BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 6

OMXS30: Invänta rekyl innan nya positioner för uppgång tas

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Om vi får ett negativt gap som inleder veckan och det inte täpps till senast på tisdag kan det vara ett bra läge att ta hem en del vinst. Den senaste veckans kraftiga uppgång placerar jag i den positiva vågskålen.”

Den gångna veckan präglades av nya ATH och stigande kurser för tredje veckan i rad. OMXS30 steg med 2,4 procent vilket innebär att årets uppgång nu uppgår till 7,5 procent. I fredags inleddes OMXS30 med ett positivt gap och två gånger under dagen testades ATH-noteringen 1582 av men stängningen skedde nära dagslägsta vid 1573,6 vilket motsvarade en marginell uppgång med 0,2 procent.

Volymen har under den senaste veckan legat på höga nivåer, vilket naturligtvis beror på rapportperioden.

Bästa sektorer under veckan som gick var konsumentprodukter och finans som steg 6,7 respektive 3,9 procent. Sämsta sektorer blev telekom och oljebolagen med nedgångar på 3,6 respektive 1,6 procent.

Antalet aktier som deltagit bidragit till uppgångarna har varit positivt fram till i fredags då endast 47 procent av aktierna på OMXS30 steg. 301 av aktierna som ingår på Nasdaq OMX stängde på plus i fredags medan 244 aktier stängde på minus. Generellt har de aktier som rapporterar noterats högt upp på omsättningslistorna under veckan.

Bäst utveckling av OMXS30-aktierna under veckan har Electrolux B (+16,3%), Getinge B (+12,1%) och Sandvik (+10,8%) stått för. Sämst utveckling har det varit för TeliaSonera (-4,5%), Nokia (-3,4%) och ABB (-3,4%).

Den kommande veckan har OMXS30 historiskt stigit i ungefär 60 procent av fallen men uppgången har varit marginella 0,2 procent. De fyra senaste åren noterar vi uppgångar på mellan 0,4 och 2,5 procent. Det som talar mot uppgång den kommande veckan är att kursen i snitt stått lägre med i snitt 0,3 procent efter liknande uppgångsfaser med ett lika långt eller längre avstånd ner till primärtrenden.

Cykelmässigt är det dessutom 70 procent chans att vi får en tydlig lågpunkt från nu och fram till den 16 februari.

Ett litet instick som är aktuellt idag: Jag har fått en del frågor om hur hundarna som jag plockade fram och som ska stängas idag har gått. Om vi köpte alla de aktier jag gick igenom i december i lika stora delar noterar hundarna en uppgång med 121 procent fram till i fredags.

På lång sikt är jag positiv och anser fortfarande att rekyler är köpvärda men det är inte något bra läge för entré just nu. Så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som inför dagen noteras kring 1413, talar mer för fortsatt uppgång på sikt. G-krafterna är på plats sedan två veckor tillbaks. Det är dock angeläget att 1420 inte punkteras med tydlighet inom en alltför snar framtid.

På medellång sikt (veckor till månader) utgör 50-dagars medelvärde en psykologisk vattendelare och jag ser det som positivt så länge kursen håller sig kvar ovanför den medellånga sentimentsnivån och det samtidigt pekar upp. Det kan vara värt att nämna att gummibandet inte varit lika hårt spänt sedan den maj 2013.

På kort sikt är jag neutral till nya positioner för uppgång då edgen för uppgång den närmaste veckan inte övertygar tekniskt. Uppgången de senaste två veckorna har varit lite väl optimistisk.

Den senaste tidens uppgångsfas har säkert fått många att hamna i björnfällan och tvingats stoppa ut sig från positioner för nedgång. Även om det är dålig tajming att ta ny entré för uppgång är inte aktuellt att leta positioner för något annat än uppgång – än. Så länge köparna kommer tillbaks innan 1500 punkteras kan vi kliva på utan att tveka men om däremot 1420 punkteras med kraft ökar risken för en mer varaktig nedgång.

Motstånd: 1580 / 1586 / 1596 / 1605 / 1626
Stöd: 1571 / 1567 / 1556 / 1548 / 1533 / 1524 / 1518 / 1500 / 1485

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP41 med en häv kring 3,8 och en stop loss på 1145.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP126 med en häv kring 4,1 och en stop loss på 1884.

