BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 7

OMXS30: Nytt årshögsta och positiv trendstyrka

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om det naturligtvis är gott om varningssignaler är de senaste högre bottnarna med positiva fortsättningsformationer de jag navigerar efter.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av EMA-8 som fram till i torsdags sög upp säljtrycket och skapade förutsättningar för utbrottet i fredags. Totalt steg OMXS30 med 0,4 procent veckan som gick vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 3,0 procent. Fredagens stängning var den högsta sedan den 18 augusti 2015.

Även om det råder en viss negativ divergens och de kortare momentumindikatorerna är hårt spända på ovansidan ser jag utbrottet från tradingrangen, med låg volla, som mycket intressant. De fem senaste veckostaplarna har stängt i den övre delen och köparna har kommit tillbaks på allt högre nivåer vilket är positivt i min värld. Rekyler och positiva fortsättningsformationer är definitivt intressanta att haka på ner mot golvet i den stigande kanalen kring 1525 men även djupare om inte säljtrycket tar fart med tilltagande volym.

Volymen den gångna veckan var lägre än de senaste veckorna men volymbalansen är positiv och stigande både i vecko- och dagsgrafen.

Totalt steg 56 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar den senaste veckan men bara 47 procent i fredags. Bästa sektorer under veckan blev basråvaror med en uppgång på hela 3,8 procent följt av defensiva hälsovård som steg 3,2 procent. Sämst gick kraftbolag.

Oljepriset tog fart i fredags och Lundin Petroleum stängde drygt 1 procent högre. Bolidens justerade rörelseresultat var 17 procent högre än analytikerna i snitt väntat sig, och utdelningen för gruv- och smältverksbolaget höjdes med två kronor till 5:25. Koppar-produktionen under kvartalet var 12 procent högre än väntat. En av veckans största segrare, vårdbemannaren Dedicare som stigit uppemot 50 procent på ett par dagar, fick ytterligare kraft och klättrade drygt 6 procent.

Primärtrenden lutar svagt uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,1 vilket säger oss att vi alltmer ska fokusera på trendföljande strategier där vi agerar på fortsättningsformationer i samband med rekyler och även köper utbrott med luftiga stoppar om vollan är låg.

MACD lämnade den 25 januari den första köpsignalen sedan början av november, även denna gång kring nollinjen. Momentumet talar fortfarande, som jag påpekat de senaste veckorna, för att vi kan vänta oss ytterligare uppgångar.

Dagsmomentum har den senate veckan jobbat med att ta ut bekräftelsenivån kring 63 som nu testas av för tredje gången den senaste månaden.

Cykelindikatorn noteras nu kring 70 vilket inte är någon bra nivå tajmingmässigt men det ska nämnas att det inte är någon tvingande indikator vid lågvolatila upptrender.

OMXS30 rör sig normalt i 8-veckorscykler och med 70 procents chans får vi en signifikant lågpunkt i tidsspannet 33-47 dagar vilket skulle vara mellan den 28/2 och 20/3. Historiskt vet vi att februari tillhör de bästa månaderna på året och sedan 1990 är det bara vid 7 gånger som inte genererat uppgångar.

På ovansidan möter först 1580 följt av 1600-nivån men framförallt taket i den stigande kanalen som just nu möter upp kring 1630.

På nedsidan möter först 1554 följt av 1545-1540 och därefter golvet i den stigande kanalen vid 1530 och naturligtvis 1500-nivån.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1434 och framför allt att inte 1390-nivån ger vika för då är det säljarna som tar över taktpinnen på längre sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge MA-50 pekar upp och kursen håller sig ovanför, eller vänder upp i zonen mellan MA-50 och MA-100.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv till utvecklingen så länge inte 1540 punkteras utan att snabbt återtas. En ny högre pivotbotten än 1529 kommer jag tolka som fortsatt styrka men det är intressant att haka på för uppgång åtminstone ner till 1500 och förmodligen längre ner än så men det återkommer jag till när vi ser hur/om nivån kommer att testas av. I den negativa vågskålen är de kortare momentumindikatorerna hårt spända på ovansidan och det råder en viss negativ divergens.

