / 2651 / 2630 / 2610

DAX: Laddar upp för nästa toppförsök

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Just nu konsoliderar DAX mellan 13200 och 12850. Det mesta tyder på att vi kommer att få se ett utbrott upp och förbi fredagens högsta vid 13242.”

Den gångna veckan har sökt sig ner mot 20-dagars medelvärde som testades av i slutet av veckan men lockade tillbaks ett visst köptryck i fredags. Den gångna veckan resulterade i en måttlig nedgång med 0,4 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 14,1 procent.

Den långa trenden, men även de korta- och medellånga, pekar uppåt. Trendfasindikatorn har de senaste veckorna fallit och noteras nu kring +0,6 vilket innebär att vi ska applicera kortsiktiga företrädesvis jämviktspendlande strategier.

Dagsmomentum pekar upp och noteras kring 52 i den positiva delen.

2016 blev december en stark månad för DAX men både 2015 och 2014 bjöds vi på relativt svaga julmånader.

Det blir nu intressant att se om köparna är mogna att driva indexet vidare upp mot ATH-noteringen strax ovanför 13500-nivån.

Sammanfattning: Det mesta tyder på att den uppladdning vi ser kommer att skapa en balanspunkt som efter att förra veckans högsta vid 13241 tagits ut signalerar en vidare resa mot 13500. Om, mot förmodan, DAX-indexet bryter ner under 12500 utan att snabbt ta tillbaks nivån ökar risken för en större nedgång. Det är dock först om inte 12000-nivån suger upp säljtrycket som vi ska börja bli oroliga för att den långsiktigt stigande trenden är hotad.

Motstånd: 13245 / 13290 / 13340 / 13520
Stöd: 13010 / 12960 / 12900 / 12815

Assa Abloy: Lottsedel med låg hitratio men bra potential

Teknisk analys Assa Abloy B: Det var en bra edge i samband med föregående och redan två dagar senare nåddes målkursen och det blev en vinst på nästan 3 procent. Nu har Assa åter fallit ner till stöd/ackumulationsområdet.

Den långa trenden som jag definierar som kursens läge och lutningen på 200-dagars medelvärde är i det närmaste platt men aktien tyngs av ett dödskors. Trendfasindikatorn skrivs nu till -0,4 vilket innebär att vi även denna gång ska vara kortsiktiga med en position för uppgång.

Gummisnodden är hårt spänd på nedsidan samtidigt som det råder ett extremt lågvollaläge, en så kallad squeeze. Vid en squeeze är förutsättningarna goda för ett expansivt utbrott, men indikatorn säger inget om vilken riktning.

Att vi inte har så bra hitratio framgår av statistiken. När gummisnodden varit lika hårt spänd historiskt och även en Squeeze varit på plats har kursen endast stått högre i 44 procent av fallen en vecka senare. Den genomsnittliga utvecklingen har dock varit +4,0 procent vilket innebär att det varit många vinster på mer än 20 procent på bara en vecka.

Sammanfattning: Att komma in i en setup som denna där hitration är dålig kan ske på många sätt men eftersom risken är så stor är det svårt utan hävstång. Om man däremot köper en Unlimited Turbo med hög hävstång (extremt liten position) och stänger denna när aktien når 171,50 kan det bli en bra vinst på någon enstaka dag. Om den då blir nockad när 163-162 kronor punkteras gör det inte så mycket eftersom man bör se detta som en lottsedel med en potential på ungefär 20 procent på några få dagar med 40 procents chans till vinst.

Motstånd: 169,40 / 171,00 / 173,50 / 176,00
Stöd: 166,90 / 166,00 / 163,50 / 161,00

SAAB B: Hårt spänd gummisnodd med potentiell isbrytare

Teknisk analys SAAB B: Det blev en bullish engulfing och kursen nådde upp till MA-20 och även MA-50 innan det åter var dags för en nedgång och nu testas åter stöd/ackumulationsområdet kring 400-396 kronor.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att definiera pekar upp och trendfasindikatorn noteras kring +0,8 vilket innebär att vi företrädesvis ska köpa överreaktioner för uppgång men agera kortsiktigt.

Historiskt när gummisnodden varit lika hårt spänd som nu har kursen stått högre vid 57 procent av fallen en vecka senare med i snitt 0,7 procent. I de fall som det dagen efter effektuerats en 200-dagars isbrytare (som det kan bli idag) har kursen stått högre i 76 procent av fallen med i snitt 2,3 procent en vecka senare (det är dock få tillfällen).

Sammanfattning: Om fredagens högsta vid 404,20 tas ut idag är det goda förutsättningar för en uppgång upp mot 410 kronor där det kan vara läge att flytta upp stoppen till breakeven och när/om 50-dagars medelvärde tas ut flytta stoppen med sig strax under föregående dags lägsta. Den initiala stoppen placeras lämpligen strax under 396 kronor.

Motstånd: 403,25 / 405,65 / 409,50 / 413,40
Stöd: 399,30 / 397,90 / 393,95 / 390,05