BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 6

OMXS30: Börjar bli upp till bevis men bra edge

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den gångna veckan som inleddes med ett utbrott upp och förbi 1640 skulle snabbt visa sig bli falskt och följdes av ett kraftfullt nedställ mot primärtrenden och den psykologiska 1600-nivån. Det blir nu intressant att se om vi kommer att få se en ny högre lågpunkt än 1574 följt av en ny högre topp än 1648, vilket kommer vara positivt för fortsättningen. Om det istället visar sig att 1574 punkteras innan 1648 tagits ut är det en indikation på att ytterligare svaghet ligger bland korten. Risken är stor för fortsatt skvalpig handel och tvära kast så länge OMXS30 är fångat i den rådande tradingrangen mellan 1648 och 1574.”

Den gångna veckan inleddes med ett misslyckat försök att ta ut förra fredagens marubozulinje, vilket bär med sig en negativ underton. Totalt föll den gångna veckan, som dessutom avslutades svagt, med 1,7 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 0,5 procent. Veckostapeln var den mest negativa i år och vi får flytta oss till sista veckan i december för att hitta en lika negativ veckocandle.

Finansmarknaderna påverkades av att USA-jobbrapporten visat på en starkare sysselsättningsökning än väntat i januari medan lönetillväxten var den högsta på över åtta år. Den dollarprissatta oljan rörde sig ned ett par procent och Lundin Petroleum stängde 4 procent lägre. Att USA-månadsdata visade på en oljeproduktion kring rekordnivå bidrog negativt för råoljepriser. Inom råvarurelaterat backade Boliden och SSAB båda kring 3 procent medan basmetallpriser drog nedåt.

Bästa sektorer den gångna veckan blev telekom/it följt av konsumentprodukter medan oljebolag, basråvaror och detaljhandel tog mest stryk. I fredags var det åter oljebolagen som backade mest följt av basråvaror.

Den långa trenden håller på att plana ut och i veckan som gick bjöds vi på ett nytt dödskors. Nu blir det spännande att se om det tynger mer än det vi bjöds på i början av september. Trendfasindikatorn som trots allt är den som är pålitligast noteras just nu i 0,0 vilket manar till försiktighet och kortsiktig handel.

Volymen den gångna veckan var (till skillnad mot i Tyskland) den högsta sedan slutet av oktober och i fredags var den 29 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Volymbalansen har nu fallit ner till den nivå vi såg de sista dagarna av december och om vi inte snart bjuds på en passering av senaste pivottopp kommer jag svänga över och bli mer bäsig igen.

Totalt steg 18 procent av de 254 aktier jag dagligen bevakar den gångna veckan och sedan årsskiftet är det nu bara 46 procent som noteras högre.

På ovansidan möter först motstånd kring 1593 följt av 1600 och området kring primärtrenden vid 1610 och ovandelen på svansen som inledde förra måndagen vid 1621.

På nedsidan hittar vi stöd vid nyårslågpunkten krin 1576-1574 fölt av 1563.

På lång sikt är jag nu neutral men om nästa topp blir lägre än 1648 och om 1574 punkteras övergår jag till att blir svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu neutral till svagt negativ så länge indexet misslyckas med att ta tillbaks 50-dagars medelvärde som dessutom lutar nedåt under primärtrenden.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu åter svagt negativ så länge vi inte ser tecken på en ny högre lågpunkt och att 20-dagars medelvärde åter tas ut.

Sammanfattning: Sedan det misslyckade försöket att ta ut 1640-nivån har OMXS30 fallit med 3,6 procent på 8 handelsdagar. Om vi studerar vad som hänt de senaste 21 åren när vi sett liknande nedgångar har kursen stått högre i 93 av de 157 tillfällena det inträffat (59%) en vecka senare, med i snitt 0,8 procent. Vid tre tillfällen har dock kursen fortsatt ner med mer än 10 procent den kommande veckan och senast vi såg det var i samband med Euro/Greklandskrisen i juli 2011. Det blir nu intressant att se om oron på obligationsmarknaden tilltar med börsnedgångar som följd. För att inte det negativa sentimentet ska bita sig fast och förstärkas är det angeläget att 1574 håller och om nivån punkteras vill jag se att den snabbt återtas. Jag navigerar nu vidare söderut i den korta fallande kanalen tills jag ser tecken på nya högre bottnar och toppar, till att börja med, i det kortare perspektivet.

SP500: Hårt spänd gummisnodd och rikoschett

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Man bör inte vara något annat än positiv till de amerikanska indexen för tillfället, även om rekylrisken för tillfället är stor. På nedsidan hittar vi gott om stöd vid bla 2800 men framförallt 2700. Att ta nya positioner för uppgång på nuvarande nivå innebär att man jagar priset vilket är något av de sämsta strategierna jag vet. Den enda vettiga strategin för tillfället är att vänta på en rekyl och en därpå följande positivt fortsättningsformation kring någon av stödnivåerna.”

