BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 51

OMXS30: KÖp vid positiva CS-formationer

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Historiskt har den kommande veckan varit den sämsta under december och jag ser goda möjligheter till en stundande rekyl”.

Den gångna veckan inleddes ner mot stödet vid 1447-1445 och i fredags fick vinsthemtagningarna golvet i konsolideringen att ge vika. Totalt föll indexet med 3,3 procent den gångna veckan vilket var den största nedgången under en vecka sedan början av oktober och vi vet alla vad som följde påföljande vecka. Uppgången sedan årsskiftet har därmed reducerats till 7,0 procent.

Fredagens kursstapel blev en lång röd marubozu där 1442 utgör sentimentsnivån inför veckostarten. Vi får förflytta oss till den 15 oktober för att hitta en lika kraftfull röd marubozu. Veckoinledningen blir följdaktligen mycket spännande och en positiv CS-formation någon av de närmaste dagarna kan bli ett mycket intressant köpläge vilket jag återkommer till lite längre ner i texten.

Fredagens volym var visserligen något högre än i torsdags men trots det 8 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Ingen sektor stängde på plus i fredags. Sämst gick konsumenttjänster, telekom och finans vilket ger en något spretig bild.

175 av aktierna som ingår på Nasdaq OMX stängde på plus igår, 160 stängde på oförändrat medan 352 aktier stängde på minus. Som jag skrev i onsdags och torsdags tolkar jag glaset något halvtomt för tillfället.

Högst omsatta aktier under fredagen blev Nordea, HM B och Swedbank.

Ingen av aktierna som ingår i OMXS30 steg under den gångna veckan. Bäst eller snarare minst dåligt gick SHB A och Swedbank medan SSAB A och Lundin Petroleum stod för de största nedgångarna.

Den långa trenden pekar upp och noteras inför veckostarten kring 1382 medan vi hittar årsmedelvärdet hittar vi vid 1388.

MACD noteras i köp både månads- och veckografen men lämnade en säljsignal efter en negativ divergens i dagsgrafen den 4 december.

Än så länge har vi gott om stöd ner mot 1360-nivån och jag ser den pågående rekylen som både hälsosam och välkommen.

Som jag skrivit de senaste veckorna är det vanligt med en lågpunkt kring den 17:e december som brukar vara ett bra läge att tajma entrén inför julrallyt. Det finns olika sätt att trada julrallyt där en bra strategi brukar vara att köpa hundarna. Det innebär att man köper de tio småbolagsaktier som förlorat mest under året men som har ett visst börsvärde och genomsnittlig daglig volym. I så fall genomför man köpet den första börsdagen efter den 16:e december och behåller dessa aktier till den 2:a februari. I år är hundarna:
Eniro, Seamless Distribution, Cassandra Oil, Africa Oil, Active Biotech, Aerocrine B , EnQuest, ShaMaran Petroleum Corp., TradeDoubler, Karolinska Development (har varit bra flera år) och Black Earth Farming SDB.

Den kommande femdagarsperioden har stigit i 80 procent av fallen de senaste 16 åren. Den genomsnittliga utvecklingen har varit 0,7 procent. Ett köp den 15/12 (eller första börsdagen därefter) och exit den 2/2 har gett i snitt 2,4 procent medan köp den 17:e med samma exit gett ytterligare några tiondelar. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi med hänsyn tagen till historien kan ha en bra tid framför oss.

På lång sikt är jag positiv och anser att rekyler är köpvärda. Så länge 1360 är intakt talar mer för fortsatt uppgång på lång sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) utgör 50-dagars medelvärde en psykologisk vattendelare och kursen befinner sig ovanför nivån vilket hamnar i den positiva vågskålen.

På kort sikt är jag neutral till nya positioner på nuvarande nivå även om vi inte fått någon bekräftelse på att indexet har toppat. Den pågående rekylen ser jag som positiv och ger förutsättningar för att en fortsättningsformation som än så länge är värd att följa.

