BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 6

OMXS30: Positivt utbrott med negativ divergens

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Vi har nu fått en bekräftad rekyl och inväntar en positiv fortsättningsformation. Fram till dess sitter vi lämpligtvis på händerna.”

Den gångna veckan inleddes med en bullish piercing line som bekräftades i tisdags och avslutades med den högsta dagsstängningen sedan den 19 augusti 2015. Totalt steg OMXS30 föregående vecka med 1,2 procent vilket innebär att uppgången hittills i år skrivs till 2,6 procent.

I veckografen var det tredje veckan i rad med stängningar i de övre delarna av veckostaplarna. Om 1564 tas ut och hålls mer än någon dag är det positivt för fortsättningen men om de korta medelvärdena punkteras med tilltagande volym ska vi göra oss beredda på en rekyl. Det som eventuellt kan vara något bekymrande är att de senaste dagarnas kursstaplar, trots positiva bokslut och bättre jobbsiffror än väntat i USA, varit relativt små och fjuttiga.

Desto positivare tycker jag dock volymen är som de senaste fyra dagarna, som alla varit uppgångsdagar, har noterats klart över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Det var dock inte mer än 53 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar som steg den gångna veckan, vilket inte imponerar. Bästa sektorer i veckan blev oljebolag och defensiva hälsovård. Sämst gick kraftbolag och teknologi.

Det har varit rapporter som dominerat nyhetsflödet den senaste veckan och de flesta motsvarar eller överträffar förväntningarna.

Primärtrenden lutar svagt uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,9 vilket säger oss att vi fortsatt ska räkna med slagig handel och tvära kast.

MACD lämnade den 25 januari den första köpsignalen sedan början av november, även denna gång kring nollinjen. Än så länge har momentumet för uppgång tilltagit och förutsättningarna är goda för en fortsatt uppgång.

Dagsmomentum är nu på väg att ta ut bekräftelsenivån kring 63 som skulle vara positivt och korrelera med utseendet i prisgrafen.

Cykelindikatorn noteras nu kring 80 vilket är något högt för att tajmingen ska vara bra när vi agerar på utbrott. Även om vi alltid ska hålla koll på cykelindikatorn är den inte en tvingande indikator vid lågvolatila upptrender.

På ovansidan möter först 1564 och därefter taket i den stigande trendkanalen kring 1620.

På nedsidan möter först 1546 och 1529 följt av golvet i den stigande kanalen vid 1517 och naturligtvis 1500-nivån.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1417 och framför allt att inte 1390-nivån ger vika för då är det säljarna som tar över taktpinnen på längre sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge MA-50 pekar upp och kursen håller sig ovanför, eller vänder upp i zonen mellan MA-50 och MA-100.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv tills vi bjuds på en negativ omslagsformation. Något annat än att för tillfället navigera för uppgång är fakirtrading.

Sammanfattning: Även om det naturligtvis är gott om varningssignaler är de senaste högre bottnarna med positiva fortsättningsformationer de jag navigerar efter. I samband med nästa negativa omslagsformation tar jag en paus och inväntar nästa positiva fortsättningsformation, åtminstone så länge vi inte bjuds på en ny signifikant lågpunkt lägre än 1400-nivån.

Motstånd: 1564 / 1574 / 1587 / 1596 / 1620
Stöd: 1552 / 1546 / 1537 / 1528 / 1517

SP500: På väg att testa ATH-nivån

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Jag är positiv till utbrottet hos SP500 så länge inte indexet etablerar sig under golvet i den stigande långsiktiga kanalen är rekyler bra lägen att kliva på för uppgång. Motstånd möter bla i form av den övre begränsningen hos den stigande kilen vid 2315 och därefter taket i den långsiktigt positiva trendkanalen som möter upp strax ovanför 2400. Matematiskt och symmetriskt hittar vi första delmålet vid 2310.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång mot 2268 som testades av under måndagen och tisdagen men det var först i samband med veckoavslutningen som vi bjöds på en tydlig dagsstapel. I veckografen utvecklades en hammerliknande fortsättningsformation och vi bjöds på den femte raka stängningen i den övre delen. Totalt sammanfattas dock förra veckans uppgång till måttliga 0,1 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 2,6 procent. Fredagens stängning var den nästa högsta dagsstängningen historiskt och det är nu inte så långt upp till ATH-nivån kring 2301.

Kursen befinner sig nu bara 1,0 procent under den övre begränsningen hos den stigande kilen. Det ska bli spännande att se vi precis som vid tidigare tillfällen sedan april kommer få en rekyl när nivån närmar sig. Så länge vi inte bjuds på en negativ candlesticksformation navigerar jag vidare norrut med siktet inställt på i första hand 2320-nivån.

