BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 7

OMXS30: Euforisk uppgång men inga tecken på en vändning - än

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den senaste tidens uppgångsfas har säkert fått många att hamna i björnfällan och de har tvingats stoppa ut sig från positioner för nedgång. Även om det är dålig tajming att ta ny entré för uppgång är det inte aktuellt att leta positioner för något annat än uppgång – än. Den kommande veckan har OMXS30 historiskt stigit i ungefär 60 procent av fallen.”

I fredags skrev jag i mitt morgonbrev: ”För tillfället ser 1600-nivån svårpasserad ut och cykliskt är det en hel del som talar för en lågpunkt under den kommande veckan.”

Den gångna veckan präglades av flera nya ATH och avslutades med den högsta stängningen någonsin vid 1599,6. Sedan testet av den sekundära stigande motståndslinjen i onsdags och torsdags avslutades veckan starkt. Totalt steg OMXS30 med 1,6 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 9,2 procent.

1600-nivån som nu testas av, noteras strax ovanför taket i den långsikta trendkanal som varit intakt sedan uppgången startade 2009, och det finns en del som tyder på att nivån kan behöva testas ett par gånger innan vi får ett lyckat utbrott. Att indexet befinner sig på rekordnivåer är positivt och styrka föder som bekant styrka, men vi ska vara försiktiga med att bli alltför känslomässiga och drabbas av hybris. Risken för en stundande rekyl är stor, mycket stor.

Volymen i fredags var något lägre än i torsdags men trots det 13 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. I snitt har volymen den gångna veckan noterats 20 procent över snittet.

Bästa sektorer den gångna veckan har oljebolag och basråvaror varit. Den enda sektor som stängt på minus för veckan är konsumenttjänster. I fredags blev finans och verkstad de bästa sektorerna.

Totalt steg 319 aktier på Nasdaq OMX i fredags medan 219 stängde på minus. På OMXS30 steg 21 av de 30 ingående aktierna.

Högst omsatta aktier igår blev Volvo B, ABB följt av Nordea.

Bäst utveckling av OMXS30-aktierna den gångna veckan har Securitas, SSAB och Getinge haft med uppgångar kring 9-13 procent. Sämst har MTG och Handelsbanken gått.

Den långa trenden pekar upp och kursstaplarna befinner sig klart ovanför G-krafterna som är på plats för en fortsatt långsiktig uppgång. Den senaste veckan har jag varnat för att avståndet ner till primärtrenden inte varit lika stort sedan april 2010. Det blir intressant att se om uppgången som just nu är mer än 12 procent sedan lågpunkten den 15 januari har kraft att fortsätta utan en andhämtningspaus. Historiskt när kursen stigit lika mycket har det i knappt 60 procent av fallen inneburit lägre noteringar en vecka senare.

Historiskt har däremot den kommande femdagarsperioden stigit i ungefär 60 procent av fallen. Med detta vill jag egentligen bara påpeka att det är mycket svårbedömt för tillfället.

På ovansidan möter 1600 följt av 1620 som motstånd och på nedsidan möter först 1572 följt av 1560 men framförallt gapet mellan 1533 och 1524.

På lång sikt är jag positiv och anser fortfarande att rekyler är köpvärda men att det är inte är något bra läge för entré just nu. Så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som inför veckan noteras kring 1433, talar mer för fortsatt uppgång på sikt. G-krafterna är på plats sedan snart en månad tillbaks. Det är dock angeläget att 1420 inte punkteras med tydlighet inom en alltför snar framtid.

På medellång sikt (veckor till månader) utgör 50-dagars medelvärde en psykologisk vattendelare och jag ser det som positivt så länge kursen håller sig kvar ovanför den medellånga sentimentsnivån och medelvärdet samtidigt pekar upp.

På kort sikt är jag neutral till nya positioner efter de senaste tre veckornas kraftfulla uppgång. Vi bör inte jaga priset i slutet av en cykel utan istället vänta på en rekyl där vi studerar var och på vilket sätt köparna kommer tillbaks innan nya positioner för uppgång tas. Något annat än köp är för tillfället inte aktuellt.

