BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 52

OMXS30: Kraftigaste veckoformationen sedan mars 2020

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 befinner sig i en större triangelliknande formation i en långsiktigt stigande trend. Det börjar torna upp sig alltfler varningstecken på att en topp håller på att byggas. En punktering av den nedre blåa stödlinjen har förutsättningar att trigga ett tilltagande säljtryck. Nu vill jag se högre toppar och ett tilltagande momentum samt positiv volymbalans. Om den senaste ATH-noteringen vid 2413 tas ut ställs siktet in mot 2500. Om inte julrallyt drar igång nu kan vi nog förbereda oss på ett svagt avslut på året. Historiskt har den kommande månaden varit stark men det börjar bli upp till bevis.”

Den gångna veckan inleddes med ett negativt gap på hela 1,9 procent och vi vet att edgen för att det ska bli ett U-svängsgap ökar påtagligt vid större negativa gap än 1,5 procent. När stödet från den 7/10 vid 2260 träffade kom köparna tillbaka med besked och höll i taktpinnen resten av veckan. Trots det negativa gapet som inledde veckan lyckades indexet stänga veckan på plus 3,5 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 27,2 procent. I veckografen utvecklades veckan till en extremt kraftfull bullish engulfing, den kraftfullaste sedan slutet av mars 2020.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras i zonen som varnar för tvära kast och rekommenderar oss att vara fortsatt kortsiktiga och defensiva.

Volymen har den gångna veckan noterats klart lägre än snittet vilket är det normala under julveckor. Volymbalansen är fortfarande negativ.

Antal aktier på OMXSPI som steg i torsdags uppgick till hela 62 procent vilket inte hänt sedan den 18 oktober. Just nu är det 65 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 anser som bräcklig och under 50 som svag is.

Bredden mellan bollingerbanden noteras kring 6,1 procent vilket är strax över snittet för de senaste tre månaderna.

På ovansidan möter närmast 2390 följt av zonen mellan 2396-2404 och den senaste ATH-noteringen vid 2413.

På nedsidan hittar vi först stöd kring 2367 följt av 2353 och torsdagens gap mellan 2346-2335.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Av de senaste fem dagarna har alla stängt i den övre delen och de tre senaste av dessa högre än föregående dag. Sedan 2001 har detta bara inträffat 9 gånger och vid 8 av dessa har nästa dag stängt upp. Denna uppgång fick i fredags indexet att stänga 12 procent över det övre bollingerbandet och vid de 10 gånger det inträffat sedan 2002 har indexet stått lägre en vecka senare men i snitt 1,1 procent högre en månad senare. Även om det är få träffar ska vi vara beredda på en rekyl men så länge den inte punkterar 2320 är fortsättningsformationer väl värda att agera på. Än så länge noteras dock indexet i en konsolidering vilket innbär att risken är stor för tvära kast och skvalpiga rörelser. Nu vill jag se dagsmomentum korrelera med priset så att högre toppar i prisgrafen åtföljs av högre noteringar än högstanivån från november. Det jag inte vill se är att indexet vänder ner och punkterar 2200-nivån utan att den snabbt återtas, det kan vara det som krävs för att etablera en långsiktig topp. Så länge indexet tar fart uppåt från allt högre nivåer i samband med rekyler kommer jag vara positiv. Att gå kort lockar bara fakirtraders.

Motstånd: 2390 / 2396-2404 / 2413
Stöd: 2367 / 2353 / 2346-2335

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 94+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 89%.

SP500: Kort sikt bearish three gap ups

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan toppen den 5 november har inte något försök till utbrott lyckats och indexet har gått in i en range. På lång och medellång sikt är jag positiv till indexet men på kort sikt är det något mer osäkert. Dagsmomentum (RSI-14) präglas av allt lägre toppar sedan den 5 november trots att indexet sedan dess noterat två toppar som varit högre än den i början av november. Varje gång indexet närmat sig 4700-området har däremot dagsmomentum noterat allt lägre toppar. Det är inte ovanligt med negativa divergenser i stigande trender och bara under 2021 har vi sett det i januari/februari, april/maj och i juli/augusti. Dessa tillfällen har följts av rekyler. I fredags testade indexet av MA-50 och om det visar sig att det medellånga medelvärdet punkteras denna vecka, utan att snabbt återtas kan det följas av ett tilltagande säljtryck. Skulle sedan den senaste signifikanta lågpunkten vid 4500 ge vika kommer jag svänga över och bli betydligt mer negativ. Det som behövs för att bibehålla optimismen är att, ungefär som i augusti, att priset vänder upp och åtföljs av stigande momentumindikatorer.”

