BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 52

OMXS30: Julrallyt är igång men håller det?

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Fredagen stängde 6 procent över det övre bollingerbandet men trots det mindre stretchat än vid både oktober- och augustitopparna. Detta är än så länge ett perfekt utseende för den femte vågen eller tredje pushen till en ny signifikant topp (enligt John Bollingers teorier). Fram till dess att motsatsen bevisas tolkar jag utseendet positivt även om den historiska statistiken talar för en kortare rekyl. Kort sagt är förutsättningarna goda för att ett trendben upp mot 1850-1860 är inlett men risken är alltså stor för veckan inleds med någon eller några dagars rekyl. Det som eventuellt hotar det positiva utseendet är om decemberlägsta vid 1983 punkteras utan att snabbt återtas.”

Den gångna veckan inleddes uppåt men när 1800-nivån närmade sig tog köparna en liten paus för att sedan återkomma i fredags med en ny högsta stängning någonsin vid 1794,8. Totalt adderade OMXS30 1,4 procent till årets uppgång som inför julveckan uppgår till 27,4 procent. I månadsgrafen noteras december än så länge som en positiv reversal och i veckografen har de senaste fyra veckorna stängt högre. Målkursen för dubbelbottenformationen från juni och agusti är nu nådd. Momentumindikatorerna är hårt spända på ovansidan samtidigt som vi ser tendenser till en del negativa divergenser.

Fortsättningsformationen i fredags är naturligtvis positiv och så länge den in falleras och följs av en negativ omslagsformation navigerar jag vidare norrut. De negativa divergenser som råder mot de flesta kortsiktiga momentumindikatorer kan snabbt övergå i kortsiktiga säljsignaler men fram till dess är siktet alltså inställt norrut.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag som stigande och positiv. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till +1,2. Enligt mitt regelverk innebär detta utseende att jag ska tillämpa trendföljande strategier och med nuvarande volla är det ok att köpa både utbrott och fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen den gångna veckan har stadigt legat över snittet och i fredags klart över medel men det lösendag och med tanke på det snarare ganska måttlig volym. Volymbalansen tog för en vecka sedan tillbaks tremånaderssnittet vilket är en positiv pusselbit.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1796-1800 följt av 1830.

På nedsidan hittar vi närmast 1782-1780 följt av 1771 och 1756 samt golvet i den stigande kanalen som för tillfället hittas kring 1730 (stiger med 2,8 punkter per dag).

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 27 av de 33 senaste åren (82%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +1,3 procent. Indexet har stigit 8 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,3 procent högre.

Sammanfattning: Målkursen för den dubbelbottenformation som togs ut och hölls i mitten av oktober har nu nått upp till målkursen kring 1800. Även om OMXS30 är överköpt och det råder negativa divergenser mot de korta momentumindikatorerna talar det mesta för att fortsättningsformationer i samband med rekyler kommer vara köpvärda. Om en kommande rekyl sugs upp innan golvet i den stigande kanalen ger vika är det positivt men om nedgången istället fortsätter så att även 1700-nivån punkteras ökar risken tilltagande säljtryck. Mitt huvudspår är dock att vi befinner oss i våg 5 och de klassiska målnivåerna för denna våg beräknas då till antingen 1865, 1895 eller 1910. Om det visar sig att decemberlägsta vid 1693 punkteras utan att snabbt tas tillbaks kan en signifikant topp vara under bildande men det kommer jag i så fall att återkomma till.

Motstånd: 1796-1800 / 1810 / 1830
Stöd: 1782-1780 / 1771 / 1752 / 1727

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 82.

SP500: Börjar övergå från positivt till förrädiskt

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Den beräknade målkursen för höstens stigande triangel hittar vi kring 3200 som det för tillfället är mindre än 1 procent kvar till. Den gångna veckan avslutades med en doji kring motståndsnivån som den senaste ATH-nivån utgör. Mycket talar för en stundande rekyl vilket ska vägas mot att vi nu går in i en historiskt stark period. En kortvarig rekyl där köparna kommer tillbaks, kommer troligtvis att vara ett bra läge att kliva på för uppgång. Om det istället visar sig att förra veckans lägsta vid 3126 punkteras utan att snabbt tas tillbaks är det angeläget att decemberlägsta vid 3070 suger upp rekylen för att inte utbrottsnivån vid 3030 ska utmanas. Mitt huvudspår är att den kommande veckan inleds med en rekyl/pausformation som sugs upp med en fortsättningsformation innan 3100 gett vika.”

