BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 7

OMXS30: Utmanar den korta sentimentsnivån

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Uppgången sedan årsskiftet har nu fått OMXS30 att nå nästa motståndsområde i form av den fallandet motståndslinjen som förbinder de fallande topparna sedan början av oktober. Sedan 1986 hittar jag bara 37 tillfällen då kursen stigit lika mycket som nu på en månad och samtidigt noterats under 200 dagars medelvärde. Fredagens stängning var den första sedan slutet av september som skedde mindre än 1 procent från det övre bollingerbandet. Även om risken ökat för en stundande rekyl, eller en flackare uppgångstakt (konsolidering) talar mycket för att köparna kommer tillbaks innan den viktiga sentimentsnivån kring standard line vid 1453 punkteras. Om däremot standard line punkteras ställs siktet in mot lågpunkten vid 1380.”

Den gångna veckan veckan inleddes uppåt men nådde i onsdags primärtrenden och misslyckades, åtminstone tillfälligt, att ta ut nivån. Efter en negativ omslagsformation i torsdags avslutades veckan men en liten dojiliknande candle kring den kortsiktiga sentimentsnivån vid EMA-8. Totalt steg indexet med marginella 0,1 procent föregående vecka vilket resulterade i en dojistapel i veckografen och den 7:e veckan i rad som stängde positivt. Uppgången sedan årsskiftet skrivs nu till 8,4 procent.

Även om uppgången sedan årsskiftet varit kraftfull har den fram till nu noterats som en stigande kil de senaste veckorna. Om skolboken följs kommer vi att få ett utbrott söderut från den stigande kilen men om däremot primärtrenden tas ut utan att omgående punkteras får vi en signal om en uppgång mot höstens toppnoteringar.

På kort- och medellång sikt har årets starka inledning fått indexet att bli positivt på kort sikt. En första förvarning på att detta utseende är hotat skulle det vara om dagsstängningarna börjar noteras under EMA-8 vilket skulle bli första gången sedan början av januari.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutral till svagt negativt då kursen befinner sig under medelvärdet men lutningen nästan helt har avtagit. Trendfasindikatorn noteras för tillfället till -0,2 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara kortsiktiga med både positioner för upp- och nedgång.

Volymen den gångna veckan har, bortsett från i måndags, noterats över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är sedan slutet av januari positiv.

Det har dock sedan slutet av augusti varit dålig bredd (få aktier som lyfter uppgångsdagarna) och den gångna veckan var det bara 44 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar som steg. Sedan årets början noteras 66 procent av aktierna högre.

Stockholmsbörsens insynspersoner är dock enligt Investtechs analyser fortsatt positiva. Den senaste månaden har Investtech registrerat 181 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 111. Köpandelen på månadsbasis är därmed 62 procent. På årsbasis är köpandelen mycket hög med 75 procent. Vi får leta oss tillbaka till 2012 för att hitta högre värden. Det visar att en stor majoritet av börsens insynspersoner som handlar aktier har stor tilltro till sina egna bolag, och är en indikation på att börsen är fundamentalt billig.

På ovansidan möter först nivån kring 1538 följt av 1552 samt primärtrenden vid 1556.

På nedsidan hittar vi närmast 1524 följt av 1506 och området kring 1500 samt 1473-1471.

På lång sikt är jag fortsatt svagt negativ och vill se att köparna kommer tillbaks med tilltagande volym och återtar både MA-200 och årsmedelvärdet för att jag ska bli något mer positiv till indexet. Risken är fortsatt stor för tvära kast och tjurfällor.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras utan att snabbt återtas.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv och kommer vara det tills jag ser att indexet vänder ner under 20-dagars medelvärde med viss reservation för sättet det sker på.

Sammanfattning: Nu blir det intressant att se om den stigande kilen punkteras och dagsstängningarna börjar ske under den korta sentimentsnivån kring EMA-8, vilket skulle vara en första indikation på att det kortsiktigt positiva sentimentet kan vara hotat. I fredags punkterades den första bekräftelsenivån i RSI-14 och nu återstår det att se hur djup rekylen blir. Kommer ett eventuellt säljtryck sugas upp innan 1467 eller behöver indexet ner ytterligare för att hitta tillräckligt med köpare? Om OMXS30 istället tar ut förra veckans högsta vid 1558 ställs siktet in mot hösten toppar kring 1680.