Volymen den gångna veckan var den högsta veckovolymen sedan andra veckan i december och volymbalansen utmanar åter topparna från sluet av förra året.

Det tillkom 227.000 nya jobb i USA i januari, den största ökningen på fyra månader och över 197.000 som nämnts som en acceptabel nivå. Arbetslösheten ökade dock till 4,8 procent, från 4,7 procent i december. Den genomsnittliga timlönen steg 0,1 procent i januari. Analytiker hade väntat sig en ökning med 0,3 procent. I årstakt steg lönerna med 2,5 procent, väntat 2,8 procent.

Finans var den bäst presterande sektorn inom S&P500 på rapporter om att Donald Trump planerar att skriv under en order om att rulla tillbaka Dodd Frank-lagen som infördes som svar på finanskrisen 2008.

VIX steg den gångna veckan med 3,7 procent och noteras just nu precis under 11-nivån. Som jag skrivit flera gånger den senaste veckan är jag inte riktigt bekväm när stängningarna sker kring alltför låga nivåer. Fear & Greed-indexet vände i fredags upp och noteras nu kring 60-nivån vilket indikerar en något mer optimistisk syn än för några dagar sedan.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2165 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och kring 2161. Trendfasindikatorn noteras kring +0,8 vilket innebär att vi, om utvecklingen fortsätter, alltmer ska snegla åt jämviktspendlande strategier och därmed agera betydligt mer kortsiktigt.

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 58 och påtalar för oss tajmingen för nya entréer kring nuvarande nivå inte är den allra bästa. Även om cykelindikatorn inte är en tvingande indikator vid lågvolatila upptrender är det alltid en fördel att agera vid positiva minidivergenser kring stöd/ackumulationsnivåer.

MACD lämnade den 31 januari en ny säljsignal som nu är på väg att övergå i en köpsignal vilket skulle vara den första i den positiva delen på länge och något jag placerar i den positiva vågskålen.

Utbrott är intressanta att agera på vid låg volatilitet och just nu är bredden mellan bollingerbanden nere på 1,9 vilket historiskt sett är extremtj lågt och ett utbrott, oavsett om det blir upp- eller ner har förutsättningar att bli mycket kraftfullt.

På ovansidan möter först ATH-noteringen kring 2301 och därefter stigande motståndslinjen vid 2320.

På nedsidan möter först 2292 följt av 2284 men framförallt stödet mellan 2200-2180 där även golvet i den långsiktigt stigande kanalen möter upp.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger kraftigt
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 26/1 vid 2301
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– Negativa divergenser mot momentumindikatorerna
– Lite väl utbredd optimism (lågt värde på VIX)

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot 2080 om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym. Undertonen är positiv men utmanas nu.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och inställd på fortsatta uppgångar men jag vill inte se att MA-50 punkteras och vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) är utseendet positivt och som jag påpekat i flera veckor pekar allt mer på väg att vi kommer att bjudas på en vollaexpansion norrut. I den negativa vågskålen råder dock en påtagligt negativ divergens och om inte köparna kommer tillbaks inom de närmaste dagarna tyder nu mer på att det krävs en något djupare rekyl för att locka tillbaks köparna.

Sammanfattning: Jag har sedan några veckor påtalat att sannolikheten för att en vollaexpansion kommer att ske norrut är större än för nedgång. Bilden stärktes ytterligare under slutet av föregående vecka och siktet är nu i första hand inställt på den övre begränsningen av den stigande kilen vid 2320. Rekyler är köpvärda åtminstone ner mot 2200 men det kommer jag att återkomma till när och om det blir aktuellt.

Motstånd: 2301 / 2305 / 2315 / 2326
Stöd: 2292 / 2284 / 2274 / 2263

DAX: Fortsättningsformationer värda att agera på

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Historien indikerar att det är större risk för en rekyl inom de närmaste två veckorna än att ett utbrott upp och förbi 12000-nivån ska ske innan dess. På sikt talar dock det mesta för fortsatta uppgångar och på sikt även test av ATH-nivån.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång mot 11500-nivån men avslutades avvaktande. Totalt föll DAX med 1,4 procent den gångna veckan vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet nu reducerats till 1,5 procent.

För en vecka sedan påpekade jag att det nu var 8 veckor i rad med gröna veckostaplar och att det bara inträffat 8 gånger de senaste 20 åren. Historien talade för att vi skulle bjudas på en rekyl inom kort. I veckografen råde nu en bearish harami som är en negativ omslagsformation, med låg tillförlitlighet. Stänger den kommande veckan under 11535 är det stor risk för att det behövs ett djupare omtag för att skapa förutsättningar för ett nytt positivt ben i den långsiktigt stigande trenden men om däremot tisdagens lägsta förblir intakt är det mer som talar för att 11900 kommer att testas inom kort.

