BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 51

OMXS30: Lagerstapel kring ny ATH-notering

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den rekyl vi bjöds på under större delen av november var välkommen och hälsosam. Köparna kom tillbaks precis vid den psykologiska 1700-nivån där även golvet i den medellånga stigande trendkanalen mötte upp. Närmast på ovansidan möter nu toppen från den 27 november kring 1750 upp och om den nivån tas ut hittar vi nästa motstånd vid ATH-nivån kring 1789. För varje dag som går utan en ny lägre lägsta ökar sannolikheten för att den symmetriska målkursen för den senaste swingen vid 1830 och eventuellt nästa kring 1865 kommer att nås. En första signal om det kan behövas ett djupare omtag ner mot 200-dagars medelvärde får vi om 1693 punkteras utan att snabbt tas tillbaks. Mitt huvudspår tills motsatsen indikeras är att en våg fem för uppgång är inledd.”

Den gångna veckan inleddes med en doji kring motståndet vid 1750 och därefter en nedgång och test av 50-dagars medelvärde som även denna gång sög upp säljtrycket. Veckan avslutades med att 1750 togs ut och veckan avslutades med en ny ATH-notering vid 1781 innan vinsthemtagning ledde till en svans på ovansidan som var mer än hälften av fredagscandlens längd, en så kallad lagerstapel. Totalt steg OMXS30 med 1,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 25,6 procent. I månadsgrafen noteras december som en positiv reversal vilket även de två senaste veckostaplarna varit.

Bästa sektorer den gångna veckan har kraftbolag, bank, oljebolag och verkstad varit. Sämst utveckling var det i telekom och konsumenttjänster.

SMACD lämnade i torsdags en köpsignal i den positiva delen och senast det hände var den 14 oktober. Den kortsiktiga inverterade huvudskuldraformationen jag pratat om den senaste veckan effektuerades i torsdags, vilket indikerar en uppgång i första hand mot 1800-nivån.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag som stigande och positiv. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till +1,1. Enligt mitt regelverk innebär detta utseende att jag ska tillämpa trendföljande strategier och med nuvarande volla är det ok att köpa både utbrott och fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen har tilltagit de senaste dagarna samtidigt som vi bjudits på positiva signaler. Volymbalansen ser åter ut att vända upp och testar nu av det stigande tremånaderssnittet som om det passeras är en positiv pusselbit. På motsvarande vis är det naturligtvis negativ om OBV åter vrider av söderut.

På ovansidan möter närmast motstånd kring ATH-området 1776-1780 följt av 1800-1810.

På nedsidan hittar vi närmast 1752-1748 följt av 1737 och golvet i den stigande kanalen som för tillfället hittas kring 1723 (stiger med 2,8 punkter per dag).

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 23 av de 33 senaste åren (70%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,8 procent. Indexet har stigit 7 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,8 procent högre.

Sammanfattning: Fredagen stängde 6 procent över det övre bollingerbandet men trots det mindre stretchat än vid både oktober- och augustitopparna. Detta är än så länge ett perfekt utseende för att den femte vågen eller tredje pushen till en ny signifikant topp är inledd (enligt John Bollingers teorier). Fram till dess att motsatsen bevisas tolkar jag utseendet positivt även om den historiska statistiken talar för en kortare rekyl. Kort sagt är förutsättningarna goda för att ett trendben som är värt att följa upp mot 1850-1860 är inlett men risken är alltså stor för veckan inleds med någon eller några dagars rekyl. Det som eventuellt hotar det positiva utseendet är om decemberlägsta vid 1983 punkteras utan att snabbt återtas.

Motstånd: 1776-1780 / 1800-1810
Stöd: 1752-1748 / 1737 / 1723

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 84.

SP500: Doji kring ATH-nivån varnar för lokal topp

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter att standard line sög upp rekylen i tisdags har indexet åter tagit sig upp till ATH-området och därmed har förutsättningarna ökat för nya högre högsta. Även om vi bjuds på nya ATH-noteringar är frågan om nedgången för en vecka sedan räcker för att skapa ett tillräckligt köpintresse, vilket volymen inte bekräftar. Än så länge är takten på aktier som noterar nya högre årshögsta stigande vilket är positivt men när vi ser tecken på att aktier med nya årslägsta tilltar är det en varningssignal, precis som den tunna volymen. En varningssignal är dock inte att förväxla med en säljsignal och så länge vi inte bjuds på en bekräftad säljsignal navigerar jag vidare norrut. Att gå emot den rådande trenden är än så länge inte intressant.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång för att testa av det närmaste gapet från veckan innan, som skulle visa sig suga upp säljtrycket. I torsdags bröt indexet upp över ATH-nivån vid 3154 och noterade både i torsdags och fredags nya rekordnivåer. Resultatet för den gångna veckan blev en uppgång med 0,7 vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 26,4 procent. I månadsgrafen noteras december som en positiv reversal, i veckografen resulterade föregående vecka i en spinning top och i dagsgrafen avslutades veckan med en doji.