Den gångna veckan inleddes med en bearish harami som är en negativ omslagsformation med låg tillförlitlighet men som i detta fall bekräftades. Inför fredagen skrev jag att den formation som därefter bildade en formation som kan betecknas som att ”söka en ny botten”. I och med att det skulle visa sig vara en ”falsk botten” och den om den punkterades troligen skulle trigga ett ökat säljtryck vilket vi fick se i fredags, som blev den sämsta dagen sedan den 9 september 2016, var alltså inte rekylen klar. Totalt föll S&P500 med 3,8 procent den gångna veckan vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet nu reducerats till 3,3 procent.

Jobbrapporten i fredags visade fler sysselsatta än väntat men framförallt en högre löneökning. Dollarn stärktes och räntorna steg efter statistiken.

Den gångna veckan var den sämsta sedan början av januari 2016 då kursen nådde ner till den extremt viktiga stödnivån från oktober 2014.

2800-nivån och därmed även 20-dagars medelvärde punkterades alltså som om de inte fanns. Nu återstår det att se om köparna vågar kliva in vid nuvarande nivå eller om det behövs ett djupare omtag.

Årsmedelvärdet som just nu noteras kring 2544 och primärtrenden har nu nått upp till 2532. Trendfasindikatorn har med den senaste veckans nedgång fallit tillbaks till +1,3.

MACD lämnade som jag skrev i onsdags den första säljsignalen sedan den 27 december under veckan, men i en positiv trend är det något vi ska se som en pausformation och avvakta till vi bjuds på nästa köpsignal.

VIX som noterat högre bottnar sedan årsskiftet, trots att SP500 stigit, vilket jag varnat för, steg den gångna veckan med hela 56 procent för att till slut stänga veckan vid 17,3. Det vi nu ser är den högsta noteringen sedan i slutet av oktober 2016.

Volymen som succesivt ökat under veckan noterades i fredags noteras nu klart över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är fortsatt positiv även om den nu fallit tillbaks ner mot tremånaderssnittet.

På ovansidan möter först 2785 följt av 2808 och 2848 men självklart även ATH-nivån kring 2873.

På nedsidan möter först 2753 och därefter nivån 2736 och 50-dagars medelvärden.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 26/1 vid 2872,9
– Indexet fortsätter vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– MACD lämnade i onsdags en säljsignal
– VIX har stigit de senaste veckorna trots nya högre högsta hos index
– Bekräftad negativ omslagsformation

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler är köpvärda hela vägen ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt positiv men vill inte se att MA-50 snabbt punkteras med kraft och tydlighet utan att snabbt återtas. Om MA-50 punkteras utan att snabbt återtas kommer jag först bli neutral när medelvärdet vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral och avvaktar tecken på att köparna är villiga att suga upp säljtrycket innan nya lägre högsta och lägsta effektuerats.

Sammanfattning: Det skulle visa sig vara bottenlöst kring 2812 som jag skrev om inför fredagen och nu har kursen punkterat flera viktiga stödnivåer. Fredagen utvecklades till en av de sämsta dagarna på flera år och stängde med en Rikoschett-stapel. Vid de 57 gånger, sedan början av 2002, som gummisnodden varit lika hårt spänd på nedsidan som nu har kursen stått högre en vecka senare vid 32 av dessa (56%) och vid 9 av dessa har det skett med en Rikoschett av dessa har 7 inneburit uppgångar på en veckas sikt. Även om edgen talar för uppgång ska vi vara beredda på att uppstudsarna kan bli kortvariga. En turtle soup för uppgång eller om 2785 tas ut på måndagen kan det vara en signal om att ta nya positioner för uppgång.

Motstånd: 2785 / 2792 / 2808 / 2848 / 2872
Stöd: 2753 / 2745 / 2736 / 2681 / 2634

DAX: Stökig handel och tilltagande volla att vänta

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu närmar sig åter ATH-nivån och förutsatt att 13500-nivån tas ut och hålls mer än någon dag med nästa lågpunkt högre än förra veckans lägsta vid 13137 börjar det bli dags att tillämpa trendföljande strategier för uppgång.”

Föregående vecka inleddes med en uppgång som snabbt byttes till en nedgång som tilltog i slutet av veckan. Totalt backade den gångna veckan med hela 4,2 procent vilket var den största veckonedgången sedan början av november 2016. Årets uppgång är därmed eliminerad och för tillfället ser vi en nedgång med 1,0 procent sedan årsskiftet.

Nu har indexet fallit ner till ett intressant stödområde kring 12850-12750 där köparna har sugit upp säljtryck sedan nivån togs ut i slutet av september.

Den långa trenden, men även de korta- och medellånga, pekar uppåt. Trendfasindikatorn har sedan början av november fallit och noteras nu kring +0,4 vilket innebär att vi ska applicera kortsiktiga företrädesvis jämviktspendlande strategier.