Sammanfattning: Om det skulle visa sig att 1554 punkteras utan att snabbt återtas kan det vara en signal om att en djupare rekyl behövs innan nästa ben i den positiva trendfasen tar vid. Mer troligt är dock att de senaste högre pivotbottnarna och då tänker jag framförallt på balanspunkten 1529 som markerades i slutet av januari var startskottet på nästa trendben. Skulle golvet i den stigande kanalen kring 1530 punkteras utan att snabbt återtas kan det eventuellt krävas en djupare rekyl men det kommer jag i så fall att återkomma till.

Motstånd: 1568 / 1574 / 1586 / 1597
Stöd: 1556-1554 / 1540 / 1529 / 1518

SP500: Återigen nya ATH:s men kortsiktigt överköpt

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Jag har sedan några veckor påtalat att sannolikheten för att en vollaexpansion kommer att ske norrut är större än för nedgång. Bilden stärktes ytterligare under slutet av föregående vecka och siktet är nu i första hand inställt på den övre begränsningen av den stigande kilen vid 2320.”

Den gångna veckan inleddes avvaktande men i torsdags kom utbrottet jag ”pratat om” de senaste veckorna. I fredags nåddes ett nytt ATH vid 2319 och totalt steg SP500 med 0,8 procent veckan som gick vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 3,4 procent. Övre begränsningen i den stigande kilen hittar vi just nu kring 2323.

I veckografen var det den sjätte veckan i rad med stigande stängningar i den övre delen av veckostaplarna vilket på kort sikt innebär att de korta momentumindikatorerna nu blivit hårt spända på ovansidan. Även om risken för en kortare rekyl ökar när gummisnodden blir hårt spänd på ovansidan, strax under en viktig motståndslinje är det positiva utseendet övertygande och rekyler kommer i så fall bli ännu bättre lägen att kliva på för uppgång.

Volymen den gångna veckan låg något lägre än de senaste veckorna men volymbalansen har tagit ut decembertopparna på ett positivt sätt.

Det kommer bli intressant att följa marknadens och framförallt finansrelaterade aktier utifrån de utlovade kommande skattereformerna från Donald Trump.

VIX föll den gångna veckan med 1,1 procent till låga 10,8 vilket är ”lite väl lågt” för att jag ska vara helt bekväm. Utseendet och nivån har en del likheter med det vi såg i mitten av augusti 2015 då vi bjöds på en nedgång med 10 procent på kort tid. Det som dock skiljer det vi ser nu är att marknaden har ett positivt momentum. Fear & Greed-indexet steg från 59 till 69 veckan som gick och börjar nu närma sig nivån för extrem optimsm.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2166 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och även den kring 2166. Trendfasindikatorn noteras kring +0,9 vilket innebär att vi, om utvecklingen fortsätter, alltmer ska snegla åt jämviktspendlande strategier och därmed agera betydligt mer kortsiktigt.

Cykelindikatorn noteras nu stigande kring 88 och påminner oss om att tajmingen för nya entréer kring nuvarande nivå inte är den allra bästa. Även om cykelindikatorn inte är en tvingande indikator vid lågvolatila upptrender är det alltid en fördel att agera vid positiva minidivergenser kring stöd/ackumulationsnivåer.

MACD lämnade i torsdags en ny köpsignal i den positiva delen som eliminerar säljsignalen från den 31 januari.

Jag har sedan början av januari påpekat att utbrott är intressant att agera på vid låg volatilitet och bredden mellan bollingerbanden har legat under 3 hela året, vilket är extremt lågt.

