BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 7

OMXS30: Pausformation med positiv underton

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”De tre senaste dagarnas kursstaplar har noterats med dojiliknande candlar som varit uppe och testat 1800-nivån men inte lyckats ta ut och stänga ovanför. Än så länge har vi ingen bekräftelse på att rekylen är klar och vi kan inte utesluta att det kan behövas ett djupare omtag innan nästa positiva trendben är inlett. Så länge indexet noteras innanför begränsningarna för den rådande tradingrangen mellan 1834 och 1763 tolkar jag det som en konsolidering med allt vad det brukar innebära i form av förhöjd risk för skvalpiga rörelser och tvära kast. Den av nivåerna som tas ut eller punkteras kommer troligen att ställa in riktningen för de närmaste veckorna. Jag vill helst inte se att 1763 punkteras och redan en stängning över standard line tolkar jag positivt.”

Den gångna veckan inleddes med ytterligare en doji kring golvet i den stigande kanalen. I tisdags togs standard line ut med en grön marubozu och både onsdagen och torsdagen fortsatte med ATH-noteringar. Veckan avslutades med en bearish harami cross. Totalt steg den gångna veckan med 3,7 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 4,4 procent. Senast vi bjöds på en kraftigare veckouppgång var i början av september. De två senaste dagarnas candlar visar tecken på att köparna behöver en kortare paus eller ett omtag.

Utbrottet från tradingrangen skedde alltså enligt skolboken uppåt och siktet är nu inställt mot området kring 1885 till att börja med. Något längre upp hittar vi nästa område kring 1900. Ichimokuanalysen är positiv och volymbalansen likaså och historiskt har den kommande veckan efter uppgångar lika stora eller större än föregående vecka lett till uppgångar även nästa vecka i nästan 60 procent av fallen historiskt.

På kort sikt noteras cykelindikatorn högt och visar tecken på att vända ner. Vid en bekräftad negativ candlesticksformation kommer jag att tolka det som att en rekyl är inledd.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i måndags noterats högre än det dagliga snittet. Volymbalansen är stigande och positiv.

SMACD noteras sedan i torsdags i köp men samtidigt råder det en tydlig negativ divergens.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag som stigande och positiv. Trendfasindikatorn noteras inför veckan kring +1,0 vilket innebär att vi ska vara beredda på slagig handel men alltmer fokusera på att köpa positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1863-1865 följt av 1876 och 1900.

På nedsidan hittar vi närmast 1842-1840 följt av 1834 och 1821 samt 1800.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 24 av de 33 senaste åren (73%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +1,0 procent. Indexet har stigit 9 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 1,8 procent högre.

Sammanfattning: OMXS30 noteras fortfarande i en stigande trend där rekyler är köpvärda, åtminstone så länge inte de närmaste signifikanta lågpunkterna punkteras utan att snabbt återtas. På kort sikt är indexet överköpt och efter stängningarna över det övre bollingerbandet i veckan som gick har %b vänt ner vilket eventuellt är inledningen på en rekyl. Även om rekylen är inledd talar G-krafterna och volymbalansen för att den kommer att bli hälsosam. Så fort vi bjuds på en positiv fortsättningsformation där stängningen sker över föregående dags högsta ställs siktet in vidare norrut. Att gå emot den stigande trenden är inte något som lockar för tillfället.

Motstånd: 1863-1865 / 1876 / 1900
Stöd: 1842-1840 / 1834 / 1821 / 1800

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 87.

SP500: Bearish doji star kring ATH-nivån

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Jag har sedan utbrottet i december varnat för att indexet är översålt och vi har sett flera allvarliga varningssignaler där flera av dem nu övergått i säljsignaler. Nu utmanas det gap jag anser skapat mycket av den obalans vi sett i indexet de senaste veckorna och nu blir det intressant att se om vi bjuds på en positiv fortsättningsformation från denna nivå, vilket i så fall ger oss ett mycket bra läge att kliva på för uppgång. En av de varningssignaler vi för tillfället bör hålla koll på är om den Hindenburg Omen som effektuerats leder till att till att börja med 3200 ger vika vilket i så fall ställer in siktet mot 3150-nivån och molnet.”

Föregående vecka inleddes med en bullish harami och veckan fortsatte sedan upp fram till i torsdags, då en ny ATH-notering och en doji ledde till en liten paus. Totalt steg den gångna veckan med 3,2 procent vilket innebär att det åter råder en uppgång sedan årsskiftet som just nu skrivs till 3,0 procent, den största veckouppgången sedan början av juni.

Efter testet av decembergapet som jag skrev om för en vecka sedan kom köparna tillbaks med kraft och efter fyra positiva gap i rad tog de flesta index en liten paus i fredags. Sysselsättningsstatistiken kom in ungefär som väntat och därför tolkar jag veckoavslutningen som en hälsosam vinsthemtagning och ett sätt för placerarkollektivet att skapa god nattsömn efter den kraftfullaste veckan på mer än ett halvår.

