BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 6

OMXS30: Bearish engulfing kring ATH vs stark säsong

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”För att jag ska tolka rekylen som eliminerad vill jag minst se en dagsstängning över föregående dags högsta. Om det visar sig att 1932 punkteras utan att snabbt återtas behöver troligen gapet ner mot 1900 täppas till för att köpintresset åter ska få indexet att effektuera en högre botten. Punkteras även 1900 ställs siktet in mot decemberlägsta vid 1835. Mitt huvudspår är att köparna kommer suga upp säljtrycket inom kort, till dess sitter vi bäst på händerna och agerar åskådare. Det som skulle kunna få köparna ur balans och troligen eliminera det positiva utseendet vore om indexet med tydlighet punkterar decemberlägsta vid 1834 och nivån inte snabbt återtas. Skulle det visa sig att de amerikanska indexen fortsätter accelerera söderut är smittorisken mot OMXS30 och övriga börsindex stor.”

Den gångna veckan inleddes med en positiv candle som passerade både MA-20 och EMA-8 som följdes bekräftelsestapel. Veckan avslutades med tre nya rekordnoteringar och en total uppgång med 2,1 procent vilket innebär att OMXS30 står 6,1 procent högre än vid årsskiftet. I veckografen utvecklades veckan till en positiv haramiformation. I den svagt negativa vågskålen noteras indexet med negativ divergens mot de flesta momentumindikatorer och fredagen stängde som en bearish engulring efter att först noterat en ny ATH. Precis som den 25 januari har cykelindikatorn vänt ner från en hög nivå samtidigt som index noterar en ny högre högsta, det jag kallar för en negativ minidivergens.

Efter studsen vid den mindre motpolen vid 1934 förra torsdagen kursen tagit sig upp och tre dagar i rad noterat nya rekordnoteringar men en liten candle i torsdags följdes av en desto tydligare negativ veckostängning.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +1,9 vilket innebär att vi företrädesvis ska ska tillämpa trendföljande strategier för uppgång och köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen har hela veckan noterats över det dagliga snittet men föll i fredags vilket jag tolkar svagt positivt. Volymbalansen har åter vänt upp efter att ha studsat på tremånaderssnittet och så länge inte januarilägsta hos OBV punkteras tolkar jag utseendet neutralt.

Isens tjocklek i form av det aggregerade snitt noteras inför dagen till 69 procent vilket jag tolkar positivt. Inför dagen noteras 54 procent av largecapaktierna över MA-20, 69 procent över MA-50 och 89 procent över MA-200. 64 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd vid 1995-2008 följt av 2017 och 2030.

På nedsidan hittar vi först stöd kring 1978 följt av 1967 och därefter zonen kring 1950.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 24 av de 34 senaste åren (71%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,8 procent. Indexet har stigit vid 9 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 1,9 procent högre. Som jag skrivit flera gånger den gångna veckan har vi sedan 2013 haft en medioker inledning av februari men från den 8-11:e har det varit en av de bättre perioderna på året fram till runt den 23:e.

Sammanfattning: OMXS30 har de tre senaste dagarna noterat nya rekordnoteringar, dock marginella än så länge. Den gångna veckan avslutades med en bearish engulfing som täppte till gapet från i onsdags och testade av den kortsiktiga sentimentsnivån som EMA-8 pekar ut. Tekniskt är det stor risk för att en rekyl kan vara på gång men samtidigt har de kommande veckorna historiskt varit några av de bättre under börsåret. Den positiva volymbalansen och bredden samt de allt högre lågpunkterna talar för att köparna även om vi bjuds på en rekyl snabbt kommer bjudas på en ny fortsättningsformation som är värd att haka på. I den negativa vågskålen råder det negativa divergenser mot de flesta momentumindikatorer.

Motstånd: 1995-2008 / 2017 / 2030
Stöd: 1978 / 1967 / 1950 / 1934

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 84-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 53%.

SP500: Ny rekordnotering med negativ divergens

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Den bekräftade negativa engulfingformationen i tisdags är fortfarande i spel. Historiskt har februari inletts skvalpigt men någon vecka in i månaden har däremot utvecklingen varit mycket positiv. Förutsättningarna för att en positiv fortsättningsformation ska bli startskottet för nästa positiva trendben är goda. Det jag inte vill se är att säljtrycket fortsätter med lika stort engagemang (volym) som vi sett de senaste dagarna. Även om det visar sig att rekylen behöver vidare ner talar fortfarande mycket för att området kring 3600 i så fall kommer locka fram ett tillräckligt köpintresse för att eliminera rekylen. Ju högre upp och ju tydligare nästa fortsättningsformation effektueras, desto positivare underton.”

Den gångna veckan inleddes med en bullish harami som bekräftades i tisdags och det ledde till att två nya rekordnoteringar sattes i slutet av veckan. Totalt steg den gångna veckan med hela 4,6 procent vilket innebär att indexet noteras 3,5 procent högre än vid årsskiftet. För att hitta en lika stark veckostapel måste vi förflytta oss tillbaks till första veckan i november.