På ovansidan möter först den övre begränsningen av den stigande kilen som inför veckostarten noteras kring 2323 och därefter därefter taket i den stigande långsiktiga trendkanalen vid 2420 eller vad nivån kommer vara när indexet når dit, om det gör det i denna våg.

På nedsidan möter först gapstödet mellan torsdagen och fredagen mellan 2312-2308 följt av utbrottsnivån vid 2300.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 10/1 vid 2319
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– Negativa divergenser mot momentumindikatorerna
– Lite väl utbredd optimism (lågt värde på VIX)
– Extremt hårt spänd gummisnodd på ovansidan

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot åtminstone 2160 och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym. Undertonen är positiv men utmanas nu.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och inställd på fortsatta uppgångar men jag vill inte se att MA-50 punkteras och vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) fortsätter indexet att bryta ut uppåt och det positiva utseendet är intakt. I den negativa vågskålen råder dock en påtagligt negativ divergens.

Sammanfattning: Även om SP500 är något överköpt efter fredagens nya ATH-notering är rekyler köpvärda så länge kursen inte punkterar 50-dagars medelvärde utan att snabbt återta det. Sannolikheten för en kortare rekyl är nu stor men vi ska vid positiva fortsättningsformation fortsätta att navigera för uppgång. Allt annat än att navigera för uppgång är fakirtrading.

Motstånd: 2320 / 2324 / 2332 / 2340
Stöd: 2312 / 2307 / 2300 / 2291

DAX: Siktet inställt mot årshögsta

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”För en vecka sedan påpekade jag att det nu var 8 veckor i rad med gröna veckostaplar och att det bara inträffat 8 gånger de senaste 20 åren. Historien talade för att vi skulle bjudas på en rekyl inom kort. Redan om 57-nivån hos dagsmomentum tas ut talar mycket för en uppgång till i första hand 11900-nivån och på längre sikt en vandring upp mot tidigare ATH-nivåer.”

Den gångna veckan inleddes ner mot 50-dagars medelvärde där även en stigande stödlinje, som förbinder lågpunkterna från årsskiftet, möter upp. Köparna sög upp säljtrycket och när veckan stängde var det med en marginell uppgång på 0,1 procent som innebär att indexet stigit med 1,6 procent sedan årsskiftet.

Jag påpekade för en vecka sedan att det vore hälsosamt med en rekyl och att vi kring MA-50 skulle vara beredda på att agera för uppgång ifall en positiv fortsättningsformation effektuerades. Om bekräftelsenivån vid 57 hos RSI-14 skulle tas ut skulle det vara en positiv pusselbit. Med torsdagens stängning bjöds vi på en positiv fortsättningsformation men än så länge har bekräftelsenivån intakt hos dagsmomentum.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden utvecklats positiv de flesta åren för DAX åtminstone under bullmarkets efter 2002. Förra året steg indexet med 4 procent den kommande veckan efter att januari inletts rejält nedåt.

Volymen har den gångna veckan noterats över klart över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna, speciellt i slutet av veckan.

Den långa trenden pekar upp och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,4 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier och agera för uppgång när vi bjuds på positiva fortsättningsformationer och utbrott om det inte sker med hög volla.

För tillfället noterar jag dock en negativ divergens mot både dagsmomentum, cykelindikatorn och MACD som varnar för antingen en lugnare uppgångtakt, en kommande konsolidering eller en stundande rekyl.

På sikt talar det mesta för vi kommer få se en expansion norrut. Den senaste veckans rekyl har varit både hälsosam och välkommen och chanserna för att vi inom kort kommer att få se nya årshögstanoteringar är goda.

Sammanfattning: Så länge inte 11400 punkteras talar mycket för att den bekräftade omslagsformationen som vi bjöds på i veckan kommer att leda till ett test av årshögstanivån kring 11900. Om det däremot visar sig att 11400 punkteras utan att snabbt återtas indikerar det att indexet behöver ner ytterligare en bit för att hitta tillräckligt med köpare för att driva kursen vidare uppåt.

