BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 8 – 2023

OMXS30: Shark 32:a i veckoupplösning

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter fem dagars nedgång testas nu standard line kring 2200 av och edgen för en ny uppgångsfas är god vid en positiv fortsättningsformation. I fredags punkterades gapstödet från den 2 februari, vilket är en negativ pusselbit. Gummisnodden (RSI-2 har inte varit lika hårt spänd på nedsidan sedan den 20 september och den gången fortsatte indexet ner ytterligare en vecka. Nu, precis som då, vill jag se en positiv fortsättningsformation kring en stödnivå för att agera för uppgång. Även om den pågående rekylen blir utmanande och djupare än den just nu är kommer troligen fortsättningsformationer vara köpvärda till 1980 punkteras utan att snabbt återtas. Det jag inte vill se nu är att viktiga stöd punkteras med stora feta röda candlar som under hög volym stänger i de nedre delarna. Fram till dess att någon av dessa pusselbitar visar sig är den bästa strategin att agera enligt ovan. Jag är positiv på kort-, medel- och lång sikt.”

Den gångna veckan inleddes med en positiv fortsättningsformation efter studsen på 2200-nivån. Totalt steg indexet med 2,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 10,1 procent. I veckografen utvecklades veckan till en inside stapel vilket innebär att det nu är en Shark 32:a i veckoupplösning. Expansion från Shark 32:or blir ofta värda att följa på några veckors sikt.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är svagt stigande. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen har under veckan legat kring snittet även om den var lägre än snittet både i måndags och fredags. Volymbalansen är positiv sedan den 2 november.

SMACD lämnade den 8 februari en negativ trampolin efter det negativa korset den 26/1 vilket indikerar att det fortsatt kan behövas en konsolidering eller en C-våg ner mot stödnivån som gapet från den 9 januari markerar.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 50 procent. Just nu är det 72 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 5,3 procent vilket är lägre snittet som noteras vid 8,5.

På ovansidan möter närmast 2250 följt av 2267-2269 och området kring 2295-2305 samt 2320.

På nedsidan möter närmast 2248 följt av 2225 och zonen kring 2205-2189 samt 2174.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Kommer standard line och MA-20 suga upp priset och få indexet att ta fart upp mot årshögsta kring 2300 eller är det dags för ett djupare omtag? OMXS30 fångas nu i en range mellan 2300 och c:a 2200. Sedan i höstas har kontraktioner varit pausformationer i uppgången och än så länge har vi ingen anledning att tro att det är skillnad denna gång. På några veckors sikt blir det intressant att se om priset bryter ut upp genom 2300 och ställer in siktet mot ATH-området kring 2470 eller om 2200 punkteras och skickar ner indexet till gapet från den 9 januari. Så länge en tradingrange fångar indexet ska vi dock vara beredda på tvära kast och slagig handel. Det jag inte vill se är att viktiga stöd punkteras med stora feta röda candlar som under hög volym stänger i de nedre delarna. Fram till dess att ett tydligare säljtryck, på mer än några enstaka dagar inleds är den bästa strategin att köpa positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler kring viktiga stödnivåer men även tydliga utbrott med tilltagande volym, eftersom vollan är låg. Jag är positiv på kort-, medel- och lång sikt.

Motstånd: 2267-2269 / 2295-2305 / 2320
Stöd: 2248 / 2225 / 2205-2189 / 2174

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 80+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 67%.

SP500: Utmanar botten i tradingrangen

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Kommer den tilltagande nervositeten vi sett den senaste veckan få molnen på börshimlen att mörkna? Rekyler i positiva trender brukar i 3 av 5 fall sugas upp kring 20-dagars glidande medelvärde och ibland behöver indexen ner till 50- och i vissa fall 200-dagars för att köparna ska våga sig på att eliminera rekylen. Så länge köparna kommer tillbaka och eliminerar rekyler och omtag innan zonen kring 3900 ger vika är det mer som talar för att den pågående rekylen kommer sugas upp innan den blir ”ohälsosam”. För tillfället är den bästa strategin att invänta tecken på att köparna vågar sig tillbaka med en fortsättningsformation (stängning i den övre tredjedelen över föregående dags högsta), helst vid en stödnivå eftersom vollan är låg. Jag är fortfarande positiv på kort-, medel- och lång sikt.”