Rekylen är fortfarande köpvärd i samband med en positiv CS-formation men det är viktigt att hålla koll på att efterfrågan tilltar innan nya köp sker. Om 1440 tas ut på måndag alternativt en kursstapel med en lång svans på nedsidan och en stängning som är högre än i fredags kan vi smyga oss in i nya positioner. Att gå kort är inte aktuellt för tillfället.

Motstånd: 1438-1445 / 1456 / 1483 / 1500
Stöd: 1419 / 1410-1396 / 1385 / 1360

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BP7 med en häv kring 3,2 och en stop loss på 953.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP28 med en häv kring 3,2 och en stop loss på 1741.

S&P 500: Hälsosam rekyl inför julrallyt

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om vi får rekyler vilket ligger i korten den kommande veckan är det inget som talar för att vi ska vara något annat än köpare. Den gångna veckan var den sjunde veckan i rad med stigande kurser men när 2080 närmar sig ser det lite osäkert ut”.

Inte helt oväntat präglades veckan av vinsthemtagningar och fredagsstängningen skedde kring den psykologiskt viktiga 2000-nivån. Totalt backade indexet 3,5 procent den gångna veckan vilket var den största veckonedgången sedan början av maj. Uppgången sedan årsskiftet reducerades därmed till 8,3 procent.

Både i vecko- och månadsgrafen råder negativa omslagsformationer men så länge inte december månad stänger under 1940 letar jag efter positiva fortsättningsformationer.

Även om de kortare medelvärdena vänt ner pekar både årsmedelvärdet och de medellånga medeltalen upp.

Volymen i fredags var den högsta sedan den 21 november och noterades 20 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Endast 49 av de 500 aktierna som skapar S&P 500-indexet medan 446 stängde rött. Ingen sektor stängde på plus i fredags och sämst gick basråvaror och energi. Glaset är något mer halvtomt än för några veckor sedan.

Två av de fyra amerikanska IT-jättar som jag dagligen följer, som en av mina indikatorer för om glaset är halvtomt eller halvfullt steg i fredags. Apple fortsatte ner med hela 1,6 procent och stängde vid $109,8. Google vände åter ner och backade med 1,8 procent för att stänga på $518,7. Twitter fortsatte upp med 1,1 procent för att till slut stänga vid $37,1 medan den sociala kollegan Facebook steg med marginella 0,2 procent till $77,9.

MACD lämnade en säljsignal i slutet av november och den senaste veckan tilltog momentumet för nedgång. Dagsmomentum pekar ner och noteras strax under 40 inför veckostarten.

Den kommande femdagarsperioden har stigit i knappt 70 procent av fallen de senaste 16 åren. Den genomsnittliga utvecklingen har varit 0,9 procent. Det är intressant att notera att utvecklingen fram till den 2 februari vid en första anblick ser stark ut men med facit har den inför långsiktiga toppar varit negativ. Studerar man Dow Jones (hittar inte data lika lång tid i andra index) har alla år som slutat på 5 varit positiva förutom 2005, även om vi inte ska dra några större slutsatser av ett 20-tal datapunkter.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras ovanför 50-, 100- och 200-dagars medeltal
– MA-50 bildade den 30 januari (2012) ett gyllene kors
– Nytt ATH vid 2079,5 den 5/12
– Ännu ingen månadsstängning under årsmedelvärdet
I den negativa vågskålen:
– VIX visar tecken på en stundande tilltagande volla
– Varningssignaler i form av negativa divergenser i både långa och korta upplösningar
– Extrema nivåer hos de flesta momentumindikatorer
– Överdrivet stor optimism där ingen pratar eller tror på en vändning

På ovansidan bevakar jag först utvecklingen kring taket i den expanderande triangeln som inför dagen noteras kring 2056.

Närmast på nedsidan håller jag koll utvecklingen kring den psykologiska 2000-nivån följt av fib 38% kring 1980.

Det impicita volatilitetsindexet VIX steg i fredags med ytterligare 5,0 procent till 21,1. Nivån innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2125 och 1880 den närmaste månaden.

