BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 6

OMXS30: Köparna tappar taget allt tidigare

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge inte zonen mellan 1390-1410 tas är det mer som talar för att nedgångstakten kommer att återupptas inom kort. Mer talar för ett test av stödnivån strax under 1280 än för att decembertoppen 1540 kommer att tas ut inom de närmaste månaderna. På ovansidan bevakar jag först taket i den fallande kanalen.”

Veckan inleddes och avslutades med nya test av taket i den fallande korta trendkanalen, som nu är intakt sedan början av december. Sedan slutet av januari har vi fått tre lägre pivottoppar i dagsgrafen. Den gångna veckan innebar ytterligare en vecka med nedgång, denna gång med 1,9 procent vilket innebär att nedgången sedan årsskiftet nu skrivs till 8,1 procent.

Av de senaste 11 månaderna har 7 stängt långt ner i månadsstapeln och än så länge är det inte något som talar för att februari månad ska repa sig så att stängningen blir positiv. I veckografen råder sedan början av januari en tradingrange mellan 1380 och 1280.

Volymen den gångna veckan har noterats betydligt över snittet och i min värld distribuerar de stora elefanterna aktier i samband uppstudsar. Den gångna veckan var det bara basråvaror som stängde på plus. Totalt var det bara 28 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar som steg den gångna veckan och sedan början av året är det bara 13 aktier som noterar högre kurser än vid årsskiftet. Sämsta sektorer blev hälsovård, konsumentprodukter och telekom.

Kursen noteras under både det fallande årsmedelvärdet och primärtrenden samt tyngs av ett dödskors sedan slutet av augusti.

Riktningen och läget på 200-dagars medelvärde som jag använder för att peka ut den långa trenden indikerar nu en allt större sannolikhet för att en långsiktig nedtrend har inletts. G-krafterna är nu sorterade för Fas 4 (långsiktig nedtrendsfas) och trendfasindikatorn noteras kring -2,5 på en tiograding oscillerande skala. Den senaste månaden har jag varje dag upprepat: ”Uppstudsar ska nu ses som lägen att ta position för nedgång”.

Historiskt har kursen stigit i ungefär 60 procent av fallen den kommande femdagarsperioden. Sedan lågpunkten 2008 har fyra av åren inneburit uppgångar den kommande veckan medan tre inneburit nedgångar.

MACD lämnade den 22/1 den första köpsignalen sedan årsskiftet men histgrammet indikerar än så länge ett svagt momentum som inte är värt att följa uppåt. Dagsmomentumet noteras strax under 50-nivån och det är bit kvar innan bekräftelsenivån vid just 50 tas ut.

På ovansidan möter först taket i den fallande trendkanalen upp vid 1342 och därefter 1367 följt av området kring 1380 upp mot 1411.

På nedsidan bevakar jag först torsdagens utbrottsnivå kring 1327 men framförallt utvecklingen kring stödet vid 1295-1283.

På lång sikt talar alltmer för att en långsiktig nedtrendsfas är inledd och G-krafterna indikerar nu att det är läge att navigera för nedgång även på lång sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag inställd på nya lägre toppar så länge kursen noteras under MA-50 och medelvärdet lutar nedåt.

På kort sikt (dagar till veckor) ska vi vara beredda på tvära kast och varannandagsrörelser så länge kursen befinner sig mellan 1283-1390.

Sammanfattning: Köparna vacklar på allt lägre nivåer, volymbalansen är negativ och trendlinjer i alla tidsperspektiv indikerar fortsatt nedgång. Den första toppen som behöver tas ut för att sentimentet ska förbättras är 1380 men för en långsiktig förändring behöver vi se minst att 1550 tas ut med tydlighet. För tillfället är dock indexet fångat i två tradingranger där den viktigaste på kort sikt är den mellan 1380 och 1280. Vi ska med andra ord vara beredda på tvära kast när någon av begränsningarna i tradingrangen närmar sig.

Motstånd: 1336 / 1367 / 1348 / 1367 / 1380-1410
Stöd: 1327 / 1313 / 1290-1283 / 1259 / 1248

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BP16 med en häv kring 3,4 och en stop loss på 963.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP165 med en häv kring 4,7 och en stop loss på 1580.

S&P 500: Allt mindre att hålla i handen

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”De senaste candlesticksformationerna av vikt är en positiv hammer men så länge inte 1950 tas ut och hålls är risken för en fortsättning nedåt större än en varaktig uppgång.”

