BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 53

OMXS30: Positiv fortsättningsformation kring översålt läge

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu vill jag se en dagsstängnig över både EMA-8 och därefter standard line så att decembertoppen vid 1934 utmanas. Om det visar sig att b-vågens högsta passeras ställs siktet in mot ATH-nivån kring 1950. När/om ATH-nivån passeras indikeras en uppgång mot i första hand 2000-nivån. Skulle istället förra fredagens lägsta vid 1873 ge vika behöver troligen gapet från den 9 november ner mot 1827 täppas till. Med tanke på säsongsmönstret och det tekniska utseendet är dock förutsättningarna goda för en uppgång, men som jag påpekat många gånger är säsongsmönstret det som har minst betydelse. Skulle det visa sig att USA tar fart söderut är smittorisken mot OMXS30 stor.”

Den förkortade julveckan inleddes med en punktering av 1873 och en snabb nedgång till gapet från den 9 november där säljtrycket avtog vid 1834. Veckan avslutades med en positiv reversal och totalt backade indexet 1,0 procent vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet nu skrivs till 5,4 procent. I månadsgrafen noteras december än så länge som en negativ reversal men som en hammer i veckografen efter några veckors nedgång.

För att indexet åter ska bli positivt på kort sikt behöver dagsstängningarna börja ske över EMA-8 och standard line passeras. De korta momentumindikatorerna har de senaste dagarna varit nere kring låga nivåer och fortsättningsforamtioner, som i fredags, borde vara värda att haka på, speciellt när vändningen uppåt sker från en stödnivå i prisgrafen. Det jag helst inte vill se är att det nedersta gapstödet kring 1825 punkteras utan att snabbt återtas.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +1,4 vilket innebär att vi så smått ska börja tillämpa trendföljande strategier för uppgång. Eftersom vollan är låg är det ok att både köpa utbrott med tilltagande volym och fortsättningsformationer i samband med rekyler. Trendpoängen (G-krafterna) skrivs inför veckan till +7 (max är +8).

Volymen har den gångna veckan varit lägre än normalt, vilket i sig är som det brukar vara under julveckan. Volymbalansen utmanar nu tremånaderssnittet som om det punkteras utan att snabbt återtas kan trigga en onödigt utmanande nedgång. Om lågpunkten från 15 december punkteras kommer jag tolka volymbalansen negativ.

Isens tjocklek noteras kring 73 inför den kommande veckan. Inför dagen noteras 59 procent av largecapaktierna över MA-20, 75 procent över MA-50 och 90 procent över MA-200. 68 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1873-1875 följt av 1893-1900 och 1910.

På nedsidan hittar vi först stöd kring 1858 följt av 1850-1848 och 1834-1827.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt negativ. Jag vill gärna se indexet stänga över EMA-8 och MA-20 innan jag åter svänger över och blir positiv även på kort sikt.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 23 av de 34 senaste åren (68%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,8 procent. Indexet har stigit vid 6 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,4 procent högre.

Sammanfattning: Historiskt har de två kommande veckorna varit skvalpiga för att sedan under två veckor utvecklats starkt och sedan relativt skvalpigt inför månadsskiftet januari-februari. Även om den historiska utvecklingen inte är samma sak som nutid är det goda förutsättningar för att vi kommer att bjudas på en uppgång som påbörjas inom några veckor. Om det istället visar sig att 1800-nivån punkteras och inte snabbt återtas ställs siktet in söderut. Skulle även 1700 ge vika innebär det att både 200-dagars medelvärde och den senaste signifikanta lågpunkten från slutet av oktober är punkterade. Nu blir det intressant att se om OMXS30 orkar bryta upp över de närmaste motstånden och etablera sig över den fallande röda motståndslinjen som förbinder toppen den 25 november med den kortsiktiga toppen den 9 december. Skulle det visa sig att USA tar fart söderut är smittorisken mot OMXS30 övriga börsindex stor.

Motstånd: 1873-1875 / 1893-1900 / 1910 / 1934
Stöd: 1858 / 1850-1848 / 1834-1827 / 1800

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 34+.
– Next Week Forecast indikerar chansen för uppgång på en veckas sikt är 58%.

