BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 7

OMXS30: Ny rekordnotering avslutade veckan

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 har de tre senaste dagarna noterat nya rekordnoteringar, dock marginella än så länge. Den gångna veckan avslutades med en bearish engulfing som täppte till gapet från i onsdags och testade av den kortsiktiga sentimentsnivån som EMA-8 pekar ut. Tekniskt är det stor risk för att en rekyl kan vara på gång men samtidigt har de kommande veckorna historiskt varit några av de bättre under börsåret. Den positiva volymbalansen och bredden samt de allt högre lågpunkterna talar för att köparna även om vi bjuds på en rekyl snabbt kommer bjudas på en ny fortsättningsformation som är värd att haka på. I den negativa vågskålen råder det negativa divergenser mot de flesta momentumindikatorer.”

Den gångna veckan inleddes med en inside day och fortsatte handlas i en smal range tills veckoavslutningen då förra fredagens högsta passerades. Totalt steg den gångna veckan med 1,8 procent och stängningen vid den nya ATH-noteringen vid 2025 innebar att årets uppgång nu skrivs till 8,0 procent.

En snabb titt på symmetrianalysen visar att ett första delmål för fredagens utbrott noteras vid 2070 och nästa nivå hittar vi kring 2140-2150. Även om vi bjuds på en rekyl kommer den troligen att erbjuda bra lägen att haka på för uppgång men om 1930 punkteras utan att snabbt återtas ökar risken för ett mer utmanande omtag.

Sedan den kortsiktiga sentimentsindikatorn EMA-8 passerades den 1 februari har varje dagsstängning skett över det korta medelvärdet. Fredagens positiva stängning noterades 3 procent över det övre bollingerbandet men det är än så relativt smala band.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +1,8 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier för uppgång och köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen den gångna veckan har, bortsett från i onsdags, noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är stigande och positiv.

Isens tjocklek i form av det aggregerade snittet noteras inför dagen till 64 procent vilket jag tolkar svagt positivt. Inför dagen noteras 50 procent av largecapaktierna över MA-20, 59 procent över MA-50 och 87 procent över MA-200. 58 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 2032 följt av 2039 och 2056.

På nedsidan hittar vi först stöd 2005-2000 följt av 1996 och 1985.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 21 av de 34 senaste åren (62%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,4 procent. Indexet har stigit vid 8 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,8 procent högre.

Sammanfattning: Efter att ha utmanat 2000-nivån under någon veckas tid passerades nivån i fredags och veckostängningen kring 2025 var den högsta någonsin. De korta momentumindikatorerna är hårt spända på ovansidan men än så länge har vi inte någon indikation på att indexet har toppat. En rekyl ser dock ut att rycka allt närmare. Den positiva volymbalansen och bredden talar för att rekyler kommer vara hälsosamma och därmed köpvärda. Så länge högre bottnar följs av högre toppar är det fakirtrading att gå emot trenden. Som jag påpekat flera veckor har denna period i februari historiskt varit en av de starkaste perioderna under året. En första varningsignal för att vi kan stå inför en mer utmanande rekyl kommer det vara om 1930 punkteras utan att snabbt återtas.

Motstånd: 2032 / 2039 / 2056
Stöd: 2005-2000 / 1996 / 1985

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 82+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 43%.

SP500: Överköpt kring kanaltaket

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Även denna gång stod köparna beredda att suga upp rekylen vid en högre nivå och denna optimism avslutade den gångna veckan med en ny rekordnotering vid 3895. De korta momentumindikatorerna är hårt spända och en liten candle kring ett motstånd som 3900 är riskerar att leda till en motreaktion. I den positiva vågskålen är trenden tydligt stigande med bra volymbalans och många aktier (90%) som bär uppgången. I köparnas lag hittar vi även Fed som stimulerar och förser marknaden med likviditet samtidigt som många globala index noteras i stigande trender. I den negativa vågskålen är spänningen stor mot de längre medelvärdena, ex.vis årsmedelvärdet. Denna spänning kommer förr eller senare att leda till en rekyl som troligen blir utmanande. Det är gott om stöd på nedsidan och därmed goda förutsättningar för att även en utmanande nedgång kommer bli ett bra köpläge. Även om man för tillfället kanske ska vara försiktig när man agerar på utbrott är det att betrakta som fakirtrading att gå emot en starkt stigande trend.”

Den gångna veckan har fortsatt något trevande längs taket i den stigande kanalen. Vi bjöds på 4st ny rekordnoteringar under veckan och det vara bara torsdagen som inte resulterade i en ny ATH. Totalt steg veckan med 1,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 4,8 procent. Inte helt oväntat fyller Fed på marknaden med pengar så fort den ser ut att vika ner och det stärker naturligtvis riskaptiten hos placerarkollektivet.

