BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 8 / 2022

OMXS30: Utmanar senaste årets lägsta

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”En konsolidering är ett resultat av att det råder osäker och när det uppstår ytterligare kontraktioner inuti en befintlig konsolidering är det ofta en uppladdning inför ett expansivt utbrott. Risken är stor för att expansionen som följer av de kontraktioner som nu fångar OMXS30 kan bli kraftfull och nedåtriktad. På kort sikt kommer däremot en passering av 2325 ställa in siktet mot den övre begränsningen för en större konsolidering kring 2470. Om däremot 2275 ger vika är det stor risk för ett besök av 2200-området. All rörelse mellan 2470 och 2190 är att tolka som en stor konsolideringszon. En passering av 2470 kommer att bekräfta den långsiktigt stigande trenden medan en punktering av 2190 indikerar att indexet gått in i fas 4 (nedtrendsfasen) där symmetrimålen indikerar ett test av 2200-2150. Det är ett mycket osäkert läge just nu och när man är osäker kan det vara bra att ta några steg tillbaka, agera åskådare och när bilden klarnat kan man ta några försiktiga steg ut på isen.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång till årslägstanoteringen vid 2211 där köparna gjorde ett försökt att driva indexet uppåt. Det som istället blev resultat av detta var en ny lägre topp vid 2291. Veckan avslutades med tre dagars nedgång och en stängning strax under 2200 efter att 2190 testats. Totalt backade OMXS30 med 4,2 procent den gågna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 9,2 procent. I veckografen utvecklades veckan till en negativ reversal. 6 av de senaste 7 veckorna har stängt negativt.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är nu helt platt och visar tendenser till att vända ner. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors men fortsätter indexet nedåt några veckor till riskerar vi att få ett dödskors. Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi rekommenderas att agera med strategier för nedgång.

Volymen har under nedgångsdagarna den gångna veckan legat kring eller strax över snittet. Volymbalansen är negativ.

Andelen aktier på OMXSPI som steg i fredags uppgick bara till 12 procent. Just nu är det bara 25 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 anser som bräcklig och under 50 tolkar jag som svag is.

Bredden mellan bollingerbanden noteras nu kring 5,7 vilket är strax under snittet kring 5,4. Vollan är på väg att dra ihop sig och det tillsammans med ett nålsöga innebära att indexet troligen håller på att ladda upp inför en kraftfull expansion.

SMACD effektuerade i torsdags en säljsignal och med tanke på de lägre topparna ser jag uppstudsar som kortvariga pausformationer i nedgången.

På ovansidan möter närmast 2200 följt av 2211 och 2250 men viktigast i närtid är att 2335 passeras.

På nedsidan möter först 2190 följt av 2152 och zonen kring 2100.

På lång sikt är jag svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Sedan ATH-noteringen vid 2467 den 4 januari har OMXS30 noterat allt lägre högsta följt av lägre lågpunkter. Jag navigerar därför efter den fallande trendkanal som jag har markerat med rödprickiga begränsningslinjer. För att vända det negativa utseendet krävs att 2332 passeras och därefter inte följs av en ny lägre lägsta. Om det visar sig att 2190 punkteras, utan att snabbt återtas är risken stor för att OMXS30 går i en fas 4, den så kallade nedtrendsfasen där en första potentiell botten hittas kring 2150 eller 2000. Även om fredagen stängde 7 procent under det nedre bollingerbandet, vilket innebär att edgen för en uppstuds är god, talar mer för att det blir en kortare pausformation innan nästa ben söderut. Det är ett mycket osäkert läge just nu med tunn is och negativ volymbalans. När det är osäkert kan det vara bra att ta några steg tillbaka, agera åskådare och när bilden klarnat kan man ta några försiktiga steg ut på isen.

Motstånd: 2200 / 2211 / 2250 / 2335
Stöd: 2190 / 2152 / 2100 / 2050

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 24-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 61%.

