BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 7

OMXS30: Indikerar spännande uppstuds

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Köparna vacklar på allt lägre nivåer, volymbalansen är negativ och trendlinjer i alla tidsperspektiv indikerar fortsatt nedgång. Var beredd att ta position för vidare nedgång när nivån mellan MA-20 och taket i den kortare fallande kanalen närmar sig.”

Föregående vecka inleddes med en kortare uppstuds och ett test av zonen mellan MA-20 och taket i den fallande trendkanalen. Kursen fortsatte därefter ner till 1250-nivån där köparna i fredags klev in och tog ut det sekundära motståndsområdet kring 1283. Högsta- och lägstanivån för den gångna veckan blev 1340 och 1247 och nedgången blev hela 3,3 procent vilket innebär att nedgången hittills i år skrivs till -11,1 procent.

I veckografen noteras MACD fortsatt i sälj men veckostapeln noterar en svans på nedsidan men 1293 skulle ha tagits ut för att köparna skulle ha tagit över sentimentet för den senaste veckan.

Volymen den gångna veckan har varit klart över snittet men de högsta volymerna har noterats under nedgångsdagarna. Endast 19 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar steg den gångna veckan och sedan årsskiftet är det bara 10 procent av dessa som står högre sedan dess. Det senaste året är det bara 48 procent av dessa aktier som noteras för uppgångar. Bästa sektorer den gångna veckan och de enda som noterar uppgångar blev oljebolagen och hälsovård. Glaset tolkas fortsatt halvfullt.

Kursen noteras under både det fallande årsmedelvärdet och primärtrenden samt tyngs av ett dödskors sedan slutet av augusti.

Riktningen och läget på 200-dagars medelvärde som jag använder för att peka ut den långa trenden indikerar nu en allt större sannolikhet för att en långsiktig nedtrend har inletts. G-krafterna är nu sorterade för Fas 4 (långsiktig nedtrendsfas) och trendfasindikatorn noteras kring -2,8 på en tiograding oscillerande skala. Sedan årsskiftet jag vid ett flertal tillfällen upprepat: ”Uppstudsar ska nu ses som lägen att ta position för nedgång”.

Historiskt har kursen stigit i ungefär 60 procent av fallen den kommande femdagarsperioden. Kursen har stigit den kommande veckan vid fem av de senaste sex åren.

MACD lämnade för en vecka sedan en säljsignal i den negativa delen men redan nu ser vi tecken på ett avtagande momentum för nedgång och sedan två veckor tillbaks råder en positiv divergens mot momentumindikatorerna.

På ovansidan möter först zonen mellan EMA-8 och taket i den fallande kortsiktiga trendkanalen och därefter 1350 och 1380 där nedgången tog fart.

På nedsidan bevakar jag först 1247 följt av 1230 och därefter 1214 men det börjar bli ont om relevanta stödnivåer.

På lång sikt talar alltmer för att en långsiktig nedtrendsfas är inledd och G-krafterna indikerar nu att det är läge att navigera för nedgång även på lång sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag inställd på nya lägre toppar så länge kursen noteras under MA-50 och medelvärdet lutar nedåt.

På kort sikt (dagar till veckor) börjar det bli dags för en tillfällig paus i nedtrenden och det råder nu en positiv divergens mot momentumindikatorerna.

Sammanfattning: Fredagens positiva haramiformation samtidigt som det råder en positiv divergens med stochastics på en nivå där det är läge att leta efter positioner för uppgång, är det nu mycket som talar för ett test av taket i den kortare fallande kanalen. I samband med inledande bearmarkets (jämför 2000 och 2007) har det historiskt varit intressant att leta efter uppstudsar efter nedgångar på ungefär 30 procent vilket nu är fallet. Om taket i den fallande kanalen tas ut kan uppgången mycket väl ta OMXS30-indexet upp mot 1450-nivån innan det åter bär av söderut.

Motstånd: 1300 / 1312 / 1350 / 1379 / 1411
Stöd: 1267 / 1247-1244 / 1230 / 1214 / 1196

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BP41 med en häv kring 6,8 och en stop loss på 1113.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP165 med en häv kring 3,9 och en stop loss på 1579.

S&P 500: Positivt omslag och cykliskt dags för uppstuds

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Om det visar sig att punkteringen av nacklinjen kring 1890 består hittar vi den matematiska målkursen nedåt 1600-nivån men samtidigt ska vi vara medvetna om att HS-formationer inte har så bra hitratio som många tror. Vi jobbar som bekant med sannolikheter och för tillfället är det mer som talar för fortsatt långsiktig ned- än uppgång.”