Motstånd: 1538 / 1552 / 1556-1565
Stöd: 1524 / 1506 / 1500-1496

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 49.

SP500: Doji vid 52-veckors medelvärde

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”S&P 500 har inlett året på ett historiskt imponerande sätt och närmar sig nu den platta primärtrenden samt det övre bollingerbandet. Sedan kursen punkterade 50-dagars medelvärde har köparna sedan oktober gett upp när det övre bollingerbandet närmat sig. Vid dessa tillfällen har dock volymbalansen vid varje tillfälle pekat nedåt. Studerar vi månadsgrafen noteras indexet vid en vattendelare, som talar för att vi kan vara på väg in i en spännande uppgångsfas om inte säljtrycket i samband med nästa rekyl tilltar. Det är lätt att falla i fällan där man fäster för mycket vikt vid det som syns i grafen den senaste tiden men zoomar vi ut blir det tydligt att risken för fortsatta nedgångar fortfarande är stor. Om däremot en kommande rekyl inte punkterar 50-dagars medelvärde ökar förutsättningarna för att vi sett startskottet för nästa uppgångsfas.”

Den gångna veckan inledde med att testa av 200-dagars medelvärde, men än så länge har den långsiktiga sentimentsnivån stått emot utbrottsförsöken. Det blev en marginell uppgång med 0,05 procent vilket resulterade i en doji för veckocandlen vid 52-veckors medelvärde i ovandelen av ichimokumolnet. Hittills i år har SP500 stigit med 8 procent.

Sedan början av december har varje handelsdag stängt under 200-dagars medelvärde och igår bekräftades onsdagens negativa omslagsformation. Än så länge har alltså 200-dagars medelvärde visat sig svårpasserat och köptrycket har inte räckt för att driva indexet upp över den långsiktiga sentimentsnivån. Onsdagens harami bekräftades i torsdags men svansen på nedsidan indikerade visst avtagande säljtryck och veckan avslutades med en bullish meeting line.

Som jag skrev tidigare i veckan blir det nu intressant att se om den stigande kilformationen ska ritas om till en flackare trendkanal och efter att rekylen som tidigare i år sugs upp efter bara någon dag, eller om vi ser indexet ta sats för ytterligare ett test av 200-dagars medelvärde.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn noteras kring +0,2 vilket säger oss att vi ska vara beredda på skvalpiga rörelser, vilket även bekräftas av ichimokumolnet.

Volymen den gångna har legat under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna men än så länge noteras volymbalansen stigande över både bekräftelsenivån för november och december samt tremånaderssnittet.

I slutet av september var det mer än 70 procent av aktierna som ingår i indexet som noterades över 200-dagars medelvärde och nu är det ungefär 50 procent men kring årsskiftet var det mindre än 20 procent.

VIX (den förväntade volatiliteten den närmaste månaden) har sedan toppen vid julafton fallit till den lägsta nivån (15) sedan början av oktober och noteras kring 200-dagars medelvärde. Det blir spännande att se om detta leder till en mer lågvolatil uppgångsfas vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar för en positiv börsvår. Det är fortfarande gott om utmaningar men det vi ser är trots allt positiva signaler.

På ovansidan möter närmast 2719 följt av primärtrenden vid 2742 och topparna från i höstas från 2800-2817 som bjuder på motstånd.

På nedsidan möter närmast 2700-2696 följt av 2682 men framförallt den senaste lågpunkten vid 2613.

I den positiva vågskålen:
– Senaste ATH 21/9 vid 2940,9
– Kraftfull candle 26/12 som tog tillbaks 116 punkter
– Noteras över både EMA-8, MA-20, MA-50 och MA-100
– Noteras nu över ichumokumolnet och 2700-nivån
– Positiv volymbalans

I den negativa vågskålen:
– Placerarkollektivet väntar sig fortsatt hög volla
– Dödskorset tynger indexet sedan den 6 december
– Indexet befinner sig under både årsmedelvärdet och MA-200
– Mindre än 60% av aktierna noteras över MA-200
– Allt lägre signifikanta pivottoppar
– Bekräftad bearish harami vid primärtrenden

På lång sikt är jag svagt negativ och risken är fortfarande överhängande för att kommande nedställ kommer att leda till lägre signifikanta lågpunkter.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv men vänder på klacken om MA-50 punkteras med kraft.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv men vill inte se att kursen vid nästa rekyl punkterar 20-dagars medelvärde med kraft.

