BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 51

OMXS30: Blir det nåt julrally eller?

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den positiva divergensen kring den fallande stödlinjen talar för att en uppstuds ligger bland korten. Så länge uppgångarna avtar och vänder ner innan ens den senaste pivottoppen nåtts är tecken på svaghet. Det är i dagsläget större risk för fortsatta nedgångar än en bestående vändning uppåt. För att jag ska bli något mer positiv vill jag se primärtrenden och årsmedelvärdet tas ut. Det faktum att vi säsongsmässigt befinner oss i en tid då börsen brukar prestera bra, samtidigt som OMXS30 befinner sig i ett översålt läge, men ändå inte lyckas locka till sig tillräckligt med köpare för att driva indexet uppåt ser jag som ett svaghetstecken.”

Den gångna veckan inleddes, inte oväntat, uppåt men redan när 1500-nivån närmade sig blottade köparna sina svaga händer. Avslutningen på veckan präglades åter av ett större sälj- än köpintresse. Totalt steg dock OMXS30 med 1,2 procent den gångna veckan vilket innebär att nedgången hittills i år reducerats till 6,7 procent. För OMXS30:s del är det inte helt ovanligt att de första två veckorna i december utvecklas svagt då det oftare varit så än motsatsen. Däremot har 72 procent av den kommande 7-dagarsperioden (till första eller andra handelsdagen efter jul) inneburit uppgångar. De 12 år som OMXS30 noterats under 200-dagars medelvärde sedan 1986 har 7 av dessa inneburit uppgångar.

De bästa sektorerna den gångna veckan blev telekom, basråvaror och teknik. Sämst gick oljebolag och konsumentprodukter.

Det är ett mycket osäkert läge och när indexet inte stiger, trots en bra edge utan uppgångarna bara blir andhämtningspauser i nedgångarna är det en varningssignal. Så länge begränsningarna jag markerat i den rådande tradingrangen inte tas ut eller punkteras ska vi vara beredd på tvära kast och slagig handel och inte förrän vi får ett utbrott från denna kommer bilden att ha förutsättningar att bli tydligare.

Än så länge noteras december som en ny negativ månad och det krävs en uppgång på nästan 7 procent för månaden ska stänga över årsmedelvärdet. I veckografen ser vi ännu inga tecken på att momentumet för nedgång är på väg att mattas av.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som negativ då medelvärdet sedan en månad tillbaks vridit av söderut och indexet noteras under detsamma. Trendfasindikatorn noteras för tillfället till -0,8 vilket säger oss att vi ska vara kortsiktiga då risken för tvära kast är stor.

50-dagars medelvärde punkterade den 20 november primärtrenden och effektuerade ett äkta dödskors. När indexet tyngs av ett dödskors har snittavkastningen historiskt varit betydligt lägre per dag än vid positiva marknadsfaser.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i onsdags varit lägre än det dagliga snittet. Volymbalansen noteras fortfarande under både bekräftelsenivån från mitten av september och tremånaderssnittet.

Det har sedan slutet av augusti varit dålig bredd (få aktier som lyfter uppgångsdagarna). Den gångna veckan är det 52 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar som steg. Sedan årsskiftet är det 39 procent av dessa som noteras för uppgång.

På ovansidan möter först nivån kring 20-dagars medelvärde vid 1482 följt av zonen vid 1500-1506 men framförallt ät det den senaste pivottoppen kring 1544 som tilldrar sig mitt största intresse.

På nedsidan hittar vi närmast 1467 följt av 1459 men den viktigaste nivån i närtid på nedsidan är förra måndagens lägsta vid 1435.

På lång sikt är jag fortsatt negativ och vill se att köparna kommer tillbaks med tilltagande volym och tar tillbaks både MA-200 och årsmedelvärdet för att jag ska bli något mer positiv till indexet. Risken är dock fortsatt stor för skvalpiga rörelser och tjurfällor.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ och vill se att indexet åter etablerar sig över först och främst 50-dagars medelvärde utan att följas av en ny lägre lågpunkt än förra veckans lägsta.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag inställd på mer nedgång men självklart kommer inte det att ske utan kraftiga uppstudsar och falska utbrott, precis som det brukar vara under bearmarknader.

Sammanfattning: Lägre toppar och bottnar är ett tecken på att köparna saknar tillräckligt med riskaptit för att driva indexet vidare uppåt. När en aktie eller ett index fångas i en tradingrange är det ett resultat av osäkerhet, hos både köpare och säljare. Just nu fångas OMXS30 i en range som är 7,5 procent och som vanligt är det stor chans/risk för att det innanför denna range blir slagig handel med tvära kast när placerarkollektivet slängs mellan hopp och oro. När volymbalansen är negativ vilket innebär att det är betydligt större säljtryck under nedgångsdagarna än köptryck under uppgångsdagarna blir effekten lite som att trycka ner en kork i vatten. Bara en liten paus eller att man tappar taget om korken gör att den fjädrar upp med förhållandevis stor kraft. På samma sätt är med ett litet köptryck och ett stort säljtryck som nu. Om säljarna bara tar en kortsiktig andhämtningspaus blir det inte sällan kraftiga uppstudsar någon eller några dagar, ofta betydligt kraftigare än under positiva marknadsfaser.

