BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 7

OMXS30: Bra edge för en uppstuds

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan det misslyckade försöket att ta ut 1640-nivån har OMXS30 fallit med 3,6 procent på 8 handelsdagar. Det blir nu intressant att se om oron på obligationsmarknaden tilltar med börsnedgångar som följd. Jag navigerar nu vidare söderut i den korta fallande kanalen tills jag ser tecken på nya högre bottnar och toppar, till att börja med, i det kortare perspektivet.”

Den gångna veckan inledde med att punktera 1574 och nådde i tisdags ner till 1488 och har sedan dess skvalpat omkring mellan denna lågpunkt och 1555. Totalt föll OMXS30 med 5,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu uppgår till 4,9 procent.

I månadsgrafen noteras februari som en bearish engulfing och det är inför veckostarten 6,4 procent upp till årsmedelvärdet vid 1595. De senaste veckornas nedgångar har fått det svenska storbolagsindexet att falla ner till kortsiktigt översålda nivåer med två stängningar i rad under det nedre bollingerbandet. Det utseende vi ser nu kan jag hitta vid 34 tillfällen sedan början av 2002 och vid 24 av dessa (71%) har kursen stått högre en vecka senare med i snitt 1,5 procent.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut ser nu ut att ha vridit ner och det såg vi senast efter en uppgång i september 2015. Trendfasindikatorn skrivs till -0,8.

Volymen den gångna veckan har varje dag noterats över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Volymbalansen fortsätter att indikera distribution.

Alla sektorer stängde rött den gångna veckan och telekom, oljebolag, basråvaror, verkstad, hälsovård och finans backade allihop mer än 5 procent.

Endast 9 procent av 284 aktier som dagligen bevakar steg den gångna veckan.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1520-1523 följt av 1555 men framförallt moståndsområdet 1568-1574.

På nedsidan hittar vi stöd vid följt av 1500 följt av 1488 och 1467.

På lång sikt är jag nu neutral men om nästa signifikanta topp blir lägre än 1648 övergår jag till att blir negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ så länge indexet misslyckas med att ta tillbaks 50-dagars medelvärde som dessutom lutar nedåt under primärtrenden. En första positiv pusselbit kommer det att vara när vi ser tendenser till nya högre lägsta och högre pivottoppar.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu åter negativ så länge vi inte ser tecken på först högre nya lågpunkter och att därefter 20-dagars medelvärde åter tas ut.

Sammanfattning: Senast vi hade ett liknande utseende var den 27 juni 2016. Edgen är god för en uppstuds och det blir nu mycket intressant att se vilka nivåer som tas ut och framförallt om de hålls mer än någon dag. Det första riktiga motståndet hittar vi kring 1555 och därefter 1574. Om det visar sig att vi bjuds på ytterligare en lägre pivottopp och därefter en punktering av 1488 är risken stor för att vi sett en långsiktig topp kring 1682. Om nu edgen är god för en vändning uppåt, hur ska man då tolka nya lägre lägsta? Jo, som svaghet. Det blir nu spännande att se om de närmaste motstånden tas ut och hålls mer än någon dag, vilket kommer vara positivt.

Motstånd: 1516 / 1523 / 1556 / 1574
Stöd: 1500 / 1488 / 1476 / 1467 / 1437

SP500: En intressant positiv reversal för uppgång

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det skulle visa sig vara bottenlöst kring 2812 som jag skrev om inför den 2 februari och nu har kursen punkterat flera viktiga stödnivåer. Även om edgen nu talar för uppgång ska vi vara beredda på att uppstudsarna kan bli kortvariga. En turtle soup för uppgång eller om 2785 tas ut på måndagen kan det vara en signal om att ta nya positioner för uppgång. Än så länge har vi inte sett att köparna är sugna på att agera.”

