BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 6 – 2024

OMXS30: Doji kring motstånd i veckografen

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är gött när indexet följer skolboken. Den 17 januari bjöds vi på ett gap ner till ett stöd där det effektuerades en doji. Den av nivåerna för en doji som tas ut ställer in siktet för den närmaste veckan och nu vet vi att det blev en uppgång. Det jag nu vill se är att eventuella rekyler blir måttliga och elimineras med positiva fortsättningsformationer, som det brukar se ut i trender som är värda att följa. En passering av årshögsta vid 2418, som inte omgående punkteras ställer in siktet upp mot i första hand ATH-området vid 2470 och därefter 2520 samt 2650-2670. Säsongsmässigt brukar perioden från slutet av januari till slutet av april var en bra period för OMXS30 men februari är inte känd som en enkel månad. Om indexet vänder ner från denna nivå är det bra om sentimentsnivån för de två senaste veckorna vid 2325 respekteras vid rekyler (beroende på om 2372 passeras eller inte). Mitt huvudspår är att kommande rekyler kommer vara hälsosamma och köpvärda med positiva fortsättningsformationer men om 2285 punkteras riskerar det att utlösa ett utmanande säljtryck, men det återkommer jag till om så blir fallet.”

Hela den gångna veckan har utmanat zonen kring 2380 som jag skrev om för en vecka sedan. Totalt backade OMXS30 med 0,1 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 1,2 procent. I veckografen utvecklades veckan till en dojiliknande candle, vid ett motstånd, vilket är tecken på osäkerhet.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars glidande medelvärde pekar svagt uppåt. Indexet lyfts sedan den 29 december av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn tog sig den 4/12 upp i zonen där vi uppmanas att agera med trendföljande positiva strategier och det gäller fortfarande.

Volymen den gångna veckan har varit något högre än snittet. Volymbalansen är positiv sedan den 6 december.

SMACD lämnade för en vecka sedan en köpsignal som är i spel men som jag skrivit de senaste dagarna vill jag se en tydligare divergensen mot signallinjen.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 47 procent. Just nu är det 70 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 3,8 procent vilket är lägre än snittet som noteras vid 5,5.

På ovansidan möter närmast zonen mellan 2380-2385 följt av zonen mellan 2390-2410 och årshögsta vid 2418.

På nedsidan möter närmast 2352 följt av 2342 och 2330 samt området mellan 2310-2290.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt positiv.

Sammanfattning: Den gångna veckan har pendlat mellan standard line och zonen kring 2380. Om zonen tas ut med tydlighet ställs siktet in mot årshögsta vid 2418 men om det istället visar sig att standard line punkteras med en svag stängning riskerar det att inleda en rekyl som kan bli utmanande, vilket inte är ovanligt under februari. Som jag påtalat de senaste veckorna är indexet fångat i en range mellan 2418 och 2286 och så länge så är fallet ska vi vara beredda på tvära kast och nyhetsstyrd slagig handel. Om det visar sig att den senaste signifikanta lågpunkten vid 2286 ger vika ställs siktet in mot 200-dagars medelvärde. För att indexet ska få fart igen och inte hämmas för mycket av närstående brus behöver årshögsta vid 2418 tas ut. Mitt huvudspår är att kommande rekyler blir måttliga och köpvärda när de elimineras med positiva fortsättningsformationer men att den närmaste tiden kan bli svårhandlad.

Motstånd: 2380-2385 / 2390-2410 / 2418-2424
Stöd: 2352 / 2342 / 2330 / 2315 / 2310-2290 / 2286

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 51-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 50%.

SP500: Risk för vinsthemtagningar när 5000-nivån närmar sig

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”S&P 500 är överköpt kring den tuffa motståndsnivån vid 4900 där även en stigande motståndslinje möter upp. Trots att vi varje dag den senaste veckan bjudits på nya rekordnoteringar råder det en negativ divergens mot det övre bollingerbandet som varnar för att det är stor risk för en stundande rekyl. Även om risken för en rekyl är stor är multipla ATH:s en indikation på optimistiska aktörer. Senast jag såg ett liknande utseende var i november 2021. Jag ser dock flera varningssignaler på kort sikt förutom säsongen och det är bland annat att offensiva Consumer Discretionary var den den sektor som gick sämst den gångna veckan. Mitt huvudspår är att såg startskottet för ett positivt trendben inledas den 17 januari men att vi inom kort kommer bjudas på en hälsosam rekyl innan indexet fortsätter färden upp mot 5000-nivån till att börja med.”

