BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 6

OMXS30: 1800 framstår allt mer som en vattendelare

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter ATH-noteringen i onsdags har OMXS30 åter fallit tillbaks och noteras i en tradingrange. Även om det krävs en rekyl för att ackumulera decemberuppgången är det gott om stöd på nedsidan och så länge inte 1700 ger vika utan att snabbt återtas tolkar jag dessa som köpvärda. SMACD är nedåtriktad sedan årsskiftet och signallinjen punkterades i veckan efter en negativ divergens upp mot ATH-noteringen. Passeras 1834 ställs siktet in mot i första hand 1850/1860 medan en punktering av standard line kring 1783 ställer in siktet mot 1750. Mitt huvudspår är att vi kommer att nå 1850 innan 1700 punkteras.”

Den gångna veckan inleddes med ett nedställ som inte avtog förrän 50-dagars medelvärde nåddes. Begränsninganra för förra måndagens kraftfulla röda candle fångar fortfarande OMXS30. Zonen kring 1800 och standard line har de senaste dagarna testats men inte tagits ut. Totalt backade den gångna veckan med 1,6 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 0,6 procent. I månadsgrafen utvecklades januari till en bearish shooting star och i veckografen är nu, precis som för SP500, en Hindenburg Omen effektuerad, som historiskt flera gånger inlett kraftiga nedgångsfaser.

Som jag skrivit den senaste veckan är OMXS30 fångat i en tradingrange mellan 1834 och 1763 och så länge så är fallet ska vi vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymen den gångna veckan har legat över snittet vilket naturligtvish har en hel del med rapporterna att göra. Volymbalansen är positiv även om den mattats av den senaste tiden och nu utmanar tremånaderssnittet.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag som stigande och positiv. Trendfasindikatorn noteras inför veckan kring +0,7 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel så länge den rådande tradingrangen fångar indexet.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1798-1802 följt av 1821 och 1834.

På nedsidan hittar vi närmast 1778 följt av 1771 och 1763.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 16 av de 33 senaste åren (48%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,01 procent. Indexet har stigit 5 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,3 procent lägre.

Sammanfattning: De tre senaste dagnar har noterats med dojiliknande candlar som varit uppe och testat 1800-nivån men inte lyckats ta ut och stänga ovanför. Än så länge har vi ingen bekräftelse på att rekylen är klar och vi kan inte utesluta att det kan behövas ett djupare omtag innan nästa positiva trendben är inlett. Så länge indexet noteras innanför begränsningarna för den rådande tradingrangen mellan 1834 och 1763 tolkar jag det som en konsolidering med allt vad det brukar innebära i form av förhöjd risk för skvalpiga rörelser och tvära kast. Den av nivåerna som tas ut eller punkteras kommer troligen att ställa in riktningen för de närmaste veckorna.

Motstånd: 1798-1802 / 1821 / 1834
Stöd: 1778 / 1771 / 1763

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 45.

SP500: Hindenburg Omen

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter den första riktigt kraftfulla candlesticksformationen sedan den 1 oktober tolkar jag det som att en rekyl är inledd. På nedsidan möter först zonen mellan MA-20 och golvet i den stigande kanalen men viktigare tolkar jag gapet från den 20 december kring 3200. På sikt talar mer för att indexet kommer att notera ytterligare nya ATH-noteringar. Att navigera för nedgång (gå kort) är för tillfället inte något som lockar men det gör det däremot att invänta nästa positiva candlesticksformation som eliminerar fredagens bearish engulfing, som för tillfället präglar indexet.”

Den gångna veckan inleddes med ett negativt gap som hade täppts till i onsdags men ledde snabbt till en ny negativ candlesticksformation. Jag har sedan mitten av december påpekat att gapet kring 3200 är en nivå, som om den inte täpps till skapar obalans. I fredags nåddes återigen gapet från den 20 december där även 50-dagars medelvärde möter upp. Totalt backade indexet med 2,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu eliminerats och istället noteras S&P 500 0,2 procent lägre än vi årsskiftet. I månadsgrafen utvecklades januari till en bearish shooting star och i veckografen har en Hindenburg Omen bekräftats. Är du intresserad av att höra mer om denna formation kommer jag gå igenom den på tisdag i Tobbe Spekulerar (på YouTube).