Även om edgen inte är övertygande på en veckas sikt räknat från måndag är den däremot riktigt bra historiskt räknat från den 17:e december och både på fem och tio börsdagars sikt. På nedsidan finns gott om stöd som vid positiva CS-formationer är köpvärda ner mot 1950, speciellt från mitten av den kommande veckan och till den måndagen den 29/12. Att gå kort är än så länge förenat med alltför stor risk.
Motstånd: 2022 / 2042 / 2056 / 2080 / 2100
Stöd: 2000-1996 / 1980 / 1952 / 1926 / 1905

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP10 med en häv kring 3,0 och en stop loss på 1381.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 3,0 och en stop loss på 2578.

DAX: Bra edge för uppgång inför jul

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Dagsmomentum noteras kring en nivå där vi vid flera tidigare tillfällen sett toppar bildas och på en veckas sikt övertygar inte edgen”.

Jag har de senaste veckorna skrivit att primärtrenden är platt och tillsammans med de kortare medelvärdena är det tydligt att vi ska agera med jämviktspendlande strategier. Den gångna veckan inleddes med en bearish harami som bekräftades under tisdagen. Veckoavslutningen innebar att 9800-nivån punkterades och indexet föll ner mot den platta primärtrenden. Nedgången blev totalt 4,9 procent och vi får förflytta oss tillbaks till november 2011 för att hitta en vecka med en lika kraftig nedgång. Årets uppgång raderades nästan helt och uppgår nu bara till 0,5 procent.

I fredags föll kursen med 2,8 procent och en ny treveckorslägsta stängning var ett faktum. De senaste 16 åren har detta bara inträffat 9 gånger och vid 6 av dessa har kursen stått högre en vecka senare.

Volymen den gångna veckan har legat kring det dagliga snittet men trots det kraftiga nedstället i fredags noterades volymen marginellt över snittet.

Den långa trenden börjar så smått vrida upp men än så länge är lutningen minst sagt marginell och nivån är inför veckostarten 9530. Årmedelvärdet noteras kring 9598 vilket innebär att den långsiktiga trenden utmanas om december månad stänger kring nuvarande nivån.

MACD noteras sedan en vecka tillbaks i sälj och dagsmomentum har vänt ner i den negativa delen efter att i torsdags lämnat en säljsignal.

Historiskt har ett köp kring den 15/12 varit positivt både en och två veckor och en månads sikt. De fyra senaste åren har gett positiv avkastning men om vi studerar historien är det inte många gånger vi haft mer än fyra år i rad med ett positivt julrally. Som vanligt är historia en sak och utfallet något vi inte vet något om.

På ovansidan bevakar jag framförallt nivån kring 9800 och 10000.

Närmast på nedsidan håller jag koll utvecklingen kring primärtrenden som möter upp vid 9530 och därefter 9200.

Det blir nu spännande att se om köparna kommer tillbaks innan 9200-nivån eller om den långsiktigt stigande trenden kommer att utmanas. Vi har gott om stöd och brus kring nivåerna som följer kring och strax under primärtrenden och en positiv CS-formation kan vara väl att följa inför julen som historiskt är en bra tid att ta position för uppgång.

Motstånd: 9730 / 9875 / 10000 / 10300
Stöd: 9520 / 9400 / 9230 / 9160 / 9020

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP5 med en häv kring 3,3 och en stop loss på 6610.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP88 med en häv kring 4,5 och en stop loss på 11130.

SSAB: Extremt hårt spänd gummisnodd

Teknisk analys SSAB A: Det blev ingen setup för uppgång efter föregående analys men blankningssignalen effektuerades och vi fick med oss nästan 6 procent på lika många dagar. Efter ytterligare ett test av 55-kronorsnivån punkterades stödet vid 45,80 i torsdags.

Den långa trenden som jag definierar med lutningen på 200-dagars medeltal saknar lutning och därför är förutsättningarna ännu inte så goda för en trend som är värd att följa. Jag fortsätter istället leta setuper för några dagars jämviktspendling.

