BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 8

OMXS30: Tufft motstånd som får köparna att vackla

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Fredagens positiva harami, samtidigt som det råder en positiv divergens med stochastics på en nivå där det är läge att leta efter positioner för uppgång talar nu mycket för en uppgång mot i första hand 1380-1411 och eventuellt 1450-nivån innan det åter bär av söderut.”

Den gångna veckan inleddes positivt och taket i den fallande kortsiktiga kanalen togs ut redan under måndagen och kursen fortsatte sedan upp mot 1380 som nåddes i onsdags men än så länge har inte köparna haft det självförtroende som krävts för att ta ut nivån. Även om de två sista dagarna varit svaga är det trots allt positivt att inte något av de kortare medelvärdena punkterats. Den gångna veckostapeln var den positivaste sedan början av december 2011. Uppgången föregående vecka blev hela 5,4 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 6,3 procent.

Volymen den gångna veckanhar bortsett från i onsdags noterats klart över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna, vilket jag tolkar positivt. 81 procent av de aktier jag dagligen bevakar steg den gångna veckan. Bästa sektorer den gångna veckan blev basråvaror och verkstad. Ingen sektor stängde på minus.

Kursen noteras under både det fallande årsmedelvärdet och primärtrenden samt tyngs av ett dödskors sedan slutet av augusti, som fortfarande är intakt.

Riktningen och läget på 200-dagars medelvärde som jag använder för att peka ut den långa trenden indikerar nu en allt större sannolikhet för att en långsiktig nedtrend har inletts. G-krafterna är nu sorterade för Fas 4 (långsiktig nedtrendsfas) och trendfasindikatorn noteras kring -1,5 på en tiograding oscillerande skala. Sedan årsskiftet jag vid ett flertal tillfällen upprepat: ”Uppstudsar ska nu ses som lägen att ta position för nedgång”, men vi får inte slarva med tajmingen!

Historiskt har kursen stigit i nästan 70 procent av fallen den kommande femdagarsperioden.

MACD lämnade förra måndagen en köpsignal, för första gången på en månad, och momentumet är fortsatt bre för uppgång, därför ser jag de senaste dagarnas små nedgångar som en pausformation.

Cykelindikatorn är nu uppe på en nivå, med kursen strax under ett viktigt motstånd, som säger oss att vänta med nya positioner för uppgång. Vi bjöds på en negativ minidivergens i torsdags och vi ska då ta det lite piano innan vi åter tar nya positioner för uppgång.

På ovansidan möter först zonen mellan 1378-1388 och därefter taket i den medellånga fallande kanalen som just nu noteras kring 1450.

På nedsidan bevakar jag först utvecklingen kring 1348 och därefter de korta medelvärdena MA-20 och MA-50.

På lång sikt talar alltmer för att en långsiktig nedtrendsfas är inledd och G-krafterna indikerar nu att det är läge att navigera för nedgång även på lång sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag inställd på nya lägre toppar så länge inte kursen bekräftat återtagandet av MA-50 vilket en stark stängning även idag skulle göra.

På kort sikt (dagar till veckor) ser vi nu en välbehövlig paus (kraftsamling) i uppstudsen som trots allt ser ut ha förutsättningar för ytterligare uppgångar.

Sammanfattning: Om 1380 tas ut och inte punkteras inom någon dag får vi en signal för uppgång mot i första hand 1450-1500. Om det istället visar sig att 1380 inte tas ut eller omgående punkters efter att nivån erövrats får vi en säljsignal där först de kortare medelvärdena ska punkteras, därefter 1300 men framförallt 1250-nivån för att trigga nästa ben i nedtrenden som trots allt är det som styr för tillfället.

Motstånd: 1368 / 1376 / 1388 / 1411 / 1433
Stöd: 1350-1348 / 1320 / 1294 / 1283 / 1247

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BP16 med en häv kring 3,3 och en stop loss på 964.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP144 med en häv kring 3,3 och en stop loss på 1736.

S&P 500: Än så länge positivt

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”I torsdags såg vi tecken på att köparna inte accepterade lägre priser och i fredags bekräftades reversalstapeln. Cykliskt talar nu mycket för en kortare uppstuds men vi ska vara beredda på att agera för fortsatt nedgång så fort en CS-formation för nedgång effektueras, åtminstone så länge inte 1950 tas ut och bekräftas.”

En stark vecka med en stängning högt upp i den relativt kraftfulla veckostapeln är positivt och de två senaste veckorna har varit mycket positiva men det är först nu som de tuffare motstånden närmar sig. Veckan öppnade kring 1870-nivån och stängde på 1918 en uppgång med 2,8 procent vilket innebär att årets initiala nedgång reducerats till 6,2 procent.

