BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 7 – 2024

OMXS30: Fångad av flera kontraktioner

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den gångna veckan har pendlat mellan standard line och zonen kring 2380. Om zonen tas ut med tydlighet ställs siktet in mot årshögsta vid 2418 men om det istället visar sig att standard line punkteras med en svag stängning riskerar det att inleda en rekyl som kan bli utmanande, vilket inte är ovanligt under februari. Som jag påtalat de senaste veckorna är indexet fångat i en större range mellan 2418 och 2286 och så länge så är fallet ska vi vara beredda på tvära kast och nyhetsstyrd slagig handel. Om det visar sig att den senaste signifikanta lågpunkten vid 2286 ger vika ställs siktet in mot 200-dagars medelvärde. För att indexet ska få fart igen och inte hämmas för mycket av närstående brus behöver årshögsta vid 2418 tas ut. Mitt huvudspår är att kommande rekyler blir måttliga och köpvärda när de elimineras med positiva fortsättningsformationer men att den närmaste tiden kan bli svårhandlad.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av stödnivån och 20-dagars medelvärde med en tydlig röd candle. Resten av veckan pendlade indexet innanför måndagens range. Totalt backade indexet med 0,7 procent vilket innebär att nedgången sedan årsskiftet nu skrivs till 1,8 procent. I veckografen noterades en ny candle med klart mindre range än snittet. Det kommer bli spännande att se utvecklingen när expansionen tar vid efter detta spännande och avvaktande lågvollaläge.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars glidande medelvärde pekar marginellt uppåt. Indexet lyfts sedan den 29 december av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn tog sig den 4/12 upp i zonen där vi uppmanas att agera med trendföljande positiva strategier och det gäller fortfarande.

Volymen den gångna veckan har legat runt snittet. Volymbalansen är positiv sedan den 6 december.

SMACD lämnade den 26 januari en köpsignal men därefter har jag saknat lutningen och divergensen upp från signallinjen. Så länge indikatorn saknar styrfart är det ett tecken på att det råder osäkerhet.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 45 procent. Just nu är det 69 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 3,8 procent vilket är lägre än snittet som noteras vid 5,4.

På ovansidan möter närmast 2366-2368 föjt av och zonen mellan 2380-2385 samt området vid 2400 upp till 2418.

På nedsidan möter närmast 2342 följt av 2336-2330 och 2315 samt området mellan 2310-2290.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Det har inte hänt så mycket i den tekniska analysen den senaste veckan. OMXS30 är dels fångat i en kortsiktig tajt range mellan 2385-2336 och så länge så är fallet ska vi vara beredda på slagig handel, vilket den senaste veckan är ett bra bra bevis på. Med tanke på den låga vollan väntar jag på en expansion upp genom både den korta rangen men framförallt den större mellan 2418 och 2286. Om det visar sig att den senaste signifikanta lågpunkten vid 2286 ger vika ställs siktet in mot 200-dagars medelvärde som är lite av en vattendelare. För att indexet ska få fart uppåt igen och inte hämmas för mycket av bruset som gäller sedan årsskiftet behöver årshögsta vid 2418 tas ut, helst med tydlighet. Även om februari brukar vara en bra månad när börsklimatet är positivt tenderar sista veckan att vara svag. Mitt huvudspår är att en kommande rekyl blir köpvärd, men som jag sagt flera gånger de senaste veckorna är det inte ovanligt att februari är utmanande.

Motstånd: 2366-2368 / 2380-2385 / 2390-2410 / 2418-2424
Stöd: 2342 / 2336-2330 / 2315 / 2310-2290 / 2286

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 46+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 55%.

SP500: Ser vi en Hindenburg Omen segla upp?

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om indexet är överköpt är det ett mycket positivt utseende med G-krafterna på plats sedan mitten av december och allt högre bottnar som följs av nya högre toppar. Nu närmar sig delmålet vid 5000 som jag pratat om i flera månader. Flera korta momentumindikatorer varnar för att en rekyl inte är långt bort. I grafen ser vi hur indexet i snitt utvecklats den närmaste månaden sedan 2001. Om indexet vänder ner vill jag helst inte se det etablera sig under 50-dagars medelvärde som inför veckostarten noteras kring 4725. Dessförinnan har vi ett stöd vid 4845-4800 som är den första viktiga sentimentsnivån, där även standard line och toppen från december möter upp. Man bör påminna sig om att SP500 nuförtiden ”är 7 aktier” och dessa behöver vi ha med oss för att inte riskera en jobbig period (lite flashback från 1999). Mitt huvudspår är att vi mellan nuvarande nivå och 5000 kommer få en lokal topp och att rekyl därefter inleds. Det mesta talar för att en kommande rekyl kommer bli köpvärd.”