Även om vi sett en kraftfull nedgång de senaste 8 dagarna är det fortfarande en liten bit kvar ner till årsmedelvärdet som inför veckostarten noteras kring 12656. Februari månad har för tillfället utseendet av en bearish engulfing.

De senaste två dagarna har stängt under det nedre bollingerbandet och det kan jag bara hitta att det skett vid 37 gånger sedan början av 2002 och vid 21 aV dessa har kursen stått högre en vecka senare (57%). Vi positiva marknadsfaser som nu är edgen ytterligare något bättre.

Nu närmar sig indexet primärtrenden och edgen är bra för en uppstuds men vi bör hålla koll på utvecklingen kring 13.000-nivån så den inte leder till en ny lägre lågpunkt.

I den positiva vågskålen har volymen de senste två veckorna varit förhållandevis låg.

Sammanfattning: Nu närmar sig DAX primärtrenden och den psykologiskt viktiga 12800-nivån som är en nivå där vi sett köparna suga upp säljtrycket sedan tidigt i höstas. I och med det kraftiga nedstället de senaste dagarna är risken stor för en ny lägre pivottopp och ett försökt att bryta ner under denna stödnivå vilket skulle ställa in siktet mot 12500 och eventuellt lågpunkten kring 12000. Om det skulle visa sig att även dessa nivåer ger vika utan att relativt snabbt snabbt återtas ökar risken för att vi sett en långsiktig topp. Det råder nu en betydligt större osäkerhet och vi bör vara beredda på en tilltagande volla den närmaste tiden. Även om vi får uppstudsar från nuvarande nivå vill vi se nya högre toppar och bottnar, först i det kortsiktiga perspektivet men därefter även i det medellånga och långa.

Motstånd: 12915 / 13020 / 13180 / 13350
Stöd: 12750 / 12690 / 12550 / 12360

Nordea Bank: Risken har tilltagit för nya lägre lägsta

Teknisk analys Nordea Bank: Efter ett misslyckat försök att ta ut 102 kronor och nå rapportgapet från oktober har Nordea fallit ner till nästa stödnivån kring 96-kronorsnivån som kommer vara kritisk för den närmaste framtiden.

Den långa trenden som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt nedåtriktad och trendfasindikatorn har fallit tillbaks till -0,4 vilket påtalar vikten av att vara kortsiktiga med positioner, speciellt när vi går emot den nu rådande, svagt fallande riktningen.

Reaktionen på bokslutet blev negativt med en stängning relativt långt ner i dagscandlen. Nu blir det intressant att se om Nordea lyckas ta sig förbi 98,50 utan att nivån omgående punkteras eller om det blir 95,60 som punkteras och stakar ut den närmaste tidens riktning.

Sammanfattning: Nordea som numera är den viktmässigt tyngsta aktien på OMXS30 och tog över efter HM sista veckan av 2016, kommer ha stor impact på det svenska storbolagsindexet om nedgången tilltar. Det blir nu spännande att se om Nordea tar sig tillbaks upp i rapportgapet, vilket jag tolkar positivt, men det är först när vi ser att aktien etablerar sig över januaritoppen och detta inte följs av lägre bottnar som jag kommer bli positiv till aktien. Just nu talar den negativa volymbalansen för att utbrottet kommer att ske söderut och då har det även en negativ impact på OMXS30.

Motstånd: 97,80 / 98,65 / 100,25 / 101,80
Stöd: 96,25 / 95,50 / 93,90 / 92,30

Electrolux B: Dags för ny paus innan nästa uppgång

Teknisk analys Electrolux B: Vi bjöds på en positiv rapportreaktion vilket ledde till en uppgång med nästan 7 procent och även om svansen innan stängningen på rapportdagen var relativt stor tolkar jag de senaste dagarna positivt i aktien. Trots det något sura börsklimatet anser jag att Electrolux stått emot bra.

Den långa trenden pekar uppåt och trendfasindikatorn noteras stigande men håller sig än så länge kvar strax under +1. Vi ska med andra ord fortfarande agera med en kort tidshorisont.

I samband med rapporten togs januaritoppen ut och bekräftade dubbelbottenformationen som gav oss ett första delmål kring 283 kronor, som nåddes i samband med bokslutet.

Volymbalansen är fortsatt positiv och så länge vi inte ser en ny lägre lågpunkt anser jag att den fallande trendlinjen tagits ut.

Sammanfattning: Efter den extremt positiva rapportreaktionen som på bara en dag nådde det första delmålet har nu Electroluxaktien åter tagit en paus. Med tanke på hur många aktier som dragits med ner i de senaste dagarnas börsnedgång tolkar jag pausformationen som positiv. Om inte 270 kronor punkteras och OMXS30, tillsammans med sina indexkollegor, klappar ihop tror jag på en fortsatt uppgång för Electrolux.

Motstånd: 280,25 / 282,30 / 287,10 / 291,95
Stöd: 275,50 / 272,70 / 267,95 / 263,15