Som jag sagt många gånger det senaste året ska man i samband med rekyler invänta fortsättningsformationer för uppgång och glida med flowet upp mot åtminstone 4000-nivån som är lite av en magnet och dessutom vårt symmetrimål sedan utbrottet i november. Det behövs en rekyl inom kort för att inte spänningarna mot både medelvärdena och otäppta gap ska skapa alltför stor obalans. Än så länge ser vi dock inga tecken på att rekylen är inledd, vilket till viss del kan bero på att indexet är inne i den historiskt bästa tiden på året.

En av varningssignalern för en fortsatt uppgång kan en skenande dollar vara, men än så länge har vi inte sett några sådana tendenser. Att dollarn stärks tillfälligt som vi sett de senaste veckorna tolkar jag än så länge som en andhämtningspaus.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +2,1 vilket innebär att vi företrädesvis ska handla indexet med trendföljande strategier och i nuläget fokusera på positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler. Jag kommer snart att göra en justering av beräkningen för trendfasindikatorn. De nya nivåerna kommer innebära konsolidering mellan +2 och -2 (tidigare +1 och -1) vändningar upp/ner över/under +7 och -7 innebär potentiella toppar/bottnar.

Volymen den gångna veckan har legat 15-25 procent under det dagliga snittet. Volymbalansen är stigande över tremånaderssnittet.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) har fallit något och noteras divergerande med ungefär 88 procent av aktierna över 200-dagars medelvärde.

VIX (den förväntade vollan) har den gångna veckan backat med 4,3 procentenheter och är nere på den lägsta nivån sedan början av december kring 20.

Bredden mellan bollingerbanden har varit nere kring flerårslägsta men har de senaste veckorna tilltagit något och noteras inför veckostarten till strax över 6.

På ovansidan möter närmast zonen kring 3935-3942 följt av 3956 och 3967.

På nedsidan möter närmast zonen kring 3900 följt av 3890-3885 och 3872-3869 samt 3827.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Noteras åter över standard line, MA-20 och EMA-8
– Lagging line noteras över priset
– Nytt ATH vid 3932 den 10/2

I den negativa vågskålen:
– Negativ divergens mot hårt spända momentumindikatorer
– Långsiktigt överköpt (bla extremt avstånd ner till årsmedelvärdet – högsta sedan slutet på 2009

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Det råder negativa divergenser mot de flesta momentumindikatorer och uppgången börjar bli överlappande kring kanaltaket. En rekyl rycker närmare men mitt huvudspår är att köparna står och väntar så fort indexet backar och att så kommer bli fallet även denna gång. Vi är inne i en positiv del av året och FED kommer troligen att agera krockkudde om negativa flöden får börsen att dippar oroväckande djupt. Även om man för tillfället kanske ska vara försiktig när man agerar på utbrott är det att betrakta som fakirtrading att gå emot den stigande trenden.

Motstånd: 3935-3942 / 3956 / 3967
Stöd: 3900 / 3890-3885 / 3872-3869 / 3827

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 82-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 33%.

DAX: Håller på att mjuka upp ATH-noteringen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”I fredags effektuerades en doji kring ett motstånd och risken för en rekyl är därför stor. I den bästa av världar kommer köparna tillbaks kring zonen vid 13750 och tar ny fart mot ATH-noteringen med tilltagande volym. Historiskt har de kommande två veckorna varit bland de bästa under året.”

Den gångna veckan inleddes med ett gap uppåt till en ny rekordnotering men köpintresset avtog snabbt och i onsdags testades 20-dagars medelvärde som sammanföll med det nedre gapstödet från den 3 februari vid 13830. Köparna sög upp säljtrycket och veckan avslutades med en stängning över 14000-nivån. Totalt backade indexet med marginella 0,05 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 2,4 procent.

Det är goda chanser för en mindre rekyl om 14000 punkteras och i så fall vore det önskvärt om zonen kring 13750 lockade till en fortsättningsformation. Risken om 14132 passeras är att utbrottet blir falskt och att det leder till ett kraftigare säljtryck. Jag vill gärna se en balanspunkt effektueras kring 13850-13720 och att volymen sedan tilltar när januarihögsta närmar sig, det skulle skapa mycket bättre förutsättningar för ett positivt trendben som är värt att följa än ett utbrott redan nu.

SMACD effektuerade en köpsignal den 4 januari, som fortfarande är i spel, men momentumet är inte så starkt.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar tydligt upp och trendfasindikatorn* noteras inför veckostarten kring +1,8 vilket indikerar att DAX nu ska handlas med trendföljande strategier för uppgång. Den relativt låga vollan tillåter oss att köpa både utbrott och fortsättningsformationer i samband med rekyler men utbrott bör ske med antingen ett gap, en lång grön candle och tilltagande volym.