Tekniskt och säsongsmässigt talar dock mycket för att vi borde få någon eller ett par veckors uppgång, men om det istället skulle visa sig att mönstret med lägre toppar och bottnar håller i sig är det en indikation på att vi sett en långsiktig topp.

Motstånd: 1483 / 1494 / 1500-1506 / 1519 / 1540
Stöd: 1467 / 1459 / 1448 / 1435 / 1424 / 1401

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 76 och edgen för uppgång är med det inte lika bra inför denna vecka som för en vecka sedan.

SP500: Är det kört för tomterallyt nu?

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”I fredags kom nästa negativa pusselbit i form av ett dödskors vilket innebär att 50-dagars medelvärde skar ner genom primärtrenden. Som jag påpekat många gånger är en tradingrange resultatet av osäkerhet och sedan två månader tillbaks fångas SP500 av en tradingrange (öppnings- och stängningsnivåer) som är 7 procent hög. De korta momentumindikatorerna är nu hårt spända på nedsidan (gummisnodden RSI-2 är under 5) chansen för en kortare uppstuds är med andra ord stor. Med hänsyn tagen till noteringen i tradingrangen och den avtagande volymen i fredags är förutsättningarna för en kortare uppstuds de närmaste dagarna god. Det tekniska utseendet och den historiska sannolikheten talar dock för att vi framöver kommer att få se en punktering av vårens lågpunkter men med tanke på den stora rangen indexet pendlar innanför kan vi räkna med att vi har ett antal intressanta veckor framför oss.”

Den gångna veckan inleddes med en en turtle soup för uppgång eller om det var en pinocchiostapel som jag nämnde i tisdags. Mycket tyder på det sistnämnda vilket jag påpekade för snart en vecka sedan. Efter att i tisdags, onsdags och torsdags testat av den korta sentimentsnivån, som EMA-8 utgör, gapade SP500 ner i fredags och stängde precis på stödnivån vid 2600 som varit intakt sedan i våras. Totalt backade indexet med 1,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 2,8 procent.

Nedgången i veckan tillskrivs av många en oro för den globala ekonomin men tekniskt har vi sett tveksamheter under lång tid. Allt färre aktier deltar under uppgångarna, VIX har etablerat sig på en hög nivå, betydligt större volymer under ned- än uppgångar, en allt tydligare rotation mot defensiva aktier och sektorer. Listan kan göras betydligt längre men en en titt i månadsgrafen visar tydligt att det råder tveksamhet kring det som allt mer ser ut som en långsiktig topp.

I det något kortare tidsperspektivet har varje försök till uppgång sedan slutet av september lett till nya lägre högsta. Vad är då orsaken till det? Jo, att de långsiktiga sentimentsindikatorerna vänt ner och trots uppgångsförsök fortsätter de att noteras med negativa förtecken. Skillnaden är densamma som att försöka springa i med- eller motvind. Har man vinden i ryggen och stöd från omgivningen går det betydligt lättare att hålla ut än vid motvind och uppförsbacke.

I veckografen kan vi konstatera att den tre år långa trendlinjen som hade sin startpunkt i början av 2016, har punkterats och nu är siktet inställt för ett test av vårens lågpunkter. Både MACD och RSI indikerar en fortsatt negativ underton. En tydlig punktering av dessa lågpunkter, utan att de snabbt återtas, kommer att bekräfta ett långsiktigt trendskifte.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, noteras nu svagt nedåtriktad vilket talar för skvalpiga rörelser. Trendfasindikatorn noteras kring -0,6 vilket indikerar att vi ska vara beredda på tvära kast och företrädesvis handla med jämviktspendlande strategier på kort sikt.

Volymen den gångna veckan har legat kring det dagliga snittet men var högst i fredags under nedgången. Volymbalansen noteras fortfarande under tremånaderssnittet men har de två senaste veckorna stigit något och närmar sig nu medelvärdet för de senaste tre månaderna.

I slutet av september var det mer än 70 procent av aktierna som ingår i indexet som noterades över 200-dagars medelvärde men nu har antalet fallit till 32 procent.

VIX har sedan början av oktober noterats i ett högre område än vi vant oss vid de senaste åren. Inför veckostarten noteras VIX vid 22 vilket innebär att placerarkollektivet förväntar sig fortsatt förhållandevis hög volla även om det historiskt brukar vara relativt låg volla de närmaste veckorna.