Det blev ingen rekyl under föregående vecka, istället blev det en paus strax under 3200 innan nivån passerades i torsdags. Veckan avslutades positivt med ett nytt ATH och den högsta stängningen någonsin. Totalt steg den gångna veckan med 1,6 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 27,9 procent och om detta håller i sig blir 2019 det bästa året sedan 2013 och dessförinnan 1997. I månadsgrafen ser december ut att bli den fjärde månaden i rad som stänger på plus och i veckografen har 10 av de senast veckorna stängt på plus.

Jag brukar säga att flocken har alltid fel men att vi ska följa de stora elefanternas spår. Hur hänger det ihop? Jo, historiskt när optimismen varit alltför optimistiskt (över 90 procent) har det i de ofta lett till att toppar bildats och när väldigt få är optimistiska har det inte varit långt kvar till en botten. Just nu är 98 procent av Active Investment Managers positiva och senast vi hade noteringar över 90 procent var i början av oktober 2018, början av maj 2019 och slutet av juli 2019. I min värld börjar optimismen bli överdrivet positiv. Det är långtifrån alltid som överdriven optimism leder till toppar i prisgrafen och det behöver inte heller vara en signifikant långsiktig topp men det är alltid värt att höja garden när istället för tvärtom när allt verkar gå ens väg.

Att volymen var extremt hög i fredags beror naturligtvis på att det var häxfredag men för SPY var den extremt hög, även för en lösendag i december. Detta kan vara ett tecken på att stora aktörer väljer att neutralisera sin exponering över helgerna.

Ett tydligt gap som effektueras efter en lång tid av uppgång och med betydligt högre volym än normalt riskerar att bli ett utmattningsgap.

Indexet noteras i en stigande trendkanal men de senaste månaderna ser vi tendenser till en stigande kil där priset nu närmar sig spetsen i denna, vilket troligen kommer att leda till ett utbrott och det vanligaste är då söderut.

Om vi följer lutningen på bottnarna från början av juni ser vi att lutningen börjar bli lite väl parabolisk.

När SMACD vänder ner från en nivå över +10 är det något vi ska hålla koll på, inte för att det alltid leder till nedgångar men tillräckligt ofta för att vi ska höja beredskapen.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut noteras nu stigande och trendfasindikatorn noteras kring +1,4. Rekyler är köpvärda när vi bjuds på positiva fortsättningformationer.

Volymen den gångna veckan låg över snittet för att i fredags vara extremt mycket högre än normalt, även för en lösendag i december.

82 procent av de aktier som ingår i SP500 noteras nu över primärtrenden. När mindre än 60 procent av aktierna noteras över MA-200 i positiva marknadsfaser ökar risken påtagligt för att tuffare tider väntar. Ett annat mått på optimismen är att studera hur många aktier i indexet som noterar nya högre årshögsta och denna andel har inte varit lika högt som nu sedan den 28 april 2010.

VIX (den förväntade volatiliten) föll den gångna veckan med marginella 0,9 procent till 12,5. Jag återkommer mer till det om jag ser tendenser till ett utbrott från den fallande kilen, eller någon annan formation som indikerar tilltagande nervositet.

På ovansidan möter närmast 3226 följt av 3231 och 3242.

