BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 6 – 2022

OMXS30: Det börjar bli upp till bevis

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”De tre senaste dagarna har stängde i de övre delarna men torsdagen och fredagen stängde lägre än föregående dag. Detta utseendet kallar jag -2/+3 och vid de 8 tillfällen vi bjudits på det sedan 2001 har indexet stängt positivt dagen efter. Det är alltså goda förutsättningar för att veckan inleds positivt men det är först om 2340-nivån passeras som katten vaknar till liv och sannolikheten börjar tala för en fortsatt uppgång. Om det istället visar sig att priset vänder ner innan dess och punkterar förra måndagens lägsta tolkar jag den senaste veckan som en flaggformation för nedgång. Den som vet med sig att h*n har svårt att följa regler när det är skakigt och det känns som man trampar i vatten i ett gyttjehål kanske ska sätta sig på avbytarbänken ett tag tills utseendet blir tydligare.”

Den gångna veckan inleddes uppåt men i onsdags körde priset in i korset mellan MA-20 och MA-50 där en osäkerhetscandle (doji) effektuerades. Vi vet att den av begränsningarna för en doji i ett ytterläge, även om det inte är extremt, som passeras ofta indikerar de närmaste dagarnas utveckling. I detta fall blev det en punktering av onsdagens lägsta som sedan ledde till en sur avslutning på veckan. Totalt backade OMXS30 med 1,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 4,9 procent. Det var den femte veckan i rad som indexet (alla veckor i år) stängde på minus. Om inte köparna handlar upp indexet under februari kommer den dark cloud cover som januari utvecklades till att bekräftas. Detta utseende hittar jag bara vid 3 tillfällen sedan 2001 och vid 2 av dessa har även den kommande veckan fortsatt nedåt.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är nu helt platt. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors men fortsätter indexet nedåt några veckor till riskerar vi att få ett dödskors. Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi rekommenderas att agera med kortsiktiga strategier och mer defensivt än normalt. Trendfasindikatorn rekommenderar oss dessutom att agera mer i ”icke så genomlysta aktier” vilket med andra ord betyder mindre bolag.

Volymen har hela veckan (rapportperiod) legat strax över snittet, men lägre än normalt för första rapportperioden för året. Volymbalansen är neutral till svagt negativ.

Andelen aktier på OMXSPI som steg i fredags uppgick bara till 24 procent. Just nu är det bara 35procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 anser som bräcklig och under 50 tolkar jag som svag is.

Bredden mellan bollingerbanden noteras nu strax under 9 vilket är lägre än i onsdags men klart högre än snittet.

På ovansidan möter närmast 2272 följt av 2291 och zonen 2296-2304 samt 2340 där en platt standard line möter upp.

På nedsidan möter först 2248 följt av 2232 och zonen mellan 2210 och 2190.

På lång sikt är jag svagt neutral till svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Efter det falska utbrottet upp till den senaste rekordnoteringen har indexet fallit ner till den viktiga stödzonen kring 2200. Det misslyckade försöket att brya upp genom fib 62% för årets inledande nedgång, varnar för att säljarna är på väg att ta över. Jag skrev för en vecka sedan att en eventuell negativ flaggformation var på väg att effektueras och med fredagens fortsättningsformation för nedgång anser jag flaggan bekräftad. Om det visar sig att 2190 punkteras ställs siktet in mot i första hand 2000-1980 och om så blir fallet kommer nedgången sedan ATH-noteringen i början av januari att vara runt 20 procent. Risken för tvära kast och falska utbrott är stor. För att eliminera osäkerheten behöver 2467 passeras men det kräver i nuläget en uppgång på ungefär 10 procent. För att istället indikera att en utmanande nedgångsfas är att vänta räcker det med en nedgång på ungefär 3 procent. Även om jag är mer negativ nu än för några veckor sedan är de kritiska stödnivåerna intakta. Ibland är den bästa strategin att dansa med små steg nära nödutgången där det kan bli trångt om många ska ut samtidigt, nu är det ett sånt läge.

Motstånd: 2272 / 2291 / 2296-2304 / 2340
Stöd: 2248 / 2232 / 2210 / 2190

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 48-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 51%.