Sammanfattning: Dagsmomentum (RSI-14) noteras nu strax ovanför bekräftelsenivån från slutet av januari, som om den punkteras ökar risken för tilltagande säljtryck. För tillfället tolkar jag den senaste veckans doji som en mindre tradingrange och att utbrottet kommer att visa de närmaste veckornas utveckling. Än så länge anser jag dock inte att köparna är uträknade utan visar snabbt tecken på att komma tillbaks och först om vi ser bekräftade punkteringar av EMA-8 ser vi tecken på ett sentimentsskifte. För tillfället tycker jag det är svårt att dra några slutsatser om vi ser en ny lokalt lägre topp bildas eller om det är en paus- och uppladdning inför nästa stigande trendben.

Motstånd: 2724 / 2742 / 2756 / 2769 / 2800-2817
Stöd: 2700-2696 / 2682 / 2675 / 2656 / 2613

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 56.

DAX: Bekräftad negativ vändningsformation

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”MACD skar i januari ner under nollinjen i månadsgrafen och sedan 1990 kan jag bara hitta två tillfällen då detta skett och det var i augusti 2001 samt september 2008. Nu blir det spännande att se om det räcker med en stunds tajt tradingrange för att få de mentala ankarna att minska så att nästa uppgångsfas inleds. Punkteras däremot 11000-nivån utan att snabbt återtas ökar risken för att nästa nedgångsfas är inledd.”

Den gångna veckan inleddes avvaktande strax ovanför 20-dagars medelvärde men gjorde sedan ett försök att ta ut den rådande tradingrangen, som misslyckades. Avslutningen på veckan var negativ vilket ledde till den största veckonedgången sedan början av december. Efter förra veckans nedgång med 2,4 procent har årets uppgång reducerats till 3,3 procent.

Sedan den 4:e januari har varje dag stängt över den korta sentimentsnivån som EMA-8 utgör men sedan i torsdags har både denna nivå, samt 20- och 50-dagars medelvärde punkterats. Som jag skrev inför föregående vecka hade vi en bearish harami i veckografen, denna har nu bekräftats.

MACD (även %PO) skar i januari ner under nollinjen i månadsgrafen och sedan 1990 kan jag bara hitta två tillfällen då detta skett och det var i augusti 2001 samt september 2008. I torsdags fick vi ett negativt medelvärdeskors i %PO vilket var det första på två månader.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut, är fallande och kursen noteras sedan augusti med månadsstängningar under årsmedelvärdet. Sedan mitten av mars förra året tyngs dessutom indexet av ett dödskors då MA-50 skar ner under MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -1,1 vilket innebär att börsklimatet mer och mer talar för en fallande trend där uppstudsar ska ses som lägen att går kort.

I det något större tidsperspektivet noteras DAX med en huvud-skuldra-formation där nacklinjen är punkterad och indikerar en nedgång mot 10000-9700 (de röda punktstreckade bågarna).

Sammanfattning: Mycket tyder på att tisdagens högsta blir en ny lägre pivottopp och att säljsignalerna hos både RSI-14 och %PO ställer in siktet mot i första hand lågpunkten kring årsskiftet vid 10300. Om köparna suger upp säljtrycket innan nivån nås kan det vara en positiv pusselbit men så länge driften är nedåtriktad talar mer för att uppstudsar är bra lägen att gå kort snarare än stundande sentimentsskiften.

Motstånd: 11000 / 11120 / 11322 / 11450
Stöd: 10865 / 10760 / 10575 / 10390

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 57.

Avanza: Stundande dödskors och tilltagande säljtryck

Teknisk analys Avanza: Det tog inte mer än 1,5 dag för Avanzaaktien att täppa till rapportgapet vilket borde gett den som agerade kring 4,5 procent. Den som hängde kvar upp till den platta primärtrenden fick med sig nästan 10 procent och agerade man då i en lottsedel som jag nämnde hade det förutsättningar att bli en riktigt trevlig affär. Vi vet att en platt primärtrend ofta bjuder på tufft motstånd och detta bekräftades i Avanza när nivån nåddes. Med kirurgisk precision var det som att köra in i kaklet, som det så populärt heter numera. Nu har aktien åter kommit ner kring det område vid 400 kronor som vi sedan hösten 2018 sett köparna suga upp säljtryck kring.