USA:s handelsrepresentant Robert Lighthizer sade i fredags att han siktar på att skriva under avtalet under första veckan i januari. Han sade vidare att USA har fått ett två år långt åtagande från Kina om köp av amerikanska jordbruksvaror.

Donald Trump själv sade till reportrar att han räknar med att Kinas köp av jordbruksvaror kommer nå 50 miljarder per år ”ganska snart”.

Bedömare uttryckte viss oro kring att avtalet inte var stort nog för att motivera ytterligare börsuppgång efter den initiala spiken i samband med att det presenterades.

Trenden pekar upp, G-krafterna är på plats för vidare uppgång men det råder en del negativa divergenser bla mot SMACD samtidigt som vi i fredags bjöds på en doji kring ATH-nivån vilket tyder på att köparna tillfälligt kört slut på bränsle. mot volymen och de flesta momentumindikatorer. Nu blir det mycket spännande att se om den senaste veckans kraftiga uppgång följs upp eller leder till en andhämtningspaus. Sedan lågpunkten den 3 december har indexet stigit med 3,2 procent och det har lett till att fredagens stängning skedde kring det övre bollingerbandet samtidigt som stochastic närmar sig 90 med negativ divergens.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut noteras nu stigande och trendfasindikatorn noteras kring +1,1. Rekyler är köpvärda när vi bjuds på positiva fortsättningformationer.

Volymen volymen den gångna veckan har legat strax över snittet utom i torsdags då det var hela 20 procent högre. Volymbalansen noteras fortfarande över det stigande tremånaderssnittet och har så smått börjat visa upp ett mer ”hälsosamt” utseende.

78 procent av de aktier som ingår i SP500 noteras nu över primärtrenden. När mindre än 60 procent av aktierna noteras över MA-200 i positiva marknadsfaser ökar risken påtagligt för att tuffare tider väntar.

VIX (den förväntade volatiliten) har fallit ner till 12,6 och håller sig kvar innanför den fallande kilen. Jag återkommer mer till det om jag ser ett utbrott kilen, eller en annan formation som indikerar tilltagande nervositet.

På ovansidan möter närmast 3176 följt av 3183 och zonen vid 3198-3202.

På nedsidan möter närmast 3156-3153 följt av 3142 och 3125.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 3183 den 13/12
– Noteras över MA-200, MA-100, MA-50, MA-20
– G-krafterna är sorterade för en varaktig uppgång
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1 april som är intakt
– Nya högre signifikanta lägsta sedan början av juni

I den negativa vågskålen:
– Negativ divergens mot antal aktier över MA-20, MA-50 och MA-200 (se nedan)
– Negativ divergens mot SMACD
– Doji kring motstånd och övre bollingerbandet

På lång sikt är jag positiv tills jag ser var och hur nästa topp sätts samt hur den därefter följande lågpunkten markeras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Den beräknade målkursen för höstens stigande triangel hittar vi kring 3200 som det för tillfället är mindre än 1 procent kvar till. Den gångna veckan avslutades med en doji kring motståndsnivån som ATH utgör. Mycket talar för en rekyl vilket ska vägas mot att vi nu går in i en historiskt stark period. En kortvarig rekyl där köparna kommer tillbaks den kommer troligtvis att vara ett bra läge att kliva på för uppgång. Om det istället visar sig att förra veckans lägsta vid 3126 punkteras utan att snabbt tas tillbaks är det angeläget att decemberlägsta vid 3070 suger upp rekylen för att inte utbrottsnivån vid 3030 ska utmanas. Mitt huvudspår är att den kommande veckan inleds med en rekyl som sugs upp med en fortsättningsformation innan 3100 gett vika

Motstånd: 3176 / 3184 / 3198-3202 / 3237
Stöd: 3156-3153 / 3142 / 3125 / 3121-3117

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 80.

DAX: Turtle soup indikerar tillfällig topp

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan lågpunkten i mitten av augusti har DAX stigit med ungefär 17 procent och risken är stor för vinsthemtagningar om det visar sig att golvet i den stigande kanalen punkteras. Det är aningen stretchat kring motståndet vid 13375 vilket gör det tveksamt att jaga priset vid ett utbrott.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång till golvet i den stigande kanalen, strax under den psykologiska 13000-nivån, men där stod köparna och väntade. En positiv turtle soup i tisdags blev startskottet på en uppgång som toppade i fredags förmiddags strax under 13500. Totalt steg den gångna veckan med 0,8 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 25,7 procent. I månadsgrafen noteras december som en doji och i veckografen utvecklades föregående vecka till en outsidestapel som omsluter de senaste sex veckornas högsta och lägsta. I dagsgrafen noterades fredagen som en negativ reversal från flerårshögsta.

StochasticMACD noterade den 14 november ett negativt medelvärdeskors från en nivå över 10 och detta är fortfarande i spel. Vänder indexet upp och inleder ett julrally är förutsättningarna goda för en köpsignal över nollan vilket vi inte sett sedan början av oktober.