På nedsidan möter närmast 3216 följt av 3209 och 3200.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 3226 den 20/12
– Noteras över MA-200, MA-100, MA-50, MA-20
– G-krafterna är sorterade för en varaktig uppgång
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1 april som är intakt
– Nya högre signifikanta lägsta sedan början av juni

I den negativa vågskålen:
– Noteras med en negativ divergens högt upp mot det övre bollingerbandet
– Negativ divergens mot RSI-14 som börjar bli stretchad
– Noteras i spetsen av en stigande kil
– Bearish doji star efter en lång uppgång

På lång sikt är jag positiv tills jag ser var och hur nästa topp sätts samt hur den därefter följande lågpunkten markeras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Precis som så ofta förr förändras det jag fokuserar på i graferna från dystra utsikter till positiva, till stigande och hälsosamma för att ibland bli väl euforiska. Den nuvarande uppgången har gått från tveksamhet under sommaren till positiv under hösten och den senaste månaden övergå till ett alltmer paraboliskt och euforiskt utseende. Det vi ser nu påminner till stor del om senare delen av 2017 och den följande extrema uppgången som inledde 2018. Om den nuvarande uppgångstakten pågår några veckor till, utan paus, är risken stor för att husse kallar hem hunden (spänningen blir då för stor ner mot MA-200). Den enda rekyl värd namnet som vi sett sedan början av oktober var kring månadsskiftet november-december och den varade i två dagar. Förra veckans avslutning gör mig bekymrad och risken för en stundande rekyl, som kan bli jobbig, har ökat påtagligt. Självklart behöver det inte leda till en dramatisk nedgång men det är när vi minst anar det som de största överraskningarna inträffar. Undertonen är klart positiv men det gäller att ha planen klart för sig redan nu för hur man ska agera om kritiska stödnivåer punkteras med kraft och inte snabbt återtas. Jag har markerat några av dem i diagrammet och för varje nivå som punkteras ökar risken för ett besök ner mot primärtrenden eller lågpunkten i juni. Mitt huvudspår är dock att köparna suger upp säljtrycket innan indexet etablerat sig under 3000-nivån.

Motstånd: 3226 / 3235 / 3242 / 3156
Stöd: 3216 / 3209 / 3200 / 3184

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 92.

DAX: Bullish engulfing kring standard line

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Om köparna kommer tillbaks innan föregående veckas lägsta vid 12885 punkteras ser jag det som ett bra läge, vid en fortsättningsformation, att kliva på för uppgång.”

Den gångna veckan inleddes avvaktande kring 13430 för att rekylera ner och testa av 20-dagars medelvärde. Veckan avslutades med en bullish engulfing som tog ut de tre senaste dagarnas stängningskurser. Uppgången för veckan blev 0,3 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 26,1 procent. I månadsgrafen noteras december som en positiv reversal och så länge indexet presterar högre bottnar och toppar navigerar vi lämpligen vidare norrut.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut stiger och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,2 vilket innebär att vi ska vara beredda på att köpa positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Sedan slutet av november har DAX befunnit sig i ett lågvollaläge, en så kallad squeeze. På kort sikt ser vi nu små tecken på att vollan är på väg att tillta och en eventuell passering av decemberhögsta strax ovanför 13400-nivån.

StochasticMACD lämnade en köpsignal över nollan för ungefär en vecka sedan och så länge den är på plats är siktet inställt mot ATH-noteringen från januari 2018 men först måste decembertoppen vid 13425 passeras. Om standard line och torsdagens lägsta vid 13140 punkteras utan att snabbt tas tillbaks kan golvet i den stigande kanalen ge vika och då ställs hoppet till att 13000-12885 suger upp säljtrycket.

Volymbalansen tolkar jag fortfarande positiv även om den mattats något de senaste fyra veckorna och testat av tremånaderssnittet.

Ett första hot om att det positiva utseendet hotas ser jag en etablering under 12885 vilket även innebär att golvet i den stigande trendkanalen punkteras.

Sammanfattning: Än så länge tolkar jag utseendet i DAX som positivt och flera pusselbitar talar för att uppgången snart återtas. Det saknas dock inte varningssignaler där bla en tydlig negativ divergens mot SMACD och allt flackare toppar kan leda till en pyspunka. Att gå kort ser jag än så länge inte som ett alternativ. Även om vi bjuds på en rekyl som punkterar golvet i kanalen är det gott om stöd på nedsidan och tillsammans med den positiva volymbalansen talar mer för en kommande fortsättningsformationer är värd att haka på snarare än att den långsiktiga trenden skulle vara hotad.

Motstånd: 13425 / 13500 / 13597-14010
Stöd: 13140 / 13090 / 13000 / 12885

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 40.