På ovansidan möter närmast 2621 följt av 2631 men framförallt vill jag se att 2709 tas ut vid nästa uppstuds. Om det visar sig att indexet återigen vänder ner från en lägre nivå är det mycket som talar för tilltagande säljtryck.

På nedsidan möter närmast 2596 följt av zonen mellan 2583 och 2533 där köparna hittills i år hittat fäste som förhindrat ytterligare glidningar söderut. En punktering av denna zon innebär dels en bekräftelse av det långsiktigt negativa sentimentet men samtidigt att många långsiktiga stoppar för uppgång kommer att punkteras.

I den positiva vågskålen:
– Senaste ATH 21/9 vid 2940,9
– Än så länge noteras SP500 över vårens lågpunkter
– Positivt om oktober- och novemberbottnarna håller
– Säsongmässigt stark period de närmaste veckorna

I den negativa vågskålen:
– Dödskors tynger indexet sedan den 6 december
– Indexet befinner sig åter under både årsmedelvärdet och MA-200
– Negativ volymbalans
– Mindre än 60% av aktierna noteras över MA-200
– Punkterade 4/10 den stigande kilen
– Kraftigt säljtryck och allt lägre pivottoppar

På lång sikt är jag för tillfället neutral till svagt negativ och kommer vara det tills jag ser hur december stänger. SP500 står för tillfället och väger kring en mycket viktig vattendelare.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu negativ och ser fler indikationer som pekar på fortsatt ned- än uppgång.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag åter negativ och vill se kursen ta sig upp över 20-dagars medelvärde utan att nivån snabbt punkteras.

Sammanfattning: De senaste åren har alltfler säsongsmässiga effekter kommit på skam och december i år sällar sig till dessa. Det finns många säsongsmässiga, mestadels positiva, som förknippas med vinterhalvåret, december, årsslutet, januari och jul. Än lyser dock decembereffekterna med sin frånvaro och jag läste i Wall Street Journal att i år hittills var den sämsta decembermånaden sedan 1980, vilket visade sig stämma när jag dubbelkollade deras påstående. Sedan början av månaden har indexet fallit med 6 procent och näst största nedgången sedan 1980 var 1996 då indexet under samma period föll med 4,7 procent. Vid mina körningar bådar detta inte gott då liknande nedgångar de första 10 handelsdagarna i december vid de flesta fall inneburit starten på tuffa björnmarknader.

Nu utmanas åter oktober och decemberlägsta som om nivåerna punkteras innebär att siktet ställs in vårens lågpunkter och om inte heller de nivåerna håller anser jag att SP500 gått in i en långsikt björnmarknad. För att något positivare tongångar ska bli möjliga krävs att området kring 2800-2817 tas ut och följs av en ny högre lågpunkt. Historiskt har vi sett en lågpunkt i december kring den 17:e december och en imponerande uppgång till första handelsdagen i mellandagarna. Det kommer bli spännande att se om den anomalin kommer råda.

Motstånd: 2625 / 2651 / 2692 / 2733
Stöd: 2584 / 2568 / 2527 / 2486

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 41 och visar tecken på åter vända ner.

DAX: Fortsatt negativ underton

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Just nu har vi en bra edge för en kortare uppstuds men även om vi får en uppstuds från nuvarande nivå är det större risk att 11000-nivån inte tas ut än motsatsen och på lite sikt kan vi räkna med en nedgång mot i första hand 10000-9700.”

Den gångna veckan inleddes med ett negativt gap och en nedgång till 10600-nivån för att sedan studsa upp till 11000 som testades i torsdags. Avslutningen av veckan blev en nedgång och en dojiliknande candle. Totalt resulterade den gångna veckan i en uppgång med 0,7 procent vilket innebär att årets nedgång reducerats till 15,9 procent.

Än så länge noteras december som ytterligare en negativ månad, som ser ut att bli den femte i rad med MACD som signalerar fortsatt svaghet. I veckografen blev föregående vecka en mindre men positiv reversal dock är momentumet i nedgången fortsatt tydligt negativ.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, är fallande och kursen noteras sedan augusti med månadsstängningar under årsmedelvärdet. Sedan mitten av mars tyngs dessutom indexet av ett dödskors. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -1,2 och vi bör företrädesvis tillämpa trendföljande strategier för nedgång.

I det något större tidsperspektivet noteras DAX med en huvud-skuldra-formation där nacklinjen fortsatt håller på att utmanas.