Veckan som kommer bjuder bland annat på KPI-statistik från Kina, Norge och Sverige, preliminära BNP-siffror från euroområdet och amerikansk detaljhandel. Bank of England publicerar ny inflationsrapport och Riksbanken lämnar räntebesked och penningpolitisk rapport.

Endast två av de senaste 16 dagarna har stängt på minus och uppgången som ser lodrät ut när vi zoomar ut prisgrafen har inte varit lika kraftfull sedan mars 2000, mätt med lutningen på de korta medelvärdena. Trots denna eufori saknar vi tecken på att indexet har toppat och fortsätter därför att navigera för uppgång. Den första indikationen på att en betydande rekyl kan vara i antågande får vi om kursen punkterar den stigande sekundära stödlinjen som inför veckostarten möter upp vid 1576.

Motstånd: 1600 / 1607 / 1614 / 1622 / 1634 / 1654
Stöd: 1596 / 1576 / 1567 / 1556 / 1533 / 1525

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP41 med en häv kring 3,4 och en stop loss på 1146.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP127 med en häv kring 4,1 och en stop loss på 1951.

S&P 500: Laddar för en större rörelse

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Torsdagens positiva omslag vid stödet i den pågående konsolideringen var positivt men för att sentimentet ska stärkas behöver den fallande motståndslinjen vid 2050 tas ut. Jag är fortfarande långsiktigt positiv även om det inte saknas varningstecken.”

Inför fredagen skrev jag i min morgonanalys: ”Spännande att se om vi får en ny årshögsta idag vilket innebär att siktet höjs mot 2094.”

Den gångna veckan innebar en uppgång med hela 3,0 procent vilket innebär att årets nedgång nu i det närmaste eliminerats. Spreaden mot Nasdaq talar än så länge inte för att placerarkollektivet i någon större utsträckning positionerar sig defensivt.

Fredagen inleddes med att kursen tog sig upp till årshögstanoteringen vid 2072 men där tog säljarna över och stängningen skedde under den viktiga 2064-nivån. Stängningskursen 2055,5 motsvarade en måttlig nedgång på 0,3 procent trots de positva jobbsiffrorna som spädde på oron för en stundande räntehöjning.

Volymen har den gångna veckan noterats över snittet, förutom i torsdags och i fredags var den 4 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

För första gången denna vecka stängde alla sektorer på minus i fredags. Sämst gick basråvaror (jag räknar inte kraftbolagen) och hälsovård. tredje gången denna vecka stängde alla sektorer på plus. Endast 191 av de 500 aktierna i indexet steg. Bank of America steg med 3,3 procent medan IT-säkerhetsbolag tillhörde förlorarna.

Två av de fyra amerikanska IT-jättar som jag dagligen följer, som en av mina indikatorer för om glaset är halvtomt eller halvfullt steg i fredags.  Apple vände ner och backade 0,9 procent till $118,9. Google fortsatte upp och steg med 0,6 procent för att till slut stänga vid $531,0. Twitter fortsatte sitt rally och steg imponerande 16,4 procent vilket fick aktien att stänga på $48,0 medan den sociala kollegan Facebook tog en paus och föll med 1,5 procent till $74,5.

Den långa trenden är stigande men kursen är för tillfället fastklämd i den rådande tradingrangen, vilket får både köpare och säljare att ta hem vinster snabbare än normalt och därför ser vi mycket av varannandagsmönster. Så länge inte kursen bryter upp från denna tradingrange ska vi vara beredda på tvära kast. Om golvet i konsolideringen vid 1981 punkteras blir det mycket spännande att se om vi får en lågpunkt som blir högre än 1820 eller om vi kommer att få ytterligare en pusselbit att en topp är på väg att mejslas ut.

MACD noteras i köp och håller precis på att testa av nollan, som utgör ett motstånd, med allt vad det betyder. Tar sig MACD upp genom nollan (krävs lite mer än den marginella uppgången i fredags) stärker det sentimentet och skapar bra förutsättningar för en tilltagande trendstyrka. Om nivån däremot står pall och leder till en ny säljsignal under nollan ökar chansen för nedgång. Vi kan alltså konstatera att det är en mycket viktig vattendelare vi just nu befinner oss vid.