SP500: Stor risk för tvära kast

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Är det bara en slump eller medvetet att Fed hotar med allt aggressivare ränteuppgångar? I veckan såg vi SP500 bryta ner under MA-200 och krigszonen vilket innebär att risken är stor för en nedgång mot i första hand området kring 4200. Om SMACD skär ner under signallinjen tolkar jag det som en säljsignal och senast vi hade ett liknande utseendet var i början av december 2018, den gången ledde säljsignalen till en nedgång med 13 procent på två veckor. Nu tolkar jag uppstudsar som pausformationer i nedgången tills 4600 passeras. Siktet är nu inställt mot området kring årslägsta vid 4200. En vändning upp tidigare än så är en positiv pusselbit.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång mot fib 62% för den senaste uppstudsen och nivån höll. Vid standard line kring 4486 tog det stopp och veckan avslutades svagt för att stänga vid 4348,9 vilket innebar att indexet föll med 1,6 procent den gångna veckan. Det blev den tredje veckan i rad som stängde i den nedre delen av veckocandlen. Nedgången hittills i år uppgår till 8,8 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar fortfarande svagt uppåt men både molnet och MA-200 har punkterats. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara defensiva och kortsiktiga.

Volymen den gångna veckan har legat kring snittet men var något högre i fredags. Volymbalansen är fortfarande negativ.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) föll i fredags till 46 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg i veckan som gick med 1,4 procent till 27,8 vilket är en notering över MA-200, MA-50 och MA-20.

Bredden mellan bollingerbanden är inför veckostarten 6,9 vilket är något över snittet kring 5.

På ovansidan möter närmast 4365 följt av zonen kring 4400 och 4490.

På nedsidan möter närmast 4327 följt av zonen kring 4300 och årslägsta vid 4223.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 4807 den 28/12
– Inne i den positiva halvan av året

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Nya lägre toppar 12/1, 2/2, 10/2 senast 16/2
– Noteras under både de längre och kortare medelvärdena

På lång sikt är jag svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: På kort sikt är indexet översålt men så länge uppstudsar bara leder till nya lägre högsta kommer jag vara negativ till fortsättningen. En punktering av området kring 4200 som inte relativt snabbt återtas triggar troligen en nedgång mot i första hand 4000-nivån. Om däremot området kring de senaste topparna vid 4600 passeras ställs siktet in norrut och då kommer även MA-50 passerats som är en nyckelspelare som trendfilter. Så länge indexet är fångat i tradingrangen mellan 4820 och 4200 är risken stor för tvära kast och slagig handel. En första positiv pusselbit kommer jag tolka en passering av 4600-nivån men på samma sätt är en punktering av 4200 en negativ pusselbit.

Den amerikanska börsen håller stängt under måndagen för att fira Presidents Day.

Motstånd: 4365 / 4400 / 4490
Stöd: 4327 / 4300 / 4223

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 24-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 59%.

DAX: Dödskors och ny lägre topp vid 15600

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge DAX är fångat i tradingrangen mellan 16300-14800 är risken för tvära kast och slagig handel stor. Så länge indexet inte klarar att passera 15600 är dock risken större för att vi kommer bjudas på ett test av årslägsta vid 15000.”

Den gångna veckan inleddes med ett negativt gap och en nedgång till 14840 men där avtog säljtrycket. När indexet i onsdags nådde upp till standard line tog säljarna enkelt över tillställningen. Totalt backade DAX med 2,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 5,3 procent. I veckografen stängde den gångna veckan med en förhållandevis lång svans på ovansidan.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar saknar riktning. Trendfasindikatorn har fallit ner till området där vi rekommenderas att agera med strategier för nedgång och se uppstudsar som pausformationer i nedgången. MA-50 skar i veckan ner under MA-200 med ett dödskors, vilket var det första sedan den 19 mars 2020.

Volymbalansen har åter fallit och är nu negativ.

SMACD lämnade i fredags en säljsignal och nu blir det spännande att se om det blev som senaste säljsignalen den 20 december som istället följdes av en uppgång som snabbt eliminerade signalen.

Sammanfattning: Sedan toppen som än så länge utgör årshögsta vid vid 16285 har indexet noterat allt lägre högstanoteringar och så länge det fortgår kommer jag vara negativ till indexet. Så länge DAX är fångat i tradingrangen mellan 16300-14800 är risken för tvära kast och slagig handel stor. Om stödnivån kring 14800 håller och 15600 därefter tas ut kan det vara vad som krävs för att köparna ska våga sig tillbaka. Så länge indexet inte klarar att passera senaste högsta som just nu är 15600 indikeras nya lägre högsta och lägsta.