Som jag skrivit flera gånger de senaste veckorna kommer coronaviruset troligen skapa tilltagande rörelser både upp och ner ett tag.

Om fredagen blir inledningen på en rekyl är det som jag skrivit många gånger tidigare gott om stöd på nedsidan som troligen suger upp säljtrycket innan trenden är hotad.

På nedsidan bevakar jag framförallt 50-dagars medelvärde som nu sammanfaller med den justerade stigande trendlinjen som förbinder de mest signifikanta lågpunkterna sedan början av oktober.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut noteras stigande och trendfasindikatorn noteras kring +1,1 vilket innebär att vi företrädesvis handlar positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

SMACD vände i torsdags upp i köp och även om pausformationen tar ner indexet ytterligare någon dag är förutsättningarna goda för att någon av de närmaste projektionerna på ovansidan kommer att nås inom kort.

Volymen den gångna veckan har legat klart över det dagliga snittet förutom i fredags. Volymbalansen ser fortsatt positiv ut och korrelerar med uppgången.

Antal aktier inom S&P 500 som noterades över MA-200 var uppe i 87 procent för två veckor sedan och allt över 80 brukar anses vara för extremt. Sedan dess har vi sett indikatorn falla något och inför veckostarten är det 75 procent av aktierna som noteras över MA-200.

VIX (den förväntade volatiliten) föll den gångna veckan med 18 procent till 15,5. Placerarkollektivets oro för tilltagande volla har avtagit påtagligt.

På ovansidan möter närmast 3341 och 3348 följt av 3356 samt 3370.

På nedsidan möter närmast 3320 följt av 3314 och gapområdet kring 3300.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 3337,7 den 22/1
– Noteras över MA-200, MA-100, MA-50 och MA-20
– G-krafterna är sorterade för en varaktig uppgång
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1 april som är intakt
– Nya högre signifikanta lägsta sedan början av juni

I den negativa vågskålen:
– I månadsgrafen utvecklades januari till en bearish shooting star
– Tecken på eufori
– Hindenburg Omen åter i spel

På lång sikt är jag positiv tills jag ser var och hur nästa topp sätts samt hur den därefter följande lågpunkten markeras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Det underliggande sentimentet är positivt och placerarkollektivet har sina optimistiska glasögon på sig. Nyheter tolkas med företräde positivt och får riskaptiten att tillta. Efter fyra gap i rad talade edgen för att vi skulle få en pausformation i fredags som eventuellt inleder en kortare rekyl. På nedsidan har vi ledstången kring 50-dagars medelvärde, där även den stigande trendlinjen som förbinder de mest signifikanta lågpunkterna sedan början av oktober, som en viktig vattendelare, möter upp. Regelverket säger nu att rekyler är köpvärda vid positiva fortsättnigsformationer så länge vi inte bjuds på någon ny lägre signifikant lågpunkt, vilket just nu är 3200.

Motstånd: 3341 / 3348 / 3356 / 3367
Stöd: 3320 / 3314 / 3303-3290

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 93.

DAX: Fortsatt fångad i tradingrangen med positiv underton

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Ett första hot om att det positiva utseendet hotas ser jag en etablering under 12885 som är den nedre begränsningen av den senaste tradingrangen som togs ut för någon vecka sedan. För andra gången i år utmanas nu 13000-nivån och jag inväntar nu en positiv fortsättningsformation som kan bli ett bra läge att kliva på för uppgång.”

Föregående vecka inleddes med en bullish harami cross och veckan fortsatte sedan upp fram till i torsdags, då en doji kring taket i den rådande tradingrangen indikerade att en pausformation eller vändning kan vara i antågande. Totalt steg den gångna veckan med 4,1 procent vilket innebär att det åter råder en uppgång sedan årsskiftet som just nu skrivs till 2,0 procent, den största veckouppgången sedan början av oktober.

Efter det tydliga gapet upp i torsdags bjöds vi som jag skrev ovan på en doji kring tradingrangens tak. På kort sikt är jag därför bara svagt positiv.

Sedan en tid är DAX-indexet fångat i en tradingrange mellan 12885 och 13640 men noteras över en stigande primärtrend ovanför ichimokumolnet. Den av nivåerna för denna range, som tas ut eller punkteras, indikerar åt vilket håll siktet ställs. Med tanke på den rådande pyspunktan, negativa divergenser mot de flesta momentumindikatorer, går det inte att utesluta en stundande rekyl.

Volymbalansen tolkar jag positivt vilket ökar sannolikheten för att en eventuell rekyl kommer att sugas upp innan den övergått i en säljsignal som hotar det positiva utseendet.

En varningssignal som jag pratat om ett tag är de allt flackare högre högsta som jag brukar benämna potentiell pyspunka. Om det visar sig att 12885 punkteras utan att snabbt återtas blir det angeläget att zonen mellan julitoppen och primärtrenden håller.

I den positiva vågskålen har lågpunkterna noterats allt högre, även i det kortare tidsperspektiven. I torsdags effektuerade SMACD ett positivt medelvärdeskors strax över nollan.