S&P 500: Balanserar på viktig vattendelare

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Jag är positiv till utvecklingen på någon eller några veckors sikt och först om 1988 punkteras med tydlighet kan pendeln svänga över och sentimentet bli negativt.”

Fredagen blev en skvalpig tillställning där torsdagens högsta vid 2025 testades av men återigen tappade köparna fotfästet och indexet föll och stängde vid dagslägsta 1995,0 som motsvarade en nedgång med hela 1,3 procent.

Den gångna veckan innebar en nedgång med 2,8 procent vilket innebär att årets nedgång utökats till 3,1 procent. Spreaden mot Nasdaq talar än så länge inte för att placerarkollektivet flyr år defensivare aktier och det tolkar jag trots allt som att glaset är halvfullt.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i måndags och tisdags legat stadigt över snittet. I fredags noterades det hela 59 procent över snittet och det är däremot en varningssignal eftersom volymtillväxten sker under nedgång.

Bästa sektorer i fredags blev energi och basråvaror. Sämsta sektorer blev konsumentprodukter.

Två av de fyra amerikanska IT-jättar som jag dagligen följer, som en av mina indikatorer för om glaset är halvtomt eller halvfullt steg i fredags. Apple inledde fredagen med att testa av ATH-nivån vid $120-nivån men stängde till slut 1,5 procent nedåt vid $117,2. Google fortsatte upp med 4,7 procent och stängde på $534,5. Twitter fortsatte vidare norrut med 2,3 procent som fick aktien att stänga på $37,5 medan den sociala kollegan Facebook åter vände ner och backade med 2,7 procent till $75,9.

Kursen noteras än så länge över den långa trenden som pekar upp men den senaste veckans nedgång har fått de korta medelvärdena att vända ner.

Inför den gångna veckan påpekade jag att det var angeläget att 1988 och primärtrenden inte punkterades med tydlighet och så länge det inte sker navigerar jag för fortsatt uppgång.

Historiskt har kursen stått högre en vecka från nu i 50 procent av fallen men de senaste fyra åren har veckan inneburit uppgångar. Förra året steg indexet med hela 3,3 procent den första veckan i februari. Historiska data är som bekant något vi använder för att skapa en förståelse för rytmer men räcker inte som enskilda köp- och säljbeslut.

MACD lämnade i veckan en säljsignal strax under nollan men har ännu inte punkterat nivån som rådde vid senaste testet av 1988-golvet. Om så blir fallet ökar dock risken för en tilltagande nedgång, men där är vi alltså inte riktigt än.

På ovansidan möter först den fallande motståndslinjen som förbinder de lägre topparna från slutet av december upp kring 2050 och därefter hittar vi årshögstanivån vid 2065 som testades av för en vecka sedan men inte togs ut.

På nedsidan bevakar jag närmast 1988 och därefter primärtrenden som möter upp vid 1975 och årsmedelvärdet vid 1964 som höll i samband med fredagens och månadsstängningen.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras ovanför 200-dagars medeltal
– MA-50 bildade den 30 januari 2012 ett gyllene kors som är intakt
– Nytt ATH vid 2093,6 den 29/12
– Ännu ingen månadsstängning under årsmedelvärdet

I den negativa vågskålen:
– Varningssignaler i form av negativa divergenser i månads och veckografen
– Behöver ta ut 2065 för att inte ett alltmer negativt utseende ska bita sig fast

Det implicita volatilitetsindexet VIX steg den gångna veckan med 26 procent och stängde veckan vid 21. Den nuvarande nivån innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2115 och 1875 den närmaste månaden.

Torsdagens positiv omslag vid stödet i den pågående konsolideringen var positivt men för att sentimentet ska stärkas behöver den fallande motståndslinjen vid 2050 tas ut. Om 1988 punkteras ökar det risken för en tilltagande nedgång. Jag är fortfarande långsiktigt positiv även om det inte saknas varningstecken.

Motstånd: 2014 / 2035 / 2050 / 2065 / 2094 / 2120
Stöd: 1988 / 1973 / 1953 / 1944 / 1915 / 1906

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP10 med en häv kring 3,1 och en stop loss på 1380.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP19 med en häv kring 2,4 och en stop loss på 2803.

