BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 52 – 2022

OMXS30: Stor risk för tilltagande volla

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den gångna veckan inleddes hoppfullt men avslutades surt med punktering av viktiga stödnivåer och en punktering med kraft av både MA-20 och standard line. Nu utmanas det översta stödet som gapet från den 10 ger samtidigt som gummisnodden är hårt spänd på nedsidan. Kraftiga röda kursstaplar ner mot stödnivåer som nu brukar leda till uppstudsar dagen efter och stängningen i fredags noterades hela 16 procent under det nedre bollingerbandet (men med smala band bör tilläggas). Än så länge anser jag att positiva fortsättningsformationer är köpvärda och förutsättningarna både statistiskt men även momentummässigt är goda för ett julrally. Det är dock en liten hake och det är att köparna måste våga agera men de senaste dagarna har vi inte sett mycket av det. Den senaste tiden har jag skrivit att det varit en övervikt för att ett julrally men just nu bedömer jag att det är 50% chans för en positiv avslutning av året.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av det nedre området för gapstödet från den 10 juni men fortsättningsformationen som följde efter testet kring MA-50 orkade inte upp över augustitoppen. Veckan avslutades med en inside day stapel kring 50-dagars medelvärde. Den gångna veckan steg med marginella 0,4 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 15,0 procent. I veckografen resulterade det i en bullish harami cross. Tyvärr ligger de hökaktiga centralbankerna som en våt filt över marknaden som troligen resulterar i att vollan kommer tillta från ett lågvollaläge och då finns risken att prisexpansionen sker söderut. Bortser vi från omvärlden och centralbankerna är det fortfarande en bra edge för att OMXS30 ska ta fart uppåt efter en pausformation.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är i det närmaste helt platt. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av november i zonen där vi rekommenderas att agera med trendföljande positiva strategier.

Volymen har hela veckan legat under snittet vilket jag gillar vid kontraktioner. Volymbalansen är positiv sedan den 2 november.

SMACD lämnade den 24 november ett negativt högt kors som fortfarande är i spel och nu testas stödområdet kring nollan som är lite av en vattendelare.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 49 procent. Just nu är det 38 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om den är tunnare än 50 procent.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför veckan till 6,4 procent vilket är lägre än snittet som inför dagen noteras vid 8,6.

På ovansidan möter närmast 2065-2067 följt av 2076 och zonen vid 2093-2107 samt det senaste toppområdet vid 2140-2165.

På nedsidan möter närmast 2048 följt av 2036-2033 och området kring MA-200 där även 2000-nivån möter upp.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ.

Sammanfattning: Än så länge anser jag att OMXS30 noteras i en hälsosam rekyl där 50-dagars medelvärde håller på att testas. Om standard line kring 2093 passeras utan att snabbt punkteras eller följas av en ny lägre lägsta kommer jag åter bli positiv på kort sikt. Om expansionen från den lilla vimpeln sker ner mot 200-dagars medelvärde är det bra om nivån respekteras. Det jag inte vill se är att nya lägre högsta leder till att 1945 punkteras för då talar mer för att det positiva utseendet hos OMXS30 fallerat och att årslägsta kommer att testas. Det är gott om flera starka stöd på nedsidan och då tänker jag först på kring 2000 där bla en helt platt MA-200 möter upp och platta långa medelvärden är ofta stabila stöd. I den bästa av världar bryter indexet ut upp från den senaste veckans kontraktion och tar ut den senaste signifikanta toppen vid 2162 vilket innebär att priset och lagging är uppe i ”fri luft” och då talar mycket för att den långsiktiga upptrenden är inledd. Fram till dess ska vi vara beredda på tvära kast och slagig handel som är resultatet av den osäkerhet som trots allt råder.

Motstånd: 2065-2067 / 2076 / 2093-2107 / 2140-2165
Stöd: 2048 / 2036-2033 / 2024 / 2012 / 2004-1996

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 44+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 51%.

SP500: Stor risk för tvära kast och slagig handel

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Statistiskt är december en av de månader som har störst chans för uppgång. I år har dock Fed gjort vad de kan för att grusa julrallyt. Den gångna veckan har vi bjudits på ett falskt utbrott av MA-200 och sett indexet punktera både MA-20, standard line och MA-50. Den kraftiga nedgången den senaste veckan har resulterat i att SP500 nu noteras i stödområdet kring 3800 samtidigt som stochastic är nere under 20. Förutsättningarna är alltså goda för en uppstuds inför julen men jag vill gärna se en stark stängning över föregående dags högsta för att tro på en uppgång inför julen. Risken för att det inte blir något julrally har tyvärr stärkts de senaste dagarna men är ännu inte uteslutet även om det inte är troligt.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång mot 3800-nivån där även cloud span b mötte upp. Efter skvalpiga rörelser med tvära kast stängde indexet veckan med en nedgång med 0,2 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 19,3 procent. I veckografen utvecklades veckocandlen till en positiv reversal.