Motstånd: 15155 / 15305 / 15545 / 15620
Stöd: 15000-14950 / 14820-14780 / 14625

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 52-.
– Next day forecast indikerar att det är 55 procents chans till en uppgång under måndagen.

Trelleborg B: Översåld kring fib 50%

Teknisk analys Trelleborg B: Det blev först en uppgång till 220 kronor efter föregående analys men efter en måttlig rekyl ner mot standardline följdes det av en fortsättningsformation efter en squeeze. Trelleborg steg därefter till 256 kronor där trendfasindikatorn under någon vecka hade varnat för att en topp var i sikte. En extremt tydlig bearish engulfing blev triggern för nedgång och nu börjar det bli intressant att bevaka aktien igen. En serie av lägre toppar och lågpunkter har nu fått ner priset till ackumulationszonen från november/december där även fib 50% möter upp.

Den långa trenden som jag använder bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn har fallit från en notering över +7 i början av året till +2 just nu.

SMACD noteras under nollan i den negativa delen och volymbalansen blev negativ i slutet av den gångna veckan.

Fredagens stängning noterades 9 procent under det nedre bollingerbandet vilket innebär att aktien är kortsiktigt översåld.

Sammanfattning: Det är viktigt att man är defensiv när börsklimatet är negativt, som nu. Även om aktien är översåld bör man vänta på att taket i den fallande kanalen passeras innan man tar position. Den om inte har några problem med att hantera risk kan smyga sig in med en lottsedel (ev en minifuture med hög hävstång) redan om föregånde dags högsta passeras med en dagsstängning (dessutom ska stängningen ske i den övre tredjedelen av fortsättningsformationen. Placera i så fall stoppen redan från början strax under föregående dags lägsta och kliv av direkt om nivån punkteras, vänta inte på en dagsstängning. Vid en dagsrange över 2 procent (range – inte uppgång) stängs positionen direkt. En fortsättningsformation redan under måndagen innebär att den initiala stoppen placeras strax under 216 kronor.

Motstånd: 219,90 / 231,30 / 235,80
Stöd: 216,20 / 211,50 / 208,90

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 25-.

Embracer Group B: Long legged doji vid intressant stödnivå

Teknisk analys Embracer Group B: Återigen fick vi bevis på hur viktigt det är att följa planen. Som jag skrev inför den 17 januari var det läge att kliva av direkt om dagsrangen uppgick till 4 procent, efter att 92 kronor passerats. Entryn och passeringen av 92 kronor effektuerades den 18 januari och den 20 januari var det dags för exit vid 93,70 vilket innebar en vinst på 4 procent (x hävstången) på två dagar. Därefter har en ny lägre högsta följts av nya lägre lågpunkter. Rapporten i torsdags tolkades initialt negativt men följdes av en bullish harami i fredags som dessutom var en long legged doji.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är fallande. Trendfasindikatorn noteras i zonen som påpekar att risken för fortsatt nedgång är större än chansen till uppgång.

En long legged doji är resultet av den osäkerhet som råder och en passering av högsta eller lägsta för candlen ställer ofta in siktet för åtminstone de närmaste dagarna.

Embracer har nu nått ner till området där köparna sugit upp säljtryck sedan början av oktober

Om fredagens högsta vid 85 kronor passeras idag med en dagsstängning i den övre tredjedelen är det goda förutsättningar för att en uppstuds inletts.

Sammanfattning: Det är viktigt att man är defensiv när börsklimatet är negativt, som nu. Även om aktien är översåld bör man vänta på att dagsstängningen sker över standard line som just nu noteras kring 85,80 innan man tar position. Den om inte har några problem med att hantera risk kan smyga sig in med en lottsedel (ev en minifuture med hög hävstång) redan om föregånde dags högsta passeras med en dagsstängning (dessutom ska stängningen ske i den övre tredjedelen av fortsättningsformationen. Placera i så fall stoppen redan från början strax under föregående dags lägsta och kliv av direkt om nivån punkteras, vänta inte på en dagsstängning. Vid en dagsrange över 4 procent (range – inte uppgång) stängs positionen direkt. En fortsättningsformation redan under måndagen innebär att den initiala stoppen placeras strax under 76 kronor.

Motstånd: 82,45 / 86,60 / 88,45 / 91,50
Stöd: 79,45 / 76,60 / 75,00-74,45

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 23+.