Den gångna veckan inleddes med ett negativt gap och ett test av den långsiktigt stigande stödlinjen, där köparna stod och väntade. Efter en hammer höll köparna i taktpinnen hela julveckan och avslutade med ett test av den senaste ATH-noteringen. Totalt steg SP500 med 2,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång när vi går in i nyårsveckan uppgår till 25,8 procent. Slår man ihop hela året till en candle noteras det som en bullish separating line, det senaste kvartalet som en XL-candle, december som en bullish separating line och den senaste veckan som en bullish engulfing. Det som än så länge inte ser lika positivt ut är att RSI-14 ännu inte passerat den senaste bekräftelsenivån och det vore önskvärt om det visar sig att indexet bryter upp över den tidigare ATH-nivån som sattes den 22 november.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras i zonen som rekommenderar oss att köpa rekyler i samband med fortsättningsformationer men att vara försiktiga med att jaga utbrott.

Volymen i torsdags var, som den brukar vara lillejulafton, lägre än i onsdags och noterades 18 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är positiv och har stärkts den senaste veckan.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) uppgår nu till 71 procent. Isen tolkar jag åter som tjock men minskar nivån till under 60 är den bräcklig och under 50 anser jag den som tunn.

VIX (den förväntade vollan) föll även i torsdags och noteras nu under både de långa och kortare medelvärdena vilket är en positiv pusselbit. Totalt backade VIX med 17 procentenheter till 18.

Bredden mellan bollingerbanden noteras för tillfället strax över 5 vilket är precis under snittet för de senaste tre månaderna.

På ovansidan möter närmast zonen kring 4745 följt av 4756 och 4767.

På nedsidan möter närmast 4713 följt av zonen vid 4704-4696 och 4672 samt 4665.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 4744 den 22/11
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200 som stiger
– Inne i den positiva delen av året
– Ny köpsignal i SMACD

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Noteras i zonen där indexet vänt ner vid varje test sedan början av november

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: SP500 stängde på julafton på den högsta stängningskursen någonsin vid 4725 vilket i sig är positivt men hur ser det ut om vi tittar under huven? Enligt mitt sätt att se på teknisk analys behöver uppgångar bestå av ett starkt momentum, bra volymbalans, helst en tjock is och god riskaptit. Två av pusselbitarna går det för tillfället inte att sätta check på och det är momentumet och riskaptiten. RSI-14 noteras trots rekordnivåer i prisgrafen på en betydligt lägre nivån än senast det begav sig i slutet av november. att indexet noteras på rekordnivåer. Dessutom är det defensiva sektorer och stora trygga aktier som gått bäst den senaste tiden. Om indexet fortsätter upp vill jag se momentumet stärkas och offensiva sektorer samt small cap gå bättre än trygga aktier. Jag vill vara tydlig med att jag är positiv till börsen och SP500 på sikt men det gäller att inte ryckas med och sluta se nyktert på det diagrammen säger. Det är alltid svårt men utmanande (vilket jag älskar) att sia om det kommande börsåret och jag gör som jag brukar. Vad har hänt historiskt vid liknande utseenden? Utifrån cykellängder och historiska uppgångar är det mycket som talar för en topp någon gång under april-juli men redan under hösten borde köpintresset vara på plats. Studerar vi 18-årscykeln sedan 120 år tillbaka är det goda förutsättningar för en positiv börs fram till 2030 men det är inte samma sak som att det inte kommer nedgångar på vägen, det gör det och några av dem kännbara. På ovansidan har jag länge pratat om att 5000-nivån har goda förutsättningar att nås under 2022 och det ser fortfarande så ut. Med tanke på den senaste veckans kraftiga uppgång och det historiska utseendet på veckan mellan jul- och nyår är risken stor för en skvalpig period med svagt positiv underton. Det jag inte vill se är att lågpunkten från den 3/12 och den psykologiska 4500-nivån ger vika eftersom risken då ökar påtagligt för ett tilltagande säljtryck.

Motstånd: 4745 / 4756 / 4767
Stöd: 4713 / 4704-4696 / 4672 / 4665

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 78+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 45%.

DAX: Risk för fortsatt tvära kast

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”En passering av 15830 ställer in siktet mot 16280 men det är gott om motstånd på vägen dit. Om 15375 ger vika ställs siktet in mot 15000.”

Den gångna veckan inleddes med ett kraftigt negativt gap ner mot den stigande korta stödlinjen som mötte upp vid 15100 och där stod köparna och väntade. Fyra kraftfulla gröna candlar innebar att veckan steg med 1,4 procent trots en initial nedgång med 3 procent och det innebär att årets uppgång nu skrivs till 14,8 procent. I veckografen utvecklades föregående vecka till en bullish engulfing som dock inte riktigt orkade ta ut 15830.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar upp. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ombeds vara defensiva och beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är fortfarande negativ.

SMACD lämnade i vecan ett positivt kors en bit under nollan.

I fredags bröt priset upp över både 50-dagars medelvärde och den kortsiktigt fallande motståndslinjen.