Den långa trenden som jag använder riktningen hos MA-200 för att peka ut är fortfarande i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring -1,0 vilket innebär att vi ska se uppstudsar som just det och inte företrädesvis starten på en positiv trend. Den som agerar på eventuella uppstudsar bör enligt denna definition vara extremt kortsiktiga. När man däremot bjuds på en negativ fortsättningsformation efter en uppstuds är oddsen bra för nedgång.

Volymbalansen är tydligt negativ, vilket jag tolkar som att större aktörer distribuerar ut aktier så gott de kan och inom några dagar kommer aktien även att tyngas av oket från ett dödskors. Ett dödskors (MA-50 skär ner genom MA-200) är inte en säljsignal men den genomsnittliga dagliga avkastningen i Avanza är i snitt när aktien bärs upp av ett gyllene kors 0,37 procent per dag. När oket av ett dödskors istället tynger aktien är inte den dagliga genomsnittliga avkastningen mer än 0,02 procent (intressant för alla som påstår att man inte har någon nytta av medelvärden…).

Ichimokumolnet varnar nu för att det är risk för en tid med slagig handel men indikerar därefter fortsatt nedgång och lagging line varnar för att det kommer ytterligare en tid innan köparna på allvar vill in i aktien.

Sammanfattning: Även om edgen börjar tala för en kortare uppstuds i Avanza är risken stor för att det blir en kortvarig såda och att nedgångstakten därefter tilltar ytterligare. Ett förslag till symmetrisk mål ligger någonstans kring 350 kronor där vi hittar nästa ackumulationsområde, men framtiden är helt oskriven.

Motstånd: 400,30 / 406,05 / 415,90 / 425,70
Stöd: 390,55 / 386,50 / 376,60 / 366,85

Cykelindikatorn noteras kring 9 inför veckostarten.

Alfa Laval: Positiv minidivergens vid ackzon

Teknisk analys Alfa Laval: Det blev inte någon punktering av 184 kronor efter föregående analys vilket innebar att den setup jag beskrev aldrig kom i spel. Dagen efter stängde istället Alfa över EMA-8 vilket blev inledningen på en uppgång till 210 kronor där en bearish doji star inför rapporten indikerade att köparna hade kört slut på bränsle. Bokslutet nådde inte riktigt förväntningarna varken resultat- eller omsättningsmässigt vilket fick aktien att gapa ner. I fredags nåddes åter ackumulationszonen som jag ”pratat om” sedan slutet av 2017 och där effektuerades en positiv reversal.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att definiera har planat ut och saknar tydlig riktning. Trendfasindikatorn noteras inför veckostarten vid -1,2 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga i samband med uppstudsar och företrädesvis se dem som bättre lägen att gå kort.

Stochastic noteras kring 12 och cykelindikatorn effektuerade i fredags en positiv minidivergens samtidigt som gummisnodden vände upp från ett spänt läge på nedsidan.

När jag tar fram papper och penna hittar jag 24 tillfällen, sedan början av 2002, när vi bjudits på positiva minidivergenser samtidigt som stochastic noteras som nu i en negativ marknadsfas. Vid 15 av dessa (62%) har kursen stått högre en vecka senare och den genomsnittliga utvecklingen har då varit hyfsade 1,9 procent. Det ska nämnas att det är lite färre tillfällen än jag hade önskat men det mesta tyder på att en kortare uppstuds ligger bland korten.

Sammanfattning: Redan om 192,40 tas ut med en dagsstängning talar mycket för en uppgång mot området mellan MA-20 och 200 kronor. Det kanske inte är så många procent men vill man agera med en liten position (en lottsedel) och ett hävstångsinstrument kan det bli en bra affär. Om det istället visar sig att Alfa Laval börjar handlas under ackumulationszonen och 184 kronor ökar risken för tilltagande säljtryck.

Motstånd: 192,95 / 194,10 / 197,70 / 201,20
Stöd: 189,40 / 187,00 / 183,45 / 179,90

Cykelindikatorn noteras inför veckan kring 12.