BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 52

OMXS30: Risken hittar vi nu på nedsidan

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Indexet är kraftigt kortsiktigt översålt och mycket talar för att en kortvarig uppstuds är nära förestående. Så länge inte 1460 återtas, är risken stor att kursen åter vänder ner och att det är många som fastnar i kommande kortvariga och tjurfällor innan nedgången fortsätter.”

Inför fredagen skrev jag: ”I torsdags bjöds vi på en shootingstarliknande formation kring det sekundära motståndet vid 1460 och även om bilden är oklar talar nu mer för några dagars nedställ än en fortsättning upp.”

Inte helt oväntat inleddes föregående veckan med en positivt omslagsformation efter att de korta momentumindikatorerna slagit i botten men redan i onsdags varnades för att köparna redan tvekade men framförallt i torsdags vände edgen från upp- till nedgång. Veckan som helhet steg med 1,5 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 2,9 procent.

I månadsgrafen noteras MACD i sälj och december är för tillfället den mest negativa kursstapeln sedan juni. Även om föregående veckas kursstapel stängde på plus noterades stängningen i den nedre delen med en påtaglig svans på ovansidan.

Så länge vi inte får någon negativ CS-formation navigerar jag vidare för uppgång. På ovansidan möter först det sekundära motståndet kring 1460 upp.”

Volymen har pendlat kring tremånaderssnittet under större delen av den gångna veckan. I torsdags och fredags strax ovanför.

Totalt steg 57 procent av de aktier jag dagligen bevakar den gångna veckan och som jag skrivit de senaste veckorna har bredden (antalet aktier som lyfter uppgångarna) blivit sämre. Isen som bär uppgångarna håller på att bli tunnare och då behövs det mindre förändringar för att nedgången ska vara ett faktum. Bästa sektorer under den gångna veckan blev finans, teknologi och konsumentprodukter. Basråvaror och verkstad gick sämst. Smallcap steg med 2,1 procent och midcap med 1,2 procent den gångna veckan.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden stigit i nästan 80 procent av åren. 10 av de senaste 12 åren har inneburi uppgångar den kommande veckan. De två senaste åren har kursen fallit med 0,5 respektive stigit med måttliga 0,4 procent den kommande femdagarsperioden.

Riktningen och läget på 200-dagars medelvärde som jag använder för att peka ut den långa trenden indikerar nu en allt större sannolikhet för att en långsiktig nedtrend är på väg att inledas. Trendfasindikatorn noterar kring -1,4 på en tiograding oscillerande skala och det innebär att vi allt mer kan börja snegla åt trendföljande strategier för nedgång. Om vi är på väg in i en långsiktig nedtrendsfas kommer den vara mer än några dagar eller veckor. Det är inte ovanligt att den långa trenden vänder ner, viktiga stöd punkteras innan köparna återigen kliver in i matchen och återupptar den tidigare stigande trenden. Vi behöver med andra ord inte ha så brått in i positioner för nedgång, speciellt inte under en tid på året som brukar präglas av ett par kortare rallyn.

Inför i fredags påtalade jag att sannolikheten för att fredagen skulle noteras för en nedgång var ungefär 65 procent enligt Next Day Forecast medan oddsen för att måndagen stänger på minus ligger på knappt 60 procent.

MACD lämnade en säljsignal den 3 december men de senaste dagarna ser vi i histogrammet att det inte längre är samma tryck i nedgången. Det blir nu spännande att se om det blir en negativ trampolin i den negativa delen eller en köpsignal. Dagsmomentum har ännu inte tagit ut varken 50-nivån, månadsmedelvärdet eller den sekundära motståndslinjen.

På ovansidan möter först 1435 följt av nivån kring 1460.

På nedsidan bevakar jag 1412 följt av 1390 och septemberbotten vid 1369.

På lång sikt börjar jag nu alltmer svänga över till att bli inställd på en långsiktig nedtrendsfas och för att åter bli positiv vill jag se både att årsmedelvärdet och primärtrenden tas ut och vänder upp.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag inställd på nya lägre toppar så länge kursen noteras under MA-50 speciellt när medelvärdet lutar nedåt.

På kort sikt (dagar till veckor) är det svårbedömt inför veckostarten. Om 1460 tas ut och hålls mer än någon dag kan det bli ett spännande avslut på året men om det istället sker en vändning kring nivån eller om förra veckans lågpunkt vid 1390 punkteras talar mer för en fortsatt nedgång.

Sammanfattning: Även om alltmer talar för en långsiktig nedgång är bilden för de närmaste dagarna/veckorna något grumlig. Jag bevakar först och främst utvecklingen kring någon av förra veckans högsta och lägsta. Risken har helt klart ökat och statistiken talar för att en långsiktig nedtrend är på väg att inledas.

Motstånd: 1435 / 1445 / 1460 / 1467 / 1487
Stöd: 1412 / 1404 / 1390 / 1383 / 1363

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP47 med en häv kring 5,5 och en stop loss på 1173.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP155 med en häv kring 4,9 och en stop loss på 1655.