Januari månad avslutades alltså positivt men som jag skrev för en vecka sedan var det inte förrän vid 1950-nivån som köparnas självförtroende testas av på allvar. Den gångna veckan inleddes med ett test av 1950-nivån men där bildades en negativ ”hökformation” och i torsdags bjöds vi på ett nytt test av den fallande motståndslinjen innan veckoavslutningen som var svag. Veckan avslutades svagt och föll totalt med 3,1 procent vilket innebär att året hittills summeras till en nedgång med hela 8,0 procent.

Volymen har bortsett från den avvaktande kursstapeln i måndags när motståndsnivån 1950 testades av, varit ungefär 20 procent högre än normalt.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden stigit i ungefär 70 procent av åren. Fem av de senaste sex åren har den kommande femdagarsperioden inneburit uppgångar.

Bästa sektorer under den gångna veckan blev råvaruindex och defensiva kraftbolag. Sämst gick teknologi och konsumenttjänster. VIX steg 15,7 procent till 23,4 vilket innebar att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2005 och 1755 den närmaste månaden. Glaset tolkas fortsatt något halvtomt.

Kursen noteras nu under både årsmedelvärdet och den fallande primärtrenden med de korta- och medellånga medelvärdena sorterade för en långsiktig nedgång. Trendfasstyrkan har fallit till -1,2 på en tiogradig oscillerande skala.

MACD vände för första gången i år upp i köp i slutet av januari men dagsmomentumet ser ut att ha det tufft att passera bekräftelsenivåerna från slutet av januari och december, även det ett tecken på att glaset är halvfullt.

På ovansidan bevakar jag först den brant fallande motståndslinjen som inför veckostarten möter upp vid 1915 och därefter torsdagens högsta vid 1928 men framförallt 1950-nivån som är den första signifikanta motståndsnivån.

På nedsidan är först 1867 men lågpunkten för snart två veckor sedan vid 1812 som tilldrar sig mitt största intresse.

I den positiva vågskålen:
– Lägstanivån från den 20/1 vid 1812 är fortfarande intakt

I den negativa vågskålen:
– Kursen noteras åter under årsmedelvärdet, primärtrenden och MA-50
– Januari stängde under årsmedelvärdet
– En massiv mur av motstånd mellan 2100-2135 sedan slutet av 2014.
– MACD noteras i sälj i månadsgrafen
– En punktering av nacklinjen i HS-formationen ger en målkurs kring 1600

Sammanfattning: Än så länge har snarare de senaste uppstudsarna bekräftat den bearmarket som alla indikatorer för tillfället indikerar. Om det visar sig att punkteringen av nacklinjen kring 1890 består hittar vi den matematiska målkursen nedåt 1600-nivån men samtidigt ska vi vara medvetna om att HS-formationer inte har så bra hitratio som många tror. Vi jobbar som bekant med sannolikheter och för tillfället är det mer som talar för fortsatt långsiktig ned- än uppgång.

Motstånd: 1905 / 1929 / 1947-1960 / 1967 / 1993 / 2019
Stöd: 1872 / 1864 / 1849 / 1835 / 1812 / 1801 / 1738

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP10 med en häv kring 3,5 och en stop loss på 1373.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP11 med en häv kring 4,4 och en stop loss på 2266.

DAX: Behöver en andhämtningspaus innan nästa nedställ

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det mesta talar just nu för att säljarna kommer att ta över mellan MA-20 och taket i den fallande trendkanalen.”

Den gångna veckan innebar en nedgång med 5,2 procent vilket innebär att nedgången sedan årsskiftet nu skrivs till 13,6 procent.

Kursen noteras alltså under årsmedelvärdet och även de medellånga medelvärdena pekar tydligt nedåt. Trendfasindikatorn skrivs till
-2,6 på en tiogradig oscillerande skala.

Historiskt har den kommande veckan inneburit uppgångar i mer än än hälften av fallen.

MACD vände i fredags ner i sälj men på kort sikt är gummisnodden extremt hårt spänd på nedsidan, vilket innebär att oddsen talar för en kortare uppstuds innan det åter bär av nedåt.

På ovansidan möter de kortare medelvärdena upp vid 9523 och 9667 men den viktigaste nivån i i närområdet är 9900.

Eftersom den viktiga vattendelaren vid 9300 punkterades med en stängning i fredags möter nästa stöd upp vid 9165 följt av 9115 och framförallt 8580.

Sammanfattning: På kort sikt är DAX kortsiktigt översålt och sannolikheten för en kortare rekyl uppåt är nu stor. Leta efter fortsättningsformationer för nedgång kring MA-20 och de närmaste motståndsområdena. Något annat än nedgång är inte aktuellt, men se till att inte ta positioner när stochastics är extremt lågt och gummisnodden håller på att spricka på nedsidan.