Volymen har under hela veckan noterats över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden noterat upp- och nedgångar i ungefär hälften av fallen.

Alla sektorer har stängt positivt de senaste två veckorna. Verkstad och teknik gick bra den gångna veckan och det kan vara en indikation på att glaset tolkas något mer positivt. VIX föll den gångna veckan med 29,8 procent och stängde i fredags vid 20,5 vilket innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2030 och 1805 den närmaste månaden. Glaset tolkas alltmer halvfullt.

Kursen noteras nu under både årsmedelvärdet och den fallande primärtrenden med de korta- och medellånga medelvärdena sorterade för en långsiktig nedgång. Trendfasstyrkan har fallit till -0,9 på en tiogradig oscillerande skala.

MACD noteras sedan den 16 februari i köp och momentumet är fortsatt bra för uppgång. Dagsmomentum har tagit sig upp över bekräftelsenivån och så länge inte 50 punkteras och det sekundära stödet, som utgör bekräftelsenivån, talar mer för fortsatt upp- än nedgång.

Både cykelindikatorn och gummisnodden är hårt spända på ovansidan och tajmingen att då ta position för uppgång nära ett kluster av motstånd är inte bra.

På ovansidan bevakar jag först 1930-området och därefter zonen kring 1948-1950 följt av det sekundära motståndet strax under och upp mot 2000-nivån.

På nedsidan bevakar jag först den stigande stödlinjen vid 1892, där även de korta- och medellånga medelvärdena möter upp. Viktigaste nivån på kort- och medellång sikt är naturligtvis golvet i den rådande tradingrangen vid 1810.

I den positiva vågskålen:
– Köparna har sugit upp säljtrycket vid 1810-nivån för andra gången i år
– Kursen har tagit ut de kortare medelvärdena som börjar vända upp

I den negativa vågskålen:
– Kursen noteras åter under årsmedelvärdet, primärtrenden och MA-50
– Januari stängde under årsmedelvärdet
– En massiv mur av motstånd mellan 2100-2135 sedan slutet av 2014.
– MACD noteras i sälj i månadsgrafen
– Så länge inte nacklinjen vid 1891 tas ut indikerar HS-formationen en målkurs kring 1600

Sammanfattning: Så länge inte de korta och medellånga medelvärdena punkteras navigerar jag vidare uppåt. Vi ska dock vara beredda på att risken för en vändning nedåt är stor när 1950-nivån närmar sig. Om 1950-nivån tas ut och hålls är förutsättningarna goda för en uppgång mot i första hand primärtrenden. Punkteras de korta medelvärdena strax under 1900 talar mycket för ett test av golvet i den rådande tradingrangen vid 1810 och om en punkteras får vi en ny kraftfull säljsignal.

Motstånd: 1924 / 1930 / 1950 / 1967 / 1991
Stöd: 1907 / 1896 / 1880 / 1863 / 1849 / 1810

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP10 med en häv kring 3,4 och en stop loss på 1371.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 3,3 och en stop loss på 2445.

DAX: Avvakta utbrott från nuvarande pausformation

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”På kort sikt talar edgen för en kortare uppstuds. Redan om onsdagens högsta kring 9130 tas ut talar mycket för en uppgång mot 9300 eller MA-20.”

Föregående vecka utvecklades precis som väntat och de senaste dagarna har kursen klamrat sig fast kring MA-20. I veckografen var kursen uppe och vände vid 9474 men stängde gott och väl 100 punkter lägre vilket innebar en marginell nedgång. Årets nedgång skrivs inför veckostarten till 12,6 procent.

Efter torsdagens positiva gap med en stängning relativt nära öppningen tolkar jag fredagens kursstapel som täppte till gapet som negativt.

Kursen noteras alltså under årsmedelvärdet och även de medellånga medelvärdena pekar tydligt nedåt. Trendfasindikatorn skrivs till
-2,4 på en tiogradig oscillerande skala.

Historiskt har den kommande veckan inneburit upp- och nedgångar i ungefär hälften av fallen.

MACD vände upp i köp den gångna veckan men än så länge indikerar inte momentumet någon övertygande styrka för ytterligare uppgångar. Om 9250 punkteras och inte omedelbart återtas är det mycket som talar för en nedgång mot gapet 9165-8970. Om torsdagens högsta vid 9552 tas ut ställs siktet in mot taket i den fallande medellånga kanalen och eventuellt 9900-nivån.

På ovansidan möter taket i den fallande kanalen upp vid 9670 och därefter är det 9900 som tilldrar sig mitt intresse.