Ännu en skvalpig vecka kan läggas till handlingar där upp- och nedgångar mellan 1881,6 och 1810,1 begränsat den senaste veckans tradingrange. Avslutningen var dock stark vilket reducerade nedgången till -0,8 procent men året har hittills inletts med en nedgång med 8,8 procent.

För andra gången i år bjöd föregående vecka på en mycket positiv reversalstapel med en lång svans på nedsidan. Så länge inte förra veckans lägsta punkteras är det troligt att vi kan se fram emot ett test av 1950-nivån inom kort och skulle nivån tas ut och hållas kan det så smått vara läge för en uppång. Å andra sidan innebär en negativ fortsättningsformation ett bra läge att åter ta position för vidare nedgång.

Volymen har hela den gångna veckan stadigt noterats över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden noterat nedgångar i knappt 60 procent av åren. Fyra av de senaste sju åren har den kommande femdagarsperioden inneburit nedgångar, men det säger egentligen inte något om hur det kommer att bli i år..

Ingen sektor stängde på plus den gångna veckan. Sämst gick finans, telekom och verkstad. VIX steg med totalt 8,6 procent och stängde i veckan på 25,4 vilket innebar att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2000 och 1730 den närmaste månaden. Glaset tolkas fortsatt halvtomt.

Kursen noteras nu under både årsmedelvärdet och den fallande primärtrenden med de korta- och medellånga medelvärdena sorterade för en långsiktig nedgång. Trendfasstyrkan har fallit till -1,4 på en tiogradig oscillerande skala.

MACD lämnade i onsdags en säljsignal i den negativa delen men än så länge ser vi inte något tydligt momentum för nedgång.

På ovansidan bevakar jag först gapet mellan 1873-1880 följt av MA-20 som inför veckostarten noteras kring 1884 men den viktigaste nivån på kort- och medellång sikt är 1950 som är den första signifikanta motståndsnivån och taket i den rådande tradingrangen.

På nedsidan möter först 1849 följt av 1828 men framförallt 1810 där köparna två gånger sedan årsskiftet sugit upp säljtrycket.

I den positiva vågskålen:
– Köparna har sugit upp säljtrycket vid 1810-nivån för andra gången i år

I den negativa vågskålen:
– Kursen noteras åter under årsmedelvärdet, primärtrenden och MA-50
– Januari stängde under årsmedelvärdet
– En massiv mur av motstånd mellan 2100-2135 sedan slutet av 2014.
– MACD noteras i sälj i månadsgrafen
– Så länge inte nacklinjen vid 1891 tas ut indikerar HS-formationen en målkurs kring 1600

Sammanfattning: I torsdags såg vi tecken på att köparna inte accepterade lägre priser och i fredags bekräftades reversalstapeln. Cykliskt talar nu mycket för en kortare uppstuds men vi ska vara beredda på att agera för fortsatt nedgång så fort en CS-formation för nedgång effektueras, åtminstone så länge inte 1950 tas ut och bekräftas.

Motstånd: 1875 / 1891 / 1917 / 1950
Stöd: 1849 / 1844 / 1828 / 1810 / 1790

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP10 med en häv kring 3,5 och en stop loss på 1372.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 2,8 och en stop loss på 2448.

DAX: Positiv minidivergens talar för uppgång

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Något annat än nedgång är inte aktuellt, men se till att inte ta positioner när stochastics är extremt lågt och gummisnodden håller på att spricka på nedsidan.”

Föregående vecka inleddes söderut men 8700-nivån sögs säljtrycket upp samtidigt som stochastics var hårt spänd på nedsidan. Fram till i torsdags indikerade den positiva minidivergensen att vändning ligger bland korten. Lägsta noteringen för föregående vecka noteras kring 8700 och i onsdags noterades en lagerstapel med en högstanotering kring 9129. Totalt föll DAX med 3,4 procent föregående vecka vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 16,5 procent.

Kursen noteras alltså under årsmedelvärdet och även de medellånga medelvärdena pekar tydligt nedåt. Trendfasindikatorn skrivs till
-2,9 på en tiogradig oscillerande skala.

Historiskt har den kommande veckan inneburit nedgångar i mer än än hälften av fallen.

MACD vände för lite mer än en vecka sedan ner i sälj men på kort sikt talar edgen för att en kortare uppstuds ligger nära till hands. Redan om onsdagens högsta kring 9130 tas ut talar mycket för en uppgång mot 9300 eller MA-20 och eventuellt kanaltaket kring 9750.