Motstånd: 9523 / 9667 / 9900 10120
Stöd: 9200 / 9165 / 9115 / 8580

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP15 med en häv kring 4,0 och en stop loss på 7037.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP194 med en häv kring 4,0 och en stop loss på 11325.

Brent spot: Vimpelformation intressant utbrottsnivå

Teknisk analys Brent: Fyra dagar in i september skulle det ta innan utbrottet kom och det skulle inte ta mer än tre dagar innan målkursen nåddes.

Den långa trenden pekar nedåt och G-krafterna är sorterade för fortsatt långsiktig nedgång. Lutningen på MA-20 har dock avtagit och trendfasindikatorn noteras på extrema -7,2 vilket innebär att risken är stor för att ett trendskifte står för dörren.

MACD lämnade en köpsignal den 22 januari, dock i den negativa delen och är nu på väg upp för att testa motståndet kring nollan.

På ovansidan möter ett sekundärt motstånd upp kring $36,0-$36,5 och om nivån tas ut och hålls möter nästa utmaning upp vid $38,3. Om det istället visar sig att $32,0 punkteras ställs siktet in mot i första hand $30,0 och eventuellt lågpunkten från januari vid $28,0.

Sammanfattning: Återigen ser vi en uppladdningsfas som om utbrottet sker uppåt stärker förutsättningarna för att vi ser en bottenformation mejslas ut. På ovansidan saknas inte utmaningar och de närmaste är $38 och $42 men som vanligt även MA-50 och MA-100.

Motstånd: 35,80 / 36,50 / 38,95 / 42,00
Stöd: 33,90 / 32,20 / 29,25 / 27,10

Du kan handla Brent råolja med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG OLJA BNP38 med en hävstång på 4,3 och stoppen vid 27,35
Nedgång: MINISHRT OLJA BNP39 med en hävstång på 3,1 och stoppen vid 43,65

Guld spot: Kortsiktigt överköpt men mer kvar att ge

Teknisk analys guld: Det gäller inte att ha rätt i teknisk analys men jag tycker verkligen det är kul när vi ser att något utvecklas precis som i skolboken. Utbrottet från koppformationen vid $1100 kom som på beställning och det ledde till ett rally rakt in i MA-200 där det tillfälligt gick lite tungt. Den WT-Squeeze mot EMA-8 som på ett underbart förlösande sätt tog ut primärtrenden och fick kursen att sugas upp mot nästa motståndsnivå vid $1170 som kursen brottas med nu.

Primärtrenden som pekat nedåt sedan början av 2013 har nu tagits ut efter att de korta och medellånga medelvärdena successivt vänt upp sedan mitten av december. Trendfasindikatorn som nu noteras kring -0,1 har sedan årsskiftet påtalat för oss att det inte längre är rätt att navigera för nedgång på längre sikt.

MACD lämnade en köpsignal i början av december och därefter har riktningen varit tydligt uppåtriktad. I början av året togs även nollan ut och det stärkte köparna påtagligt. Momentumet för fortsatt uppgång är bra och vi kan så smått börja köpa både utbrott och rekyler.

Stochastic befinner sig nära 100 och det kan därför vara svårt att tajma en entré och därför rekommenderar jag istället att låta de kortare medelvärdena EMA-8 och EMA-20 att hinna ikapp och det kan ske efter en lugnare uppgångstakt, en rekyl eller en sidledes konsolidering. Med den lutning som de kortare medelvärdena har för tillfället behöver det inte vara mer än någon dags andhämtning för för att vi ska få bättre förutsättningar att ett utbrott inte ska bli falskt.

Sammanfattning: Guldet, som få trodde skulle bli en säker tillflykt har åter börjat visa tecken på att stå emot dessa spekulationer. De senaste månaderna har priset utvecklats precis som enligt skolboken. Det är visserligen gott om motstånd på ovansidan men ett utbrott från $1170, som inte omgående punkteras signalerar i första hand om en uppgång mot $1185-$1190 och därefter $1200 där även den övre begränsningen i den fallande kilen från 2013 möter upp. Ett litet varningens finger bör dock hissas då det inte saknas långsiktiga fallande trendlinjer som behöver tas ut, men de återkommer jag till när de närmar sig.

Motstånd: 1175 / 1183 / 1191 / 1206
Stöd: 1162 / 1148 / 1130 / 1108

Du kan handla guld med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG GULD BNP30 med en hävstång på 6,7 och en stop loss vid 1010.
Nedgång: MINISHRT GULD BNP45 med en hävstång på 5,7 och en stop loss vid 1320.