S&P 500: Edgen för uppgång med säljtrycket oroar

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”När kursen fallit lika mycket som den senaste veckan har kursen stått högre en vecka senare i 60 procent av fallen.”

Inför föregående vecka talade mycket för att vi skulle få se en uppstuds och så blev det men när placerarkollektivet lade ihop förväntningarna på konjunkturen, den höjda räntebanan och kostnaden för risk avtog aptiten för att ta nya positioner för uppgång i torsdags. Kuren vände ner och föll de sista handelsdagarna med 3,3 procent vilket innebär att veckan som helhet stängde 0,3 procent lägre än veckan innan. Sedan årsskiftet har indexet fallit med 2,6 procent och det kommer nu bli spännande att se om detta blir det första år som slutar på 5 som stänger på minus.

Både i månads- och veckografen råder nu negativa omslagsformationer och de två senaste veckornas kursstaplar är de längsta och mest negativa sedan i mitten av augusti.

I fredags var det häxfredag och även om volymen naturligtvis ökar var den extremt stor i år och noterades 12 procent över förra årets häxfredag i december och hela 178 procent högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

I dagsgrafen är de två senaste dagarna kraftfulla röda marubozus där fredagens dessutom innebar den lägsta stängningen på nio veckor. Edgen för att den kommande veckan ska utvecklas positivt skrivs till ungefär 65 procent.

Bästa sektorer den gångna veckan blev kraftbolag och hälsovård medan basråvaror och verkstad utvecklades sämst.

Kursen har de senaste veckorna pendlat kring både årsmedelvärdet och primärtrenden. När den kommande veckan inleds noteras indexet under de längre medelvärdena. Trendstyrkan skrivs för tillfället till -0,3 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa jämviktspendlande strategier.

Den kommande veckan har inneburit uppgångar i ungefär 70 procent av åren historiskt.

MACD lämnade den 9/11 en säljsignal som än så länge är intakt och med de senaste dagarnas nedställ har en negativ trampolin utvecklats strax under nollan vilket jag placerar i den negativa vågskålen. Dagsmomentum har punkterat både månadsmedelvärdet och den tidiagare stigande stödlinjen

På ovansidan bevakar jag först nivån kring 2020 följt av 2048 och 2076 men framförallt den senaste pivottoppen kring 2104.

På nedsidan möter närmast 2000 och 1994 följt av gapen som möter upp vid 1971-1965 och 1956-1951.

I den positiva vågskålen:
– Historiskt positiv period
– Ännu några dagar kvar till års- och månadsstängningen

I den negativa vågskålen:
– Återigen punkterades både primärtrenden och årsmedelvärdet
– Kursen åter under MA-50
– Äkta dödskors effektuerat 28/8
– MACD noteras i sälj i månadsgrafen

Sammanfattning: Även om förutsättningarna för både ett julrally och nyårsrally fortfarande finns har sannolikheten för en långsiktig nedgångsfas ökat. Den närmaste vattendelaren hittar vi kring 1994 men med flera säljsignaler med tilltagande volym är det viktigt att tidigare toppar tas ut. I de fall kursen fallit lika mycket på två dagar som det vi såg i torsdags och fredags har kursen stått högre i något mer än 60 procent en vecka senare.

Motstånd: 2058 / 2065 / 2088 / 2104 / 2123 / 2135
Stöd: 2030 / 2023 / 2013 / 1993 / 1984 / 1949

DAX: Avvakta tills bilden klarnat

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Historiskt har den kommande femdagarsperioden stigit nästan 80 procent av åren och som jag skrev i föregående analys brukar en av decemberlågpunkterna inträffa den 13:e december eller första börsdagen därefter.”

Precis som enligt skolboken bjöds vi på en lågpunkt den 14 december och ett positivt omslag som innebar att 10500-nivån återtogs under föregånde vecka. Avslutningen på veckan var emellertid svag vilket resulterade i en uppgång med 2,6 procent. Uppgången sedan årsskiftet utökades därmed till 8,2 procent.

I månadsgrafen råder just nu en bearish engulfing men i veckografen stängde föregående vecka med en bullish harami. I veckografen ser vi tydliga svansar på ovan- och nedsidan vilket innebär att vi bjuds på en köpsignal om 10830 tas ut och en säljsignal om istället 10120 punkteras.

Volymen har hela veckan noterats över det dagliga snittet och i fredags var volymen 36 procent över dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Kursen noteras under både årsmedelvärdet och den relativt platta primärtrenden och trendstyrkan noteras till -0,5 på en tiograding oscillerande skala vilket innebär att det inte råder någon tydlig trend varken för upp- eller nedgång. Vi ska med andra ord tillämpa jämviktspendlande strategier.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden stigit ungefär 70 procent av åren. För att vi ska få en signal om att köparna är på väg in i matchen igen behöver 10830 tas ut men om 10120 talar mer för nedgång. Som vanligt är 10500 en viktig vattendelare.