Den gångna veckan inleddes med en insidestapel följt av en extremt liten doji. Det är inte ovanligt att den av dojins begränsningar som tas ut eller punkteras triggar en tydlig rörelse åt utbrottshållet. I detta fall blev det en expansion norrut och tre nya ATH-noteringar sattes andra delen av veckan. Totalt steg indexet med 1,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 5,4 procent. I veckografen var det femte veckan i rad som steg och dessutom stängde i den övre delen av veckocandlen. Detta utseende hittar jag vid 12 tillfällen sedan 2001 och vid 8 av dessa har nästa vecka stängt negativ med i snitt 0,8 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt och priset befinner sig över primärtrenden. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. Nivån är dock extremt hög och det gör indexet känsligt för information.

Volymen har successivt fallit den gångna veckan i takt med att priset stigit vilket är en liten varningssignal. Volymbalansen är positiv sedan 7/11.

SMACD är i det närmaste helt platt och det är ett resultat av det råder osäkerhet.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 71 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 6,6 procentenhter till 12,9. Det är dock en liten varningssignal att VIX steg i fredags vilket även SP500 gjorde.

Bredden mellan bollingerbanden är just nu 6,4 procent vilket är marginellt högre än snittet vid 5,5 procent.

I den positiva vågskålen:
– Tog 2/11 tillbaka MA-200
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Tog den 20/11 ut även septembertoppen vid 4541
– Både lagging line och priset noteras över cloud span b sedan 14/11
– Trendfasindikatorn noteras i zonen för positiv trend sedan 16/11
– Återtog den 18/1 MA-20 och den 1/2 EMA-8
– Multipla ATH senaste veckorna

I den negativa vågskålen:
– Kortsiktigt överköpt med hårt spända momentumindikatorer
– Trendfasindikatorn noteras på en nivå där risken för en signifikant topp är stor när indikatorn vänder ner
– Negativ divergens mot det övre bollingerbandet

På ovansidan möter närmast 5045 följt av 5060 och zonen mellan 5090-5110.

På nedsidan möter närmast zonen mellan 5010-4990 följt av 4975-4970 och 4930 samt området mellan 4910-4890.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Indexet fortsätter upp och sätter var och varannan dag nya rekordnoteringar. De allt högre 52-veckorstopparna, nya lägre 52-veckors lägsta hos flera viktiga aktier indikerar att det kan vara en Hindenburg Omen som är på väg att utvecklas. Tittar man på McClellan hos Nyse är det nu en tydlig negativ divergens vilket är en varningssignal om att isen håller på att bli tunnare. Fear Greed Indexet är uppe på extreme greed och Bull/Bear ration hos AAII över +2 och när denna vänder ner från nivån är det en varningssignal om att en tydlig topp kan vara på väg att effektueras. Ytterligare en teknisk varningssignal är att flera av momentumindikatorerna noterar negativa divergenser mot priset vilket även volymen (engagemanget) gör. Senast vi hade liknande divergenser mot momentumindikatorerna var mellan juni- och julitoppen. Varje dag, av de senaste 7, har stängt i den övre delen av dagscandlen och senast vi såg det var i mitten av december. Nu väntar jag på en negativ bekräftad candlesticksformation som indikerar att en rekyl är inledd men än så länge har vi inte sett någon sådan. Vi får inte heller glömma bort att denna uppgång till stor del hänger ihop med hur de 7 Magma-aktierna utvecklas. Om de vänder ner med tydlighet kommer även SP500 att göra det. Även om jag inte anser att man kan gå emot en så stark trend är det inte en speciellt bra edge att jaga priset med nya positioner just nu. Vi väntar på en rekyl och den kommer vara köpvärd, åtminstone ner till 4700-nivån när den elimineras av en positiv fortsättningsformation, men ju högre desto bättre.

Motstånd: 5045 / 5060 / 5090-5110
Stöd: 5010-4990 / 4975-4970 / 4930 / 4910-4890

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 97+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 10%.

DAX: Punkterar bekräftelsenivå i %b

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Om 16820 punkteras är det alltså stor risk för att en rekyl ner mot i första hand standard line och MA-50 inletts. Mitt huvudspår är att en kommande rekyl blir hälsosam och köpvärd.”

Den gångna veckan har pendlat kring ATH-området vid 17000 med relativt små rörelser. Totalt har indexet inte rört sig något mot för en vecka sedan vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet även denna vecka skrivs till 1,0 procent. Nu är det två veckor i rad som utvecklats till dojisar i veckografen och den av dessa nivåer som tas ut eller punkteras visar troligen vägen för de närmaste veckorna.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. G-krafterna är på plats för en fortsatt långsiktig uppgång.
Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är neutral sedan ett par veckor tillbaka.

SMACD lämnade en ny köpsignal den 24 januari och den är fortfarande i spel. Vi ser nu tecken på att momentumet för uppgång är på väg att avta kring 15-nivån, vilket är en varningssignal.

Bredden mellan bollingerbanden skrivs nu till 4,2 procent vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 4,8 procent.