Efter att ha rekylerat ner till den stigande stödlinjen kring 3700 kom alltså köparna tillbaks och även denna gång med tydlighet. Just nu handlar det mycket om hur mycket pengar som kommer att pumpas in i marknaden för att hålla hjulen igång. Hur märkligt det än kan låta är troligen det bästa som kan hända att det kommer någon eller några riktigt dåliga nyheter så att placerarkollektivet kan köpa dippen och Fed hålls alerta.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +2,3 vilket innebär att vi företrädesvis ska handla indexet med trendföljande strategier.

Volymen har hela veckan legat 10-15 procent under det dagliga snittet. Volymbalansen är återigen stigande och positiv.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) noteras inför dagen till 90 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 33 procentenheter och noteras nu kring nivån som rådde i början av december. Nu hoppas jag att detta håller i sig någon vecka tills ”februarirallyt” tar vid.

Bredden mellan bollingerbanden har varit nere kring flerårslägsta och såg ut att vända upp men har åter kommit ner kring 4 vilket är extremt lågt historiskt.

På ovansidan möter närmast zonen kring 3895-3905 följt av 3917 och 3925.

På nedsidan möter närmast zonen kring 3870 följt av 3848 och 3830 samt zonen kring 3800.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Noteras åter över standard line, MA-20 och EMA-8
– Lagging line noteras över priset
– Nytt ATH vid 3875 den 5/2

I den negativa vågskålen:
– Negativ divergens mot hårt spända momentumindikatorer
– Långsiktigt överköpt (bla extremt avstånd ner till årsmedelvärdet)

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Även denna gång stod köparna beredda att suga upp rekylen vid en högre nivå och denna optimism avslutade den gångna veckan med en ny rekordnotering vid 3895. De korta momentumindikatorerna är hårt spända och en liten candle kring ett motstånd som 3900 är riskerar att leda till en motreaktion. I den positiva vågskålen är trenden tydligt stigande med bra volymbalans och många aktier (90%) som bär uppgången. I köparnas lag hittar vi även Fed som stimulerar och förser marknaden med likviditet samtidigt som många globala index noteras i stigande trender. I den negativa vågskålen är spänningen stor mot de längre medelvärdena, ex.vis årsmedelvärdet. Denna spänning kommer att leda till en rekyl som troligen blir utmanande. Det är gott om stöd på nedsidan och därmed goda förutsättningar för att även en utmanande nedgång kommer bli ett bra köpläge. Även om man för tillfället kanske ska vara försiktig när man agerar på utbrott är det att betrakta som fakirtrading att gå emot en starkt stigande trend.

Motstånd: 3895-3905 / 3917 / 3925
Stöd: 3870 / 3848 / 3830 / 3800

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 95+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 70%.

DAX: Testar av rekordnoteringen från januari

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Stängningen i fredags noterades 13 procent under det nedre bollingerbandet i ett område där flera gap borde bjuda upp till dans. Fredagens stängning noterades kring den nedre regressionslinjen från den 8 januari. En positiv fortsättningsformation kring nuvarande nivå tolkar jag som värd att agera på.”

Efter insidestapeln inleddes den gångna veckan upp med ett gap och så har det fortsatt varje den dag sedan dess. Vid tre gap i rad, eller fler, brukar det vara läge för en rekyl och i fredags bjöds vi på en doji kring toppen från den 8 januari där vi hittar den senaste toppen och även ATH-noteringen vid 14132. Totalt steg DAX med hela 4,6 procent den gångna veckan vilket var den kraftigaste uppgångsveckan sedan första veckan i november.

Det är goda chanser för en mindre rekyl om 14000 punkteras och i så fall vore det önskvärt om zonen kring 13750 lockade till en fortsättningsformation. Risken om 14132 passeras är att utbrottet blir falskt och att det leder till ett kraftigare säljtryck. Jag vill gärna se en balanspunkt effektueras kring 13850-13720 och att volymen sedan tilltar när januarihögsta närmar sig, det skulle skapa mycket bättre förutsättningar för ett positivt trendben som är värt att följa än ett utbrott redan nu.

SMACD vände ner från den högsta nivån sedan början av november 2019 för några veckor sedan men har åter lämnat en köpsignal dock strax under ett viktigt motstånd.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar tydligt upp och trendfasindikatorn* noteras inför veckostarten kring +2,1 vilket indikerar att DAX nu ska handlas med trendföljande strategier för uppgång. Den relativt låga vollan tillåter oss att köpa både utbrott och fortsättningsformationer i samband med rekyler men utbrott bör ske med antingen ett gap, en lång grön candle och tilltagande volym. *)Trendfasindikatorn kommer att göras om något så att kontraktion blir mellan +2 och -2 samt något snabbare reaktion men mer om det snart.

Volymbalansen är positiv och har åter tagit fart uppåt efter att ha testat tremånaderssnittet en tid.