Volymbalansen tolkar jag fortfarande positiv även om den mattats något de senaste fyra veckorna. De senaste dagarna har vi dock sett tecken på att OBV-indikatorn är på väg att vända upp från tremånaderssnittet vilket jag i så fall tolkar positivt.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut stiger och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,2 vilket innebär att vi ska vara beredda på att köpa positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Ett första hot om att det positiva utseendet hotas ser jag en etablering under 12885 vilket även innebär att golvet i den stigande trendkanalen punkteras.

Sammanfattning: Dojin i månadsgrafen och fredagens negativa turtle soup indikerar att en rekyl troligen är på väg att inledas. Om köparna kommer tillbaks innan föregående veckas lägsta vid 12885 punkteras ser jag det som ett bra läge, vid en fortsättningsformation, att kliva på för uppgång. Att gå kort ser jag än så länge inte som ett alternativ. Även om vi bjuds på en rekyl som punkterar golvet i kanalen och 50-dagars medelvärde är det gott om stöd på nedsidan och tillsammans med den positiva volymbalansen talar dessa för att fortsättningsformationer kommer vara värda att haka på, åtminstone till primärtrenden inte respekteras längre.

Motstånd: 13420 / 13500 / 13597
Stöd: 13256 / 13135 / 13020-13000 / 12885

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 80.

Tele2 B: Hammer strax ovanför MA-200

Teknisk analys Tele2 B: Det skulle ta fram till den 8 november innan 139,30 togs ut, men kursen hade varit nere och touchat 135,90 innan dess och edgen för uppgång var inte längre lika bra. Kursen fortsatte upp till 132,90 där vi i slutet av november bjöds på en ny lägre topp. Nu har aktien åter kommit ner till en intressant nivå kring 135 kronor där även 200-dagars medelvärde möter upp.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att identifiera lutar svagt uppåt. Trendfasindikatorn noteras kring +0,7 vilket säger oss att vi företrädesvis bör agera med jämviktspendlande strategier och vara relativt kortsiktiga i vår handel.

I fredags bjöds vi på en hammer strax ovanför primärtrenden och 135-kronorsnivån. Jag hittar bara 10 liknande utseenden sedan början av 2002 och vid 6 av dessa har kursen stått högre en vecka senare. Det är naturligtvis alldeles för få träffar för att dra några slutsatser men även om jag tar bort kriteriet med primärtrenden har 14 av de 25 träffar det blir stigit på fem dagars sikt. Snittutvecklingen på en veckas sikt har varit +0,6 procent vid dessa tillfällen.

Under de två senaste månaderna har två insynsförsäljningar av betydande volymer skett och det är naturligtvis inte positivt.

Sammanfattning: Om 137,75 tas ut innan 134 kronor punkteras är edge bra för en uppstuds till i första hand 139 kronor där vi flyttar upp den stoppen, som initialt bör placeras strax under 134 kronor till strax under föregående dags lägsta och trailar den vidare dag för dag. Man bör inte vänta på en dagsstängning utan så fort nivån nås är det läge att kliva av.

Motstånd: 137,70 / 138,75 / 139,05 / 140,10
Stöd: 136,10 / 135,20 / 134,45 / 133,20

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 31.

USD/SEK: Positiv minidivergens vid stöd

Teknisk analys USD/SEK: Det skulle visa sig att den negativa candlesticksformationen kom samma dag som föregående analys och nedgången har än så länge hämtat andan två gånger. I fredags nåddes 9,30-nivån där vi såg dollarn vända upp mot den svenska kronan senast i mitten av juli.

Den långa trenden som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är fortfarande svagt uppåtriktad. Trendfasindikatorn har fallit ner till 0 vilket innebär att vi ska vara relativt kortsiktiga och företrädesvis agera med jämviktspendlande strategier.

I onsdags stängde USD/SEK 13 procent under det nedre bollingerbandet för att sedan följas av en doji och en bullish meeting line samt en positiv minidivergens i fredags. Stochastic noteras inför veckostarten kring 9,6.

Valutautvecklingen i USD/SEK beror naturligtvis på vad som sker i handelsavtalen mellan Kina och USA samt ränteutvecklingen. Det kan därför vara en god idé att agera med ex.vis en minifuture så att man vet vilken risk man tar och inte riskerar att fastna utan att komma ur om något oförutsett händer.

Sammanfattning: När SMACD vänder upp under -10 har det vid positiva candlesticksformationer vid ackumulationsnivåer varit goda chanser för en uppstuds. I fredags bjöds vi på en positiv minidivergens kring ackumulationsområdet från i mitten av juli. Det är nu goda förutsättningar för en kortare uppstuds men redan efter en lång grön candle som stänger i den övre delen avtar edgen. Bjuds vi på en dagsstängning under föregånde dags lägsta är risken stor för att nedgången i valutaparet åter tar fart. Det kan därför vara en god idé att redan från start traila stoppen strax under föregående dags lägsta.

Motstånd: 9,42 / 9,46 / 9,55 / 9,59
Stöd: 9,37 / 9,33 / 9,30 / 9,27

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 14.