Motstånd: 11700 / 11805 / 11900
Stöd: 11635 / 11540 / 11490

Fingerprint: Ser vi en botten eller nytt säljläge?

Teknisk analys Fingerprint Cards: I samband med att bokslutet presenterades markerades en lågpunkt kring 49 kronor som var relativt nära golvet i den fallande kanalen. Därefter har aktien segat sig tillbaks i rapportgapet och i fredags togs både EMA-8 och MA-20 ut med en mycket positiv grön closing marubozu. På ovansidan möter nu det första viktiga motståndet upp vid 57,50 och strax ovanför taket i den fallande kanalen vid 60 kronor (faller med 50 öre/dag).

Den långa trenden som jag använder riktningen hos MA-200 för att peka ut är nedåtriktad och G-krafterna är sorterade för fortsatt nedgång. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -6,7 vilket innebär att trenden på kort sikt är ”för” negativ.

Säljtrycket har varit massivt de senaste månaderna men i samband med gapet i början av december då volymbalansen var extremt negativ fick vi en touch av den låga nivån i samband med bokslutet för någon vecka sedan. Om denna utveckling fortsätter kan vi mycket väl ha sett en botten i samband med bokslutet.

Den senaste bekräftelsenivån hos dagsmomentum hittar vi kring 46 och om den nivån tas ut och inte omgående punkteras är det en positiv pusselbit.

Sammanfattning: Även om gummisnodden börjar bli hårt spänd på ovansidan nu när det sekundära motståndet vid 57,50 och därefter taket i den fallande kanalen närmar sig, behöver dessa tas ut för att skapa förutsättningar för att en botten håller på att mejslas ut. Vi får förflyutta oss till den 14 december för att hitta en lika positiv grön candlestick med samma engagemang. Den gången räckte det inte för att ta sig tillbaks i det positiva gapet från början av december, det bli nu spännande att se om så blir fallet denna gång. Den extremt negativa noteringen hos trendfasindikatorn i samband med rapporten indikerar att ”säljarna” kan vara på väg att ta slut.

Motstånd: 57,50 / 58,40 / 62,05 / 65,70
Stöd: 53,55 / 51,15 / 47,50 / 43,80

MTG B: Fortsättningsformation för uppgång

Teknisk analys MTG B: Kursen tog sig med några öres marginal upp i tisdagens box men redan efter tio minuter avtog köptrycket och stödnivån vid 240 kronor punkterades. Kursen fortsatte ner till den platta primärtrenden som blev startskottet på de senaste månadernas uppgång.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att definiera pekar nu uppåt och G-krafterna är sorterade för uppgång. Trendfasindikatorn noteras stigande kring 1,7 och vi ska därför vara beredda på att ta positioner i trendens riktning i samband med positiva fortsättningsformationer vid rekyler.

Efter den positiva rapportreaktionen för någon vecka sedand då kursen tog sig upp till nivån strax under 300 kronor har vi fått en rekyl ner mot EMA-8 som jag använder som nivå för det kortare sentimentet.

I torsdags bjöds vi på en bullish harami kring EMA-8 och i fredags bekräftades det positiva sentimentet med en grön candle som tog ut de senaste fyra dagarnas stängningskurser.

Sammanfattning: Efter att ha varit nere och hälsat på vid månadsmedelvärdet hos dagsmomentum utmanas nu den sekundära bekräftelsenivån strax ovanför 64, som om den tas ut lämnar en signal för fortsatt uppgång. På ovansidan möter motstånd vid 293 och 300 kronor där det kan vara lämpligt att låsa in vinst. Om det visar sig att den stigande stödlinjen som för tillfället möter upp vid 275 kronor punkteras är risken stor för att vi går mot en större rekyl.

Motstånd: 240,40 / 241,30 / 243,40 / 245,50
Stöd: 238,30 / 237,10 / 235,00 / 232,90