Fredagens stängning skedde under det nedre bollingerbandet och bredden mellan banden var över 10 procent vilket innebär att vi fick en bra setup för några dagars uppgång.

Gummisnodden är dessutom extremt hårt spänd och förutsättningarna för en hockeyklubba är goda (en av mina favoriter).

Vid liknande utseenden historiskt har kursen i knappt 60 procent av fallen stått högre en vecka senare och den genomsnittliga uppgången är 0,5 procent.

Om 45,85 tas ut idag eller senast under tisdagen kan vi köpa och vara kvar upp mot 50 kronor. Stoppen placerar vi strax under lägstanivån för måndagen eller tisdagen beroende på vilken som är lägst.

Motstånd: 44,65 / 45,40 / 47,00 / 50,00
Stöd: 43,15 / 42,40 / 40,90 / 39,40

Du kan handla SSAB med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG SSAB BNP11 med en hävstång på 2,5.
Nedgång: MINISHRT SSAB BNP20 med en hävstång på 1,6.

Brent spot: Gå kort på uppstudsar

Teknisk analys Brent: För ungefär en månad sedan skrev jag: ”Det finns ett uttryck inom trading som kallas för ”dead cat bounce” och det innebär att det till en början ser ut som en positiv omslagsformation men relativt snabbt följs av en fortsatt tilltagande nedgång”. Jag skrev även: ”Vi bör hålla koll på utvecklingen kring 20-dagars medelvärde som kan bli ett bra läge att gå kort”.

Även föregående vecka inleddes med en nedgång och det var bara tisdagen som bjöd på något mindre nedställ än övriga dagar. Totalt föll råoljepriset med 10,5 procent den gångna veckan vilket innebär att nedgången sedan årsskiftet nu uppgår till hela 44,5 procent. Priset har alltså i det närmaste halverats på mindre än en år. Stödnivåerna punkteras som om de inte existerar och nu har alltså både 68 och 65 blivit sekundära motstånd. På nedsidan möter nu närmast $60 som förutom att historisk varit ett stöd och motstånd är ett psykologiskt viktigt tal.

Att oljepriset brukar ha en relativt stark period de närmaste 6 månaderna spelar dock mindre roll än hur mycket olja som tillhandahålls på marknaden.

Trenden är tydligt nedåt med både de långa-, medellånga- och korta trenderna pekande nedåt. G-krafterna är oxå på plats för en fortsatt långsiktig nedgångsfas.

Men oavsett hur stort utbud av olja som svämmar över marknaden är priset så pass översålt att vi ska vara försiktiga med att gå kort kring nuvarande nivå. I samband med föregående analys skrev jag att det kunde vara läge att börja leta fortsättningsformationer för nedgång kring 20-dagars medelvärde. I grafen är det tydligt hur bra det fungerar att leta korta positioner kring MA-20 när G-krafterna är på plats för nedgång.

Jag använder ibland uttrycket ”vattenfallsliknande nedgång” och det vi ser nu kan inte beskrivas på något annat sätt. Det vi vet är att det gäller att välja entry med omsorg och disciplin. En trader jagar aldrig ett skenande pris.

Att köpa är som att försöka vända på något som faller fritt från en klippa, inte de bästa förutsättningarna. ett skenande tåg, förutsättningarna är inte så bra. Vi kommer förr eller senare att få en uppstuds, men när har vi naturligtvis ingen aning om.

Gummibandet (avståndet upp till primärtrenden) är extremt hårt spänt vilket indikerar att uppstudsarna kommer att bli stora men än så länge ska vi se de som tillfällen att gå kort. Det är först om $80-nivån tas ut som vi kan börja fundera på att köpa för uppgång.

Motstånd: 62,95 / 64,40 / 66,70 / 69,00 / 72,30
Stöd: 60,65 / 59,90 / 58,50 / 55,30 / 53,70

Du kan handla Brent råolja med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG OLJA BNP16 med en hävstång på 4,0 och en stop loss vid 50,3.
Nedgång: MINISHRT OLJA BNP20 med en hävstång på 4,0 och en stop loss vid 75,2.