Fight om kommandot i fibzonen 62%-38%

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Jag tolkar lågpunkten den 24/1 som en botten så länge 4223 är intakt. På ovansidan behöver området kring 4525 passeras så att fib 50% tas ut vilket stärker sannolikheten för att ”den döda katten vaknat till liv”. Om indexet istället vänder ner och punkterar området markerat med grönt är risken stor för att en riktigt jobbig nedgångsfas inleds då många som varit optimistiska till klivar av och ställer sig vid sidan. Nedgången i sig behöver inte bero på fundamenta som höjda räntor eller andra negativa pusselbitar utan osäkerhet och rädsla triggas av det tilltagande utbudet. Januari och februari har historiskt varit skakigare än deras rykte men våren är trots allt en bra period på börsen.”

Den gångna veckan inleddes positivt och indexet tog sig upp till fib 62% vid 4600-nivån men där avtog köptrycket, åtminstone tillfälligt. Veckan avslutades med ett test av MA-200. Totalt steg S&P 500 med 1,6 procent vilket reducerar årets nedgång till 5,6 procent. I månadsgrafen utvecklades januari till en bearish engulfing, som fortfarande är i spel. Även om föregående vecka steg gillar jag inte svansen på ovansidan av veckostapeln som är mer än 50 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar fortfarande svagt uppåt men både molnet och MA-200 har punkterats. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara defensiva och kortsiktiga.

Volymen har hela veckan legat över snittet men inte extremt mycket högre. Volymbalansen är fortfarande negativ även om den inte är lika tydligt nedåtriktad som för en vecka sedan.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras till 50 vilket är tjockare is än förra veckan men tunnare än för två veckor sedan. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) pendlade den gångna veckan mellan 29 och 20 men föll med 16 procentenheter för att stänga vid 23 i fredags.

Bredden mellan bollingerbanden har minskat den senaste veckan men noteras strax under 11 vilket är betydligt över snittet.

På ovansidan möter närmast zonen vid 4531-4540 följt av zonen vid 4600 och den senste mindre toppen vid 4749.

På nedsidan möter närmast 4470 följt av 4447 och zonen kring 4400.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 4807 den 28/12
– Inne i den positiva halvan av året
– Noteras över MA-200

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Ny lägre topp vid 4749 den 12/1
– Tilltagande volym och kraftfulla nedgångsdagar
– Noteras under MA-50 och standard line

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Om det är något börsen lärt mig under alla år så är det att man ska vara ödmjuk och att det inte handlar om att få rätt, utan göra rätt (enligt de regler man jobbar efter). Jag har varnat för att det falska utbrottet upp till senaste ATH-nivån kan leda till avtagande optimism. Torsdagens bomb att Meta Platforms (Facebook) inte nådde upp till förväntningarna fick aktien att rasa med 21 procent och drog med sig Twitter 5 procent ner. Jag vill inte måla upp något nattsvart scenario men det är inte ovanligt att kraftiga börsnedgångar har vissa likheter med Mikael Wiehe låt ”Det började med en skakning på nedre däck”. Om tungviktarna på den amerikanska börsen har svårt att hålla uppe tempot ska vi inte underskatta spridningsrisken, framförallt den psykologiska. Rallyn söderut börjar inte sällan med att köpare och säljare fightas i zonen mellan fib 62% (c:a 4450) och fib 38% (c:a 4600). Om januarieffekten som innebär att resten av året faller om första månaden på året stämmer kan det vara läge att minska risk. Frågan är om tesen stämmer? Nej, det gör den INTE, även om jag sett många skriva om den senaste veckan. Jag har kört statistik på både små och stora nedgångar under januari och det är mellan 60-65 procents chans till uppgång vid de tillfällen som liknar det vi ser nu (beroende på hur långt tillbaka man tittar). Om S&P 500 däremot punkterar zonen vid 4200 utan att ganska snabbt återta nivån, eller därefter sätter en tydligt lägre topp är risken stor för ett jobbigt kommande halvår. Än så länge anser jag inte att varningssignalerna övergått i säljsignaler men det är absolut läge att lägga örat till rälsen och dansa med små steg nära nödutgången.

Motstånd: 4531-4540 / 4600 / 4749
Stöd: 4470 / 4447 / 4404-4396

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 69-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 51%.

DAX: Ut genom nålsögat - söderut

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Den av begränsningarna för den rådande tradingrangen som passeras eller punkteras kommer troligen att ställa in siktet mot 20000 eller 13000. Risken är alltså stor för att den kommande tiden kommer bli slagig med tvära kast och stundtals varannandagsrörelser.”