Ett första hot av det allvarligare slaget får vi om DAX etablerar sig under 12885 som är den nedre begränsningen av den senaste tradingrangen som togs ut för någon vecka sedan. Risken för tilltagande säljtryck ökar redan om ichimokumolnet punkteras och risken för att det inte bjuder på så mycket stöd, när det är tunt, är något vi bör hålla koll på.

Sammanfattning: Sedan någon månad tillbaks är DAX fångat i en tradingrange mellan 12885 och 13640 men noteras över en stigande primärtrend ovanför ichimokumolnet som jag tolkar positivt tillsammans med att köparna än så länge suger upp säljtrycket på allt högre nivåer (se den tunna turkosa streckade pilen). Den av begränsningarna för den rådande tradingrangen som tas ut eller punkteras kommer troligen att indikera de närmaste veckornas utveckling. SMACD noteras i köp vilket, när det sker över nollan, brukar vara en bra förstärkning av sentimentet. Att gå kort ser jag än så länge inte som ett alternativ.

Motstånd: 13605-13640 / 13796 / 14000
Stöd: 13465 / 13290 / 13170 / 12974

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 93.

Ericsson B: Impulsartad SWPO-stapel

Teknisk analys Ericsson B: Det skulle ta två dagar att nå 78 kronor men efter en och den som stängde då fick med sig 2,2 procent på två dagar. Valde man att traila resten med bar by bar sitter man fortfarande kvar i position för uppgång. Nu närmar sig det över motståndet av gapmotståndet samtidigt som Ericssonaktien är överköpt och gummisnodden noteras kring 98 på ovansidan.

Den långa trenden som jag använder riktningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut saknar i stort sett lutning och trendfasindikatorn skrivs inför dagen kring -1,0.

Om vi plockar ut de tillfällen Ericsson gapat ner lika mycket som i fredags, eller mer, har aktien stått högre vid 6 av de 13 tillfällen (46%) jag hittar de senaste 20 åren. Snittutvecklingen på fem dagars sikt har då varit -1,8 procent.

Föregående vecka avslutades med ett positivt gap och en passering av standard line samt en stängning kring 50-dagars medelvärde med en volym som var 3 gånger över snittet. Denna typ av kraftfulla kursstaplar med stor volym visar att de stora elefanterna agerar.

Även om aktien är överköpt talar det mesta för att rekyler kommer vara värda att agera på, åtminstone så länge inte standard line punkteras utan att snabbt återtas.

Sammanfattning: Risken är stor för en rekyl, efter en uppgång med 11 procent på fyra dagar. Om vi bjuds på en rekyl ner mot 82-80 kronor och köparna kommer tillbaks där ser jag det som köpvärd på kort sikt. Risken finns naturligtvis att man då missar ett utbrott upp och förbi den fallande motståndslinjen och MA-200. Ett sätt för att komma in i position kan vara att köpa en lottsedel som kan vara en minifuture med en liten insats och sedan vänta på en rekyl och en fortsättningsformation där man i så fall ökar på positionsstorleken, oavsett om det blir omgående eller efter ett utbrott. Det är nu goda förutsättningarna för en uppgång upp mot 89 kronor. Om det visar sig att 79 kronor punkteras är det lämpligt att använda sig av nödutgången.

Motstånd: 84,40 / 85,50 / 86,20/ 87,65
Stöd: 83,25 / 82,20 / 81,40 / 80,65

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 91.

Lundin Mining: Laddar för utbrott

Teknisk analys Lundin Mining: Redan samma dag som föregående analys togs triangeln ut och den som agerade för uppgång och stängde så fort föregående dags lägsta punkterades fick med sig 1,3 procent. Efter ytterligare ett omtag vid 55 kronor nåddes 59 kronor och följdes av en bearish evening star. I slutet av januari hade husse kallat hem hunden och vi bjöds på en studs exakt på 200-dagars medelvärde men i förra veckan tog uppgången slut vid standard line (den brunröda streckade linjen). Nu testas åter cloud span b (den röda av molnlinjerna) och det blir spännande att se om köparna kommer tillbaks även denna gång.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde och kursen i förhållande till den senaste tidens toppar och bottnar för att peka ut är svagt stigande. Trendfasindikatorn skrivs inför veckostarten kring -0,2 vilket innebär att vi bör agera med relativt kort tidshorisont.

När Lumi historiskt har fallit lika mycket på en dag, eller mer, som i fredags har kursen stått högre i nästan 60 procent av fallen de närmaste dagarna. Dock är inte edgen tillräcklig för att ta position utan bekräftelse.

Sammanfattning: En dagsstängning över standard line innebär att siktet ställs in mot 58-kronorsnivån där man bör vara beredd på att kliva av vid en dagsstängning under föregående dags lägsta. Om det visar sig att 52 kronor punkteras kan det vara lämpligt att använda sig av nödutgången.

Rapport den 20 februari.

Motstånd: 54,35 / 54,90 / 56,55 / 58,00
Stöd: 53,20 / 52,70 / 51,75 / 51,10

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 76.