Sammanfattning: Köparna kom tillbaks precis vid den förväntade motpolen och effektuerade därefter den kraftfullaste veckouppgången sedan början av november. I fredags effektuerades däremot en doji kring ett motstånd och risken för en rekyl är därför stor. I den bästa av världar kommer köparna tillbaks kring zonen vid 13750 och tar ny fart mot ATH-noteringen med tilltagande volym. Historiskt har de kommande två veckorna varit bland de bästa under året. Även om det visar sig att inte 13750 suger upp en eventuell rekyl är det gott om stöd hela vägen ner till området kring MA-200 där även den nedre molnbegränsningen hittas.

Motstånd: 14135 / 14250 / 14300
Stöd: 14000 / 13896 / 13750

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 93-.
– Next Week Forecast indikerar chansen för uppgång på en veckas sikt ligger på 70%

Boliden B: Nr7 strax under standard line

Teknisk analys Boliden: Det blev en bra träff när jag skrev om aktien den 23 november och den som red positionen med stoppen strax under föregående dags lägsta och stängde direkt när nivån punkterades blev utstoppad den 30/11 med lite över 4 procent på 5 dagar, såvida man inte hann in redan den 20/11 (SSB i Femman) då det blev någon procent till.

Den senaste rekordnoteringen vid 322,40 som sattes den 7/6 2018 håller ännu och senast nivån testades var i början av januari då den senaste toppen vid 320 kronor markerades. Sedan dess har aktien präglats av en rekyl till den platta cloud span b med kirurgisk precision sög upp säljtrycket den 28/1.

Den långa trenden (lutningen på MA-200 i dagsgrafen) pekar tydligt uppåt och trendfasindikatorn noteras till 2,7 vilket innebär att vi köper fortsättningsformationer, helst i samband med rekyler.

I fredags noterades en extremt liten doji precis under den platta standard line vilket var den minsta candlen sedan den 18 januari.

SMACD är på väg upp i nollzonen och en passering av signallinjen tolkar jag som en köpsignal, såvida inte divergensen mellan linjerna blir för låg.

Volymbalansen är fortfarande negativ och skulle behöva stärkas för att skapa förutsättningar för en ny rekordnotering.

Sammanfattning: En liten doji där någon av begränsningarna passeras leder ofta till fortsatta rörelser i samma riktning. Precis ovanför fredagens Nr 7 candle hittar vi en platt standard line och även passering av denna brukar trigga en positiv utveckling. Passeras 296 kronor ställs siktet in mot 300 kronor där det kan börja gå tungt men om nivån tas ut och passeras kan det trigga ytterligare köpintresse. Den som väljer att agera på ett utbrott upp och förbi standard line bör när/om 304 kronor nås stänga halva positionen och rida resten med stoppen strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge. Den initiala stoppen placeras strax under dojin vid 288,70 då ett säljtryck ner mot 280 kronor då är ett troligt scenario.

Boliden släpper sitt bokslut den 12/2.

Motstånd: 295,70 / 300,00 / 303,90 / 309,10
Stöd: 289,80 / 285,30 / 281,10 / 279,70

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 79.

Electrolux B: Potentiell återaktivering av SSB

Teknisk analys Electrolux B: Även om aktien tog ut standard line i samband med föregående analys tog det åter, precis som i början av november stopp vid 215 kronor och i fredags effektuerades en bearish engulfing men med den lägsta volymen sedan den 1 februari.

Den långa trenden som jag använder riktningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut pekar tydligt upp. Trendfasindikatorn noteras kring +3,0 vilket innebär att vi företrädesvis agerar för uppgång med trendföljande strategier.

I Femman konstaterade vi i fredags att en Shooting Stop effektueras om 215,40 passeras, förutsatt att MA-20 fortsatt lutar upp. Siktet ställs då in mot 223-kronorsnivån.

SMACD noteras i köp och om SMACD-linjen åter vrider upp effektueras åter en positiv trampolin, som den 3/2 även om den inte ledde till så mycket till uppgång.

Jag tolkar volymbalansen positivt även om den är lite avvaktande sedan toppen den 27 januari.

Sammanfattning: I fredags effektuerades en Shooting Stop-formation men direkt föll aktien ner för att stänga under turning line. Electrolux nådde i fredags ner till området kring den nedre regressionslinjen där den övre delen av distributionsområdet från november möter upp. Förutsättningarna är goda för en uppgång mot 223 kronor om 215,40 passeras men där kan det vara läge att stänga halva positionen och invänta en passering av 224 kronor som, ifall MA-20 fortfarande lutar upp, triggar en ny SSB-formation med siktet i första hand inställt mot 255 kronor. Om det istället visar sig att aktien vänder ner och punkterar 200 kronor fallerar det positiva utseendet.

Motstånd: 211,75 / 215,20-215,80 / 220,00-223,20
Stöd: 207,30 / 204,40 / 202,30 / 200,00 / 198,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 75+.