Den gångna veckan inleddes med en positiv fortsättningsformation men följdes av en osäkerhetscandle som ledde till en nedgång till standard line som nåddes i fredags. Totalt backade indexet 0,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 6,2 procent. Även om veckan var negativ bjöds vi i fredags på en positiv reversal kring botten i tradingrangen.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde har planat ut och är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen har den gångna veckan noterats strax under snittet utom i fredags då den var marginellt högre. Volymbalansen är neutral.

SMACD lämnade den 9/2 ett ganska högt negativt kors vilket indikerar att det behövs ytterligare rekyl eller konsolidering för att eliminera en del av de obalanser som uppstått.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras nu kring 69 procent vilket är den högsta nivån sedan början av januari 2022. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) backade med 2,5 procentenheter den gångna veckan och stängde vid 20,0.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 4,8 procent vilket är under snittet som noteras vid 9,9 procent och den lägsta nivån sedan mitten av december. Efter lågvollalägen inleds ofta kraftiga prisrörelser men vi kan inte vara säkra på om det sker uppåt eller nedåt.

I den positiva vågskålen:
– Så länge inte zonen vid 3800 (fib 50% för senaste uppgången) punkteras med en tydlig stängning är fortsättningsformationer köpvärda
– Bröt den 6/1 upp från området kring 3800
– Noteras över MA-50, MA-100, MA-200 och standard line
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)

I den negativa vågskålen:
– Överköpt på medellång sikt
– Punkterade i veckan vattendelaren kring 4100

På ovansidan möter närmast zonen mellan 4095-4195 följt av 4119 och 4136 samt 4160.

På nedsidan möter närmast 4069 följt av 4060 och 4040.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Indexet är fångat i en tradingrange mellan 4195 och 4060 vilket är ett resultat av att det råder viss osäkerhet. När placerarkollektivet står och väger mellan att tro på vidare uppgång eller kliva av och invänta nästa rekyl leder det ofta till att man ”lägger örat till rälsen” och försöker tolka nyhetsflödet, som i sin tur leder till skvalpiga rörelser med tvära kast. Även om förutsättningarna är goda för att februari ska utvecklas positivt är det inte desto mindre en månad som är känd för att präglas av osäkerhet, rapport- och nyhetsstyrda rörelser. Den av begränsningarna för tradingrangen som tas ut eller punkteras kommer troligen ställa in siktet för den närmaste månaden eller månaderna. Kommer prisexpanstionen att ske norrut eller behövs ett djupare omtag? Det kommer bli en spännande vecka med Feds senaste protokoll på onsdag. Jag är fortfarande positiv på kort-, medel- och lång sikt.

Den amerikanska börsen håller stängt på måndag pga Presidents Dag.

Motstånd: 4095-4195 / 4119 / 4136 / 4160
Stöd: 4069 / 4060 / 4040

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 48-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 49%.

DAX: Positiv uppladdning kring årshögsta

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det positiva utseendet och volymbalansen indikerar att den pågående rekylen kommer vara köpvärd så fort den elimineras av en positiv fortsättningsformation, förutsatt att inte priset brutit ner under 14500.”

Den gångna veckan inleddes med en inside day men inte någon av dagarna utvecklades till en positiv fortsättningsformation. Totalt steg indexet med 1,1 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 11,2 procent. I veckografen utvecklades en inside week stapel.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att applicera positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen vände upp i mitten av oktober och är sedan den 8 november positiv.

SMACD lämnade den 26 januari ett högt negativt kors vilket är en varningssignal för att det kan behövas ytterligare en tid av konsolidering och eller rekyl för eliminera de spänningar som den kraftigt positiva årsinledningen skapat.

Sammanfattning: Det har inte hänt så mycket sedan föregående vecka men i fredags tog DAX fart upp från 20-dagars glidande medelvärde, vilket i stigande trender brukar vara ett bra tecken. I min värld är ichimokuanalysen positiv, isen tjock, det längre momentumet positivt, vollan låg och även volymbalansen är positiv. Det positiva utseendet och volymbalansen indikerar att den pågående kontraktionen kommer vara köpvärd så fort den elimineras av en positiv fortsättningsformation, förutsatt att inte priset brutit ner under 14500 där troligen cloud span kommer möta upp. På ovansidan är det 15600 som behöver passeras för att ställa in siktet mot i första hand 16000-nivån. Mitt huvudspår är att indexet ska vidare upp men att en rekyl närmar sig. Än så länge har vi inga signaler på att indexet toppat. Jag är positiv på både kort-, medel- och lång sikt.

