BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 51

OMXS30: Studsar på standard line

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 har sedan bearish engulfingformationen som även markerar den senaste ATH-nivån rekylerat ner till 1900-nivån där vi nu ser små tecken på att säljtrycket avtar. Historiskt har de kommande veckorna (fram till ungefär 14-17/12) utvecklats svagt, eller egentligen “inte så positivt”. En passering av 1920 ställer åter in siktet mot ATH-noteringen vid 1950 till att börja med. En punktering av 1900 ställer däremot in siktet mot zonen kring 1858-1850 men strax ovanför hittar vi 1875. På lite sikt talar dock mer för en uppgång mot 2000-nivån än en expansion söderut. Denna syn på OMXS30 kommer vara mitt huvudspår tills marknaden ger mig andra besked.”

Efter att ha testat av 1900-nivån kom köparna tillbaks med en bullish engulfing som tog ut 1920, vilket jag tolkade positivt, men veckan avslutades svagt med en punktering av 1900. Jag skrev inför den gångna veckan att siktet ställdes in mot 1858-1850 om 1900 punkterades och i fredags var OMXS30 nere och testade av 1870 där en svans på nedsidan visar att säljtrycket kan vara på väg att avta. Totalt backade OMXS30 med 1,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 6,7 procent. För andra veckan i rad effektuerades en negativ reversal i veckografen.

I symmetrianalysen för abc-korrektionen hittar vi en potentiell målkurs kring den zon som indexet var nere och testade av i fredags. Stängningen precis ovanför det ankrade volymmedelvärdet, som planat ut, brukar vara en intressant studsnivå.

Om en eventuellt uppstuds misslyckas med att passera b-toppen vid 1934 och därefter 1873 punkteras talar mycket för att gapet ner mot 1827 behöver täppas till. Passeras däremot 1934 är förutsättningarna goda för att nästa positiva trendben är inlett.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är svagt stigande. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +1,0 vilket innebär att vi fortsatt ska vara beredda på tvära kast men alltmer tillämpa trendföljande strategier. Trendpoängen (G-krafterna) skrivs inför veckan till +7 (max är +8).

Volymen har den gångna veckan, bortsett från avslutningen, legat under det dagliga snittet. Volymbalansen är fortsatt positiv men har tappat en del den senaste veckan och närmar sig tremånaderssnittet.

Isens tjocklek i form av det aggregerade snittet noteras inför dagen till 66. Inför dagen noteras 48 procent av largecapaktierna över MA-20, 70 procent över MA-50 och 89 procent över MA-200. 56 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1895-1902 följt av 1908 och 1920 samt b-toppen vid 1934.

På nedsidan hittar vi först stöd kring 1889 följt av 1882-1873 och 1858.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv men rekylrisken är fortsatt stor.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 20 av de 34 senaste åren (59%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,2 procent. Indexet har stigit vid 8 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,9 procent högre. Snittutvecklingen historiskt fom idag till dagen före julafton har varit +0,8 procent och till den 28/12 +1,8 procent.

Sammanfattning: I fredags nådde OMXS30 ner till den symmetriska målkurs som den pågående abc-korrektionen indikerade och där effektuerades en hammerliknande positiv reversal efter att standard line testats. Stängningen strax över det allt plattare förankrade volymmedelvärdet talar för att rekylen troligen är klar. Skulle fredagens lägsta vid 1873 punkteras utan att snabbt återtas fallerar dock rekylfasen som en abc-korrektion och det är då sannolikt att gapet från den 9 november behöver täppas till. Med tanke på säsongsmönstret och det tekniska utseendet är dock förutsättningarna goda för att julrallyt startar den kommande veckan. Värt att notera är att OMXS30 håller mamma (S&P500) i handen under osäkra perioder som nu vilket innebär att en kraftig nedgång i USA troligen smittar av sig till den svenska börsen.

Motstånd: 1895-1902 / 1908 / 1920 / 1934
Stöd: 1889 / 1882-1873 / 1858 / 1847

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 46.
– Next Week Forecast indikerar chansen för uppgång den kommande veckan skrivs till 60%.