SP500: Uppladdningen talar för en kommande kraftfull rörelse

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter en ny ATH-notering i fredags kan vi konstatera att undertonen är fortsatt positiv men att risken med de rådande negativa divergenserna riskerar att leda till skvalpiga rörelser. 3600-nivån har alltmer kommit att bli en kortsiktig vattendelare och jag vill därför gärna se att rekyler sugs upp innan nivån punkteras. Mitt huvudspår är att siktet är inställt upp mot 4000-nivån som naturligtvis inte kommer nås utan utmaningar på vägen. Än så länge är detta en marknad där vi köper positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.”

S&P 500 inledde veckan med en nedgång för att testa av standard line, som dock sög upp säljtrycket, förhållandevis tydligt. Resten av veckan blev en avslagen tillställning kring 3700-nivån. Totalt backade den gångna veckan med marginella 0,2 procent vilket innebär att årets uppgång, inför finalveckan, skrivs till 14,6 procent. De senaste fem veckorna har rekyler i indexet sugits upp och fyra av dessa veckor har stängt i de övre delarna, så även den gångna veckan.

Som jag skrivit många gånger sedan utbrottet genom 3600-nivån är siktet därmed inställt mot 4000-nivån, som naturligtvis inte kommer att nås utan utmaningar på vägen. På lite sikt talar dock mer för att vi kommer att få se indexet nå nivån än att de senaste signifikanta lågpunkterna kring 3200 kommer att punkteras.

Beroende på framgången med vaccinering och eventuellt stök kring presidentinstallationen talar trots allt mer för att de kommande veckorna kommer att fortsätta att vara köpvärda i samband med rekyler. Även om vi 3600-nivån punkteras och leda till en djupare omtag är mitt huvudspår att placerarkollektivet kommer att se det som rea.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde som åter pekar uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +2,6 vilket innebär att vi företrädesvis ska handla indexet med trendföljande strategier.

Volymen den gångna veckan har, som brukligt under julveckan, noterats klart lägre än snittet. Volymbalansen har fallit tillbaks och håller som bäst på att testa av tremånaderssnittet.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) noteras inför veckostarten till 90 procent vilket fortfarande beskriver en tjock/stabil is enligt mitt synsätt.

VIX (den förväntade vollan) var i måndags uppe och testade av 200-dagars medelvärde men noterade en extremt lång svans som fick det implicita vollaindexet att trots det stänga under både MA-50 och MA-100. Veckan avslutades med en ny dagsstängning under både EMA-8 och MA-20 vilket, så länge det utseendet råder, får mig att tro mer på en fortsatt börsuppgång än motsatsen.

Bredden mellan bollingerbanden har fallit sedan toppen vid 14 i slutet av november och noteras nu under 3 vilket är den lägsta nivån sedan den 13 december 2019! Vad har det för betydelse? Jo, expansion från extrema lågvollalägen brukar leda till stora rörelser. Det vi inte vet är om expansionen sker norrut eller söderut. En punktering av 3590 löper stor risk för att bli en trigger för ett jobbigt nedställ men om ATH-nivån vid 3727 passeras triggar det ett nytt positivt trendben och det talar för att siktet fortsatt är inställt upp mot 4000-nivån.

På ovansidan möter närmast 3709-3712 följt av ATH-zonen vid 3725-3728 därefter är det relativt fritt upp till 3750.

På nedsidan möter närmast zonen kring 3700-3696 följt av 3678-3676 men viktigare är 3635 där standard line möter upp.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Noteras över standard line
– Lagging line noteras över priset
– Nytt ATH vid 3727 för en vecka sedan

I den negativa vågskålen:
– Den branta uppgången sedan oktoberlägsta skapar viss obalans och tendens till kilformation
– Volymbalansen har försvagats och är nu neutral
– Tydlig negativ divergens mot momentumindikatorerna