Motstånd: 15490-15520 / 16000 / 16285
Stöd: 15270 / 14675 / 14500

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 64+.
– Next day forecast indikerar att det är 63 procents chans för uppgång under måndagen.

Skanska B: Shooting Stop i positiv kontraktion

Teknisk analys Skanska B: Det blev varken någon fortsättningsformation eller respekt för stödet kring 160 kronor efter senaste analysen. Aktien drog ner till 135 kronor innan köparna visade sig. En ny högre botten kring 160 kronor inför julrallyt fick aktien att bryta upp genom 200-dagars medelvärde och nu närmar sig den psykologiska motståndsnivån kring 200 kronor.

Den långa trendriktningen som jag använder MA-200 för att peka ut har planat ut och saknar i stort sett riktning. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier och den låga vollan innebär att även tydlig utbrott är värda att agera på.

Volymbalansen blev positiv i fredags.

SMACD lämnade den 31/1 ett relativt högt negativt kors. RSI-14 och RSI-9 indikerar att aktien laddar upp inför ett nytt positivt trendben.

MA-20 lutar tydligt uppåt och i fredags effektuerades en Shooting Stop Buy när lagerstapeln från den 9 februari togs ut. Fredagen utvecklades dessutom till en positiv reversal i värdezonen.

Sammanfattning: 200 kronor är en tuff motståndsnivå och risken är stor för att priset vänder ner och behöver några omtag innan nivån tas ut och hålls. Den positiva volymbalansen och den vimpelliknande kontraktionen talar för att expansionen kommer att ske norrut, även om det kan krävas några försök innan utbrottet lyckas. Skulle däremot börsklimatet (OMXS30) klappa ihop kommer även Skanska att dras med i en eventuell nedgång. Redan ett utbrott upp genom den fallande motståndslinjen i vimpelformation med en stark stängning kan vara en indikation på att priset inlett nästa ben uppåt. När/om 213 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras med en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (1,5% range) efter att 213 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Ett alternativt sätt att rida vinsten efter att 213 kronor passerats är att stänga direkt utan att vänta på en stängning när EMA-8 (den tunna streckade lila linjen) punkteras. Den initiala stoppen placeras strax under 186 kronor.

Motstånd: 197,00-203,00 / 206,40 / 213,90
Stöd: 190,55 / 186,85 / 182,70 / 181,20

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 76+.

Hexagon: 123-vändning och stigande triangel

Teknisk analys Hexagon B: Hexagon vände ner mot MA-200 igen efter föregående analys och punkterade 116 kronor vilket innebär att stoppen träffades för den som följde planen. Det skulle behövas ett omtag ner mot 108 kronor innan köparna vågade visa sig igen. Nu har en motståndsnivå markerats vid 127 kronor och en stigande stödlinje som nu möter upp kring 117 kronor. I fredags effektuerades en positiv reversal när den platta MA-50 testades.

Den långa trenden som jag definierar genom bla lutningen av 200-dagars medelvärde är i det närmaste horistontell. Trendfasindikatorn noteras i området där vi uppmanas att vara beredda på tvära kast och slagig handel men indikatorn närmar sig området för positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är negativ men befinner sig i en relativt tajt range.

SMACD lämnade den 10 februari ett negativt kors men än så länge håller sig indikatorn i den positiva delen.

I tisdags och onsdags effektuerades positiva minidivergenser mot cykelindikatorn och vi ser tecken på att köparna respekterar området kring den stigande stödlinjen där bland annat 50-dagars medelvärde möter upp.

Sammanfattning: Passeras novemberhögsta bekräftas en 123-vändning och potentialen för bottenformationen ligger upp mot 150-160 kronor. Det är dock två pusselbitar jag vill se om motståndet vid 127 kronor tas ut och det är att volymbalansen och trendfasindikatorn blir positiva. Risken är fortfarande stor för att ett utbrott kommer att bli falskt och att det kan bli fortsatt skvalpigt och slagigt i Hexagon. Den som redan nu väljer att agera på en passering av 121,40 med en positiv fortsättningsformation bör inte placera den initiala stoppen lägre än 115,80. När/om 126,50 nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 126,50 nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning.

Motstånd: 121,40-121,90 / 123,20 / 127,20-127,40 / 131,00
Stöd: 117,25 / 116,50 / 115,25 / 112,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 48+.