Sammanfattning: DAX har pendlat runt 17000-nivån de senaste veckorna vilket fått momentumet att avta. Vi ser nu divergenser mot både volym och momentum vilket är ett tecken på att det kan behövas en rekyl för att åter få in tillräckligt med köpare så att utbrott upp genom 17000-nivån kan trigga nästa positiva trendben. Efter att i två veckor uppvisat en negativ divergens mot det övre bollingerbandet punkterades i fredags den senaste bekräftelsenivån och sannolikheten för en stundande rekyl har ökat. Februari har historiskt var den fjärde sämsta månaden på året för DAX om man inte tar hänsyn till börsklimatet. När indexet befinner sig över 200-dagars medelvärde har dock februari noterats för uppgångar vid 65% av åren. Snittutvecklingen för februari när priset är över MA-200 har varit 1,7 procent. Den tuffaste och mest utmanande perioden i februari har under dessa förhållanden varit perioden mellan den 20-28:e. Om en eventuell rekyl leder till att standard line punkteras ställs siktet till att börja med in mot 16350. Mitt huvudspår är att en kommande rekyl blir köpvärd och att indexet därefter inleder nästa positiva trendben.

Motstånd: 16990-17010 / 17250 / 17500
Stöd: 16840-16790 / 16650 / 16450-16345

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 45-.
– Next day forecast indikerar att det är 55 procents chans för uppgång under måndagen.

SCA B: Doji kring stöd och insideköp

Teknisk analys SCA B: Det blev en vinst på 2,6 procent x hävstången i samband med föregående analys och vi lyckades komma ur vid en bra nivå. Nu har aktien kommit ner till stödområdet vid 137 kronor samtidigt som en dojiliknande reversal effektuerades i fredags.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt stigande. Trendfasindikatorn har fallit ner i zonen där vi varnas för att det är stor risk för ytterligare nedgång.

Volymbalansen är negativ sedan den 27 december.

SMACD lämnade ett lågt positivt kors den 26 januari som fortfarande är i spel. Nu har momentumet avtagit och frågan är om en säljsignal eller en positiv trampolin är på väg att effektueras.

Historiskt har SCA B mejslat ut en botten ungefär i samband med rapporten i slutet av januari och därefter brukar aktien noteras i en stark säsong fram till till mitten av april.

Efter den positiva rapportreaktionen har aktien fångats i en fallande triangel. i Torsdags rapporterades om ett insynsköp av en närstående.

Sammanfattning: I detta fall bör man vänta på att priset bryter upp med en positiv stängning över den fallande motståndslinjen då priset är fångat i en fallande kil och vi dessutom går emot den medellångsiktiga trenden. När/om 145 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 145 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under den senaste lågpunkten under den fallande motståndslinjen, alternativt strax under utbrottscandlen om den är relativt stor.

Motstånd: 143,85 / 145,50-148,00 / 151,00
Stöd: 137,85-137,00 / 133,85 / 130,00-127,45

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 43-.

Hexatronic Group: Extremt positiv rapportreaktion

Teknisk analys Hexatronic Group: Alla de första positiva pusselbitarna jag önskade i samband med analysen den 30 november är nu på plats. I fredags lämnade dessutom Hexatronic en rapport som verkligen föll placerarkollektivet på läpparna. Aktien steg med 34 procent i samband med rapporten. På medellång sikt är det mycket intressant med en aktie som stiger tydligt på rapportdagen men samtidigt ska vi vara medvetna om att det på kort sikt kan behövas en rekyl innan uppgången fortsätter.

Den långa trenden som jag identifierar genom lutningen på MA-200 är fallande. Trendfasindikatorn har vänt upp från en extremt låg nivå och fortsätter detta utseende kan det leda till en mycket spännande rörelse och ett positivt trendskifte.

Volymbalansen tog sig i fredags upp över tremånaderssnittet och behöver nu bara ta ut bekräftelsenivån från den 29 december för att åter bli positiv.

SMACD lämnade i torsdags ett positivt kors och ser nu ut att ta sig upp över nollzonen vilket är ytterligare en positiv pusselbit.

Efter uppgången med 34 procent i samband med rapporten i fredags kan det vara läge för en rekyl.

Sammanfattning: Förutsättningarna för ett positivt långsiktigt trendskifte har ökat efter fredagens rapportreaktion. Än så länge befinner sig aktien däremot i en fallande långsiktig trend och det krävs ytterligare en del positiv pusselbitar varför det kan vara en god idé att vara mer defensiv än normalt. Frågan är då hur man väljer att ta position om man så önskar. Problemet med att ta position vid denna typ av starka rapportreaktioner är att aktien redan nu är kortsiktigt överköpt. Så hur gör man då? Ett sätt är att man köper exempelvis ett bullcertifikat eller en minifuture redan nu och manuellt lägger stoppen strax under 20 kronor, men bara för ett litet belopp. Så fort vi bjuds på en rekyl, som inte får vara djupare än 20 kronor för då kliver vi istället av, köper vi en positiv fortsättningsformation och flyttar upp stoppen till strax under formationens lägsta. När/om 35 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (3% range) efter att 35 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning.

Motstånd: 32,60 / 35,50 / 40,00
Stöd: 28,50 / 27,00 / 25,20 / 23,30

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 85+.