DAX: Lite sent att jaga priset

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”I mer än 80 procent av fallen har kursen stått högre en vecka senare och bekräftar uttrycket: styrka föder styrka. I de fall kursen noteras lika långt upp från 20-dagars medelvärde och bollingerbanden pekar på olika håll har det historiskt varit en bra signal för starten på en långsiktig stark trendfas.”

Den gångna veckan har präglats av en konsoliering mellan 10810 och 10550 och en totalt sett en måttlig uppgång med 0,4 procent vilket i sin tur innebär att årets uppgång nu skrivs till hela 9,1 procent.

VOlymen under veckan har varit betydligt högre än snittet och i fredags var omsättningen 26 procent högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Primärtrenden är fortfarande relativt platt men om uppgången fortsätter kommer naturligtvis lutningen att tillta. De korta och medellånga medelvärdena håller nu på att sortera upp sig för en stabil långsiktig uppgång men vi bör som vanligt ta ett steg i taget.

MACD lämnade den 14:e januari en köpsignal och den starka uppgången har eliminerat den negativa divergensen som tidigare rådde i dagsgrafen.

På ovansidan har 10.800-nivån visat sig utgöra ett tufft motstånd vilket ledde till en svans på ovansidan som utgör mer än hälften av veckostapeln men månadsstapeln var den kraftigaste sedan januaristapeln 2012.

Efter den kraftfulla uppgångsfasen med positiv volymbalans är det inte mycket som tyder på att vi kommer få något annat än en hälsosam rekyl, åtminstone så länge inte kursen etablerar sig under 10.000-nivån.

Historiskt har första veckan i februari stigit måttligt i knappt 60 procent av fallen men den tekniska bilden indikerar överköpta nivåer och sedan lågpunkten i oktober har DAX stigit med knappt 30 procent. Historiskt har det inneburit bra impulser för det kommande kvartalet men samtidigt kan det vara värt att notera att dessa uppgångar sällan skett efter en längre tids uppgångar.

Den rådande uppladdningen sker på relativt höga nivåer och det skulle behövas en rekyl för att skapa förutsättningar för en hållbar uppgång. Så länge inte 10.000-nivån punkteras med kraft ser jag dock rekyler som köpvärda när vi ser tecken på att köparna kommer tillbaks (positiva fortsättningsformationer).

Motstånd: 10785 / 10875 / 11050 / 11200
Stöd: 10625 / 10550 / 10500-10430 / 10230

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP15 med en häv kring 2,7 och en stop loss på 6867.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP140 med en häv kring 2,9 och en stop loss på 14062.

Tele2 B: Dubbeltopp och negativ TN-info

Teknisk analys Tele2 B: Sedan början av februari förra året och fram till i torsdags hade aktien stigit med 44 procent och misslyckades i november med att ta ut 100-kronorsnivån. Kursen har därefter handlas i en tradingrange mellan 92- och upp mot 100-kronor. Rapporten i fredags ansågs av analytiker att vara en prognosmiss och de flesta analytiker verkade räkna med en nedgång med mellan 1-3 procent. Resultatet blev istället en nedgång med knappt 5 procent och volymen var mer än 3 gånger större än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den långa trenden pekar fortfarande uppåt men kursen punkterade i både de korta- och medellånga medelvärdena i samband med fredagens nedställ.

I början av förra veckan bjöds vi på en bearish harami följdes av ytterligare en harami, men eftersom detta är en relativt svag signal behöver den bekräftas och det skedde inte förrän i fredags när 96,16 punkterades.

Fredagens kraftiga röda kursstapel kvalificerar sig som en negativ TN-info och förutsättningarna för att det ska leda till en långsiktig trendvändning är goda.

MACD vände ner i sälj i fredags men befinner sig än så länge ovanför nollinjen vilket är svagt positivt. När nollinjen däremot punkteras (tänk på att det är en zon) ökar chansen för att gapet ner mot 87,50 kommer att täppas till.