SP500 inledde den gångna veckan nedåt och av försöket till en bullish piercing line under tisdagen blev det istället en negativ reversal dagen efter. Veckan avslutades dock med en mycket positiv reversal som tog sats upp från primärtrenden. Totalt resulterade den gångna veckan i en nedgång med 6,6 procent vilket innebär att årets uppgång nu är helt raderad och indexet står för tillfället 3,5 procent lägre än vid årsskiftet.

Den reversal vi bjöds på i fredags ser jag som mycket positiv, speciellt med tanke på vändningen exakt vid årsmedelvärdet och den betydande volymtillväxten de sista två timmarna, under uppgången.

Årsmedelvärdet som just nu noteras kring 2532 och primärtrenden har nu nått upp till 2539. Trendfasindikatorn har med den senaste veckans nedgång fallit tillbaks till +0,7 och det innebär att vi, oavsett riktning och strategi, ska vara extremt kortsiktiga om vi väljer att agera.

Dagsmomentum som fallit tillbaks ner till 30-nivån och det råder en positiv minidivergens hos Stochastic.

Volymen har under hela den gångna veckan noterats klart över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna men Volymbalansen är än så länge positiv.

VIX steg i måndags till 38 och fortsatte för några minuter under tisdagen upp till 50 innan nivån sedan stabiliserat sig något, dock på fortsatt förhållandevis höga nivåer.

På ovansidan möter närmast 2639 följt av 2667 och nivån kring 2700-2728.

På nedsidan möter först 2581 följt av zonen mellan golvet i den stigande kanalen och primärtrenden kring 2550.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 26/1 vid 2872,9
– Hammer från årsmedelvärdet

I den negativa vågskålen:
– MACD lämnade i den 30 januari en säljsignal som förstärkts och nu noteras i den negativa delen
– VIX har sedan årsskiftet stigit trots nya högre högsta hos index och noteras nu på höga nivåer
– Rejäl volymtillväxt under nedgången

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler och bekräftade omslag är köpvärda ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ och vill se att kursen vänder upp och tar ut, samt håller sig kvar ovanför 50-dagars medelvärde som först föregås av högre bottnar och toppar i det korta tidsperspektivet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu negativ och vill se högre lägsta och nya högre pivottoppar för att bli neutral.

Sammanfattning: Den gångna veckan har på ett tydligt sätt visat att efter en alltför parabolisk uppgång kommer en motreaktion. Nu blir det spännande att se om fredagens positiva reversal bekräftas och hålls kvar när veckan inleds eller om det leder till ett nytt nedställ ner mot 2500-nivån. Om det visar sig att inte 2500-nivån heller håller och februari månad stänger under årsmedelvärdet ökar risken för att vi sett en långsiktig topp. Än så länge tolkar jag det vi ser som en rekyl som är köpvärd, förutsatt att vi inte bjuds på nya lägre lägsta än 2532 under veckan.

Motstånd: 2661 / 2703 / 2809 / 2915
Stöd: 2556 / 2491 / 2385 / 2279

DAX: Risk för en del tvära kast närmaste tiden

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Februari månad har för tillfället utseendet av en bearish engulfing. I och med det kraftiga nedstället de senaste dagarna är risken stor för en ny lägre pivottopp och ett försökt att bryta ner under denna stödnivå vilket skulle ställa in siktet mot 12500 och eventuellt lågpunkten kring 12000. Om det skulle visa sig att även dessa nivåer ger vika utan att relativt snabbt snabbt återtas ökar risken för att vi sett en långsiktig topp.”

Under den gångna veckan fortsatte det tyska storbolagsindexet ner rejält och backade med hela 5,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu uppgår till 6,3 procent. Inför föregående vecka skrev jag att siktet var inställt på 12500 alternativt 12000. I fredags testades 12000-nivån av, som än så länge stått pall, men om nivån punkteras utan att snabbt återtas ökar risken påtagligt för att vi sett en långsiktig topp.

I månadsgrafen noteras februari som en mycket kraftfull bearish engulfing och de två senaste veckostaplarna har varit de mest negativa sedan början av 2016.