Den närmaste femdagarsperioden har de senaste fem åren inneburit stigande kurser och än så länge talar det mesta för att så kan bli fallet även i år.

På ovansidan möter nu årshögstastängningen vid 2065 och därefter fredagens högsta vid 2072 och ATH-nivån vid 2094 upp som tuffa motståndsområden. När 2094 passeras är det relativt fritt upp mot i första hand 2140.

På nedsidan bevakar jag närmast 2052, 2036, 2021 men framförallt zonen mellan 1993 och 1981 som om den punkteras indikerar en nedgång mot i första hand 1920.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras ovanför 20-, 50-, 100- och 200-dagars medeltal
– MA-50 bildade den 30 januari 2012 ett gyllene kors som är intakt
– Nytt ATH vid 2093,6 den 29/12
– Ännu ingen månadsstängning under årsmedelvärdet

I den negativa vågskålen:
– Varningssignaler i form av negativa divergenser i månads och veckografen
– Behöver ta ut 2065 för att inte ett alltmer negativt utseende ska bita sig fast

Den stora frågan är naturligtvis om kursen ska bryta upp eller ner från den tradingrange som fångat indexet under hela inledningen av 2015. En stängning ovanför 2065 indikerar att ett utbrott av även 2094 och en uppgång mot i första hand 2140 kan vara inledd. Om däremot golvet vid 1988 i tradingrangen punkteras får vi indikation om en nedgång mot i första hand 1920. Vad jag tror det blir? Ja, så länge den långa trenden pekar upp tror jag mer på ett utbrott upp än ned.

Motstånd: 2065 / 2070 / 2094-2096 / 2120
Stöd: 2050 / 2036 / 2016 / 1996 / 1993-1981

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP10 med en häv kring 2,4 och en stop loss på 1380.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP19 med en häv kring 2,4 och en stop loss på 2803.

DAX: Dax för en uppladdningsfas

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Historiskt har första veckan i februari stigit måttligt i knappt 60 procent av fallen men den tekniska bilden indikerar överköpta nivåer.”

Den gångna veckan har präglats av 11000-nivån och extremt små kursstaplar. Totalt sett bjöds vi på en ytterligare 1,4 procents uppgång den gångna veckan vilket innebär en uppgång med hela 10,6 procent sedan årsskiftet och hela 30 procents uppgång sedan lågpunkten i oktober.

Volymen har fallit dag för dag under den gångna veckan och i fredags var den 14 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den långa trenden som jag låter definieras av lutningen på 200-dagars glidande medelvärde lutar uppåt, vilket även de korta och medellånga medelvärdena gör. Jag använder mig av både lutningen på medelvärden och avstånd ner mot längre medelvärden för att avgöra om trenden är hälsosam. Lutningen på 20-dagars har inte varit kraftfullare någon gång historiskt och med tanke på de senaste månadernas uppgång blir jag inte förvånad om vi inom kort kommer att bjudas på en rekyl som har förutsättningar att bli kraftig.

MACD noteras sedan den 14:e januari i köp men den senaste veckan har momentumet påtagligt avtagit och en säljsignal är inte alltför långt bort (eller en positiv trampolin). Det som talar emot en positiv trampolin och ett varaktigt utbrott upp över 11.000-nivån är att avståndet aldrig varit lika högt hos MACD. Den senaste säljsignalen i MACD bjöds vi på i början av december. Det skulle vara hälsosamt med en rekyl från nuvarande nivå och därefter ett utbrott av den psykologiska 11.000-nivån som med stor sannolikhet kommer att trigga ytterligare kraftfulla uppgångar.

Historiskt har den kommande veckan noterat högre kurser i ungefär hälften av åren men samtidigt 55 procent av fallen men edgen ser inte lika bra ut när vi studerar hur många gånger kursen stigit 13/16 av de senaste börsdagarna.

Än så länge har vi inget som tyder på att den positiva trenden skulle vara hotad. Det saknas däremot inte varningssignaler och en rekyl ner mot 10400 skulle vara hälsosam för fortsättningen men så länge köparna kommer tillbaks ska vi företrädesvis leta köpsignaler åtminstone ner mot 10000-nivån.