Mycket talar för att vi nu sett en dubbeltopp och om stödnivån strax under 92 kronor punkteras är chansen god för att gapet ner mot 87,50 ska täppas till och att kursen ska ner mot husse.

Mycket talar för att vi ser en dubbeltopp effektueras och att nedgångstakten kommer att tillta. Det kan däremot vara dålig tajming att ta position direkt på nuvarande nivå då det är troligt med en uppstuds mot 95-96 kronor innan det åter bär av söderut. Om 92-kronorsnivån punkter talar mycket för att dubbeltoppen är i spel.

Motstånd: 96,00 / 98,40 / 102,20 / 105,90
Stöd: 92,80 / 91,00 / 87,50 / 85,35 / 83,40

Du kan handla Tele2 med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG TELE2 BNP9 med en hävstång på 3,3 och en stop loss vid 68,80
Nedgång: MINISHRT TELE2 BNP10 med en hävstång på 4,2 och en stop loss vid 110,40

Brent spot: Stigande triangel efter positiv divergens

Teknisk analys Brent: För en vecka sedan skrev jag: ”Det råder dock tecken på att nedgångstakten, åtminstone tillfälligt, är på väg att avta. Den positiva divergensen har tilltagit och skulle vi få ett utbrott upp över $52,40 kan vi nog räkna med en uppstuds upp mot $60 eller åtminstone $55 dollar per fat.Sedan föregående analys har råoljepriset tradats i en range mellan 52,40 och 45,20. Än så länge är det dock inget som talar för att nedgången är på väg att ta slut och att försöka pricka en botten kan bli mycket kostsamt.”

För första gången sedan mitten av december kan vi lägga en plusvecka bakom oss. Efter fredagens uppstuds stängde föregående vecka med en uppgång på 7,8 procent vilket innebär att årets nedgång har reducerats till 9,0 procent.

Jag har de senaste veckorna påtalat att det råder en allt tajtare konsolidering och att den förmodligen kommer att leda till en kraftfull rörelse. Nu är frågan om det är den vi såg påbörjas i fredags.

MACD befinner sig i den negativa delen men som jag ”sagt” de senaste veckorna råder en köpsignal och ett momentum som tilltar för uppgång. Skulle nollinjen tas ut kommer sentimentet förstärkas ytterligare och skapa bättre förutsättningar för en mer varaktig uppgångsfas.

Priset på råolja har fallit brant och under lång tid varför det inte kommer som en överraskning att vi får en och annan kraftfull uppstuds, trots allt vill det ju till att utbudet fortsätter att öka för att priset ska fortsätta nedåt.

Närmast på ovansidan behöver $52,40 tas ut och bekräftas men därefter möter både $55 men framförallt lagerstaplarna upp mot 64 att spela en avgörande betydelse. När och om nivån tas ut kommer det att vara av avgörande betydelse då ett utbrott upp över den nivån kommer att tvinga många aktörer för nedgång att stänga sina positioner, vilket kommer att driva kursen uppåt ytterligare.

En negativ fortsättningsformation från nuvarande nivå och upp mot $55-$60 kan vara ett bra läge att ta nya positioner för nedgång och om $50 punkteras talar mycket för att nedgångstakten åter tilltar.

Taket i den tajta tradingrangen utmanas nu och ett utbrott tar sikte på i första hand $55 och därefter $64. På ovansidan möter ett kluster av motstånd från $57 upp mot $60 och en negativ fortsättningsformation upp mot denna nivå kan vara väl värd att följa. Punkteras $50 är chansen stor för att nedgångstakten tilltar. Den som vill spekulera i uppgång, vilket är förenat med större risk kan gå lång om $53 tas ut men stoppen måste placeras strax under $47,60 vilket innebär att det blir en liten position och en kort tidshorisont när vi går emot en så pass stark trend och strax innan ett så pass tufft motståndsområde.

Motstånd: 53,05 / 54,05 / 55,50 / 60,00 / 63,60
Stöd: 50,00 / 47,10 / 42,75 / 47,20 / 46,50 / 45,20

Du kan handla Brent råolja med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG OLJA BNP24 med en hävstång på 2,5 och stoppen vid 30
Nedgång: MINISHRT OLJA BNP24 med en hävstång på 3,0 och stoppen vid 64