Boliden B: Säsongsmässigt stark period för Boliden

Teknisk analys Boliden: Som jag skrev i samband med föregående analys var Boliden extremt översåld och hade en bra edge för en uppstuds. Efter en uppgång på ungefär 8 procent de närmaste två veckorna nåddes standard line (den streckade bruna linjen), som utgör sentimentsnivån för den senaste månaden och där tog det stopp. Den senaste veckan har aktien pendlat i en smal range mellan 257- och 247-kronor. I fredags bjöds vi på en bullish doji star kring golvet i den stigande kanalen.

Den långa trenden (MA-200 i dagsgrafen) lutar fortfarande svagt uppåt och trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,3 vilket anmodar oss att vara kortsiktiga oavsett om det gäller positioner för upp- eller nedgång.

Sedan lågpunkten i augusti har både bottnar och toppar noterats högre vilket jag tillsammans med passeringen av ichimokumolnet talar för ytterligare uppgång. Golvet i den stigande kanalen och fredagens doji noteras precis vid 246,20 där den platta cloud span b som är ett intressant stöd när priset når nivån uppifrån.

Boliden är den largecapaktie som haft flest år med positiv utveckling under perioden från den 23:e december och fem handelsdagar framåt både sedan 2002 och de senaste 20 åren. Vid 16 av de senaste 20 åren har den närmaste femdagarsperioden inneburit uppgångar för aktien och snittutvecklingen har varit imponerande 3,8 procent.

Sammanfattning: Boliden effektuerade i fredags en bullish doji star kring en intressant stödnivå. Historiskt har ingen annan aktie på large cap haft en genomsnittlig utveckling de kommande fem dagarna som varit bättre än just Boliden. Denna statistik säger bara att historien varit bra men är naturligtvis ingen garanti för att även detta år kommer att utvecklas positivt. Om vi bjuds på en passering över fredagens högsta vid 247,40 är förutsättningarna goda för en uppgång mot decemberhögsta kring 257 kronor, där det kan det vara en god idé att ta hem vinsten eller för den som så önskar halva vinsten och tajta till den initiala stoppen till strax under 50-dagars medelvärde. Därefter kan en bra strategi vara att traila stoppen strax under föregående dags lägsta och stänga direkt om nivån punkteras. Om 244,70 ger vika kan det vara lämpligt att använda sig av nödutgången.

Motstånd: 251,30 / 252,45 / 254,60 / 256,00
Stöd: 246,80 / 245,45 / 243,30 / 241,95

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 31.

Telia: Köparna visar tecken på att suga upp säljtrycket

Teknisk analys Telia: Det blev en nedgång på 3,0 procent på lite mer än en vecka efter föregående analys innan ett misslyckat försök att ta ut septembertoppen fick husse att kalla hem hunden. En ny lägre topp skickade därefter ner Telia till augustilägsta som nåddes i början av december. Sedan dess har aktien skvalpat omkring i ett detta ackumulationsområde och inte hängt börsen alls.

Den långa trenden som jag definierar med hjälp av bla lutningen på MA-200 är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn noteras kring -0,2 och säger oss att risken är stor för skvalpiga rörelser och tvära kast.

De senaste veckorna har vi dels bjudits på en ny högre lågpunkt (i torsdags) och en ny högre högsta (i tisdags) samtidigt som volymbalansen stärkts något under samma tid.

I SMACD hittar vi en bekräftelsenivå kring 8,25 och om denna nivå tas ut är förutsättningarna goda för en uppgång mot i första hand standard line som inför veckan noteras kring just tisdagens högsta.

Sammanfattning: De senaste veckornas utseende liknar tekniskt de vi bjöds på i maj och augusti. Bryter SMACD upp över tisdagens högsta är förutsättningarna goda för en uppgång mot i första hand primärtrenden som noters kring 42 kronor. Om nivån nås kan det vara lämpligt att flytta upp stoppen till strax under EMA-8 (den streckade tunna lila linjen). Fram till dess bör aktien ges vingelutrymme med stoppen strax under 40 kronor.

Motstånd: 41,15 / 41,45 / 41,80 / 42,00
Stöd: 40,80 / 40,60 / 40,42 / 40,20

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 39.