Den gångna veckan inleddes uppåt men när DAX nådde upp till klustret med medelvärden som kört in i ett nålsöga, det tajtaste sedan början av september 2000. Det vi vet är att det ofta blir kraftiga, varaktiga rörelser i den riktning som utbrottet sker åt, från ett nålsöga. Veckoavslutningen ger tyvärr en hint om att det kan bli en jobbig resa söderut. Totalt backade DAX med 1,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu uppgår till 4,9 procent. I månadsgrafen är dark cloud covern från januari bekräftad om det visar sig att februari stänger som nu eller lägre.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar saknar riktning. Trendfasindikatorn har fallit ner i zonen där vi rekommenderas att handla med jämviktspendlande och kortsiktiga strategier. Om inte köparna kommer tillbaka inom kort övergår trendfasindikatorn till att bli negativ men senast det skedde var var i slutet av november 2020 och då kom köparna snabbt tillbaka.

Volymbalansen är för tillfället neutral men blir negativ om bekräftelsenivån från 24 januari ger vika.

SMACD noteras fortfarande nedåtriktad i den negativa delen och effektuerade i veckan en negativ trampolin.

Sammanfattning: DAX körde försökte i veckan tränga sig igenom det extremaste nålsögat sedan september 2000 men misslyckades, även denna gång. Om det visar att det leder till att området mellan 15000-14800 ger vika indikeras en nedgång mot 13400 men det är än så länge bara en teoretisk målkurs. Så länge DAX är fångat i tradingrangen mellan 16300-14800 är risken för tvära kast och slagig handel stor. Om stödnivån håller och 15800 tas ut och inte omgående följs av säljtryck är det en positiv pusselbit. Risken är alltså stor för en jobbig nedgång om DAX etablerar sig under 14800 men förhoppningsvis kommer köparna tillbaka, det är trots allt en historiskt bra tid på året men det krävs att köparna vågar hålla kvar i sina positioner mer än några timmar.

Motstånd: 15240 / 15305 / 15410 / 15510
Stöd: 15060 / 15000 / 14820 / 14590

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 42-.
– Next day forecast indikerar att det är 55 procents chans till en uppgång under måndagen.

Avanza: Bullish harami cross kring stöd

Teknisk analys Avanza: Den som agera på förra veckans analys fick med sig 6,4 procent (eller mer beroende på om man agerade i en minifuture eller aktien. Att rida positioner med bar by bar och hänsyn till trendfasen är en bra metod. Avanza vände ner kring den platta standardline och MA-200 men effektuerade en bullish harami cross i fredags kring stödet vid 290 kronor.

Den långa trenden som jag använder lutningen hos MA-200 för att peka ut saknar nu riktning. Trendfasindikatorn noteras i det område där vi uppmanas vara extremt försiktiga om vi går emot den fallande trenden.

SMACD vände i veckan upp från en låg nivå och effektuerade ett positivt kors.

I fredags bjöds vi på en doji efter att gapet från i tisdags täppts till. En passering av dojins högsta vid 296,50 ställer in siktet mot i första hand den fallande motståndslinjen och därefter mot standard line. En punktering av 289,60 innebär att gapet från förra måndagen troligen kommer att täppas till.

Sammanfattning: Passeras 296,50 är förutsättningarna goda för en uppgång mot den platta primärtrenden och standard line. När/om 299 kronor nås flyttas stoppen upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle under dagen (3% eller mer i range) efter att 299 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 285 kronor.

Motstånd: 296,60 / 300,00 / 304,20 / 309,50
Stöd: 289,40 / 286,20 / 284,00 / 275,80-274,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 43-.

Lundin Energy: Tretickskusin

Teknisk analys Lundin Energy: I tisdags försökte Lundin Energy bryta upp genom motståndsnivån kring 380 kronor men vände ner och har nu täppt till gapet från den 26 januari kring 355 kronor där även standard line mötte upp. I fredags effektuerades ett positivt pattern gap samtidigt som både MA-20 och EMA-8 passerades.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på MA-200 för att är stigande. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Cykelindikatorn vände i fredags upp från 11 vilket är en låg nivå.

SMACD är på väg att lämna en köpsignal men tyvärr har vi inte riktigt volymbalansen på vår sida vilket innebär att man trots flera positiva signaler bör vara mer defensiv än normalt.

Sammanfattning: När/om 365,60 tas ut ställs siktet in mot 374,00 kronor där vi bör flytta upp och börja traila stoppen strax under föregående dags lägsta. Exit görs direkt om nivån punkteras utan att vänta på en dagsstängning. Om vi bjuds på en lång grön candle under dagen (2,5% eller mer i range) efter att 374 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 345 kronor.

Motstånd: 365,60 / 368,10 / 375,00 / 381,00-386,00
Stöd: 357,30 / 351,70 / 349,30 / 338,70

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 16+.