SP500: Hittar köparna stöd redan vid MA-20?

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter ett återtest av 3600-nivån drog indexet vidare upp över den stigande motståndslinjen och avslutade den gångna veckan med en ny ATH-notering kring 3700-nivån. På kort sikt är de korta momentumindikatorerna hårt spända på ovansidan men så länge de inte vänder ner och effektuerar säljsignaler är siktet inställt norrut. Vi ser tecken på en stigande kil och det talar för att en rekyl rycker närmare. Den tidigare rangen mellan 3600 och 3200 indikerar nu att nästa delmål hittas kring den psykologiska 4000-nivån. Självklart kommer inte nivån att nås utan utmaningar på vägen. Det jag inte vill se är att index med tydlighet och kraft (feta röda candlar som stänger långt ner med tilltagande volym) vänder ned in i den tidigare konsolideringen igen, dvs under 3600.”

Som jag skrev för en vecka sedan noterades SP500 kring 3700-nivån med tydligt spända korta momentumindikatorer. I onsdags effektuerades en bearish engulfing som fick indexet att dra ner mot 20-dagars medelvärde som nåddes i fredags och åtminstone tillfälligt sög upp säljtrycket med en hammerliknande positiv reversal. Totalt backade indexet med 1,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 13,4 procent. I veckografen utvecklades veckan till en bearish harami.

Det är lite väntans tider både när det gäller nivån på kommande stöd men även tekniskt då den historiska avkastningen från nu till jul brukar vara 0,6 procent och direkt efter jul ca 1,0 procent. En förhållande bra historik. När det gäller nivån på kommande stimulanser kommer det troligen ha stor betydelse för inräktat i nuläget finns redan förväntningar om att det kommer duvaktiga löften från Fed inom kort.

Osäkerheten är alltså stor och när indexet noteras kring ATH-nivån är det känsligt för nyheter och vinsthemtagningar.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde som åter pekar uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +1,7 vilket innebär att vi företrädesvis ska handla indexet med trendföljande strategier.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i onsdags noterats strax under det dagliga snittet. Volymbalansen är fortsatt positiv även om den mattats av och nu utmanar tremånaderssnittet vilket jag tolkar som en signal om att höja beredskapen.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) noteras kring 90 procent vilket beskriver en tjock is enligt mitt synsätt.

VIX (den förväntade vollan) har visat tecken på att vända upp efter att ha varit nere kring 20 under ett par veckor. Både EMA-8 och MA-20 har passerats efter något som liknar en rund botten. Det jag inte vill se nu är att VIX bryter upp över 50- och 100-dagars medelvärden, som noteras kring 26, med kraft för det kommer troligen leda till en onödigt jobbig rekyl hos indexet.

Bredden mellan bollingerbanden har fallit sedan toppen vid 14 i slutet av november och noteras inför veckostarten kring låg 4,8.

På ovansidan möter närmast zonen kring 3670 följt av 3684 och nivån kring 3700.

På nedsidan möter närmast 3633 följt av området kring 3600 och oktobertoppen vid 3550.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Noteras över standard line
– Lagging line noteras över priset
– RSI över 50 och SMACD över nollzonen
– Nytt ATH vid 3712 i onsdags

I den negativa vågskålen:
– Den branta uppgången sedan oktoberlägsta skapar viss obalans och tendens till kilformation
– Bearish engulfing från den nya ATH-nivån vid 3712
– Rekyl inledd och ännu bekräftad avslutad
– Stochastic lämnade i torsdags en säljsignal
– VIX noteras över den korta sentimentsnivån

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv men rekylrisken är nu mycket stor.