MACD har noterats i sälj sedan den 2 december och den senaste veckan har momentumet för nedgång avtagit men om nedgångstakten åter tilltar kommer en negativ trampolin under nollan att utvecklas. Dagsmomentum pekar nedåt under 50-nivån och månadsmedelvärdet.

Cykelindikatorn noteras på en nivå där vi ska vara försiktiga med att ta nya positioner för uppgång men så länge det inte råder någon tillräckligt bra trend för nedgång undviker vi att gå kort.

På ovansidan möter först 10665 följt av 10830 men den viktigaste nivån på lite sikt är 11430 som är den senaste lokala pivottoppen.

På nedsidan hittar vi framförallt 10500 och nivån kring 10120 som för en vecka sedan sög upp säljtrycket.

Sammanfattning: Den gångna veckan har framförallt nivåerna kring 10100 på nedsidan och 10800 på ovansidan markerats. Med den obefintliga trendstyrkan ska vi med fördel använda jämviktspendlande tekniker och vara beredda på fortsatt tvära kast när någon av dessa begränsningar närmar sig. Position kan med fördel tas i riktning med ett utbrott från någon av föregående veckas högsta eller lägsta nivå.

Motstånd: 10715 / 10822 / 11014 / 11207
Stöd: 10522 / 10436 / 10243 / 10050

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP35 med en häv kring 4,6 och en stop loss på 8463.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP161 med en häv kring 4,4 och en stop loss på 12746.

Lundin Petroleum: Jämviktspendling med negativ underton

Teknisk analys Lundin Petroleum: Två av de senaste analyserna har Lupe ”följt regelboken” men den senaste blev det inte något av. De senaste månaderna har det varit svårt att bedömma aktien och en stor del av utvecklingen beror naturligtvis på oljeprisutvecklingen.

Den långa trenden som jag använder mig av 200-dagars medeltal för att identifiera är i det närmaste helt platt och vi får inte heller någon hjälp av de korta- och medellånga medelvärdena. Vi får förflytta oss tillbaks till i mitten på november för att både 8- och 20-dagars medeltal togs ut. Trendfasstyrkan är -0,2 vilket innebär att vi ska vara relativt kortsiktiga, oavsett vilken strategi vi för tillfället väljer i Lupe.

För att ta position för uppgång vill jag antingen se en mycket positiv reversal kring 117-kronorsnivån eller ett utbrott med bra volym över 129 kronor.

Volymbalansen talar för att placerarkollektivet företrädesvis distribuerar ut aktier och vi i första hand leta positioner för nedgång.

Sammanfattning: Om förra veckans lägsta vid 117,80 punkteras talar mer för att nedgången är på väg att bita sig fast och det är först nedåt 100 kronor som ”marken ser mer solid ut”. Det är först om 129 kronor tas ut som förutsättningarna för ett nytt test av 140 kronor är något att räkna med.

Motstånd: 123,70 / 125,80 / 129,00 / 132,80 / 140,00
Stöd: 120,20 / 117,80 / 115,20 / 112,40 / 111,80
Du kan handla Lundin Petroleum med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG LUPE BNP24 med en hävstång på 3,0 och en stop loss vid 85,50
Nedgång: MINISHRT LUPE BNP24 med en hävstång på 4,4 och en stop loss vid 141,75

Swedbank: Laddar för en nedgång mot 180-178 kronor

Teknisk analys Swedbank A: På ovansidan möter dels ”samma gamla motståndslinje” men även området kring 195-200 kronor.

Den långa trenden som definieras av lutningen på 200-dagars medelvärde har den senaste månaden vridit ner allt mer. Köparna har gett upp på allt lägre nivåer och distributionen är för tillfället större än ackumulationen. Trendfasindikatorn noteras på -1,5 och vi kan nu ta position för nedgång i området mellan 20-dagars medelvärde och den fallande motståndslinjen som inför veckostarten möter upp strax ovanför 194 kronor.

Bortsett från förra tisdagen har bara 1 av de senaste 14 kursstaplarna stängt i den övre delen vilket är ett tecken på att köparna har dåligt självförtroende.

Sammanfattning: I samband med negativa fortsättningsformationer kan vi med fördel navigera för nedgång. Om 184-kronorsnivån punkteras i samband med veckoinledningen talar mycket för att aktien börjar jobba sig ner mot 180-178 kronorsnivån. Skulle även den nivån punkteras ska vi vara beredda på en vattenfallsliknande nedgång. Om det visar sig att 190,50 tas ut använder vi oss av nödutgången.

Motstånd: 187,40 / 189,25 / 192,65 / 196,00
Stöd: 183,95 / 182,45 / 179,05 / 175,65
Du kan handla Swedbank med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SWED BNP10 med en häv kring 2,7 och en stop loss på 123,50 kr.
Nedgång: MINISHRT SWED BNP17 med en häv kring 5,1 och en stop loss på 210,95 kr.