Redan innan coronaviruset bröt ut på allvara i Kina var indexen rejält stretchade på ovansidan och då brukar något svart svan anses vara startskottet på en rekyl eller i vissa fall trendskifte. Självklart är det en varningssignal om ekonomin i världens näst största ekonomi saktar in, oavsett orsak. När en av de länder med mest industriproduktion i världen saktar in påverkar det naturligtvis råvarupriser såsom koppar och oljepriser, som Kina är största köpare av.

Hur börsen reagerar på händelser i världen beror oftast inte på händelsen i sig utan på hur det tekniska tillståndet i graferna ser ut vid tidpunkten för det eventuella hotet.

Jag har länge pratat om att det är massor med varningssignaler. Om vi tar en titt på världsindexet (ACWI) hade 14-veckors RSI för första gången sedan början av 2018 kommit upp över 70 samtidigt som historgrammet i SMACD indikerade att köparna höll på att köra slut på bränsle.

Antal aktier inom S&P 500 som noterades över MA-200 var uppe i 87 procent för två veckor sedan och allt över 80 brukar anses vara för extremt. Sedan dess har vi sett indikatorn falla brant och nu är det mindre än 70 procent av aktierna som noteras över MA-200.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut noteras stigande och trendfasindikatorn noteras kring +0,8 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast en tid framöver.

Volymen har hela den gångna veckan noterats över det dagliga snittet och i fredgs hela 43 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen ser fortsatt positiv ut och korrelerar med uppgången.

69 procent av de aktier som ingår i SP500 noteras nu över primärtrenden. När mindre än 60 procent av aktierna noteras över MA-200 i positiva marknadsfaser ökar risken påtagligt för att tuffare tider väntar.

VIX (den förväntade volatiliten) bröt för en vecka sedan upp genom den fallande kilen och noteras fortfarande ovanför utbrottsnivån. Totalt steg VIX med 29 procent den gångna veckan och det blir nu spännande att se vilket av 15- eller 25- nivån som tas ut eller punkteras. Punkteras 15 talar mycket för ett bra köpläge men om 25 tas ut tror jag vi kan se fram emot ett jobbigt nedställ.

På ovansidan möter närmast 3243 följt av 3282 och 3300.

På nedsidan möter närmast 3215 följt av 3205-3200 och 3184.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 3337,7 den 22/1
– Noteras över MA-200, MA-100 och MA-50
– G-krafterna är sorterade för en varaktig uppgång
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1 april som är intakt
– Nya högre signifikanta lägsta sedan början av juni

I den negativa vågskålen:
– SMACD signalerar risk för ytterligare nedställ
– Lite väl kraftigt uppgång i de högre tidsupplösningarna
– I månadsgrafen utvecklades januari till en bearish shooting star

På lång sikt är jag positiv tills jag ser var och hur nästa topp sätts samt hur den därefter följande lågpunkten markeras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Jag har sedan utbrottet i december varnat för att indexet är översålt och vi har sett flera allvarliga varningssignaler där flera av dem nu övergått i säljsignaler. Nu utmanas det gap jag anser skapat mycket av den obalans vi sett i indexet de senaste veckorna och nu blir det intressant att se om vi bjuds på en positiv fortsättningsformation från denna nivå, vilket i så fall ger oss ett mycket bra läge att kliva på för uppgång. En av de varningssignaler vi för tillfället bör hålla koll på är om den Hindenburg Omen som effektuerats leder till att till att börja med 3200 ger vika vilket i så fall ställer in siktet mot 3150-nivån och molnet.

Motstånd: 3243 / 3282 / 3300 / 3338
Stöd: 3215 / 3205-3200 / 3184

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 45.

DAX: Bra edge för uppgång vid positiv fortsättningsformation

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Strax under gapstödet hittar vi standard line kring 13290 som kan bli en intressant nivå att haka på en rekyl. Att gå kort ser jag än så länge inte som ett alternativ. För tillfället är det bättre att vänta på fortsättningsformation helst efter en rekyl.”

Den gångna veckan inleddes med ett negativt gap som punkterade standard line och markerade en ny lägstanivå för den rådande tradingrangen. Veckan avslutades med en kraftig röd candle som innebär att årslägsta nu testas av. Totalt föll DAX med 4,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu vänt till en nedgång med 2,0 procent.

Inför föregående vecka varnade jag för att bekräftelsenivån hos %b och RSI utmanades. Nu har nivåerna punkterats och rekylen jag förvarnat om är fullt pågående.

Volymbalansen tolkar jag för tillfället neutralt. fortfarande positiv även om den just nu är relativt flack. Punkteras lägstanivån från december, utan att snabbt återtas, ökar risken för att rekylen blir kraftfull. På motsvarande sätt är det positivt om novemberhögsta för OBV tas ut.