Sammanfattning: Efter att ha noterats i ett killiknande utseende utmanades i fredags 20-dagars medelvärde. De senaste gångerna vi sett liknande utseenden är markerat med röda pilar. Nu blir det intressant om det kommer bli en kortvarig rekyl, som i slutet av juli eller ett djupare omtag som vi bjöds på i september och oktober. De kommande veckorna har historiskt varit positiva men man ska vara medveten om att det tekniska utseendet är betydligt viktigare än historiska säsongsvariationer. När indexet noteras relativt högt, nära ATH efter stretchade uppgångar, lägger placerarkollektivet öronen mot rälsen för att vara beredda på att ta hem vinster om det visar sig att ex.vis kommande stödpaket inte når upp till förväntningarna eller negativa nyheter kring corona sänker förväntningarna inför Q1:orna. Det jag inte vill se är att indexet med kraft vänder ner under 3600. Mitt huvudspår är att siktet är inställt upp mot 4000-nivån som naturligtvis inte kommer nås utan utmaningar på vägen.

Motstånd: 3670 / 3684 / 3692 / 3700 / 3712
Stöd: 3635-3633 / 3600 / 3585 / 3544

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 33.
– Next Week Forecast indikerar chansen för uppgång på en veckas sikt till 61%.

DAX: Utmanar 13000-nivån

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”DAX håller nu på att mjuka upp motståndsområdet kring septemberhögsta och även om SMACD indikerar att en fortsatt kontraktion eller rekyl ligger bland korten är undertonen positiv. Om däremot 12000 punkteras ökar risken för ett nytt test av området kring 11500. Mitt huvudspår är att en kommande långsiktig uppgångsfas kommer att prägla indexet snarare än att vi sett början på en toppformation.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av MA-20 som sög upp säljtrycket men när septemberhögsta nåddes bjöds vi åter på en negativ reversal. Veckan avslutades med att 13000-nivån testades men där visade sig köparna, även om de inte förmådde återta marubozulinjen för fredagens candle. Totalt backade DAX den gångna veckan med 1,4 procent vilket innebär att årets marginella uppgång nu raderats ut. I veckografen utvecklades en negativ reversal med en range som omfamnade de senaste tre veckorna.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 har börjat visa tecken på att vrida upp och trendfasindikatorn noteras nu kring +0,8 vilket fortfarande indikerar jämviktspendling men är den högsta positiv nivån sedan början av augusti.

Volymbalansen vände upp i slutet av oktober men har avtagit något och nu behöver vi snart se att den stärks för att inte åter försvaga indexet.

Sammanfattning: Sedan flera månader tillbaks noteras DAX i en konsolidering, som punkterades i slutet av oktober men sedan dess har återtagits. Den senaste månaden har vi sett köparna suga upp säljtryck på allt högre nivåer och det är först i fredags som vi bjöds på en ny lägre lägsta. Indexet befinner sig nu mitt emellan ett stöd- och ett motståndsområde där 13.000-nivån tillsammans med det förankrade volymmedelvärdet och flera intressanta sentimentsnivåer möter upp. Dagsmomentum (RSI) har den senaste veckan fallit ner mot 50-nivån som om den punkteras utan att snabbt återtas troligen får säljtrycket att tillta. Studseffekten på det förankrade volymmedelvärdet brukar vara mycket bra, speciellt när medelvärdet planat ut, som nu. Mitt huvudspår är att en kommande långsiktig uppgångsfas kommer att prägla indexet snarare än att vi sett början på en toppformation. En av de mindre viktiga pusselbitarna, men ändå av ett visst intresse just nu är att julrallyt brukar starta ungefär nu och leda till en uppgång till 2-3 dagen in på det nya året.

Motstånd: 13165 / 13250 / 13300-13315 / 13365 / 13460
Stöd: 13010-13000 / 12950 / 12750 / 12535

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 43.
– Next Week Forecast indikerar chansen för uppgång på en veckas sikt ligger på 54%

Trelleborg B: Hammer kring intressant motpol

Teknisk analys Trelleborg B: Det positiva utseendet i samband med föregående analys ledde som väntat till ett utbrott upp över 172,75 och en vecka senare nåddes 183,35 men där gick det tungt. Den som i samband med föregående analys placerade stoppen strax under 160 kronor är fortfarande med i matchen. Inte heller i samband med förra veckans nya utbrottsförsök lyckades aktien etablera sig över nivån. Aktien föll initialt i fredags men köparna kom tillbaks strax innan utbrottsnivån kring 173 kronor och bildade en positiv reversal med relativt hög volym under bildandet av svansen.