På ovansidan möter de kortare medelvärdena inför veckan upp vid 9080 och 9440 men den viktigaste nivån på kort- och medellång sikt är pivottoppen i slutet av december kring 9900.

Torsdagens lägsta vid 8700 var den lägsta noteringen sedan mitten av oktober 2014 och nästa område som historiskt sugit upp säljtrycket noteras kring 8350.

Sammanfattning: Avståndet upp till de kortare medelvärdena hade i slutet av förra veckan blivit för stort på för kort tid, samtidigt som stochastics noterades på en låg nivå och effektuerade en positiv minidivergens i onsdags och torsdags. Om onsdagens högsta vid 9130 tas ut är det mycket som talar för att 20-dagars medeltal och eventuellt taket i den fallande trendkanalen ska testas av.

Motstånd: 9523 / 9667 / 9900 10120
Stöd: 9200 / 9165 / 9115 / 8580

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP15 med en häv kring 4,3 och en stop loss på 7040.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP193 med en häv kring 3,8 och en stop loss på 11055.

Alfa Laval: Turtle soup för uppgång

Teknisk analys Alfa Laval: I torsdags punkterades stödnivån kring 161 kronor men fredagen inleddes med ett kraftfullt positivt gap och stängningen skedde på absolut dagshögsta och ett tydligt tillbakatagande av den korta sentimentsnivån kring EMA-8.

Primärtrenden har vänt ner och G-krafterna har börjat sortera sig för nedgång vilket även trendfasindikatorn som noteras kring -2,2 indikerar. Vi ska med andra ord vara något mer kortsiktiga med en position för uppgång.

En positiv candlesticksformation med stochastic under 20 efter ett avstånd på mer än 5 procent upp till EMA-8 är en bra heads-up för att aktien ska bevakas. Jag klassar punkteringen och återhämtningen i fredags som en turtle soup. Om inte köparna vacklar alltför tidigt är nu förutsättningarna goda för en uppgång upp mot MA-50.

Sammanfattning: Den intitiala stoppen placeras strax under fredagens lägsta och lämpligtvis fortsätter man flytta upp stoppen till strax under föregående dags lägsta tills MA-50 träffas då stänger vi positionen för gott.

Motstånd: 135,10 136,80 / 141,70 / 146,60
Stöd: 130,20 / 127,00 / 122,10 / 117,20

Du kan handla Alfa Laval med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG ALFA BP41 med en häv kring 3,2 och en stop loss på 94,47.
Nedgång: MINISHRT ALFA BNP17 med en häv kring 2,7 och en stop loss på 172,61.

Swedbank: Bullish harami och extrem B4W

Teknisk analys Swedbank A: Entrénivån togs ut redan samma dag och innan kvällen samma dag hade målkursen nåtts.

Den långa trenden som definieras av lutningen på 200-dagars medelvärde lutar nu tydligt nedåt och G-krafterna är på plats för en fortsatt nedgång. Trendfasindikatorn noteras på -2,9 och vi kan nu ta position för nedgång så fort säljarna tar över och visar upp en negativ fortsättningsformation, samtidigt som börsklimatet (OMXS30) noterar nedgång. Vid denna typ av utseende ska vi vara extremt kortsiktiga med positioner för uppgång och nu har vi verkligen nytta av att agera med hävstångsinstrument och då lämpligtvis minifuturer.

Avtåndet upp till EMA-8 var inför fredagen det största sedan den 28 november 2011 även inför måndagen är det mer än 5 procent. I fredags effektuerades en bullish harami under det nedre bollingerbandet vilket är en mycket bra signal när bredden mellan bandet delat med nivån för MA-20 är nästan 20 procent. I 65 procent av fallen de senaste 20 åren har kursen stått högre en vecka senare med i snitt 4,2 procent!

Sammanfattning: Just nu ser vi en fallande kniv och risken är mycket stor för att nedgången fortsätter. Genom att köpa en MINILONG SWED BNP18 med 8 gångers häv och göra det med en extrem liten position kan man låta positionen vara i fred tills 162 kronor tas ut då börjar man manuellt följa med och göra sig beredd på att stänga så fort föregående dags lägsta punkteras. Förutsättningarna är goda för en uppgång upp mot 165 kronor.

Motstånd: 155,50 / 157,40 / 161,00 / 164,60
Stöd: 151,90 / 150,20 / 146,60 / 143,00
Du kan handla Swedbank med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SWED BNP18 med en häv kring 8,0 och en stop loss på 141,00 kr.
Nedgång: MINISHRT SWED BNP24 med en häv kring 4,4 och en stop loss på 123,90 kr.