Nu närmar är snart 2022 till ända och det har varit ett omtumlande år. Vi har vant oss under 14 års tid att Fed är som 5-56 (multispray som löser det mesta) för börsen och ekonomin men nu har man vänt på klacken och trots en krympande ekonomi gör man nu allt man kan för att istället minska alla typer av inköp. Så länge placerarkollektivet inte tror att det hökaktiga agerandet från centralbanken närmar sig en topp är risken större för fortsatta nedgångar.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymen har noterats under snittet hela veckan. Volymbalansen är fortsatt negativ.

SMACD lämnade den 5/12 ett negativt kors och har nu punkterat nollzonen vilket är negativt för de kommande månaderna.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras nu kring 52 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 8 procentenheter för att stänga under MA-20 vid 20,9. Jag är lite fundersam till att placerarkollektivet inte hedgat mer än de gjort de senaste veckorna, men avvaktar något med att dra slutsatser kring detta.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 8,4 procent vilket är under snittet som noteras vid 10,3 procent.

I den positiva vågskålen:
– Så länge inte 3800 (fib 50% för senaste uppgången) punkteras med en tydlig stängning är fortsättningsformationer köpvärda
– Positiva formationer kring 3800

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre signifikanta toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Negativ volymbalans
– Falskt utbrott upp över MA-200 både den 30/11 och 13/12
– Noteras under MA-200, MA-100, MA-50, MA-20 och standard line

På ovansidan möter närmast 3860 följt av 3890 och zonen mellan 3896-3904 samt gapet mellan 3959-3995.

På nedsidan möter närmast 3825 följt av zonen mellan 3804-3796 och 3765 samt zonen kring 3700.

På lång sikt är jag svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Efter det extrema lågvollaläget för någon vecka sedan har det blivit lite mer röj och det är mycket som talar för att det kommer att bli ytterligare en tid av osäkerhet. Vi ser nu att penningmängde (M2) minskar samtidigt som BNP-siffrorna stiger och det är ett mycket ovanligt scenario. Så länge Fed aviserar att de kommer vara fortsatt hökaktiga framöver saknas den riktiga framtidstron som placerarkollektivet går igång på. Så länge indexet fortsätter notera nya lägre signifikanta högsta talar mer för att nedgången kommer hålla på ett tag till men samtidigt håller zonen kring 3800. Om det visar sig att den gångna veckans lägsta håller och indexet tar sig upp genom 4100 ökar chansen påtagligt för att vi sett en lågpunkt för björnmarknaden i mitten av oktober. Så länge indexet inte punkterar 3500 finns hoppet kvar av så blir fallet men redan om 3800-området ger vika utan att snabbt återtas ökar risken påtagligt för att den senaste toppen utvecklas till en ny signifikant topp. Historiskt har den kommande månaden varit skvalpig och stökig. Ichimokuanalysen talar för att indexet kommer uppföra sig i likhet med den historiska utvecklingen.

Motstånd: 3860 / 3890 / 3896-3904 / 3959-3995
Stöd: 3825 / 3804-3796 / 3765 / 3759 / 3724 / 3700

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 54+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 53%.

DAX: Översålt kring intressant stöd

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Den kraftiga nedgången, efter Fed-beskedet, har fått de korta momentumindikatorerna att bli hårt spända på nedsidan vilket innebär att en tydlig stängning över föregående dags högsta kan trigga igång ett eventuellt julrally. Det jag inte vill se är att priset faller ner under 13250 utan att snabbt ta tillbaka nivån.”

Även om vi bjöds på en tydlig och positiv fortsättningsformation i onsdags eliminerades den redan dagen efter. Totalt steg indexet med 0,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 12,2 procent. I veckografen utvecklades veckan till en doji med svagt negativ underton.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar svagt uppåt. I veckan som gick effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att applicera positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen vände upp i mitten av oktober och är sedan den 8 november positiv.

SMACD lämnade den 25 november ett relativt högt negativt kors som nu tagit ner indikatorn till nollzonen som är en intressant vattendelare.

Sammanfattning: Den gångna veckan har ägnats åt att testa av marubozu-linjen för den långa gröna candlen från den 10 november och 50-dagars medelvärde. Om det visar sig att den gångna veckans lägsta blir en ny högre lågpunkt och att det leder till en passering av 14675 som noterades för snart två veckor sedan är det positivt för den kommande tiden. Skulle däremot 13750 punkteras ställs siktet in mot 200-dagars medelvärde och zonen kring 13500. Det jag inte vill se är att priset faller ner under 13250 utan att snabbt ta tillbaka nivån det kommer trigga en nedgång mot årslägsta. Mitt huvudspår (om inte S&P 500 brakar söderut) är att en kommande lågpunkt blir nögre än 13000 och att bottenformationen i slutet av september var slutet på björnmarknaden men jag kommer vända på klacken om 13000 ger vika utan att snabbt återtas.

Motstånd: 14000 / 14050 / 14155 / 14360 / 14470
Stöd: 13920 / 13870-13815 / 13695 / 13585

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 42+.
– Next day forecast indikerar att det är 52 procents chans för uppgång under tisdagen.