På nedsidan hittar vi 9300 som tidigare sugit upp säljtrycket och gapet mellan 9165-8970 men den viktigaste nivån är för tillfället 8700 som om den punkteras troligen utlöser en ny säljvåg.

Sammanfattning: Så länge inte 9250 puntkeras och inte återtas tolkar jag de senaste dagarnas utveckling som en pausformation. Om torsdgens högsta vid 9552 tas ut triggs ytterligare uppgångar.

Motstånd: 9450 / 9540 / 9695 / 99900
Stöd: 9296 / 9230 / 9075 / 8920

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP15 med en häv kring 3,9 och en stop loss på 7043.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP162 med en häv kring 3,6 och en stop loss på 11690.

Sandvik: Intressant för fortsatt uppgång

Teknisk analys Sandvik: Det första utbrottet upp över 72,35 efter föregående analys blev falskt men som jag skrev var det bättre med en luftig stopp så att inte ett potentiellt race missades. Sandvik ser alltmer spännande ut men som vanligt gäller det att följa börsklimatet.

Den långa trenden som jag definierar genom lutningen på 200-dagars medelvärde och även med hjälp av trendfasindikatorn är nu fallande och trendfasstyrkan skrivs till -2,3 vilket innebär att det är mer som pekar på fortsatt nedgång på lång sikt men på medellång och kort sikt är chansen god för fortsatta uppgångar.

Efter beskedet att finanschefen byts ut har vi nu sett att stora placerare alltmer stänger positioner för nedgång.

För tillfället har spänningen ner mot MA-20 och MA-50 blivit lite väl stort och det kan vara läge att vänta något med att ta nya positioner för uppgång. Efter en pausformation eller mindre rekyl som inte med kraft punkterar 75-kronorsnivån är det åter läge att skala in sig för uppgång.

MACD noteras sedan senare delen av januari i köp och även om momentumet avtagit något ser det fortfarande ut som att förutsättningarna för en fortsatt uppgång är goda.

Sammanfattning: Efter en rund botten har nu de korta och medellånga medelvärdena börjat vända upp och efterhand som signifikanta motstånd tas ut ser vi att de stora elefanterna börjar stänga sina blankningar. För tillfället är cykelindikatorn något hårt spänd på ovansidan men så fort MA-20 ”hinner i kapp” lite mer är det läge att köpa både utbrott och rekyler så länge inte 75 kronor punkteras med kraft.

Motstånd: 79,70 / 80,90 / 83,20 / 85,40
Stöd: 77,40 / 76,40 / 74,20 / 71,90

Du kan handla Sandvik med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG SAND BNP7 med en hävstång på 3,9 och en stop loss vid 61,05
Nedgång: MINISHRT SAND BNP23 med en hävstång på 3,6 och en stop loss vid 94,75

SCA B: Köparna kommer tillbaks på allt högre nivå

Teknisk analys SCA B: Bokslutet blev positivt men kursen pendlade ändå mellan 246,20 och 236,50 under bokslutsdagen. Två dagar senare nåddes 255 krnonor samtidigt som avståndet hade blivit ohållbart ner mot MA-20 och det resulterade i ett gap upp mot nivån och en doji. Därefter kallade husse hem hunden. De senaste två veckorna har kursen åter vänt upp från en högre nivå och nådde i torsdags åter 255-kronorsnivån.

Den långa trenden pekar fortfarande upp och de kortare medelvärdena har åter vänt upp. Trendstyrkan skrivs till +1,2 vilket inte är många aktier som kan skryta med just nu.

MACD har vänt upp i köp, strax ovanför nollan vilket jag placerar i den positiva vågskålen. Volymbalansen börjar åter bli positiv men gummisnodden är även denna gång lite väl spänd för att ta position i samband med utbrott över motståndsnivån 255-260 kronor.

Sammanfattning: Avvakta en rekyl som är köpvärd så länge inte 245 kronor punkteras med kraft. Det kan vara lämpligt att skala in sig när zonen mellan EMA-8 och MA-20 nås förutsatt att volymen inte tilltar oroväckande dagar med nedgång. Just nu placerar vi med fördel SCA-aktien på bevakningslistan och agerar när gummisnodden vänder upp från en något lägre nivå.

Motstånd: 257,00 / 258,80 / 263,00 / 267,50 / 270,00
Stöd: 252,80 / 250,40 / 246,20 / 242,00 / 240,00

Du kan handla SCA B med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SCA BNP18 med en häv kring 4,2 och en stop loss kring 204,20
Nedgång: MINISHRT SCA BNPxx med en häv kring 3,9 och en stop loss kring xx.