Ett första hot om att det positiva utseendet hotas ser jag en etablering under 12885 som är den nedre begränsningen av den senaste tradingrangen som togs ut för någon vecka sedan.

Sammanfattning: För andra gången i år utmanas nu 13000-nivån och jag inväntar nu en positiv fortsättningsformation som kan bli ett bra läge att kliva på för uppgång. SMACD visar nu tecken på att bryta ner under nollan, vilket ökar sannolikheten för att säljtrycket kommer att tillta. Att gå kort ser jag än så länge inte som ett alternativ.

Motstånd: 13120 / 13295 / 13510
Stöd: 12948 / 12886 / 12795 / 12656

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 18.

Swedbank: Kortsiktigt överköpt efter 123-vändning

Teknisk analys Swedbank A: Redan samma dag som föregående analys punkterades EMA-8 men först nästa dag med en dagsstängning. Första swingen tog ner aktien till cloud span b vid 134,40 och efter en ny lägre topp var det dags för nästa som fick aktien att fortsätta ner till 132-kronorsnivån. Den som agerade med en lottsedel fick antingen med sig 13 eller ungefär 20 procent. Rapporten som därefter följde tolkades positiv och nu har även toppen från den 22 oktober vid 147,50 tagits ut med enb stängning vilket innebär att vi nu har en potentiell 123-vändning i sikte.

Den långa trenden som definieras av lutningen på 200-dagars medelvärde har pekat nedåt under större delen av 2019 men har efter rapporten planat ut. Trendfasindikatorn har vänt upp från -5 i december och noteras nu kring +0,4. Trendpoängen (mellan +6 och +8 är det dags att agera med trendföljande strategier) noteras inför dagen vid +6.

Nu närmar sig två tuffa motstånd vid 154 och 165 kronor samtidigt som fredgens stängning skedde 12 procent över det övre bollingerbandet.

Risken för en stundande rekyl är stor men positiva fortsättningsformationer är intressanta att haka på ner mot åtminstone standard line som möter upp vid 141 kronor.

När jag går tillbaks historiskt hittar jag bara 7 lika positiva rapportreaktioner, där nästa dag hållt sig över hälften för rapportdagen. Snittutvecklingen det kommande kvartalet har då varit +7,3 procent.

Sammanfattning: Även om risken för en stundande rekyl är stor efter en uppgång på över 12 procent på 4 dagar och en stängning 12 procent över det övre bollingerbandet är förutsättningarna för en fortsättning uppåt därefter mycket goda. Den som vill avvakta en rekyl ner mot standard line och en fortsättningsformation riskerar att sitta kvar på perrongen medan den agerar direkt för uppgång riskerar att inleda positionen med en nedgång. Vilket man väljer, om man väljer något, är naturligtvis upp till var och en. Man bör dock vara beredd på att om rapportstapeln lägsta vid 131 kronor punkteras riskeras ett tilltagande säljtryck och stoppen bör därför inte placerar så långt under denna nivå.

Motstånd: 151,55 / 153,80 / 157,50 / 159,80
Stöd: 144,20 / 140,95 / 134,40 / 131,30

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 85.

Atlas Copco A: Utmanar vattendelaren vid 340 kronor

Teknisk analys Atlas Copco A: Det blev en uppgång med 20 procent tills den psykologiska 400-kronorsnivån satte stopp för uppgången. Sedan mitten av januari har aktien därefter fallit med 14 procent och noteras nu kring cloud span b som sammanfaller med den senaste signifikanta lågpunkten.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att identifiera noteras stigande. Trendfasindikatorn som fallit tillbaks från +3,5 noteras nu kring +1,4 och säger oss att det fortfarande är en bra edge för att agera för uppgång i samband med positiva candlesticksformationer.

Volymbalansen noteras än så länge stigande men håller på att utmana tremånaderssnittet.

Sammanfattning: Edgen för en uppstuds är god men vi bör först se tecken på att köparna har tillräckligt med självförtroende för att suga upp säljtrycket, vilket en dagsstängning över föregående dags högsta indikerar. På samma sätt kommer förutsättningarna för ytterligare nedgång att förstärkas om vi bjuds på en dagsstängning under föregående dags lägsta. Vi bör därför inte placera stoppen speciellt långt under föregående dags lägsta.

Motstånd: 352,80 / 357,60 / 365,30 / 370,10
Stöd: 337,40 / 332,60 / 324,90 / 320,10

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 9.