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Än så länge kommer köparna tillbaks och suger upp säljtryck så fort det blir rea. Även om den gångna veckan inleddes med att testa av den senaste mindre lågpunkten från den 11/12 kring 3635 blev det åter tydligt att köparna inte vill missa festen om lågvollaläget leder till en ny uppgång i fritt utrymme. S&P500 brottades under hösten med zonen mellan 3600 och 3200 som togs ut i november. Denna range är ny symmetrimålet för nästa positiva trendrörelse och det blir då upp mot 4000-nivån. Om indexet istället åter faller ner under utbrottsnivån vid 3590 kan det leda till en onödigt stökig period. Studerar vi den historiska utvecklingen från början på det nya året och fram till ungefär den 26 januari brukar det innebära uppgångar på i snitt 3,1 procent, men det är som sagt historia. Det vi kan konstatera är att förutsättningarna med nuvarande lågvollaläge kan anses goda för ett kommande positivt och spännande trendben. Än så länge är detta enligt mitt synsätt en marknad där vi köper positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler och med den låga vollan även utbrott.

Motstånd: 3709-3712 / 3725-3728 / 3750
Stöd: 3700-3696 / 3678-3676 / 3635

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 63+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 67%.

DAX: Ackumulerar inför nästa nästa utbrott

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu testas området kring ATH av men de korta momentumindikatorerna är hårt spända på ovansidan vilket i fredags resulterade i en negativ reversal vilket indikerar att en rekyl ligger bland korten.”

Efter den negativa reversal som effektuerades kring 13750 inleddes den förkortade julveckan med ett negativt och en nedgång för att testa av ackumulationszonen vid 13250-13000, där köparna stod och väntade. Veckan avslutades med en uppgång in i gapet som inledde julveckan. Totalt backade den gångna veckan med 0,3 procent vilket innebär att årets uppgång inför årsfinalveckan nu skrivs till 2,6 procent. I månadsgrafen noteras december som en positiv reversal även om betydelsen av svansen på ovansidan inte kan räknas bort. I veckografen tolkar jag julveckans candle som positiv och det är även utseendet i dagschartet som inledde veckan med att testa av MA-20 och standard line och där hittade köpare.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 har börjat vrida upp och trendfasindikatorn har snabbt stigit till +2,6 vilket indikerar att DAX nu ska handlas med trendföljande strategier för uppgång. Den relativt låga vollan tillåter oss att köpa både utbrott och fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymbalansen vände upp i slutet av oktober och efter en period som varit något avvaktande tolkar jag den åter positivt.

Sammanfattning: Efter utbrottet upp över septemberhögsta är DAX nu fångad i en tradingrange mellan 13750 och 13000. Undertonen är positiv vilket talar för att vi kommer att bjudas på ett positivt trendben och en passering av vårens ATH-notering. Om det istället visar sig att 13000 punkteras kan det behövas ett djupare omtag. Historiskt har perioden från nu fram till 6-10 januari varit ganska skvalpig för att sedan ta fart upp och notera ett par starka veckor. Den positiva trendfasen, volymbalansen och låga vollan innebär att det nu är intressant att agera på positiva fortsättningsformationer både i samband med rekyler och utbrott. Att gå emot och försöka blanka indexet just nu ser jag som fakirtrading och helt ointressant.

Motstånd: 13625 / 13775 / 13795-14010
Stöd: 13565 / 13500 / 13375 / 13250

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 63+.
– Next Week Forecast indikerar chansen för uppgång på en veckas sikt ligger på 57%

HM B: Tar sats från det ankrade medelvärdet

Teknisk analys H&M B: Redan dagen efter föregående analys bröt H&M upp till 179 kronor (upp hela 16%) innan en kortare andhämtningspaus fick aktien att göra ett nytt omtag kring 166 kronor. Den 24 november nåddes 188 kronor och oavsett vilken exit vi valde blev det en bra affär. I början av december nåddes 189 kronor vilket var den högsta nivån sedan slutet av februari och från nivån inleddes en rekyl som eventuellt är klar nu. Efter beskeden om ytterligare stängda butiker och en kraftigt minskad klädförsäljning i bla Tyskland gapade aktien ner till 170 kronor för en vecka sedan men visar nu små tecken på att rekylen kanske är klar.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde har planat ut och börjar så smått söka sig uppåt. Trendfasindikatorn har vänt upp och noteras inför veckostarten kring +1,2 vilket innebär att vi ska köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler, vilket även trendpoängen +7 talar för.