Motstånd: 10880 / 10920 / 10985 / 11067
Stöd: 10807 / 10768 / 10693 / 10560 / 10440

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP15 med en häv kring 2,6 och en stop loss på 6870.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP140 med en häv kring 3,1 och en stop loss på 14055.

AstraZeneca: Köp om 573 tas ut. Gå kort om 562,50 punkteras

Teknisk analys AstraZeneca: Det blev aldrig någon effektuerad setup efter föregående analys men nu har vi ett nytt spännande läge. Jag har noterat aktien bland de som reagerat negativ i samband med rapporten och därför är det enligt mitt synsätt ok att blanka även om G-krafterna än så länge indikerar fortsatt långsiktig uppgång.

Den långa- och medellånga trenden pekar upp och G-krafterna är sorterade för fortsatt långsiktig uppgång.

Efter torsdagens rapport testades i fredags den stigande stödlinjen som förbinder bottnarna sedan oktober. I samband med testet vände kom köparna tillbaks kring 562,50 och formerade en svans och en fortsättningsformation.

Det vi vet är att det från 571,00 ner till 562,50 finns en hel del köpare som är villiga att suga upp säljtrycket och har börjat göra det.

Både momentumindikatorer och cykliskt börjar det bli bra tajming att ta entré för fortsatt uppgång.

Om 573 kronor tas ut när veckan inleds får vi en köpsignal med första delmålet placerat kring 585 kronor och exit bör ske vid 594 kronor.

Om fredagens lägsta vid 562,50 punkteras är det många som kommer bli tvingade att stänga sina positioner för uppgång och en nedgång mot i första hand 549 kronor ligger inom räckhåll. Stoppen bör inte placeras högre än 575,50.

Med fredagens positiva fortsättningsformation kan vi gå långa om 573 kronor tas ut men punkteras 562,50 talar mer för en nedgång mot i första hand 550-kronorsnivån.

Motstånd: 575,20 / 577,00 / 579,30 / 589,80 / 600,30
Stöd: 564,70 / 558,30 / 549,00 / 538,00

Du kan handla AstraZeneca med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG AZN BNP14 med en häv kring 4,1 och en stop loss på 454.
Nedgång: MINISHRT AZN BNP20 med en häv kring 4,3 och en stop loss på 668.

ABB: Impuls för uppgång

Teknisk analys ABB: Det blev ytterligare ett par lyckade trades innan tradingrangen togs ut i samband med rapporten. I fredags togs även den fallande motståndslinjen som förband topparna sedan ett åt tillbaks.

Den långa trenden är i det närmaste helt platt men den senaste veckans uppgång har fått åtminstone de kortare medelvärdena att börja vrida upp. Än så länge är det lite tidigt att applicera trendföljande strategier.

Torsdagens och fredagens kraftiga uppgångar fick kursen att stänga hela 2,8 standardavvikelser över 20-dagars medelvärde vilket i sin tur, inte oväntat, skapat en extremt hårt spänd gummisnodd. De senaste 16 åren har gummisnodden endast varit lika hårt spänd vid 40 tillfällen i ungefär hälften av dessa har kursen stått högre en vecka senare, vilket inte ger oss någon speciellt bra edge.

De gånger som kursen etablerat en ny fem veckors högsta samtidigt som gummisnodden är lika hårt spänd som i fredags har denna typ av impuls lett till högre kurs en månad senare i 63 procent av fallen och den genomsnittliga kursutvecklingen har varit en uppgång med 3,3 procent.

I samband med rapporten i torsdags och fredagens uppgång har förutsättningar skapats för en positiv utveckling på någon månads sikt. Risken för en kortsiktig rekyl är dock relativt stor varför det kan vara klokt att vänta på just det och att köparna åter visar sig, innan 166,20 och sedan ta position för uppgång på någon månads sikt. Självklart förutsätter det att även OMXS30 fortsättningsvis visar styrka.

Motstånd: 171,90 / 173,00 / 174,30 / 176,30 / 178,45 / 182,50
Stöd: 168,65 / 166,20 / 161,60 / 160,60 / 156,90 / 155,60

Du kan handla ABB med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG ABB BNP13 med en hävstång på 5,5.
Nedgång: MINISHRT ABB BNP10 med en hävstång på 5,4.