Sammanfattning: DAX noteras kring golvet i den fallande kanalen som fångat indexet sedan i våras. Det råder en viss positiv divergens ner mot lågpunkten förra måndagen vilket talar för att det fortsatt är en bra edge för en uppstuds. Så länge den negativa volymbalansen präglar indexet och uppstudsarna är korta till både tid och storlek talar sannolikheten för ytterligare nedgång mot i första hand 10000-nivån. Den första nivån som behöver tas ut för att skapa förutsättningar för ett positivt sentimentsskifte på kort sikt är 11570.

Motstånd: 10925 / 11000 / 11170 / 11340
Stöd: 10755 / 10660 / 10490 / 10320

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 74.

NCC B: Kortsiktigt överköpt och negativ underton

Teknisk analys NCC B: För en vecka sedan punkterades 130 kronor men återtogs tydligt redan dagen efter och bekräftades alltså inte. I fredags bjöds vi på en stängning över 139 kronor så nu är frågan om expansionen kommer att ske norrut? Som jag skrev den 22 november blir rörelsen efter utbrott från en squeeze ofta kraftfull men inte sällan behövs en eller två falska utbrott innan ”vi blivit av med de som inte ska vara med på festen”. Nu ser vi alltså ett nytt försök till utbrott och frågan är hur goda förutsättningarna är denna gång.

Den långa trenden lutar nedåt och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -1,1 vilket innebär att driften är söderut och går man emot denna bör man agera mycket kortsiktigt. Förutsättningarna för en nedgång efter en negativ fortsättningsformation är däremot betydligt bättre.

Det som har förändrats från föregående analys är att det röda molnet blivit tjockare och kommer med stor sannolikhet bjuda på ett tydligare motstånd. Cloud Span B (den tjocka röda linjen i molnet) är helt platt vilket innebär att det är ett tufft motståndsområde.

Två positiva pusselbitar är dock att lagging line (den tjocka blå linjen) passerat priset. I onsdags togs även standard line (den röda prickiga linjen ut).

Vad är då kontentan av ett par positiva och ett antal negativa pusselbitar? Jo, jag tolkar det nu som att den kortsiktiga potentialen att gå emot driften söderut inte är tillräckligt attraktiv. Risken efter en uppgång på 9 procent fyra dagar är att vi bjuds på en negativ reversal och en nedgång mot antingen 134- eller 130 kronor.

Sammanfattning: Förutsatt att inte OMXS30 vänder upp med kraft i ett Julrally kan det vara läge för en kortare nedgång i NCC B, åtminstone så länge inte 144 kronor passeras vilket förändrar bilden. Ett första tecken på en negativ candlesticksformation är när/om föregående dags lägsta punkteras och stängnigen sker i den nedre delen av dagscandlen. Man bör dock vara beredd på att standard line vid 133,70 suger upp säljtrycket och antingen stänga korta positioner där eller hälften och rida resten med stoppen strax över föregående dags högsta.

Motstånd: 140,35 / 141,20 / 143,40 / 145,60
Stöd: 138,15 / 136,80 / 134,55 / 132,35

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring relativt höga 95.

AstraZeneca: Shark 32:a kring det gröna molnet

Teknisk analys AstraZeneca: Det blev en bra uppstuds både efter den positiva candlesticksformation i mitten av oktober och efter rikoschetten den 7 december. De senaste dagarna har Astra laddat upp med små candlesticks kring den övre delen av det gröna molnet.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 och Ichimoku är svagt stigande. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,7 vilket säger oss att vi ska invänta fortsättningsformationer i samband med rekyler ner i värdezonen eller stödnivåer och utbrott från lågvollalägen.

Än så länge tolkar jag volymbalansen som positiv, även om den inte imponerar.

I fredags bjöds vi på den minsta rangen på sju dagar, en så kallad Nr 7 som samtidigt var en Shark 32:a (dubbel inside day), vilket du kunde se i signallistan innan stäningen i fredags.

Efter tydliga, kortsiktiga lågvollalägen brukar expansionen bli kraftfull men kruxet är att vi inte vet åt vilket håll. Men att vi inte vet vilket håll spelar mindre roll eftersom vi vet vilka nivåer som det kan vara bra att agera vid. Just i detta fall ska vi vara försiktiga med att navigera för nedgång eftersom både trendfasindikatorn och volymbalansen indikerar att förutsättningarna borde vara bäst för uppgång.

Sammanfattning: Redan om 714 kronor tas ut är förutsättningarna goda för en uppgång till i första hand 723 kronor där det kan vara läge att ta hem halva vinsten och sedan rida resten med stoppen strax under föregående dags lägsta. Skulle istället 700 kronor punkteras kan det vara en god idé att använda sig av nödutgången då risken ökar för ett tilltagande säljtryck.

Motstånd: 711,55 / 716,90 / 725,45 / 734,05
Stöd: 702,95 / 699,60 / 691,00 / 682,50

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 74.