Stockhastic som brukar vara en bra tajmingindikator var för en vecka sedan nere på den lägsta nivån sedan den 30 oktober. Nu ser vi tecken på att indikatorn kan vara på väg att vända upp. SMACD håller på att utmana nollzonen som utgör ett stödområde när indikatorn testar nivån efter en nedgång.

Volymbalansen är dock svagt negativ men om bekräftelsenivån från den 14 december passeras blir det en pusselbit som talar för att rekylen är klar.

Det saknas inte utmaningar på ovansidan där den viktigaste i närtid är standard line kring 178 kronor.

Sammanfattning: Den som vill kan redan ny smyga sig in med en lottsedel och öka på positionsstorleken när/om 179 kronor passeras. Om 185 kronor nås stängs lämpligen halva positionen och resten rids med stoppen strax under föregående dags lägsta. Den initiala stoppen placeras strax under 165 kronor.

Motstånd: 173,40 / 178,20 / 180,60
Stöd: 171,10 / 169,80 / 167,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 32+.

SAAB B: Positiv trampolin i SMACD

Teknisk analys SAAB B: Det blev ingen passering av 247 kronor efter föregående analys utan ett nytt omtag kring standard line, som dessutom utvecklades till en Turtle Soup. I tisdags följdes denna av en extremt liten candle, den minsta rangen sedan den 28 oktober. När högsta- eller lägsta för en extremt liten candle passeras följs det inte sällan av en trendrörelse, men vi har inte information om åt vilket håll och måste därför vänta ut trendstapeln. I onsdags fick vi besked om att det var köparna som satt med bäst händer. SAAB steg med hela 4,8 procent i onsdags och effektuerade en extremt positiv grön marubozu, som dock stängde precis kring den fallande motståndslinjen som varit intakt sedan början av september.

Efter extremt kraftiga candlar som den lillejulafton är risken överhängande för en pausformation eller rekyl, men samtidigt visar candlen att de stora elefanterna bestämt sig för att öka på i aktien.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på MA-200 för att peka ut saknar i det närmaste riktning. Vi ska med andra ord vara beredda på fortsatt skvalpiga rörelser och tvära kast.

Nu utmanas de senaste månadernas toppar/vändningsnivåer kring 245-247 kronor samtidigt som gummisnodden börjar bli hårt spänd på ovansidan.

SMACD noteras nu i den positiva delen och de allt högre lågpunkterna mot en horisontell motståndsnivå innebär att köparna suger upp säljtryck vid allt högre priser. Detta utseende indikerar att utbrottet kommer att ske uppåt. Onsdagens marubozu resulterade i en positiv trampolilin i SMACD och det har vi inte sett i aktien sedan början av januari förra året.

Säsongsmässigt tillhör SAAB en av de aktier som brukar prestera bra de närmaste veckorna. Den historiska snittutvecklingen från nu till den 19 januari har varit +4 procent, vilket naturligtvis inte säger att det kommer att bli fallet i år, men det det sticker ut positivt.

Sammanfattning: SAAB utmanar nu cloud span b som om nivån passeras med lagging line över både pris och moln indikerar en uppgång mot 262 kronor till att börja med men på lite längre sikt talar utseendet för en uppgång mot 290 kronor. Om det visar sig att 290 kronor nås utan rekyler som leder till lägre lägsta kan det vara läge att då flytta upp stoppen till strax under föregående dags lägsta. Den som väljer att kliva in i aktien bör göra det med en lottsedel då risken efter onsdagens marubozu är stor för en rekyl. Effektueras en positiv fortsättningsformation innan den intiala stoppen punkterats kan man öka på positionen. Den initiala stoppen placeras lämpligen strax under 237 kronor.

Motstånd: 244,80-246,90 / 252,80 / 260,40
Stöd: 238,60 / 233,20 / 228,20 / 225,10

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 55+.