Den gångna veckan inleddes och avslutades med nya ATH-noteringar. Trots rekordnoteringen är det en del tecken på att det just nu råder en del osäkerhet. Totalt steg indexet med 1,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 4,0 procent. I veckografen blev det den fjärde veckan i rad som stängde på plus och dessutom i den övre halvan vilket inträffat 22 gånger sedan 2001 och i dessa fall har den kommande veckan stängt upp vid 12 av dessa, alltså ungefär i hälften av fallen.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt och priset befinner sig över primärtrenden. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. Nivån är dock extremt hög och det gör indexet känsligt för information.

Volymen har bortsett från i måndags varit högre än snittet den gångna veckan. Volymbalansen är positiv sedan 7/11.

SMACD lämnade i fredags ett högt negativt kors men än så länge har inte divergensen mot signallinjen tilltagit. Höga negativa kors är dock varningssignaler för att utmanande rekyler kan vara nära.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 72 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan med 4,4 procentenheter till 13,8 vilket innebar en notering över både MA-20 och MA-50 men under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden är just nu 5,9 procent vilket är marginellt högre än snittet vid 5,5 procent.

I den positiva vågskålen:
– Tog 2/11 tillbaka MA-200
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Tog den 20/11 ut även septembertoppen vid 4541
– Både lagging line och priset noteras över cloud span b sedan 14/11
– Trendfasindikatorn noteras i zonen för positiv trend sedan 16/11
– Återtog den 18/1 MA-20 och den 1/2 EMA-8
– Multipla ATH senaste veckorna, senast i fredags

I den negativa vågskålen:
– Kortsiktigt överköpt med hårt spända momentumindikatorer
– Trendfasindikatorn noteras på en nivå där risken för en signifikant topp är stor när indikatorn vänder ner
– Negativ divergens mot det övre bollingerbandet

På ovansidan möter närmast 4975 följt av zonen mellan 4990-5010 och 5045.

På nedsidan möter närmast 4930 följt av zonen mellan 4910-4890 och 4845.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Även om indexet är överköpt är det ett mycket positivt utseende med G-krafterna på plats sedan mitten av december och allt högre bottnar som följs av nya högre toppar. Nu närmar sig den målkurs vid 5000 som jag pratat om i flera månader. I det korta tidsperspektivet börjar vi se en tendens till en stigande kil och det är ett tecken på att köparna kan behöva ladda om för att sedan dra vidare norrut. Flera korta momentumindikatorer varnar för att en rekyl inte är långt bort. Tittar vi på den historiska månadsutvecklingen är februari och september de sämsta månaderna på året. I grafen ser vi hur indexet i snitt utvecklats den närmaste månaden sedan 2001. Om indexet vänder ner vill jag helst inte se det etablera sig under 50-dagars medelvärde som inför veckostarten noteras kring 4725. Dessförinnan har vi ett stöd vid 4845-4800 som är den första viktiga sentimentsnivån, där även standard line och toppen från december möter upp. 5000-nivån är naturligtvis en nivå med bra drag men samtidigt ett område där många kommer ta hem vinst. Man bör påminna sig om att SP500 nuförtiden ”är 7 aktier” och dessa behöver vi ha med oss för att inte riskera en jobbig period (lite flashback från 1999). Mitt huvudspår är att vi mellan nuvarande nivå och 5000 kommer få en lokal topp och att rekyl därefter inleds. Det mesta talar för att en kommande rekyl kommer bli köpvärd.

Motstånd: 4975 / 4990-5010 / 5045
Stöd: 4930 / 4910-4890 / 4880 / 4845-4842 / 4810-4790

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 53-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 52%.

DAX: Doji kring rangens tak i veckografen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om flera starka positiva ATH-stängningar tyder på förnyad optimism börjar indexet bli överköpt kring den viktiga motståndsnivån kring 17000.”

Den gångna veckan inleddes trevande men därefter har indexet flera gånger försökt bryta upp och etablera sig över 17000-nivån utan att lyckats. DAX backade den gångna veckan med marginella 0,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till marginella 1,0 procent. I veckografen utvecklades en doji kring taket i tradingrangen som fångat indexet sedan början av året. En doji kring taket i en kontraktion är en omslagsformation, nu återstår att se om så blir fallet denna gång.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är neutral.