Volymbalansen är positiv och har åter tagit fart uppåt efter att ha testat tremånaderssnittet en tid.

Sammanfattning: Köparna håller på att mjuka upp motståndsnivån kring 14115-14170 och mitt huvudspår är att nivån kommer att passeras och hållas snarare än att den senaste mest signifikanta lågpunkten vid 13300 kommer att ge vika utan att snabbt återtas. I onsdags kom köparna åter tillbaks efter att gapet från den 3 februari hade täppts till och nu är indexet åter på väg att utmana ATH-noteringen som sattes för en vecka sedan. Även om det visar sig att onsdagens lägsta inte suger upp en eventuell rekyl är det gott om stöd hela vägen ner till området kring MA-200 där även den nedre molnbegränsningen hittas. Att gå emot den stigande trenden är inte intressant men det är köp av både utbrott och positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Motstånd: 14065 / 14135-14170 / 14250 / 14300
Stöd: 14000 / 13920 / 13845 / 13775-13750

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 52+.
– Next Week Forecast indikerar chansen för uppgång på en veckas sikt ligger på 55%

Husqvarna B: Positiv minidivergens vid stödzon

Teknisk analys Husqvarna B: Efter bägge de senaste analyserna krävdes det omtag kring standard line men målen nåddes utan att nödutgångarna behövde användas. Efter rekordnoteringen vid 113 kronor för ungefär en månad sedan har aktien rekylerat ner till ichimokumolnet och fått de korta momentumindikatorerna att komma ner till de lägsta nivåerna sedan i slutet av oktober.

Den långa trenden som identifieras som lutningen av 200-dagars glidande medelvärde pekar tydligt upp och trendfasindikatorn noteras för uppgång. Vi ska företrädesvis köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler.

På nedsidan har vi ett stödområde kring 102-96 kronor som just nu testas av. Efter de senaste dagarna dojisar, kring det platta volymviktade medelvärdet är förutsättningarna goda för att en fortsättningsformation kommer vara värd att agera på.

Cykelindikatorn noteras kring en relativt låg nivå med en positiv minidivergens samtidigt som en positiv doji effektuerade

Sammanfattning: Passeras 103,50 ställs siket in mot i första hand 107 kronor och om nivån nås stängs lämpligen halva positionen och resten rids med stoppen strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge. Den initiala stoppen placeras lämpligen strax under 99 kronor.

Motstånd: 103,30 / 105,70 / 107,00 / 110,85
Stöd: 101,25 / 100,00-99,30 / 96,65 / 94,25

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 14+.

Millicom: Bryter upp med grön marubozu

Teknisk analys Millicom: Det blev ingen uppgång efter föregående analys och den nivå vid 316 kronor som jag nämnde som en nödutgång punkterades och aktien föll i samband med torsdagens rapport ner till 298 kronor där det förankrade volymmedelvärdet (AWVAP) från den 21 augusti mötte upp. I fredags gapade aktien upp från cloud span b och 300-kronornivån och stängde starkt kring AWVAP.

Den långa trenden som jag använder riktningen på MA-200 för att peka ut stiger och trendfasindikatorn närmar sig trend.

Efter att ha pendlat i en tajt range sedan slutet av december med extremt små candlar bröt aktien upp genom den fallande motståndslinjen, efter att ha byggt upp en balanspunkt kring 320 kronor.

RSI-14 passerade i fredags den mindre bekräftelsenivån från den 2 februari

Sammanfattning: Millicom noteras med en dubbelbottenliknande formation som om 330 kronor passeras ställer in siktet upp mot 360 kronor. I samband med rapporten i torsdags piercades 300 kronor och cloud span b testades vilket i fredags fick aktien att studsa upp mot det förankrade medelvärdet från den 29 oktober. Risken är stor för att det blir skvalpigt ett tag då zonen mellan 319-335 kronor har lockat till sälj vid flera tillfällen de senaste månaderna. För den som inte har några problem med röjiga rörelser är förutsättningarna goda för en uppgång upp mot i första hand 348 kronor. Om det visar sig att nivån nås kan man flytta upp och traila stoppen strax under föregående dags lägsta och kliva av direkt om nivån punkteras. Om det däremot visar sig att 296 kronor punkteras bör man använda sig av nödutgången.

Motstånd: 320,90 / 330,00 / 334,60 / 349,50
Stöd: 314,40 / 305,60 / 300,00 / 298,20

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 45+.