Den långa trenden som jag använder bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är just nu svagt stigande. Trendfasindikatorn skrivs inför veckan till +1,5 vilket innebär att vi alltmer ska agera med trendföljande strategier som i detta fall innebär att vi köper fortsättningsformationer i samband med rekyler och pausformationer. Trendpoängen (G-krafterna) noteras inför dagen kring +8 (max).

Volymbalansen är stigande och positiv även om den fallit ner mot det stigande tremånaderssnittet.

Det förankrade volymmedelvärdet har planat ut, vilket inte sällan innebär att studseffekten brukar vara bra, som ex.vis i fredags.

RSI-9 är nu nere kring 50 och i de fall indikatorn vänder upp från nivån vid rekyler blir det inte sällan bra rörelser uppåt.

På ovansidan möter först motstånd vid 179 kronor och därefter toppen från i onsdags vid 184 kronor. Därefter är det relativt fritt upp mot 196 kronor. På nedsidan är det angeläget att inte aktien punkterar 170 kronor för då riskerar säljtrycket att tillta.

Sammanfattning: Efter fredagens positiv reversal från utbrottsområdet vid 173 kronor är siktet inställt upp mot förra veckans högsta kring 184 kronor men om inte börsklimatet klappar ihop är förutsättningarna goda för en uppgång mot 196 kronor. Om det visar sig att 170 kronor punkteras är risken stor för att säljtrycket tilltar och det kan vara en god idé att placera stoppen strax under nivån.

Motstånd: 178,95 / 181,70 / 184,15
Stöd: 176,10 / 174,50 / 172,75

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 49.

Nordea Bank: Utmanar vattendelaren från juni

Teknisk analys Nordea Bank: Det blev en rekyl ner mot MA-200 efter föregående analys och även om vi därefter bjudits på flera fortsättningsformationer kring nivån var det först den 9 november som junitoppen passerades. Allt var då riggat för en uppgång men när Sampo sålde ut en stor post för en månad sedan som aktien åter sattes under press. Sedan dess har priset pendlat innanför gapet från den 11 november.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt nedåtriktad men börjar bli i det närmaste horisontell.  Trendfasindikatorn noteras kring 0 vilket innebär att risken fortsatt är stor för tvära kast och slagig handel.

I slutet av förra veckan och även i början av december testades det förankrade och ganska platta volymmedelvärdet av och än så länge har köparna kommit tillbaks kring nivån.

I fredags nådde åter motpolen som junihögsta fortfarande är och sedan början av december har köparna stått och väntat kring denna nivå vilket lett till uppstudsar. Nu blir det intressant att se om fredagens rikoschettstapel var en överreaktion av säljarna och om köparna vågar sig tillbaks kring stödzonen.

Historiskt har Nordea haft en stark avslutning av året och snittutvecklingen från idag till den 28 november (räknat från 2001) har varit goda 2,5 procent (snittet räknat från 1990 till samma datum uppgår till imponerande 3,7 procent).

Sammanfattning: G-krafterna är på plats för uppgång, Nordea har historiskt utvecklats väl de kommande veckorna och just nu testas motpolen från juni och hela hösten av. I fredags effektuerades en rikoschett som ofta innebär överreaktioner, speciellt när de effektueras ner mot viktiga stödområden. En första positiv pusselbit tolkar jag passeringen av onsdagens högsta strax under 75 kronor och därefter nivåerna kring 76- och 77,50. En passering av novembertoppen ställer in siktet mot 90-95 kronor men självkklart kommer inte nivån att nås utan utmaningar på vägen. Om det istället visar sig att 72 kronor punkteras talar sannolikheten för att expansionen kommer att ske söderut.

Motstånd: 73,10 / 73,65 / 74,50-74,80 / 75,95
Stöd: 72,65 / 72,15-72,00 / 71,25 / 70,55

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 33.