Den långa trenden, men även de korta- och medellånga, pekar uppåt. Trendfasindikatorn har sedan början av november fallit och noteras nu kring -0,5 vilket innebär att vi ska applicera kortsiktiga företrädesvis jämviktspendlande strategier.

Det är nu 6,5 procent upp till 20-dagars medelvärde och bredden mellan bollingerbanden är ungefär 13 procent. Jag hittar bara 15 tillfällen sedan början av 2002 som sett ut på liknande sätt och vid de tillfällen det inträffat har kursen stått högre en vecka senare vid 9 av dessa. Den genomsnittliga uppgången har då varit 2,4 procent den kommande veckan.

Sammanfattning: Jag har många gånger det senaste året påpekat att just 12000 är en viktig vattendelare och om DAX etablerar sig under nivån ökar risken påtagligt för rejält tilltagande säljtryck. Även om det nu visar sig att köparna suger upp säljtrycket är risken stor för tvära kast och stökig handel den närmaste tiden.

Motstånd: 12237 / 12415 / 12745 / 13000
Stöd: 12000 / 11945 / 11830 / 11535 / 11240

Millicom: BAYN i positiv marknadsfas

Teknisk analys Millicom: I mitten av januari nåddes 600-kronorsnivån och därefter har kursen rekylerat ner till primärtrenden. Förra veckan avslutades svagt vilket resulterade i en BAYN-formation som vi senast såg den 21 augusti.

Den långa trenden är uppåtriktad och trendfasindikatorn noteras kring +0,8 vilket innebär att vi ska agera med jämviktspendlande strategier.

Sedan mars 2004 har Millicom stängt under det nedre bollingerbandet när samtidigt bredden mellan banden är mer än 10 procent och kursen samtidigt noterats
Om vi tar fram papper och penna hittar vi 15 BAYN-formationer samtidigt som kursen noteras över 200-dagars medelvärde. Detta är inte tillräckligt många tillfällen för att dra några långtgående slutsatser men vid 8 av dessa (67%) har kursen stått högre en vecka senare. Den genomsnittliga utvecklingen för de 12 tillfällen vi sett formationen sedan 2004 har varit goda 2,4 procent.

Sammanfattning: I fredags stängde Millicom-aktien under det nedre bollingerbandet men ovanför primärtrenden. Historiskt har detta i de flesta largecap-aktier inneburit en bra edge och även om träffarna är få i Millicom pekar en körning på ungefär samma utfall som hos övriga större aktier på Stockholmsbörsen. Om det visar sig att förra tisdagens lägsta och primärtrenden punkteras utan att snabbt återtas ökar sannolikheten för tilltagande säljtryck. Det kan vara läge att stänga positionen så fort det kan ske med vinst och speciellt om det samtidigt sker högt upp i en stor candle.

Motstånd: 550 / 561 / 576 / 600
Stöd: 536 / 530 / 516 / 501

MTG B: Rikoschett efter rekyl ner mot MA-50

Teknisk analys MTG B: I samband med att bokslutet presenterades nådde MTG-aktien upp till 394 kronor och har därefter rekylerat ner till lågpunkten vid 356 kronor i slutet av januari.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att definiera pekar uppåt och trendfasindikatorn noteras stigande kring +1,7 vilket innebär att vi företrädesvis ska agera med trendföljande strategier som säger oss att vi står inför en större rekyl (den tredje i denna rörelse).

I fredags stängde MTG-aktien med en rikoschett-stapel kring 50-dagars medelvärde.

Sammanfattning: Om 366 kronor tas ut när veckan inleds är förutsättningarna goda för en uppgång mot i första hand 375 kronor där man med fördel flyttar upp stoppen till strax under föregående dags lägsta och om den träffas stänger man positionen direkt. Punkteras 355 kronor är risken stor för en nedgång mot i första hand 100-dagars medelvärde kring 335 kronor.

Motstånd: 368,00 / 377,75 / 392,70 / 407,75
Stöd: 353,05 / 347,70 / 332,50 / 317,70