Sammanfattning: Tre positiva gap i rad är en liten varningssignal för att köparna kan behöva en kort andhämtningspaus innan nästa kraftansträngning. Indexet befinner sig fortsatt i en tradingrange vilket innebär att det är stor risk för tvära kast och slagiga rörelser. Av de tre index jag dagligen går igenom är DAX den som visar upp flest varningssignaler. Om det visar sig att indexet noterar en ny lägre topp än 16250 och sedan punkterar 14750 är risken stor för att en långsiktig topp effektuerats. Risken har då ökat för att en huvud-skuldra byggs upp. Nu vill jag istället se att nästa lågpunkt blir högre än 15060 och att volymbalansen tilltar mer under uppgångsfaserna än vi sett den senaste månaden.

Motstånd: 15830 / 15920 / 15865 / 16115
Stöd: 15660 / 15595 / 15420 / 15305

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 75+.
– Next day forecast indikerar att det är 71 procents chans till en uppgång under måndagen.

AstraZeneca: Doji kring övre bollingerbandet

Teknisk analys AstraZeneca: Redan dagen efter föregående analys togs både EMA-8 ut och två dagar senare 1000-kronorsnivån. Efter en uppgång med över 7 procent sedan lågpunkten vid MA-200 den 13 december är de korta momentumindikatorerna hårt spända på ovansidan och torsdagens doji stängde precis på det övre bollingerbandet.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är stigande. Trendfasindikatorn noteras i ett område där vi uppmanas att vara relativt kortsiktiga och mer defensiva än normalt.

SMACD lämnade ett positivt kors den 15 december och har nu tagit sig upp i den positiva delen

Cykelindikatorn noteras kring 92 och risken är därmed stor för en rekyl.

Sammanfattning: Den som agerade i samband med föregående analys för snart två veckor sedan tog förmodligen hem vinsten vid 1045 kronor. Efter kraftig uppgång innebär en doji i ett ytterläge att rekylrisken är stor. Att jaga priset på nuvarande nivå innebär högre risk än normalt. Att däremot köpa en fortsättningsformation efter en rekyl, som dock inte bör vara djupare än ner mot 1017 där fib 50% och standard line möter upp, har goda förutsättningar att bli en bra affär. Om rekylen blir djupare än 1017 är det bättre att avstå och avvakta ett nytt intressant läge men det måste vara vid en ”nivå” typ 1000 kronor, MA-200 eller en stödnivå.

Motstånd: 1063 / 1080 / 1089 / 1096-1104
Stöd: 1048-1046 / 1037 / 1029 / 1020

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 92+.

HM B: Bryter upp över molnet

Teknisk analys H&M B: Det blev en uppgång med 12 procent på två veckor efter föregående analys men vid 191 kronor i samband med Q3-rapporten tog det roliga slut. När golvet i den fallande kanalen åter mötte upp körde lagging line in i priset, vilket är positivt efter en utdragen nedgång. Det har lett till en konsolidering och en utdragen squeeze som aktien började bryta sig loss ifrån för en vecka sedan. I fredags stängde HM för första gången sedan nedgången började över den fallande motståndslinjen som dessutom agerat som tak i den fallande kanalen. Ytterligare en positiv pusselbit är passering upp över cloud span b.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde är nedåtriktad. Trendfasindikatorn varnar för att det är stor risk för ytterligare nedställ och det innebär att vi ska agera mer defensivt om vi går emot den kort- och medellångsiktiga trenden.

SMACD lämnade en positiv trampolin kring mitten av december och har nu tagit sig upp i den positiva delen.

Volymbalansen som varit negativ sedan mitten av juli pekar upp och kommer bli positiv om bekräftelsenivån från den 23 november passeras.

HM har stigit med nästan 10 procent den senaste veckan och stängde i fredags 14 procent över det övre bollingerbandet, vilket innebär att rekylrisken är stor, som ofta är fallet vid det första utbrottet upp över cloud span b. Vid de 16 liknande tillfällena jag hittar sedan 2002 har HM-aktien stått lägre en vecka senare med i snitt 0,9 procent. På två veckors sikt har däremot snittutvecklingen varit positiv.

Sammanfattning: När priset bryter upp över molnet efter att ha befunnit sig en en lång nedtrend följs utbrottet ofta av en paus eller rekyl. Risken för just det är stor i HM. Risken för rekyl ska samtidigt vägas mot att det är många stoppar som ryker när akten passerar upp över viktiga motstånd. Det kan därför vara ett alternativ att köpa en liten lottsedel (extremt liten position), ex.vis en minifuture med hög hävstång redan nu och sedan avvakta en kommande rekyl. Om aktien inleder rekylen nu bör den inte understiga 170,50 men fortsättningsformationer ner dit eller högre har goda förutsättningar att utvecklas väl. En första lämplig målkurs tycker jag 190 kronor är och nås nivån flyttas stoppen upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker om nivån punkteras i samband med en dagsstängning. Om vi bjuds på en lång grön candle under dagen (2% eller mer i range) efter att 187 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 169 kronor.

Motstånd: 180,65 / 184,05 / 190,90
Stöd: 175,70 / 173,55 / 170,55

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 99+.