SMACD lämnade en ny köpsignal den 24 januari och den är fortfarande i spel. Det råder dock en negativ divergens mot prisgrafen.

Bredden mellan bollingerbanden skrivs nu till 3,9 procent vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 4,8 procent.

Sammanfattning: För två veckor sedan skrev jag att en doji kring stödet i tradingrangen var en positiv signal och det ledde till en uppgång mot 17000-nivån. Den gångna veckan har istället utvecklat en doji kring tradingrangens motståndsnivå. Om 16820 punkteras är det alltså stor risk för att en rekyl ner mot i första hand standard line och MA-50 inletts. Februari har historiskt var den fjärde sämsta månaden på året för DAX och det är en viss risk för att vinster börjar tas hem kring denna trippelnollenivå. Passeras 17000 utan att snabbt punkteras hittar vi nästa delmål upp mot 17750 och därefter 20000-nivån. Om standard line vid 16670 punkteras ställs siktet till att börja med in mot 16350.
Mitt huvudspår är att en kommande rekyl blir hälsosam och köpvärd men i februari med låg volla bör man fästa ganska stor vikt vid vilket nivå (ska vara ett tydligt stödområde) där en positiv fortsättningsformation effektueras.

Motstånd: 16990-17010 / 17250 / 17500
Stöd: 16840 / 16650 / 16450-16345

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 43-.
– Next day forecast indikerar att det är 57 procents chans för uppgång under måndagen.

Volvo B: Positiv rapportreaktion och pattern gap

Teknisk analys Volvo B: Det blev en punktering av rapportstapelns lägsta efter den senaste rapporten och aktien drog ner till MA-200 där köparna stod och väntade. När sedan 238 kronor tobs ut i början av november inleddes en uppgång som inte avtog förrän vid 265 kronor. Därefter har aktien varit nere och testat 100-dagars medelvärde i samband med rappoten förra fredagen och därefter har köparna åter piggnat till.

Den långa trenden som jag identifierar genom lutningen på MA-200 pekar uppåt. Trendfasindikatorn noteras sedan den 15 november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv sedan den 9 november.

SMACD lämnade i torsdags den 2/2 en köpsignal i nollzonen.

Sammanfattning: Om Volvo B gapar upp idag kan position tas annars väntar vi på en positiv fortsättningsformation. När/om 262 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 262 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras vid 246,40.

Motstånd: 259 / 265 / 276 / 290-310
Stöd: 255 / 252 / 247 / 238-236

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 86+.

Volvo Car B: Extremt positiv rapportreaktion

Teknisk analys Volvo Car B: Efter den tajta konsolidering som föregick rapporten kom ungefär som väntat men beskedet att man väljer att inte längre stötta Polestar tolkade marknaden positivt. Aktien har nu tagit sig upp till den nedre delen av det negativa gap som följde efter Blackrocks tilltagande blankning den 27 november som nog initierades av Geelys försäljning av 100 miljoner aktier med 10% rabatt den 17 november.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt fallande. Trendfasindikatorn noteras i zonen där det påtalas att risken för ytterligare nedgång är stor men efter rapporten har indikatorn stärkts påtagligt.

Volymbalansen är negativ sedan den 19 oktober men utmanar nu tremånaderssnittet.

SMACD lämnade i onsdags ett lågt positivt kors och nu närmar sig nollzonen som om den passeras tolkas av mig som en köpsignal.

Volvo Car har varit relativt hårt blankad av BlackRock vilket är positivt när priset stiger.

Sammanfattning: Ett gap upp över 37 kronor idag innebär att priset är uppe i ”blankargapet” från den 17 november och det kan bli som en magnet upp mot 41 kronor. Just nu är dock priset extremt överköpt på kort sikt och stängningen i fredags noterades hela 17 procent över det övre bollingerbandet. Det kan vara en god idé att till att börja med (vid ett positivt gap) inleda med en liten position i en minifuture och öka på vid en positiv fortsättningsformation efter som eliminerar nästa rekyl. När/om 39 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (3% range) efter att 39 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 31 kronor eller under den senaste lågpunkten om rekylen blir djupare innan en fortsättningsformation effektueras.

Motstånd: 37,00 / 39,50 / 44,00
Stöd: 34,95 / 31,20 / 28,75 / 27,75

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 84+.