Volymen har den gångna veckan noterats över klart över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den långa trenden pekar upp och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,2 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier och agera för uppgång när vi bjuds på positiva fortsättningsformationer.

För tillfället noterar jag dock en negativ divergens mot både dagsmomentum, cykelindikatorn och MACD som varnar för antingen en lugnare uppgångtakt, en kommande konsolidering eller en stundande rekyl.

På sikt talar det mesta för vi kommer få se en expansion norrut. Den senaste veckans rekyl har varit både hälsosam och välkommen och chanserna för att vi inom kort kommer att få se nya årshögstanoteringar är goda.

Sammanfattning: Efter den senaste veckans rekyl börjar det nu bli dags att invänta en positiv fortsättningsformation, som är värd att agera på. Redan om 57-nivån hos dagsmomentum tas ut talar mycket för en uppgång till i första hand 11900-nivån och på längre sikt en vandring upp mot tidigare ATH-nivåer.

Motstånd: 11698 / 11730 / 11801 / 11897
Stöd: 11630 / 11594 / 11525 / 11456

Stora Enso R: Nu vänder vi på klacken

Teknisk analys Stora Enso R: Efter en del stök och rekyler i början av november tog aktien fart och noterades i en fin lågvolatil upptrend och denna typ av trender kan fortsätta länge. Det vi inte vill se är att uppgången antingen accelererar eller att momentumet avtar.

I fredags presenterade bolaget sitt bokslut för 2016 och det mottogs inte positivt av placerarkollektivet.

Den långa trenden som identifieras av lutningen på MA-200 och G-krafterna är stigande. Trendfasindikatorn var i slutet av januari uppe över 3 men pekar nu nedåt och noteras kring +2,2.

En rapport som tolkas negativ efter en lång uppgångsfas och där stängningen sker långt ner i en röd opening marubozu som dessutom präglas av stort engagemang (volym) blir inte sällan startskottet på en motsatt trend.

Den viktiga 100-kronorsnivån gav efter ett par dagars test, vika i fredags och kursen noteras nu i den lägre delen av den tradingrange jag sedan några månader markerat utifrån tidigare stöd- och moståndsnivåer.

Sammanfattning: Även om det kommer att bli en del uppstudsar är det nu mycket som talar för att aktien behöver ner mot i första hand primärtrenden och eventuellt hela vägen ner mot 65 kronor. Det som kan förändra detta är att vi till att börja med får ett par stigande bottnar och toppar men det räcker inte bara med en positiv fortsättningsformation efter en så pass kraftig TN-info som den vi såg i fredags.

Motstånd: 100,20 / 105,70 / 116,00 / 125,90
Stöd: 90,30 / 86,30 / 76,40 / 72,05 / 64,40

AstraZeneca: Hammer vid ackumulationsområde

Teknisk analys AstraZeneca: Två dagar efter föregående analys bjöds vi på en shooting star kring marubozulinjen från den 20 januari och EMA-8 vilket fick kursen att testa av 460 kronorsnivån vid två tillfällen inför rapporten.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att identifiera saknar i stort sett lutning (svagt stigande). Trendfasindikatorn skrivs till -0,04 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa jämviktspendlande strategier och vara kortsiktiga med både positioner för upp- och nedgång.

Rapporten i torsdags men sent under eftermiddagen bjöds vi på en ”Turning 8” och det är en indikation på att aktien inte längre (vid jämviktspendling) sväljer lägre priser och att förutsättningarna är goda för en positiv öppning dagen efter. Även om jag kände mig ganska ensam i min tolkning av torsdagens rapport var den i min värld positiv (tekniskt).

Astra följde ”tradinglagen” och öppnade fredagen med ett positivt gap på 0,5 procent och fortsatte dagen upp för att till slut stänga 2,1 procent högre än i torsdags.

Det är absolut inte slut på utmaningar för Astra Zeneca-aktien men nu har vi flera intressanta nivåer att skala in oss på för uppgång men om vi får mer än en dagsstängning under 464 kronor bör vi åter vända på klacken och företrädesvis navigera för nedgång.

Sammanfattning: Om 490 kronor tas ut ställs siktet in mot 500 kronor som kan bli svårpasserat och krävas några omtag och kanske en WT Squeeze innan nivån tas ut och hålls. Om/när decembertoppen vid 528 kronor tas ut och hålls får vi en signal om uppgång mot augustitoppen vid 590 kronor men så länge primärtrenden är platt kommer det att bli många utmaningar på vägen dit.

Motstånd: 494,65 / 507,40 /528,00 / 548,60
Stöd: 474,00 / 465,20 / 445,60 / 425,00